handdator

Visa fullständig version : Vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen - Vägra medlemskap?


Francois
2008-12-24, 09:30
Kan en styrelse vägra medlemskap om man anser att en ny medlem inte ska vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen?
"bostadsrättshavaren ska vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen".
Hyresnämnden tar stöd av denna formulering för att bedöma om en ny medlem ska få godkännas tillträde eller inte. Men var kommer denna mening från?

Jag ser ingenstans (varken i brf-lagen, lagen om ekonomiska föreningar eller i standard stadgar) att en medlem får vägras inträde om en styrelse gör en bedömning att en medlem inte ska vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen.

Vad säger ni?

dick
2009-01-02, 14:30
Det är ju massor av saker som inte står detaljerat i lagen, och den rad du efterfrågar står kanske i någon dom eller tolkning bara. Mig kvittar det lika. I lagen står det att skälen för att neka medlemskap inte får vara oskäliga. Så i övrigt får alla andra "skäliga" skäl anföras, och det är ju en fråga att bedömma för domstolar och hyresnämnd. Personligen tycker jag att det är skäligt att neka medlemskap på grund av svag förmåga att kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden. Man skall ju komma ihåg att det inte gäller medlemskap i någon frimärksklubb, utan ett delägarskap i ett företag som många gånger endast har utgifter. Utgifter som medlemmarna i berörd brf skall vara med och dela på.

I vår förening har vi nekat på dessa grunder, men vi har också beviljat medlemskap till folk med betalningsanmärkningar för att de just förefaller ha förmåga och vilja att betala för sig. Betalningsanmärkningar kan man ju faktiskt få utan fullständigt egen beskyllan.

...men jag är som du lite nyfiken på varifrån formuleringen kommer.

// Dick

Admin
2009-01-02, 15:26
Ja, det är onekligen en intressant fråga var denna formulering härstammar från.

Jag har bara sett ett enda rättsfall tidigare där detta om en medlems/sökandes "förpliktelser" tas upp, men där nämns det mest bara i förbifarten.

Det enda jag kan komma med är en teori.
Bostadsorganisationerna har spritt den synnerligen luddiga stadgeformuleringen om att en medlem måste ha fullgjort sina förpliktelser mot föreningen för att inneha rösträtt på föreningsstämman. Vad detta betyder i praktiken har definitivt ingen på denna planet en susning om, och det har säkert heller aldrig prövats rättsligt (jag vet bara att formuleringen gravts missbrukats i vissa föreningar).

Jag tror att det i utsökningsbalken nämns något om en persons vilja och förmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser.

Sedan har någon tyckt att dessa formuleringar kunde bakas ihop lite och utnyttjas som regel för vilka som kan antas som medlemmar i föreningen, och sedan har detta spritts vidare, långsamt men säkert.

Tja, det är min lilla teori. Vet någon annan mer så skulle det vara intressant att höra.

stephan
2009-01-02, 15:40
Vet ni inte hur bostadsrättslagen kom till?

Det var dåvarande bostadsmaffian HSB och Riksbyggens högsta chefer som tog fram förslaget till socialdemokratiska regeringen, som svalde detta med hull och hår.

Tjänster gentjänster ni vet.

De flesta icke hållbara argument togs fram för att dessa maffiaorganisationer själva skulle styra över sina föreningar.

Hur många miljarder har de inte förutom medlemsdepositioner, afgelder, medlemsavgifter fått in i sina kassor på juridiska tjänster?
(ofta får medlemmarna betala åt båda hållen)

Och när någon står emot och går vidare så blir det förlikningar så att nästan inget av det som det som finns i stadgar och lagar prövas i rätter.

Nej enda sättet att stoppa dessa organisationer är att bostadsrättshavare vaknar, engagerar sig och står på sig, typ Skepparn avseende nekandet av köp av lägenhet vi kan läsa om på annan plats i detta forum.

Detta forum som är ett av de första och enda där just bostadsrättshavare får veta hur organisationerna HSB, Riksbyggen och SBC tror att de står utanför alla lagar och regler.

Kommenterar också Francois förenings avseende Riksbyggens styrelseledamotsengagemang som verkligen visar på det ovan beskrivna , passar inte galoscherna hoppar man av, här gäller inga stadgar att Riksbyggen skall ha en ledamot i sina styrelser ????

Eller som HSB gör i en av deras största föreningar, Brf Väduren, vet att det pågått stor brottslig verksamhet av en förvaltare (och en attesterande ordförande) men låter 900 medlemmar bli skinnade, räddar sina egna ledamöter som även de måste vara brottslingar (eller i alla fall skydda brottslingar) låter föreningen gå i botten. varför? Ser en chans att komma tillbaka till att senare få alla avtal de hade fram till 1996, då det var de som "lurade skjortan" av medlemmarna. Med bland annat ett ockeravtal avseende markskötsel för 1 740 000kr per år.