handdator

Visa fullständig version : Inneboende i bostadsrätt - hur dela upp hyran?


Simply_me
2008-12-28, 16:22
Jag har nu en inneboende. Hyran ligger på 1800 kr och sen dras det lån varje månad på ca.1800-2000 kr. Vi bestämde att vi skulle dela på hyran. Hon menar att hon bara vill betala halva avgiften på hyran och inte på mitt lån..alltså 900 kr. Jag tycker inte det känns riktigt rättvist med tanke på att jag förmodligen inte kommer få tillbaka dom pengarna jag betalar av på lånet.

Hur ska jag dela upp hyran?


Om inneboende, se bl a;
Andrahandsuthyrning bostadsrätt - Inneboende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8596) - Faktabanken
Bostadsrättshavare har i likhet med hyresgäster rätt att utan särskilt tillstånd ha inneboende i sin lägenhet. Detta gäller såväl bostadsrättshavare som innehar bostadslägenheter som lokaler.

Hyresnämnden och bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12515)
Uthyrning av en del av en bostadshyreslägenhet. Den som ska hyra ut ett rum till en inneboende behöver inte i förväg fråga om lov.
Hyr du ut två lägenheter, till exempel var sitt rum till två inneboende, gäller lagen om uthyrning av egen bostad för den första upplåtelsen och hyreslagen (12 kap jordabalken) för den andra upplåtelsen. Om du hyr ut tre lägenheter eller fler, gäller hyreslagen för samtliga upplåtelser eftersom uthyrningen då normalt anses ske i näringsverksamhet.

Förverkande, utomstående person i lägenhet / bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8585) - Faktabanken
Huvudregeln är att bostadsrättshavare får ha inneboende i sin lägenhet.
Det är bostadsrättshavaren och inte den/de inneboende som skall anmanas att vidta rättelse.

Hjälp om ägarandel / inneboende i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12866)
En av två lägenheter som hör ihop hyrs ut till "inneboende".

BR-hyresgäst som inte bor i landet- Inneboende? Avhysning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8768)
- Hur många inneboende får man ha?
- Kan man ha inneboende utan att själv vara skriven på adressen där lägenheten är belägen?
- Får en inneboende vistas i samma gemensamma lokaler och utrymmen som medlemmarna?
- Kan styrelsen/föreningen besluta att i efterhand avhysa ineboende om han inte bott där fast han sagt att han bor där?

Olovlig andrahandsuthyrning i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10749)

Andrahand eller inneboende? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17245)
Vad är det som avgör om man bor i andra hand eller är inneboende?

Regler för inneboende i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13580)
Skatt på inkomst från andrahandsuthyrning

Uthyrningsdel - andrahand eller inneboende? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17599)
Om man hyr ut en uthyrningsdel av en bostadsrätt som uppfyller nedanstående, rör det sig då om att man har inneboende eller är det en andrahandsuthyrning?

Andrahandsuthyrning eller inte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15677) - Andrahandsuthyring / Inneboende, Vem har rätt att bo i LGH (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16007)

Gräns mellan andrahand eller inneboende i bostadrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14107)
Hur bevisa att den som är i lägenheten är inneboende?

Inneboende eller andrahandsuthyrning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21151)
Inneboende, frågor

Vad gäller vid förfogande/inneboende i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15415)
Min morfars bror har en bostadsrät) som han inte använder, kan jag skriva mig där, eller måste jag stå som inneboende?

Inneboende/andrahand (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=19213)
Jag ska resa bort en tid och vill då hyra ut min lägenhet, men sedan komma tillbaka och dela lägenheten med samma person.

Inneboende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17284)
Frågor om inneboende i bostadsrätt

Inneboende? Vad säger styrelsen om ägare ej är hemma regelbundet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12318)
Kan styrelsen kan ha åsikter om att jag inte är i lägenheten regelbundet?

Henric Lellky
2008-12-28, 19:10
Skriv ett förslag på ett visstidskontrakt som löper ut efter en viss tid med villkor som du tycker känns bra.

Ett argument för din inneboende att inte betala del av dina lånekostnader är att det är du som "äger" bostadsrätten till 100% och oavsett hur du har finansierat detta förvärv så är det du (och endast du) som bär frukten av denna investering.

Ett argument för dig vore att ni bör dela på de löpande boendekostnader som du har vid varje tillfälle, inklusive driftkostnader av typen el, värme, etc. Här kan åtminstone räntekostnaderna på lånet för bostadsrätten ingå (då bör din inneboende få del av ränteavdraget som dessa räntekostnader medför) om man så vill. Detta baseras på tanken att det bör vara ett marknadsmässigt hyreskontrakt mellan er då ett alternativ annars för henne vore att hyra på den fria marknaden.

Men jag gissar att det är en inneboende som du har någon form av relation till och då kan man tänka sig att det kan finnas en del kompromisser att göra men förhoppningsvis även goda förutsättningar för att ni kan komma fram till en överenskommelse som är rimlig för båda parter.

Francois
2008-12-29, 10:46
Din inneboende behöver inte veta hur mycket lån du har, och vad dina kostnader är. Ni borde komma överens om ett marknadspris.

Men om ni vill resonnera med tanke på kostnader: elförbrukning och andra avgifter (TV-avgift kanske) borde i alla fall den inneboende hjälpa till med.

Du borde också kolla med Skattemyndigheterna vad som gäller när du deklarerar.