handdator

Visa fullständig version : Byggfel i Riksbyggen-brf - Kakel i badrum


Francois
2008-12-30, 10:01
I vår förening har väldigt många lägenheter haft samma problem: kaklet har rasat ner i badrummet. Detta är uppenbart ett byggfel från den tiden (1990/1991) då Riksbyggen byggde vår förening. Detta problem är inte nytt, och började redan på slutet på 90-talet.

Nu 17-18 år senare undrar jag om vi har en möjlighet att kräva Riksbyggen på att de ska åtgärda detta? Garantitiden har väl gått ut, tror jag (är den 10 år?), men finns det speciella regler för byggfel? Eftersom problemet skett i nästan varenda lägenhet, kan man tycka att Riksbyggen verkligen har byggt genomgående fel.

stephan
2008-12-30, 22:26
Jag vet inte om Riksbyggenföreningar fungerar likadant som HSB föreningar, där det under de 10 första åren sitter det Riksbyggen/HSB-ledamot i styrelsen. Efter 10 år lämnar tjänstemännen styrelsen, och en lekmannastyrelse tar över.

Vid det laget bör alla besiktningar vara klara och husen ska vara "godkända". Men som de flesta vet så fungerar inte detta, Tjänstemännen i styrelserna som "överlämnar" föreningen gör ju allt för att deras organisation skall gå klanderfria.

Det enda rätta efter så här många år är att be Riksbyggen komma och titta på skadorna, där frågan ställs om de anser sig ansvariga för något, och är beredda att hjälpa till på något sätt.

Vid ett nej, bör media kontaktas. Annars kommer liknande händelser att pågå i oändlighet, och byggarna går fria.

Francois
2008-12-30, 23:18
Att kontakta media kan vara en möjlighet, men jag tror att många i föreningen skulle vara rädda för att föreningen ska stämplas som en förening där "väggarna rasar ner" och att lägenhetens värde minskar.

RIKSBYGGENS LEDAMOT I RIKSBYGGEN FÖRENINGAR

Appropå Riksbyggen representant i styrelsen: det finns ingen 10-års regel. Däremot verkar det finnas en outtalad regel. Sedan sista juni 2008 köper vi ingen förvaltning från Riksbyggen, däremot har vi fortfarande Riksbyggens stadgar, där det står att de har en ledamot i vår förening. Efter sista stämman (sista november) har de inte varit med på något möte, och deras budskap är att de inte ska vara med, eftersom vi inte köper något från Riksbyggen längre.

Så länge bostadsrättsföreningen köper förvaltning av Riksbyggen, sitter de i styrelsen och säljer sina tjänster. Fast de berättar att styrelsen har ett ansvar mot föreningen och bla-bla massa med vackra ord om principer och hur styrelsen ska bete sig. Det mesta de säger är kanske sant. Men så snart man inte köper något längre, sticker de. Plöstligt är det inte viktigt med att vara en ansvarig styrelseledamot. Detta bekräftar det jag länge anat: Riksbyggen sitter i bostadsrättsföreningens styrelse enbart för att sälja sina tjänster.

Låt er inte luras, ni godtrogna styrelser som tror att ni får hjälp av Riksbyggens representant i föreningsstyrelsen!

schrapet
2009-01-02, 21:07
Jag förstår inte varför ni fortfarande är med i Riksbyggen!? Om ni begär utträde ur Riksbyggen kan ni registrera era egna stadgar och samtidigt byta till något vettigt namn. Alla Riksbyggen förreningars namn börjar med "Riksbyggens Bostadsrättsförening ..... ". Alltså Riksbyggen i genitiv, d.v.s att de skulle vara ägare av föreningen. :6:

Francois
2009-01-03, 14:00
Det kan hända att vi ska ut ur Riksbyggen någon dag. Men trots att jag inte tycker om Riksbyggen, agerar jag inte för att gå ur.

Anledningen är att alla problem vi haft tidigare har varit på grund av att vi köpt tjänster från Riksbyggen. Då har det varit svårt att reklamera om fakturan var konstig eller om arbetet inte var bra gjort. Riksbyggen-representanten var både beställaren till arbetet, och ville försvara sin leverantör => jäv och lojalitet problem.

Detta problem har vi inte längre, eftersom vi slutat köpa tjänster från Riksbyggen. Men jag tycker vi haft en del nytta av att ha en representant, specialist i byggfrågor, sittande i vår styrelse. Vi kunde då använda hans kunskap, och han behövde inte hamna i jävsituationer längre.

Namnet på föreningen är ingen viktig sak för mig. Och stadgarna borde i första hand medlemmar bry sig om, men de gör inte det. Vi lever bra med stadgarna vi har.