handdator

Visa fullständig version : Skada från avloppsrör där BRF är ansvarig - Försäkringsbolag


Morty72
2008-12-17, 09:24
Jag har en "vattenskada" i min bostadsrätt. Skadan uppstod genom att ett avloppsrör i köket var sönderrostat. Skadan konstaterades efter granskning av saneringsföretaget som sa att det skulle belasta bostadsrättsföreningens försäkringsbolag.

För min del innebar det att golven i mitt sovrum, hall och kök bröts upp och tapeter delvis revs bort i alla rum.
Det ska tilläggas att ingen besiktning gjordes av försäkringsbolaget innan rivningen startade vilket gör att återställningen sker godtyckligt efter hur jag beskriver hur lägenheten såg ut innan. Som tur var tog jag foto på alla golv och väggar. Jag har inte kunnat bo i min lägenhet under 2 månader pga fläktar, slangar och rör dragna överallt och hög ljudnivå.

Nu ska lägenheten återställas och jag får besked av byggnadsfirman att jag ska betala 50% av återställning och reparation pga åldersavdrag (enligt försäkringsbolagets bestämmelser).

Jag är ej skuld till att skadan från avloppsröret uppstått och anser att jag inte ska betala för detta. Bostadsrättsföreningen nekar till att betala dessa 50 %. De anser att kostnaden inte kan belasta alla föreningens ekonomi och därmed medlemmarna.

Föreningens styrelse nekar mig även ersättning för annat boende och andra tillkommande kostnader runt i kring. Jag kan acceptera att föreningen inte vill betala detta men jag anser att de ska ställa krav på försäkringsbolaget för att täcka dessa kostnader, inkl. åldersavdrag.

Jag har varit i kontakt med konsumentombudsmannen som rådde mig att överhuvudtaget inte kontakta mitt eget försäkringsbolag. Det är bostadsrättsföreningen jag ska ställa krav mot och de i sin tur mot försäkringsbolaget. Hur ska jag gå tillväga i detta ärendet? Man känner sig ganska liten i det här sammanhanget.

Tacksam för hjälp och råd. Jag har sett att det finns andra liknande inlägg i detta forum men jag kan ändå inte få riktigt klarhet i frågan. Om man ser på konsumenternas försäkringsbyrå har de en uppfattning men jag vet inte om jag kan åberopa den beskrivningen gällande åldersavdrag, dvs som grund för att åldersavdrag ska bekostas av bostadsrättsföreningen.

Francois
2008-12-17, 10:24
Tyvärr är det så att du ska betala för ytskiktet vid skadan pga avloppsröret, oavsett om orsaken av skadan ligger på ditt eller föreningens ansvar. Att ditt eget försäkringsbolag drar av 50% på grund av ålder är bara normalt.

Se det på följande sätt: om skadan uppstått p.g.a. ett diskmaskinrör (ditt ansvar) och skadan varit så stor att gipsväggarna måste bytas ut, då ska föreningen stå för kostnaden för väggarna.

Så, oavsett orsaken till skadan, och oavsett om det är en olycka och inte grovt slarv, ska bostadsrättsföreningen ta kostnaden för stommen och den boende ska ta kostnaden för ytskiktet.

Om du har ett bostadsrättstillägg, borde du betala självrisken samt den del som försäkringsbolaget inte ersätter p.g.a. åldersavdrag.

Admin
2008-12-17, 10:57
Jag förstår inte varför konsumentombudsmannen råder dig att inte kontakta ditt försäkringsbolag. Det tycker jag visst du ska göra. Vad har du att förlora på det? Låt ditt försäkringsbolag jobba lite för dig i att reda ut vad som egentligen gäller.

Märkligt att ingen besiktning gjorts i ditt fall. Men bra att du fotograferat.

Notera att det inte är byggnadsfirman du ska ha en diskussion med om åldersavdraget. Det är styrelsen i din förening.
Se till att få allt skriftligt, och be om en kopia av försäkringsavtalet för fastigheten, så att du kan se själv vad som gäller i stället för att lekmannastyrelsen ska göra tolkningar åt dig.

Styrelsen sitter där för att arbeta för medlemmarna och bland dessa medlemmar ingår du! Styrelsen måste alltså arbeta för att påverka försäkringsbolaget att täcka även de kostnader som man försöker lägga på dig!

Vad jag skrivit i övrigt i detta inlägg har jag flyttat hit;
Hur slipper man betala åldersavdraget? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15605)

Se även ett liknande problem här;
Brf-styrelsen/HSB kräver bostadsrättshavaren på ersättning för skada som föreningen orsakat (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15606)

Morty72
2008-12-17, 19:17
Tack för ett mycket ingående och utömmande svar! Jag har ett dilemma och det är att jag redan varit i kontakt med mitt försäkringsbolag som oturligt nog är samma som bostadsföreningens försäkringsbolag.

Tidigt i detta ärende, innan man började riva golv och väggar, skickade jag en lång lista på frågor till bostadsrättsföreningens styrelse, till saneringsföretaget och till försäkringsbolaget för att få detaljerad information om vad som händer och vad som kommer att hända. Jag ställde frågor kring torktid, återställelsetid, vad är mina rättigheter, vad gör jag med mina möbler, vilken ersättning kan jag få för annat boende etc.

Från försäkringsbolaget fick jag svar från handläggare både från min egen hemförsäkrings handläggare (jag har bostadsrättstillägg) och bostadsrättsföreningens handläggare. Jag fick svar på alla frågor men det var inte mycket positivt från försäkringsbolaget.
Mitt försäkringsbolag kunde på sin höjd tänka sig betala mig 100 kr/dag i ersättning för annat boende men då måste jag skapa ett eget försäkringsärende och jag måste givetvis betala självrisk. De refererade i korthet till åldersavdrag också.

Nu har alla mina farhågor besannats och jag inser hur lite jag kan påverka situationen. Eftersom jag bor i bostadsrätt kan jag inte kräva att jag slipper betala avgift under tiden för torkning och återställning eftersom avgiften ska betalas man oavsett o man bor där eller ej.

Om jag inte kan ifrågasätta åldersavdraget hur kan jag på annat sätt få ersättning för t.ex kostnad för annat boende och sveda & värk?

Jag kommer att bo kvar i bostadsrätten efter detta och vill inte ha en konflikt med styrelsen. Snarare att vi tillsammans hjälps åt att ställa krav på försäkringsbolaget.

Morty72
2009-04-29, 13:35
Jag vill förmedla hur allting gick i slutänden gällande min skada i lägenheten som är beskrivet i tidigare inlägg ovan.

Efter fem månaders hårt arbete med att kämpa för min sak blev allting utrett och jag har nu en återställd lägenhet.

Man kan säga att jag "vann" på så sätt att jag fick rätt i att jag inte skulle betala arbetskostnaden, dvs det jag fick betala var 50 % av materialet pga. av åldersavdrag.
På detta sätt sparade jag 10 000 kr till mig själv och 10 000 kr till grannen.

Det som löste frågan var att bostadsrättsföreningen till slut kontaktade SBC för juridisk hjälp och svaret från SBC var att det är bostadsrättsföreningen som ska stå för arbetskostnaden eftersom skadan var föreningens och inte bostadsrättsinnehavarens.

Detta beslut krävde jag in från styrelsen. Detta är unikt enligt både Länsförsäkringar och hantverkarna av någon anledning som jag har mycket svårt att förstå. Att jag skulle vara ensam om denna typ av skador ser jag som väldigt osannolikt och att man vill sära på arbetskostnad och ytskiktskostnad.

Förvisso så drabbas jag själv och medlemmarna indirekt av detta eftersom kostnaden hamnade på föreningen. Om jag inte bestridit styrelsens, hantverkarens och Länsförsäkringars första "bud" hade det blivit mycket dyrare för mig och det hade inte varit rättvist.

Några saker jag vill tipsa alla bostadsrättsinnehavare om när det gäller sådana här skador är enligt nedan.
Man skulle kunna tro att man är skyddad i dylika skadeärenden och att man pga av kringliggande omständigheter får hjälp med kostnader som ligger utanför själva saneringen och återställning. Så är inte fallet för min del och Länsförsäkringar har varit allmänt ovillig att möta mig i dessa krav. Länsförsäkringar har framförallt varit väldigt dålig på att kunna ge mig konkreta svar och motiveringar till sina regler.

Bostadsrättsföreningen var ansvarig för skadan och deras försäkring (Länsförsäkringar även här) täckte detta förutom respektive bostadsrättshavares åldersavdrag (ytskiktet och arbetskostnad borträknad).
Det som inte täcks är många av de kringliggande kostnaderna för bostadsrättsinnehavaren;
Jag kunde inte bo i min lägenhet överhuvudtaget utan fick bo hos vänner och bekanta. Det jag fick på min privata försäkring var 100 kr/dag under tiden av 5 månader. Detta är inget som går på föreningens försäkring fick jag besked på.

Det tog 2 månader att torka, 1 1/2 månads byråkrati/tjat/frustration och brist på feedback och sedan 1 1/2 månad för återställning.

Jag fick också bostadsrättsföreningens försäkringsbolag till att betala min självrisk som utföll på min privata försäkring. Detta påstod Länsförsäkringar först att man inte fick (tills de läste sina egna villkor).

Det som jag inte kunde få ersättning för av Länsförsäkringar trots bostadsrättstillägg var:

Månadsavgiften för bostadsrätten.
Jag kunde inte utnyttja mitt garage under denna tid och fick inte ersättning för avgiften.
Jag har en bredbandsavgift på 400 kr/månaden men det får man inte ersättning för.
Generell ersättning för sveda och värk finns ej. Post ska hämtas, jag hade tvättmaskin i lägenheten som jag inte kunde utnyttja, alla kläder förutom det jag hade i 2 väskor var i lägenheten, körersättning mellan mitt temporära boende och lägenheten, etc. Dessutom fick jag en väldigt igendammad och skitig lägenhet som jag fick städa själv.
Hantverkarkåren saknar totalt förmåga att samordna sina resurser och planera sitt arbete. Servicenivån är under all kritik och man återkommer sällan med svar på frågor. Det kändes som jag själv fick vara projektledare för att koordinera sanerare, målare, snickare och golvläggare samt ansvarig entreprenör. Den nedlagda tiden är svår att kvantifiera men hjälp vilken frustration och jobb det innebar.Ovanstående skulle man kunna hoppas få hjälp med av försäkringsbolaget men det får man alltså inte. Länsförsäkringar ersätter det inte och det finns inga tilläggsförsäkringar att teckna för att vara skyddad för ovanstående punkter. Mycket av detta kanske man kan förstå att det inte finns skydd för men jag tror många är ganska naiva i detta. Jag var själv naiv och trodde att jag hade ett sådant skydd i och med min försäkring men där tog jag väldigt fel.

En sak är säker, jag byter i alla fall försäkringsbolag från Länsförsäkringar när nästa brytpunkt sker. Detta kommer även bostadsrättsföreningen att göra. Jag betalar hellre mer premie per år och får bra hjälp när något händer än tvärtom.

Lycka till därute! Jag har stort medlidande med alla som hamnar i liknande situationer.

Stå på er och ger er inte när ni råkar ut för en skada i lägenheten.
Förbered er på att ni måste upprepade gånger kräva svar av ert försäkringsbolag.
Försäkringsbolaget kommer att ignorera er i det längsta (troligtvis beroende på vilken handläggare man får).
Läs noga stadgar och försäkringsvillkor.
Sätt press på bostadsrättsföreningens styrelse men kräv inte att de ska kunna svara. Be dem kontakta juridisk hjälp istället och håll en konstruktiv dialog. Man ska ju ändå bo kvar.
Tack för hjälpen här i forumet!

totiki
2009-04-29, 14:49
Kul att du berättar hur det gick. Trist att det inte blev helt perfekt för dig. Men bra att du drev igenom dina rättigheter och en mycket bra konklusion på slutet;
Sätt press på bostadsföreningens styrelse men kräv inte att de ska kunna svara. Be dem kontakta juridisk hjälp istället och håll en konstruktiv dialog. Man ska ju ändå bo kvar.