handdator

Visa fullständig version : HSB,Demokrati-HSB,Distrikt


stephan
2008-03-17, 23:25
Här nedan kan du läsa om HSB Stockholms satsning på inflytande och demokrati i stockholm. Rätt personer i arbetsgruppen för den enskilde medlemmen?
Tjänstemännen är valda med omsorg.?
Och representanterna för medlemmarna är några distriktsordföranden.

Jag har varit på några HSB distriktsordförandeträffar.
Att jag var en katt bland hermelinerna insåg jag snabbt.
I Stockholm är det i alla fall så att ordförandena i distrikten är de största HSB-supportrar jag träffat.
Bland annat var jag på ett möte för några år sedan som handlade om HSB Certificeringen. Vilka föreningar var det som först certificerade sig i HSB tror ni.
Rätt gissat, de föreningar som har styrelseledamöter i distrikten.
Flertalet av dessa sitter också med i HSB:s andra arbetsutskott.

Ni får gärna berätta hur ni ser på HSB:s distriktsarbetet i övriga landet.

Själv anser jag att distriktsverksamheten bode bytas ut mot något helt annat, eller bara tas bort.
Jag ställde en fråga i Vädurens styrelse, varför vår ledamot i distriktsstyreksen aldrig rapporterade från distriktsmötena.
Svaret: jag vet inte om dessa protokoll också är tystnadspliktsbelagda.
HSB:s styrelseexpert i Väduren Bo Widerdal fyllde på med: jag kan ta reda på om de är offentliga. MAMA MIA.

LÄGG NER DISTRIKTSSTYRELSERNA.


"Hur ska du som medlem kunna utöva ditt inflytande i HSB Stockholm?

Det är en aktuell fråga som just nu utreds inom HSB Stockholm.
Värderingar och förutsättningar ser inte ut på samma sätt som de gjorde 1972, då den nuvarande parlamentariska organisationen trädde i kraft.

Sedan dess har antalet medlemmar fördubblats, synen på föreningsliv har förändrats och dagens teknik ger oss nya förutsättningar för att nå ut till dig.
HSB Stockholms styrelse har tillsatt en grupp bestående av representanter från bostadsrättsföreningarna, bospargruppen, styrelsen samt tjänstemän för att titta närmare på hur bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar i framtiden ska kunna utöva sin demokratiska rösträtt i vår organisation.

Representanter i Medlemsutredningen 2008

Tekla Larsson Distrikt Sydväst
Lennart Rönnestig Distrikt Söder om Söder
Börje Alpsten Distrikt Farsta Skarpnäck
Claes Bidebo Distrikt Solna Sundbyberg
Bo Hallgren Bosparstyrelsen
Stefan Johansson
Lars Larsson HSB Stockholms styrelse
Lena Dahlström
Anders Svensson HSB Stockholm
Thomas Karlsson
Attila Kriss
Lena Lindgren
Björn Carlsson

Om du har frågor eller vill veta mer, hör gärna av dig till medlemsutredningen@stockholm.hsb.se."

stephan
2008-03-23, 09:11
116 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

ÄR DENNA PUNKT DEN "SNABBASTE" PÅ FÖRENINGSSTÄMMORNA?

i BRF vÄDUREN ÄR DEN I ALLA FALL DET.

STANDARDBESLUTET ÄR:

STÄMMAN BESLUTAR ATT ÖVERLÄMNA VALET TILL STYRELSEN.

OCH SEDAN FALLER ALLT I GLÖMSKA.

BÄTTRE I ANDRA FÖRENINGAR???

Micke1
2008-03-23, 09:41
Som stämmodeltagare kan man alltid föreslå vem som skall vara fulllmäktigerepresentant.
Är ingen stor grej att välja enligt medlemmarna i en förening eftersom det är ingen stor sak.
Man lever i en förening och så länge den sköts efter önskemålet så bryr man sig inte om resten. Synd men så fungerar tankesättet.

Admin
2008-03-23, 10:09
Ja, det är tyvärr som Micke1 säger.

Det är också skälet till att det alltid är styrelsen som utser sig själva som fullmäktigeledamöter.

Och som regel redovisar ingen av dessa styrelse- och fullmäktigeledamöter sedan något resultat för medlemmarna (enligt filosofin "Ju mindre medlemmarna vet desto bättre... då blir det heller inga frågor eller önskemål").

Jag skulle gissa att de flesta medlemmar inte ens har en susning om vad fullmäktige är.

Visst kan varje medlem på stämman föreslå någon annan medlem (icke styrelseledamot) som fullmäktigeledamot, men hur ofta sker det? Jag skulle gissa, i princip aldrig.
Det är som du säger, Micke1, man tänker inte längre än sin egen förening, och förstår inte att det finns en organisation ovanför föreningen (alltså HSB) som bestämmer en hel del om varje lokal förening.

Vi kan också konstatera att de som utsett sig själva som fullmäktigeledamot oftast inte ser till medlemmarnas (i den lokala föreningen) bästa. Inte minst kan detta konstateras av att ingen ens engagerar sig i att skriva motioner (det gäller hela Sverige, inte bara HSB Malmö).

HSB Riksförbund
De som sedan väljs som representanter till HSB Riksförbund gör nada!
Att det överhuvudtaget väljs representanter till HSB riksförbund (också bara bland de oengagerade fullmäktigeledamöterna) är bara ett spel för galleriet, för att få det till att se ut som att det finns en representativ demokrati.
Det är ändå bara tjänstemännen på HSB Riksförbund som egenmäktigt bestämmer allt för medlemmarna.

Allt bottnar i det bristande engagemanget bland medlemmarna.

Som man sår får man skörda, heter det.

Motioner ger resultat!
Jag skulle gissa att den utredning HSB Stockholm (som tycks vara ganska liktydigt med HSB Riksförbund) nu startat upp kan vara ett litet resultatet bl.a. av min motion om att HSB Malmö ska gå ur HSB Riksförbund.
Gå ur HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#117), motion #117
Ombud och ersättare till HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#37), motion #37
HSB Riksförbunds kod får inte följas! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#63), motion #63
(Index över motioner till HSB Malmös årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-index.htm)).

Så det kan löna sig att reagera för medlemmar, när nu inte varken fullmäktigeledamöterna eller de övriga förtroendevalda gör detta.

Skriv motioner !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14)

stephan
2008-03-23, 10:22
Förutom att HSB kommer att skylla på admin för "fördyrande kostnader" att besvara motioner, och därtill inrättande av nya tjänster och nytt arbetssätt, är det bra att några "bryr sig".

HSB:s "skyddanden verkstad" måste få ett slut.

Arschberg visade häromdagen att riksdagsledamöterna arbetar 365 dagar om året, och behöver av den anledningen inte sjukskriva sig, när de är sjuka. SJUKT?

HSB:anställda lever också gott på, i detta fall medlemspengar.
Det visar sig inte minst när man skriver till HSB:toppen.

50% av Stockholms styrelse har långledigt i Påsk.

Återkommer 31 mars är vanligt svar, när "breven" återkommer.