handdator

Visa fullständig version : Garage i brf - Kontrakt


tractors
2009-01-07, 10:17
I stadgarna i vår privata BRF står bla att föreningens ändamål ar att till medlemmarna tillhandahålla bostäder och lokaler.
Vi har några garage som är uthyrda till medlemmar. Med kontrakt på blankett från Fastighetsägarna.
Om en medlem flyttar ett par kvarter bort till en annan förening är hans kontrakt per automatik uppsagt samma dag som medlemsskapet upphör eller gäller hyrelagen?

j.a
2009-01-07, 11:11
Uppsägningen sker enligt avtalet. Innehåller avtalet ett villkor om att man måste bo i föreningen för att kunna hyra garageplats är detta grund att säga upp avtalet annars får man använda de vanliga reglerna för uppsägning som bör framgå i avtalet.