handdator

Visa fullständig version : Föreningar flyr HSB


Admin
2008-12-21, 10:34
Fyra föreningar har nu lämnat HSB Malmö och HSB Skåne den senaste tiden.
Ännu så länge bara en av dessa hörande till HSB Malmö. HSB i Malmö har kanske ett hårdare grepp om föreningarna, och har ställt in sig bättre i styrelserna?

Det torde stå klart att om HSB inte börjar behandla medlemmarna med respekt så riskerar HSB-organisationen att tappa många medlemmar.
Det räcker inte med att bara smöra styrelserna, vilket har varit HSB:s strategi under alla år, och som säkert också fungerat bra fram tills nu.

HSB Skånes VD Ann Irebo förnekade först att föreningar lämnat HSB Skåne, men efter att SDS presenterat för henne vad hon självklart kände till redan innan så tvingades hon erkänna fakta.

Nu är vi inne på den viktiga frågan om ärlighet. Detta har jag m.fl. önskat under en lång tid nu från HSB. Den tiden är förbi när HSB kunde säga vad som helst och alla trodde på detta. HSB måste också inse att det är så det fungerar idag. Det måste bli ett slut på lögnerna från HSB!

Det värsta är att HSB lär ut till bostadsrättsföreningarnas styrelser att i sin tur ljuga för medlemmarna. Jag vet själv hur t.ex. HSB-ledamoten gjorde detta när jag satt i styrelsen.

Det är också skrämmande att läsa att HSB-föreningarna var livegna ända fram tills för bara ungefär 10 år sedan !!!

"Lämnar de oss för att vi inte gjort ett bra jobb, blir det en sporre för oss att göra bättre ifrån oss", säger HSB Skånes chefsjurist.
Om det inte varit en sporre i ett tidigare skede, när de visste att brf:arna arbetade för ett utträde, så är väl sannolikheten inte särskilt stor att någon föbättring kommer att ske heller i efterskott.Ännu fler föreningar har fått nog av HSB (http://www.sydsvenskan.se/lund/annu-fler-foreningar-har-fatt-nog-av-hsb/) (SDS, 08-12-21)

HSB:s vd: "Jag hade inte bilden klar för mig" (http://www.sydsvenskan.se/lund/hsbs-vd-jag-hade-inte-bilden-klar-for-mig/) (SDS, 08-12-21)

Missnöje bakom HSB-avhopp (http://www.sydsvenskan.se/lund/missnoje-bakom-hsb-avhopp/) (SDS, 08-12-19)
Bostadsrättsföreningen Carlsro på väster i Lund lämnar HSB Skåne. Bakom beslutet ligger informationsbrister, skenande kostnader för ett stambyte och ...

stephan
2009-03-27, 06:59
Årsredovisning för Brf Storstugan 2005 (http://www.brfstorstugan.se/pdf/arsredovisning2005.pdf)

Mycket intressant läsning om HSB-medlemskap finns i denna årsredovisning från en av Stockholms större HSB-föreningar.

HSB utsätts för att föreningen begär utträde ur HSB, och vips är möjligheterna med att de boende själva kan avgöra om de skall vara medlemmar i HSB eller inte.

Man behöver heller inte deponera 500kr och bli medlem i HSB för att få köpa en lägenhet i föreningen.

Man behöver inte ha BoRevision som revisor.

De är inte många föreningars styrelser som verkligen utrett HSB:s medlemskap?

Heder åt denna styrelse som visat på att medlemmarna i en "HSB" bostadsrättsförening inte behöver tillhöra sekten HSB om man inte vill.

Admin
2009-03-27, 15:10
Helt uppenbart en kompetent styrelse i denna brf !!!
Tänk om det sett lika bra ut i alla brf:ar !!!

En utredning har gjorts av en arbetsgrupp i föreningen.
Styrelsen rekommenderar föreningen att;
- föreningen ska fortsätta ha förvaltningen i Riksbyggen
- föreningen ska fortsätta vara medlem i HSB
- medlemmarna själva avgör om de vill vara kvar som medlemmar i HSB (och själva betalar sin medlemsavgift)
- kravet i föreningens stadgar § 4 om medlemskap i HSb tas bort (via stadgeändring enligt förslag).

Medlemskap i
- HSB = 88.000 kr/år (baserat på antalet bostadsrättshavare och 60.000 kr baserat på antal bostadsrätter och 2.000 kr i grundavgift)
- Riksbyggen = 28.160 kr/år
- SBC = 13.590 kr/år
- Fastighetsägarna = 10.227 kr/århttp://hotpot.se/Bild4/uttraede-ur-hsb-1.jpg


http://hotpot.se/Bild4/uttraede-ur-hsb-2.jpg


http://hotpot.se/Bild4/uttraede-ur-hsb-3.jpg


http://hotpot.se/Bild4/uttraede-ur-hsb-4.jpg