handdator

Visa fullständig version : HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning


Admin
2008-04-13, 19:37
HSB Malmös valberednings sammankallande Ingela Persson blev vid senaste stämman av en klar majoritet bortröstad av medlemmarna i sin förening (Tapperheten 4) efter att i många år suttit som ordförande.

Stämman valde istället in bl.a. en person som var HSB ledamot i grannfastigheten, Tapperheten 6.

Strax efter Ingela Perssons avgång så beslutade Tapperheten 6 att den tidigare under många år verksamma ledamoten som tog plats i Tapperheten 4:s styrelse skulle bytas ut mot just Ingela Persson (sammankallande i HSB Malmös valberedningen).

Ingela Persson blir nu alltså HSB-ledamot i Tapperheten 6.

Till saken hör att valberedningen i HSB Malmö föreslagit ordföranden i Tapperheten 6 som förtroendevald inom HSB Malmö (ersättare till fullmäktigeombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma).
Dessa två personer - Ingela & Håkan - har uppenbart nära kontakt med varandra. När Ingela Persson tidigare tvingades avgå pga saknat förtroende från en gemensamhetsförvaltning så "sympatiavgick" denne Håkan Ahlström från samma styrelse.

Tjänster och gentjänster?
Ingela Persson får in en person i HSB Malmö, mot att hon får bli HSB-ledamot i grannföreningen till sin egen förening där hon blivit bortröstad.

Vad har HSB Malmö för skäl att plötsligt byta ut sin HSB-ledamot (som suttit under många år) till Ingela Persson?

Detta visar hur viktigt det är att mina motioner om valberedningen bifalles av fullmäktigeledamöterna på årsstämman, så att det blir ett stopp på detta system där alla kliar varandra på ryggen.

För mer information om valberedningen och hur det gått till inom HSB Malmö.
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=292)
HSB Malmö: Korrupt valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=166)
Mera mygel i HSB Malmös valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=690)
HSB Malmös valberedning - Frågor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=806)

Goran
2008-04-17, 11:05
Detta fall av ”svågerpolitik” är ju inte en engångsföreteelse utan med stor säkerhet vanligt förekommande . Känner andra i valberedningen till detta ? Hur många förtroendevalda i HSB Malmö har på detta sätt blivit föreslagna av valberedningen med Ingela Persson i spetsen ? Sittande valberedning har ju suttit i flera år och deras arbete visar ju inte någon större professionalitet med tanke på alla avhopp och avsked i styrelser och ledning som skett under de senaste åren . Hur många bostadsrättsföreningar har sina kompisar och vänner som HSB ledamöter ? I vilka andra bostadsrättsföreningar sitter valberedningens representanter som HSB ledamöter ? Frågorna är många och svaren är få men mest är det synd om medlemmar i föreningar som är inblandade i detta. När nu detta kommit upp till ytan så blir det intressant att se vilka åtgärder ansvariga för HSB ledamöter och förtroendevalda kommer att vidtaga. Någon som också tror på tomten ?

Admin
2008-04-20, 13:17
Ja, HSB Malmö bygger upp sitt nätverk, där alla håller varandra om ryggen.

HSB Malmö stödjer att HSB Malmös valberednings sammankallande - trots det bevisligen katastrofalt dåliga arbetet som gjorts i valberedningen - så att hon inte bara fortsätter att vara HSB-ledamot, utan nu dessutom fått uppdraget som fullmäktigeledamot.

Är det så det ska fungera?

Gör ett riktigt j..la dåligt jobb så blir du bleönad med uppdrag inom HSB Malmö.

Notera också att ingen i valberedningen ännu ens vågat bemöta kritiken.
Det tycker jag är mycket fegt, men det visar också på allvaret i situationen.

Tystnaden talar för sig själv!