handdator

Visa fullständig version : Garage och avundsjuka i brf


tractors
2008-04-12, 15:06
I vår privata BRF har vi 40 medlemshushåll och 15 garage. De som hyr garagen har alla kontrakt med 1 års löptid, 3 alt 9 månaders uppsägningstid
och noteringen "i annat fall är kontraktet förlängt med 1 år för varje gång".
Vissa har hyrt i 20 år andra allt från 6 månader sedan. På 5 år har 14 hushåll försvunnit från kölistan. Erhållit garage, flyttat eller avlidit. Det är således ganska bra fart på kön. Kön som just består av 13 hushåll.
NU vill styrelsen säga upp kontrakten, höja hyran, och nu till problemet: Man vill maximera hyrestiden till 3 år! Därefter skall alla ut och 15 nya in! När föreningen bildades upprättades ett kösystem och alla nyinflyttade har blivit informerade innan köp. Givetvis är det nu stor oro bland de som har garage med kontrakt och skall bli utkastade. Tacksam för kommentarer.

Francois
2008-04-12, 15:34
Jag tycker att stämman borde bestämma på hur kön för garageplats ska fungera, styrelsen borde inte ta ett sådant initiativ på egen hand.

tractors
2008-04-12, 15:44
Det är fler som inte har garage och därför är det väl troligt att vi garageinnehavare förlorar en omröstning.

Hur fungerar det juridiskt? Finns det någon praxis?

Har man ett kontrakt, sköter sig och betalar punktligt ska man väl få behålla sitt kontrakt?

Vi som trodde allt skulle bli bättre när vi ombildade och köpte husen.

j.a
2008-04-12, 17:38
Om inte parkeringsplatserna ingår i bostadsrätten, vilket jag tolkar det som att de inte gör, så kan styrelsen fritt omförhandla avtalen. Det innebär att styrelsen kan säga upp samtliga avtal (hur uppsägning skall ske samt uppsägningstiden kan ju variera beroende på det enskilda avtalet). När detta sedan är gjort kan man upprätta nya avtal med de som är intresserade.

Är man inte nöjd med t ex föreslagen hyreshöjning kan man ju motionera om detta exempelvis. Det borde dock inte vara helt överraskande om de medlemmar som inte har bil är emot en förlusthyra eller hyresnivå under marknadsnivån.

tractors
2008-04-12, 18:51
Det är inte hyreshöjning i första hand som det är det viktiga för styrelsen. De tycker att några av oss har haft garage för länge och att alla borde få tillgång till ett eget garage.
Ingen i styrelsen har garage! Betr hyra så ligger den ngt under "marknadshyran". Men det är väl bra.
Meningen är väl att det skall vara fördelaktigt för oss. Marknadshyra är väl knappast ngt vi br innehavare längtar efter. Hyran för garage skall väl sättas efter självkostnadsprincipen. I våra stadgar står det "Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokkaler åt medlemmarna...". Om vi skall betala marknadshyra för garage och om månadsavgiften skall ligga på samma (högre) nivå hyresrättena i samma område kan vi lika väl sälja och flytta till hyrerätt. Tacksam för mera kommentarer.

stephan
2008-04-13, 09:34
"Ingen i styrelsen har garageplats".
Jag kan tänka mig att det är därför frågan kommit upp på styrelsebordet.

Detta är ingen stämmofråga.

Den enda fördelen jag skulle kunna se med att ändra "reglerna" för p-platserna är att det skulle kunna medföra att föreningen får det lättare i framtiden att rekrytera styrelseledamöter.

Med det menar jag att om de tidigare gällande avtalen nu görs om kan man göra det i fortsättningen också.

Kostnaderna för p-platserna skall endast höjas med följande anledningar.
Fel avgifter från början. Höjda driftkostnader, eller nya investeringskostnader.

Alla höjningar skall vara rimliga och förklaras av styrelsen.

Francois
2008-04-13, 15:46
Detta är absolut en stämmofråga. Jag har förstått att garageplatserna är på föreningens mark. Det är medlemmarna som ska bestämma hur de ska ha tillgång till det dem äger tillsammans. Solklart för mig.

tractors
2008-04-13, 16:51
Ja nog är det en stämmofråga. Om det ursprungliga sysyemet med traditionell
kö slopas och alla nuvarande garagehyresgäster kastas ut för att ge plats för ett nytt gäng kommer följande att inträffa: De som nu hamnar i kön är i majoritet och kommer omgående (10% regeln) att kräva en extra stämma och rösta tillbaka det gamla systemet. DVS du hyr ditt garage tills du flyttar, dör eller inte av ngn annan anledning längre vill ha det. Därefter kan vi ha en stämma varannan månad och byta hyresgäster varannan månad. Har man ändrat på "garageregelverket" 1 gång kan man göra det flera gånger. Hej och hå i sandlådan.

stephan
2008-04-13, 18:33
Nu tror jag ni är ute och cyklar.

Stämmofråga hur föreningen skall hyra ut sina p-platser.!!!!!!!!
Detta är en mycket solklar styrelsefråga. Oftast delegeras den till förvaltningen för föreningen.

Om sedan styrelsen hittar på något så idiotiskt som här föreslås, måste det väl handla om att avsätta styrelsen?

Admin
2008-04-13, 18:39
Ja, Stephan har rätt i att det rent juridiskt är en styrelsefråga.
Detta eftersom parkeringsplatser/garage som hyrs ut inte faller under bostadsrättslagen (se j.a:s inlägg ovan).

Men om stämman beslutar hur styrelsen ska sköta sitt uppdrag så blir det som stämman säger, och i detta fall känns det som högst lämpligt att stämman styr upp styrelsen.

Francois
2008-04-13, 20:16
När jag säger att detta är en "stämmofråga" tänker jag inte så mycket på vad lagen säger, men på vad som är lämpligt i detta fall. Eftersom det finns en konflikt i föreningen, är det högst lämpligt att stämman avgör HUR p-platserna ska kunna hyras. Jag tycker inte att styrelsen har en moralisk rätt att riva tecknade avtal och ändra på systemet (om de har rätt att göra det enligt lagen spelar ingen roll) utan att förankra idén hos medlemmarna. Jag säger detta eftersom det handlar om en stor ändring som drabbar hårt ett antal. För vissa familjer kan dte t.o.m. ändra förutsättningarna till varför de bor där o.h.t.

schrapet
2008-04-14, 10:38
....NU vill styrelsen säga upp kontrakten, höja hyran, och nu till problemet: Man vill... Tyvärr är det nog så att om demokrati skall råda i en BRF så måste det till stämmobeslut på hur föreningen skall hantera uthyrning av garage och dylikt. Styrelsen kan inte bara strunta i tecknade avtal och plötsligt agera som en hyresvärd. Det ser ut som att ni har få egna parkeringsobjekt i förhållande till antalet hushåll. För egen del tycker jag att parkerinshyrorna skall marknads anpassas d.v.s sättas i relation till vad det skulle kosta att ha sin bil stående på gatan. Den som har sin bil på gatan riskerar även p-böter om den skulle missa att betala i tid eller flytta bilen till andra sidan p.g.a någon datum regel. Lite ojust om grannen hyr billigt ett garage eller parkeringsplats av föreningen.:5: /SP

j.a
2008-04-14, 11:47
Jag vill bara förtydliga att styrelsen självklart inte kan strunta i ingångna avtal utan dessa måste säga upp i rätt ordning. Alla avtal går att säga upp, notera att även om man har ett p-avtal kan man bli av med detta eftersom det inte ingår i bostadsrätten.

Givetvis kan man på stämman besluta om riktlinjer för hur p-systemet bör fungera.