handdator

Visa fullständig version : Varning för HSB Riksförbund !!! - Vägra medlemskap


Admin
2008-12-05, 19:31
E24 har tagit upp den aktuella frågan om att en styrelse kan vägra en sökande medlemskap. E24 har ställt några frågor om detta till jurist Ove Schramm på HSB Riksförbund.

Bostadsrättsföreningen kan stoppa din inflyttning (http://www.e24.se/pengar24/bostad/artikel_911875.e24)

Den totala bristen på juridisk kunskap inom HSB Riksförbund är frapperande !!!

E24 ställer till Ove Schramm frågan;
På vilka grunder kan jag nekas medlemskap av föreningen?

På detta svarar Ove Schramm, i sin okunnighet;
Den vanligaste orsaken till att någon nekas medlemskap är att han eller hon har för låg inkomst eller betalningsanmärkningar.

Men lagen är för en gångs skull spikklar här!
En medlem kan aldrig vägras medlemskap baserat på medlemmens inkomst.
Det är bara att ha en grundläggande kunskap om bostadsrättslagen så kan man konstatera detta.

Vidare, så måste det enligt lagen, ovillkorligen, stå konkret i föreningens stadgar under vilka omständigheter som en medlem kan nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Står det inget om detta där så måste alla som söker medlemskap beviljas detta.
Detta är dock inget förbundsjuristen på HSB Riksförbund, Ove Schramm, känner till. Sorgligt nog.

Ove Schramm säger vidare;
Det är inte ovanligt att föräldrar vill köpa till sina barn eller barnen köpa till sina gamla föräldrar. Föreningen är främst till för sina medlemmar så det finns ingen skyldighet att tillåta sådana köp, eller köp av ren spekulation.
Men han säger inget om att det närmast är omöjligt att avgöra om det är ett spekulationsköp. Sedan kan man kanske fråga sig om inte spekulationsköp är till gagn för medlemmarna? Är det inte så då att det kan ge ökat värde på medlemmarnas bostadsrätter?

Vaddå "Föreningen är främst till för sina medlemmar så det finns ingen skyldighet att tillåta sådana köp"?
Vad 17 spelar det för roll vem som betalar?
Om föräldrar köper en bostadsrätt till sina barn så att barnen blir medlemmar, vad har det för betydelse?
Om barn köper en bostadsrätt till sina föräldrar så att föräldrarna blir medlemmar, vad har det för betydelse?
Hur menar Ove Schramm att en förening kan neka barnen/föräldrarna att bli medlemmar beroende på vem som betalar?
Vad är det för gallimatias Ove Schramm kläcker ur sig?

E24 ställer frågan;
Händer det ofta att HSB:s bostadsrättsföreningar nekar medlemskap vid inflyttning?

Ove Schramm svarar;
Det finns ingen statistik över hur ofta föreningarna nekar medlemskap.
Det har han rätt i, men det säger han utan att skämmas.
Hur sökande misshandlas av styrelser som inte vet vad de håller på med är ett svart hål
Det är skrämmande att det inte finns statistik på detta så att alla förstår hur stort detta problem är.
Det måste tas fram ett system där alla nekanden av medlemskap registreras i en nationell databas.

Ove Schramm säger vidare;
I områden med höga värden på bostadsrätter så sållas många bort på grund av att de inte får lån, och då är det ovanligare med nekat medlemskap på grund av för låg inkomst. Ofta kan man också lösa problemen med en borgen eller annan säkerhet. Om köparen vill att barnen ska bo i lägenheten kan man lösa problemet genom att barnen i stället själva köper bostadsrätten.
Ja, just det. Har en medlem genomgått en kreditprövning av banken, så varför skulle då en lekmannastyrelse i en brf kunna göra en bättre kreditprövning än proffsen?
Och fortfarande är det en teknisk omöjlighet att kunna nekas medlemskap pga för låg inkomst!

Slutligen ställer E24 frågan;
Hur kan jag som köpare agera om jag nekas medlemskap fast mitt bud blivit accepterat?

Ove Schramm svarar;
Styrelsen har alltid rätt att neka en köpare medlemskap i föreningen. Om du som köpare är missnöjd med det kan du alltid få saken prövad vid Hyresnämnden. Detta är en kostnadsfri prövning. Men du måste gå till Hyresnämnden inom en månad från att du fick beslutet från föreningen. Det kan också vara så att ditt köpeavtal begränsar din rätt att få saken prövad vid Hyresnämnden.
En styrelse har inte alls alltid rätt att neka en köpare medlemskap, men min fråga är bara, hur kan ett köpeavtal begränsa en sökande sin självklara rättighet att få sitt ärende prövat???
Jag förstår att en säljare inte vill dra ut på säljprocessen genom utdragna prövningar i hyresnämnden, men detta system är ju åt h-e !!!
Det innebär att man som köpare av bostadsrätt står utanför rättssystemet, samt att man lämnar öppet för en uppenbar och allvarlig diskriminering.
Man ger bostadsrättsföreningar en form av domstolsbehörighet, och köparna blir rättslösa.


E24 valde att censura kritiken mot HSB. De tog direkt bort mitt inlägg till artikeln om detta (även inlägget före om att ägarlägenheter var bättre eftersom man där slipper dylika problem med maktfullkomliga styrelser). Vad håller E24 på med? Jag visste inte att E24 var så allierad med HSB att de inte vill att sanningen ska komma fram.

Mitt av E24 borttagna inlägg;
Ove Schramm är dåligt påläst. Lagen säger klart & tydligt att man inte kan vägras medlemskap pga för låg inkomst. Det är inte ens en tolkningsfråga.
Det är också så att de skäl som styrelsen kan neka en medlem medlemskap på MÅSTE stå angivet i föreningens stadgar. Så när Schramm säger; "Styrelsen har alltid rätt att neka en köpare medlemskap i föreningen", ska det i stället vara att styrelsen har rätt att neka medlemskap enl. vad stadgarna säger!

Det andra av E24 censurerade inlägget;

Inlagd av: Eko, 2008-12-05 16:40
Allt detta talar för en sak:
ÄGANDELÄGENHETER
som troligtvis kommer nästa år och som är den VANLIGASTE BOSTADSFORMEN I HELA ÖVRIGA EUROPA.
Då slipper man också allt TJAFS med vissa okunniga styrelsepersoner.

I och för sig håller jag inte med. Nästan alla problem med bostadsrätter följer med till ägarlägenheterna, och vissa problem eskalerar t.o.m. kraftigt. En stor varning utfärdas för ägarlägenheter !

Vi får se hur snabbt E24 censurerar bort följande två inlägg;
Detta är lagen läs den
Inlagd av: bellabus, 2008-12-05 22:20
1991:614 2§
2 kap. Föreningens medlemmar m.m.
Allmänna bestämmelser om medlemskap
2 § Sådana stadgevillkor för medlemskap är utan verkan som innebär
1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen,
2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än som gäller enligt denna lag för inträde i en bostadsrättsförening,

och min respons;
Lagen gäller !
Exakt !
Frågan är varför E24 censurerade bort mitt inlägg om detta? Vad Ove Schramm säger är ju helt galet. Ska man inte kunna rätta upp detta när då E24 sprider felaktiga uppgifter till läsare?


Se även;
Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem överflödig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4190&highlight=medlemskap)

HSB Riksförbunds juridiska INKOMPETENS - Stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224&highlight=HSB+Riksf%F6rbund)

Hyresnämnden, vad gör de för en bostadsrättsägare? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=54)
.

dick
2008-12-10, 09:28
Sans och balans nu! Är det inte rimligt att neka en köpare medlemskap om han inte kan antas fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen? Detta är ju faktiskt fråga om att släppa in en ny delägare i ett företag. Jag tror Admin misstolkar det om att:

ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen

Jag tror att man har skrivit så här för att en bostadsrättsförening inte skall kunna säkra sig för att bli en förening för välbeställda svenskar. Man förbjuder alltså att lägga en "ribba" som är svår att nå. Att däremot ha en "tröskel" (med krav på att kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden) är i alla fall OK för mig, och verkar vara det för myndigheterna också. Många brf har detta i sina stadgar, och då inte bara inom HSB. Även Riksbyggen verkar vara inne på samma linje.

Riksbyggens svar på liknande fråga (http://www.riksbyggen.se/RBtemplates/GeneralContent.aspx?id=2048&SimpleArticlePageID=2495)

Det var möjligen slarvigt av Ove att uttrycka sig så då det kan misstolkas, men i praktiken är det nog många gånger sant det som Ove säger. Man måste ha en viss inkomst för att kunna fullgöra sina förpliktelser. Men inkomsten är ju inte det enda som är avgörande naturligtvis.

Admin, du utrycker dig så kraftfullt mot Oves svar (som visserligen kan kritiseras), så man undrar om du tycker att det inte skall gå att neka någon medlemskap på några som helst grunder?

// Dick

Admin
2008-12-10, 09:49
Mjae, Dick. Du får nog läsa en gång till vad jag skrivit.
Jag har inte alls skrivit att en brf inte kan neka någon medlemskap som inte kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser.
Självklart är det rimligt att neka en köpare inträde om köparen inte har förutsättningar att klara av att betala föreningens avgifter, även om dagens system för detta inte fungerar.

Precis som du själv säger så är inte inkomsten det allena avgörande.

Och jag har definitivt inte misstolkat lagen !!!

j.a
2008-12-10, 10:29
Vi har tagit upp detta tidigare ;)

Med viss inkomst eller viss förmögenhet menar man en på förhand angiven nivå. Detta är t ex vanligt att hyresvärdar gör så för att godta nya hyresgäster, det brukar vara exempelvis "Hushållets årsinkomst får inte understiga 600 000 kr" eller "inkomsten måste vara tre gånger högre än hyran". Det är alltså detta förfarande som inte är tillåtet i bostadsrättsföreningar, likaså att en viss förmögenhet krävs.

Jag vet (tror) att de professionella aktörer som talar om inkomstkrav egentligen lite slarvigt menar att man får neka medlemskap om man bedömer att sökande medlem inte kommer klara av sina ekonomiska förpliktelser.

En bostadsrättsförening är en antal privatpersoner (i förening) som äger en fastighet tillsammans, det vore väldigt märkligt om man skulle tvinga privatpersoner att acceptera nya delägare som dessutom inte kan göra rätt för sig.

Katten Georg
2008-12-10, 15:59
Jag har varit i en dylik situation som ordförande och rådfrågat bl.a. experter på bl.a. SBC.

Den nye medlemmen skall ha en nöjaktig handel och vandel d.v.s. inte en massa betalningsanmärkningar skatteskulder och annat. Däremot är det inte tillåtet att införa bestämmelse som anger inkomstnivåer o.d. Man hävdar t.o.m. att det inte är tillåtet att fråga om inkomst. Detta gör ju banken vid låneansökan och betalar man lgh kontant så kan ju inte så mycket hända.

Här har admin rätt.

dick
2008-12-12, 07:19
Man hävdar t.o.m. att det inte är tillåtet att fråga om inkomst. Detta gör ju banken vid låneansökan och betalar man lgh kontant så kan ju inte så mycket hända.

Det handlar ju inte bara om att kunna förvärva bostadsrätten, man skall ju även kunna betala avgiften varje månad. Så mycket mer kan visst hända.

// Dick

Admin
2008-12-12, 07:53
Jag har sagt det tidigare, men det tål att upprepas.
Allting kan hända!
Det är alls inte bara vid inträdet i en brf man temporärt kan råka ha dålig ekonomi.

Och som sagt, passerar den sökande bankens kreditkontroller alternativt har cash för bostaden så är det oftast inte mycket mer en lekmannastyrelse kan tillföra.

Och lagen är tydlig i denna fråga, man kan bara vägras inträde på det som uppges i stadgarna och då bara om stadgarna följer lagen.

Jag gick igenom alla brf:ar i Malmö och kan konstatera att det verkligen inte är ofta en UC-koll görs, så det verkar vara i princip standard att inte kontrollera sökandes ekonomi (i alla fall inte i Malmö).

Jag ser att problemet inte bara gäller bostadsrätter;

Vann 1,8 miljoner kr. Får inte hyra av Riksbyggen (http://umea.expressen.se/Nyheter/1.1400593/lars-anders-vann-miljoner-nu-ar-han-hemlos)

I Dikanäs finns åtta tomma lägenheter som ägs av kommunala Vilhelminabostäder och förvaltas av Riksbyggen. Men Lars-Anders fick inte hyra någon av dem eftersom han hade betalningsanmärkningar.
- Jag har betalt de flesta av skulderna och har bara några kvar. Men även när jag har betalt allt så tar det tre år innan anmärkningarna stryks.