handdator

Visa fullständig version : Brf-Bedrägeri!


andersson
2009-01-01, 10:49
Läser i Dagspressen att det förekommer en del bedrägerier i Brf.föreningar.Det senaste är en brf i Helsingborg, där en ordförande har lurat till sig pengar ifrån föreningen.Min fråga är, hur upptäcker man att detta förekommer? Som det är nu har vi medlemmar ingen insyn i räkenskaperna.Hoppas att få svar från Brf-medlemmar som har råkat ut för detta.
Björn.

Admin
2009-01-01, 13:42
Man kan kanske skriva en motion i stil med vad jag gjort enligt nedan?


Motion #35B - Tryggare / säkrare boende
Ordförande misstänks för förskingring

Insynen måste öka i föreningen!
En av de viktigaste ingredienserna för att uppnå ett tryggare och säkrare boende är att insynen ökar. Föreningens delägare måste kunna se att föreningen drivs på rätt sätt och att styrelsen inte skor sig på medlemmarna i föreningen.

Ökad insyn ger ökad säkerhet
Med en ökad insyn i styrelsens arbete och föreningens verksamhet följer helt naturligt en ökad säkerhet för Dina pengar!

En styrelse som vill utnyttja föreningen vill inte ha insyn
Den obefintliga insynen i vår förening är förmodligen bland de värsta i Sverige, men i många föreningar fungerar det som i vår förening där styrelsen gör allt som står i styrelsens makt för att insynen i verksamheten ska vara så låg som möjligt för delägarna. Detta leder ofrånkomligen till att det i vissa fall blir så att styrelsen eller delar av styrelsen utnyttjar detta för att på olika sätt försnilla pengar från delägarna.

De styrelser som har för avsikt att utnyttja sina positioner för att lura pengar av godtrogna medlemmar är också de styrelser som försöker bibehålla minsta möjliga insyn.

Styrelsens ordförande polisanmäld
Senast (19/12 2008, HD) kan vi läsa om en brf i Helsingborg där styrelsens ordförande polisanmälts misstänkt för att ha förskingrat föreningens pengar.

Ofta upptäcks inte de brott styrelsen begår
I de flesta fall upptäcks dock inte detta och i säkert många andra fall, där det bara rör sig om mindre summor, så väljer föreningen att ta förlusten, avsätta styrelsen och be dem som begått brotten att skyndsamt lämna föreningen.

Föreningen måste vidtaga åtgärder innan brottet är ett faktum!
Problemet är att när förskingringen av föreningens pengar väl inträffat så är det en lång och omständig procedur innan de ansvariga får sitt straff. Föreningen måste alltså "stämma i bäcken" och med olika metoder se till så att medlemmarnas pengar är så säkra som möjligt.

Total brist på insyn i Brf Godtrogenheten lämnar vidöppet för att förskingra pengar
Med den närmast totala brist på insyn som finns i Brf Godtrogenheten så lämnar det dörren vidöppen för styrelsens ledamöter att förskingra medlemmarnas pengar.

Dina pengar måste säkras!
Denna motion handlar alltså inte om att anklaga någon för något. Motionen handlar enbart om att se till så Dina pengar är så säkrade som de rimligtvis kan vara.


Jag yrkar att;

Delägarnas insyn i verksamheten måste avsevärt utökas på olika sätt för att undvika framtida problem och för att uppnå ett tryggare och säkrare boende. De viktigaste parametrarna för att uppnå trygghet och säkerhet i boendet är;
- en total öppenhet i föreningen
- offentliga styrelseprotokoll
- en detaljerad årsredovisning
- kompetenta revisorer
Dvs det krävs revolutionerande förändringar i denna förening.

Men det finns säkert en hel del mer som kan göras, och jag vill därför föreslå att en för detta kompetent arbetsgrupp (arvoderad?) tillsätts för att ta fram en plan för tryggare och säkrare boende med ovanstående parametrar som utgångspunkt.Förslag på bättre formuleringar eller tillägg mottages tacksamt för en motion i stil med ovanstående.

Se även;

Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)

Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)

Francois
2009-01-01, 18:14
I vår förening ska alltid två st. ledamöter (ordföranden samt en annan ordinarie, vilket som helst) skriva under alla kvitto. Samt vi har en ekonomisk förvaltare som hanterar vårt bankkonto, ingen i styrelse kommer åt våra bankkonto. Förvaltaren är noga att rätt antal underskrifter finns på alla kvitto.

Men ok, det skulle säkert funka att göra en falsk underskrift, om man ville. Så vattentätt är det inte hos oss, egentligen.

Maaret
2009-02-03, 10:49
Vår förening har drabbats av ovan. Kassörskan i förening har tömt konton, fått lån på en halvmiljon med förfalskade namnteckningar. Ingen kontroll från banken. Bubblan sprack när banken skickade ett brev om obetalda aviseringar på 80.000,-. Nu åker inte föreningen dit för en halvmiljon, bankens miss, men obetalda räkningar samt konton är det största problemet. Liten förening, posten gick ju till kassörskan, så hon hade fria händer att skada förening längre tid. Inkassobreven åkte ju till sopporna. Processen har börjat mot kassörskan med polisanmälan. Nästa steg rättelseanmaning. Tack och lov har förening en extra försäkring "förmögenhetsbrottsförsäkring", så att vi kan börja betala förfallna fakturor. Detta hände i förra veckan så ärendet är väldigt färskt och olika utredningar pågår. Delar gärna händelsen med er som är intresserade. Vi är ju bara 4 i förening, 3 efter kassörskan avsattes från sin roll. mvh, Maaret

Admin
2009-02-03, 11:51
Ja, systemet är tyvärr uppbyggt för att det ska vara så lätt som möjligt att fiffla om man sitter i en styrelse i en brf.

Ingen insyn finns som regel, årsredovisningar är omöjliga att tolka för alla, och vem som helst kan dölja i princip vad som helst i en årsredovisning, samt revisorer som inte bryr sig och/eller inte kan något. Självklart nyttjas bristerna i detta system av mindre nogräknade personer.

Oftast rör det sig om mindre summor, som kanske aldrig upptäcks att de försvunnit i fickorna på vissa styrelseledamöter.

I vilken stad finns denna brf och hur mycket har föreningen förlorat?

Det känns som att en rättelseanmaning för att ha försnillat pengar är en ganska vek bestraffning.

Det låter konstigt i detta sammanhang, men det är faktiskt så att bara stämman kan avsätta den person som begått felaktigheterna. Så jag hoppas ni kallat till extrastämma om detta, så att det inte blir något problem för föreningen här.

Tänk på att det är viktigt att hålla medlemmarna löpande informerade om processen.

Med mer heltäckande stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm) kan såväl medlemmar som styrelse känna sig betydligt tryggare i sitt boende.
Insyn och öppenhet är nyckelord när det gäller att försöka förhindra brottslig verksamhet i styrelsen.

Maaret
2009-02-03, 13:01
Stockholm, Tullinge. Kommit min kännedom idag att även Årsredovisningen förfalskat. Småhus med 3 hyreslgh och en lokal blev brf 2007.04.11. Själv köpte en av lgh 2008.04.20. Tog rollen som ordförande, hade misstankar, försökte rösta ut henne. Andra hade förtroende. Sett till att föreningen är medlem i SBC, samt Fastighetsägarna. Hjälp är på gång, men innan tvångsförsäljning är på plats tar det säkert ca. 6 månader. Idag träff med den "riktiga" revisor. Återkommer..

Admin
2009-02-03, 13:34
Här kan man fråga sig varför revisorn (auktoriserad?) inte upptäckt oegentligheterna.

Samtidigt är tyvärr verkligheten sådan dels att revisorer inte kontrollerar särskilt mycket. De kanske gör några stickprov. Det innebär att den som verkligen vill lura revisorn kan göra detta.

Begår man sedan urkundsförfalskning så försvåras revisorernas arbete ännu mer.

Svårt att skydda sig mot brott, men man kan skydda sig genom preventiva åtgärder som i alla fall gör brott lättare att upptäcka (efter att de begåtts).

Jag vet inte om ni haft någon ekonomisk förvaltare (SBC?), men det är något jag starkt rekommenderar alla brf:ar att ha.

Intressant att du säger att brf:en bildades för mindre än två år sedan.
Media är fulla med skriverier om konstigheter i föreningar som bildats under de senaste åren.

Mycket intressant med den speciella "förmögenhetsbrottsförsäkringen".
Har inte hört talas om denna, men det är kanske något som fler borde fundera att teckna sig för.
Vad jag förstår så är det också en försäkring som räddar er förening i detta läge!

totiki
2009-02-03, 17:24
Ett enklare, men inte lika säkert sätt, är att kassören visar upp ett kontoutdrag sedan senaste styrelsemötet och redovisar posterna. Kontoutdrag kan skrivas ut från nätet.
Årsavgifterna lär vara de samma månad för månad, utgifterna under normala omständigheter likvärdiga, vid renoveringar attesteras väl fakturorna ändå av två styrelsemedlemmar så överraskningar borde synas tydligt.

Avancerade bedrägerier är svårt att värja sig för då kriminella hjärnor inte är vad man förväntar sig.

Den där försäkringen låter ju lovande ifall man råkar ut för en kriminell.

Man kan också idka intern revision och uppdra till denna person(er) att göra ovanstående. En idé är att låta valberedningen hålla i intern revison för att på så sätt hjälpa styrelsen driva arbetet framåt.