handdator

Visa fullständig version : Vicevärd i brf - huvudnyckel - ersättning


nyfiken3
2008-03-17, 18:45
Vi funderar på att utse en vicevärd bland de boende. Kan vi anförtro en huvudnyckel åt denna person? Vad är rimligt i ersättning?

Se bl a;
Nycklar och lås i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13546) - Faktabanken

stephan
2008-03-17, 20:14
Alldeles för lite information för att kunna svara på.

Ska föreningen skriva ett anställningsavtal?
Då skall också ett "häng"avtal skrivas med personens fack.
Apropå nycklar skriver man ju en bekräftelse att han ansvarar för de nycklar han kvitterar.

Men som sagt, mer info krävs för bra svar.

j.a
2008-03-17, 20:33
Hängavtal med ett kollektivavtal är inte alls nödvändigt. Undvik kollektivavtal in till det sista, det blir billigare för medlemmarna.

schrapet
2008-03-18, 10:03
Vi har 3 vicevärdar i våran förening på ca 30 lägenheter.
De får fast årsarvode och de har samtliga fastighetsskötar nyckel d.v.s går
till alla dörrlås utom privata förråd och lägenheter. Huvudnyckel förvarar vi
på speciellt ställe och kan bara tillgripas av minnst 2 personer samtidigt vid nödfall eller med lägenhetsinnehavares samtycke. /SP

Francois
2008-03-18, 20:50
I vår förening på 70 lägenhet har vi en mycket duktig vicevärd. han jobbar heltid på annat håll och hinner med vår förening med. Han är guldvärd. Han får en månadslön som täcker ungefär 10 timmars arbete/månad.

Myggan
2008-03-18, 20:59
Vår vicevärd har 122.000 kr om året i arvode på 276 lägenheter.
Vicevärdsexpeditonen har öppet 1 tim/vecka.
Någon som vet om detta är för lite eller för mycket?

Se även;
Arbetsbeskrivning vicevärd (http://hotpot.se/hsb-brf-vicevard_arbetsuppgifter.htm) - arbetsordning/arbetsuppgifter för vicevärden i en brf
Vicevärdens uppgifter i en brf (http://hotpot.se/hsb-vicevaerd-foerening.htm)

MrDean
2008-03-19, 12:31
Vår vicevärd har 122.000 kr om året i arvode på 276 lägenheter.
Vicevärdsexpeditonen har öppet 1 tim/vecka.
Någon som vet om detta är för lite eller för mycket?

122 000 om året är väl det som Brf avdelningen betalar inkl. skatt och sociala avgifter, eller är det hans lön plus sociala avgifter. Tror att det är föreningens kostnad?

Utslaget på varje lägenhet så är det 442 kr/år, 37: -/månad för varje lägenhet/ månad. Månadskostnad för föreningen ca 10 150: -/månad.

Han bör kosta föreningen per timma max 200: -. Det gör att han beräknas jobba ca 50 tim/månad. Utslaget per dag är det drygt 1,5 timmar.

Det låter inte så mycket, om det i arbetsuppgifterna ingår att han ska utföra lättare underhåll och reparationer. Vicevärd är inget smidigt jobb. Det som är viktigt är om det är gammalt fastighets bestånd eller nyare. Ju äldre desto mer underhåll och reparationer. Är det lägenheter eller grupphus.