handdator

Visa fullständig version : Attesträtt i styrelsen för brf


Skalman
2009-01-05, 21:35
Jag har precis upptäckt detta fantastiska forum och har en novis fråga som ni säkerligen kan besvara; :14:
Vem beslutar om vem/vilka som har attesträtt och hur sker detta formellt?

I min förening är det nämligen så att ordföranden attesterar ca 80-90% av alla fakturor och ingen annan än ordförande + kassören har insyn i ekonomin ....

Jag tycker att det borde vara en oberoende person som attesterar en faktura - annars finns det tyvärr en risk för fusk. Inte för att man ska misstro sina grannar men det är lättare att följa en rutin om det finns ett principbeslut.

Är jag kinkig? Vilka erfarenheter har ni?

Att fakturan motsvarar förväntningar kan den som beställde jobbet kontrollera utan att attestera.

Francois
2009-01-05, 21:56
I vår förening, när jag kom in i styrelsen, var det så att ordföranden och bara han attesterade fakturor. Jag upptäckte ganska fort att han godkände fakturor som inte var helt ok. Han var lite för snäll och godkände allt, men han fuskade inte. Jag krävde att också jag skulle få titta på fakturor. Han var lite chockad, men resten på styrelsen var på min sida. Så blev det.

Nu är det jag som är ordförande. Vi har bestämt på det konstituerande mötet (mötet just efte årsstämman) att det alltid ska vara två st. som godkänner fakturor. Det är alltid jag plus en annan ordinarie styrelseledamot. Jag brukar välja själv vilken den andra ledamot är, som ska godkänan tillsammans med mig. Om det är en faktura som handlar om ett arbete som styrelseledamot Svensson har beställt, går jag till honom med fakturan och vi kontrollerar tillsammans att det ser bra ut. Om en entreprenör har gjort ett arbete hos en boende, brukar jag dessutom dubbelkolla med den boende om fakturan ser rimlig ut, t.ex. om entreprenören har arbetat lika många timmar som det står på fakturan.
Att ha kontroll över kostnader och fakturor är ett av de viktigaste uppgiften för en styrelse, anser jag. Och för att få bort all mistanke på att det kan finnas förutsättningar att en styrelsedemador fuskar, är vi alltid två som skriver under, oavset om det handlar om 1 miljon eller 50 kronor.

Henric Lellky
2009-01-05, 21:57
Det är styrelsen som beslutar vilka som har attesträtt. Detta är en del i styrelsens ansvar att förvalta verksamheten.

Man brukar ge minst 2 personer attesträtt. Jag brukar föredra att hela styrelsen ska ha attesträtt då hela styrelsen är gemensamt ansvarig för den löpande verksamheten. Det underlättar också om flera har attesträtt vid helger, ledighet, m.m.

Hela styrelsen ska ha insyn och ska få den information som man efterfrågar.

Precis som du säger så är det också viktigt att tänka på eventuella jävsituationer då man beslutar om ett köp eller attesterar en faktura. Ett bra sätt att undvika att misstänkliggöras är att lyfta besluten så högt som möjligt (från beslut per delegation till styrelsebeslut alternativt från styrelsebeslut till stämmobeslut) och att, så långt det är praktiskt möjligt, låta någon oberoende attestant skriva på beställning/attestera fakturan.

Francois
2009-01-05, 22:10
låta någon oberoende attestant skriva på beställning/attestera fakturan.

Det får du förklara närmare. Inte ska vår styrelse låta en utomstående attestera en faktura. Styrelsen måste ta sitt ansvar och attestera själv sina fakturor. T.ex. vill jag absolut inte låta en förvaltare (t.ex. Riksbyggen eller HSB) attestera våra fakturor. En utomstående har inte motivationen som krävs för att reklamera om en faktura känns fel.

Sen får revisoren granska fakturorna, men då granskar han redna godkända fakturor. Vilket är viktigt, han kolalr att faktirorna har blivit godkända på rätt sätt.

Annars är vi överens.

Henric Lellky
2009-01-05, 22:39
Francois skrev:

"Det får du förklara närmare. Inte ska vår styrelse låta en utomstående attestera en faktura."


Francois >>

Oberoende är inte samma sak som utomstående. :p

Med "oberoende" menar jag någon som inte direkt eller indirekt har något att vinna på att man köper en vara eller tjänst av just det företaget... alltså menar jag en person som styrelsen har gett attesträtt till som är "oberoende" i förhållande till det företag (eller någon i detta företag verksam person) som ställt ut fakturan.

Det kan ju finnas personer med attesträtt som inte är "oberoende" i denna mening.

Francois
2009-01-06, 00:30
Ok, jag förstår vad du menar. MEN

Jag tycker att det är viktigt att den personen som granskar fakturan är den personen som gjort beställningen. Han vet bäst om fakturan motsvarar förväntningarna. Då kan det bli ett problem att denna person kan ha nåt att vinna på att köpa denna tjänst, det håller jag med.
Det viktiga är dock att se till att styrelseledamöter inte köper tjänster från kompis-företag från början. Inte alltid lätt att komtrollera, men det är viktigt att se till att inte alltid samma tjänst beställts från samma entreprenör från samma styrelseledamot. Man måste göra anbudsförfrågningar, och se till att beställningarna görs på rätt sätt. Om man lyckas med detta, vet man att ingen i styrelse har nåt att vinna på en beställning.
Man kan visst också ha en oberoende granska en faktura, visst.

Myggan
2009-01-06, 13:38
Ska en vicevärd godkänna fakturer?

Vicevärd , HSB , HSBkonsult och en förlamad styrelse som köper allt som går att köpa till överpris genom HSB.

Fördelas detta överpris på något sätt mellen dessa eller är dom bara dumma?
Att ALLTID betala mellan 10-50% för mycket kan ju inte vara att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen!

Pratade med en insider på HSB och denne upplyste mig om att:"HSBkonsulten har västkustens finaste sommarstuga och vem har betalt den tror du?"

Denne fortsatte:"Hantvärkare från HSB har i stort byggt denna stuga"

Hmmm...