handdator

Visa fullständig version : Motion till HSB Malmös årsstämma 2009 senast inlämnad 31 januari 2009


Admin
2008-12-03, 17:45
Så skriver HSB Malmö på sin webbplats den 28/11 2008;

Senast den 31 januari – motioner till HSB Malmös stämma 2009!

Den 25–26 april 2009 hålls HSB Malmös föreningsstämma.

En motion är en skrivelse med förslag på något man vill genomföra, till exempel inom HSBs organisation eller inom bostadspolitiken.

Såväl enskilda medlemmar som bostadsrättsföreningar har rätt att lämna in motioner, och de skall sändas till HSB Malmös styrelse, varefter de kommer att behandlas på föreningsstämman i april – då mötet antingen tillstyrker eller avstyrker förslagen. En motion måste vara undertecknad.

Adressen dit motionerna ska skickas är:
Styrelsen, HSB Malmö, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö.
Sänder man in motioner bör man märka kuvertet ”Motion till HSB Malmös föreningsstämma”.

Har ni frågor kan ni ställa dem till Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se).

Bifogade filer
Exempel_motion.doc (http://www.hsb.se/content/1/c6/13/96/68/Exempel_motion.doc)
Motionsexempel_2008.doc (http://www.hsb.se/content/1/c6/13/96/68/Motionsexempel_2008.doc)


Fyra frågor;

Varför står det inget om vem man skickar motioner via mail till?
Vem har bestämt att en motion måste vara undertecknad (det gällde inte förra årsstämman)?
Hur undertecknar man ett mail?
Varför är de bifogade filerna i doc-format (som inte alla kan läsa) i stället för pdf?Naturligtvis kan man skicka in motioner även via e-post, men detta vill HSB Malmö av någon anledning inte nämna. HSB Malmö förklarar heller inte hur en elektroniskt inskickad motion ska kunna undertecknas. Sedan behöver en motion inte alls vara undertecknad. Det är bara något HSB Malmö självsvådligt hittat på. Men det är naturligtvis lämpligt att motionären kan identifieras. T.ex. genom medlemsnummer (räcker utmärkt, utan någon namnteckning).


Se även;
Tips på hur en motion ska utformas. (http://hotpot.se/hsb-tips-foer-att-skriva-motion.htm)

Kom gärna med egna förslag på motioner som är allmänt användbara!

Skriv motioner till HSB-organisationen!!!
Alla som är medlemmar i HSB kan skriva motioner till HSB:s fullmäktigesammanträden !!!

HSB Malmö - Styrelsens svar med kommentarer till motioner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=303) - Motion #1-15 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=303)
- Vad är det för mening med motioner som styrelsen inte behöver utföra? (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=957&postcount=2)
- Kommer fullmäktige att rösta för medlemmarna eller mot mig? (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1364&postcount=3)

HSB Malmö - Styrelsens svar med kommentarer till motioner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=543) - Motion #16-33 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=543)

HSB Malmö - Styrelsens svar med kommentarer till motioner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=884) - Motion #34-49 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=884)

Skäms HSB Malmö! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Motioner! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=287)
- Svar på motioner från HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=605&postcount=2)
- Svar från HSB Malmös styrelse på motioner (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=608&postcount=3) - Motion #50-75 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=608&postcount=3)
- Styrelsens svar på motioner till årsstämman 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=618&postcount=4) - Motion #76-97 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=618&postcount=4)
- Styrelsens svar på motioner till årsstämman 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=630&postcount=5) - Motion #98-117 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=630&postcount=5)
- Styrelsens svar på motioner till årsstämman 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=631&postcount=6) - Motion #118-139 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=631&postcount=6)
- En styrelse måste ALLTID ifrågasättas (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=867&postcount=8)
- Svar från HSB Malmös styrelse på motioner till årsstämman 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1024&postcount=9) - Motion #140-178 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1024&postcount=9)

Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=55)
Exempel på Motioner till en brf (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm)

Fler exempel på motioner hittar du på;
Motioner, del 2 - 2004 (http://hotpot.se/hsb-motion-brf-2004.htm), Motioner, del 2b - 2004 (http://hotpot.se/hsb-motion-brf-2004-del2.htm), och
Motioner, del 3 - 2005 (http://hotpot.se/hsb-motion-brf-2005.htm), Motioner, del 3b - 2005 (http://hotpot.se/hsb-motion-brf-2005-del2.htm), och
Motioner, del 4 - 2006 (http://hotpot.se/hsb-motioner-2006.htm).

OBS! Se även Motioner, del 5 - 2007 (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007.htm) / del 5b - 2007 (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del2.htm) / del 5c - 2007 (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm) / del 5d - 2007 (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del4.htm)
Motioner - 2008 (http://hotpot.se/hsb-motioner-2008.htm) / Motion 15 - 2008 (http://hotpot.se/hsb-staemma-brf-motion-2007.htm) / Bilaga, stadgejusteringar - 2008 (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening-kort.htm)

Index över alla motioner (http://hotpot.se/hsb-motioner-index.htm)