handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös valberedning - ett sorgligt kapitel i HSB:s historia


Admin
2008-11-27, 12:08
Valberedningen för HSB Malmö lyckades 2007 skaffa sig ett arvode på 2 basbelopp, vilket torde vara Sveriges (världens?) absolut högsta arvode i förhållande till prestation.
Valberedningen lägger ner uppskattningsvis 4-5 timmars arbete och får nästan 100.000 kr för detta.

Jag har informerat HSB Malmö om att HSB Malmös valberedning återigen brutit mot regelverket genom att inte lämna ut den information som stämman beslutat att valberedningen ska dela ut till alla styrelser och valberedare (inte bara lägga ut på HSB Malmös webbplats). Men ingen bryr sig. Varken valberedningen, valberedningens man i HSB eller HSB Malmös styrelse. Ingen vill ta ansvar för något.
I och för sig spelar det ingen roll att valberedningsinstruktionen inte följs. Det är ändå samma usla planering som delas ut varje år.

Allt valberedningen gör är att kopiera dokumenten från föregående år och göra några smärre justeringar samt att lägga över så mycket som möjligt av valberedningsarbetet på övriga medlemmar.

Nytt för i år är meningen;
"Vi vill starkt understryka vikten av att ni nominerar kandidater till de olika uppdragen inom HSB Malmös parlamentariska organisation".
Vad menas med detta? Varför inte bara säga "bland medlemmar i HSB Malmö", om det är det som menas?
Och varför har valberedningen tagit ett beslut om detta helt självständigt utan stöd från varken fullmäktige eller övriga medlemmar (och som de själva inte ens följt tidigare)?

Sedan skriver HSB Malmös valberedning;

2008-11-26
Förteckning över uppdrag inom HSB Malmös parlamentariska organisation
Ordförande, 2 år Mandattid som löper ut: Claes Caroli
Claes Caroli, som valdes in för första gången 2008, har inte alls en mandattid på 2 år. Det är ett år som gäller! Inte ens en så här grundläggande sak lyckas valberedningen få rätt på.

Styrelseledamot val på två år, tre personer
Nuvarande ledamöters mandattid löper ut: Maj-Britt Thulin, Maria Bengtsson (avgått) och Anders Lundberg

Suppleant – posten ska inte tillsättas 2009
Nuvarande ledamots mandattid löper ut: Björn Andersson
Bara för att det i den tragiskt undermåliga koden för HSB rekommenderas att suppleant inte ska väljas så innebär det inte att den ska följas.
Man kan bara hoppas att fullmäktigeledamöterna begriper att suppleant måste finnas kvar, även om de inte gjorde detta på årsstämman 2008. De kanske blivit lite klokare?

Revisor, val på ett år, två personer.
Nuvarande revisorers mandattid löper ut: Lena Andersson, Bert Rasmusson
Måtte det nästa år bytas ut revisorer till några som i alla fall bryr sig lite!

Revisorssuppleant, val på ett år, en person
Nuvarande revisorssuppleants mandattid löper ut: Jasin Kolar

HSB Malmös ombud på HSB Riksförbunds stämma, val på ett år, åtta personer. Styrelsen utser själv fyra ledamöter

Valberedning fem ledamöter för HSB Malmö, val på ett år
Nuvarande ledamöters mandattid löper ut

Arne Axrups stipendiefond, val på ett år
Nuvarande ledamots mandattid löper ut: Rolf Brandt, Barbro Molin och Ingela Persson
Suppleant till ideella föreningen Arne Axrups stipendiefond, val på ett år
Nuvarande suppleants mandattid löper ut: Ingrid Uller
Valberedningen säger inget om när val till Arne Axrups stipendiefond ska ske. Detta val ingår inte i dagordningen för stämman.

Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16067)

Valberedningen skriver;
"För att vi skall ha tid och möjlighet att förbereda förslag till HSB Malmös stämma vill vi ha era nomineringar senast den 12 januari 2009 kl. 12.00".
Valberedningen ska enligt instruktioner arbeta under hela året, men som alla kan se påbörjas arbetet först i januari (bortsett från den grundläggande informationen på HSB Malmös webbplats den 27/11 2008

Valberedningen refererar i sin skrivelse idag till ett formulär på HSB Malmös webbplats som inte ens finns!


Se även tidigare inlägg om HSB Malmös valberedning;
HSB Malmös valberedning - Frågor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=806) (Admin)
Mera Mygel i HSB Malmös valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=690) (Admin)
- Vem som helst kan hamna i styrelsen (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1365&postcount=2)
- Nominerade till HSB Malmö 2008, per bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1402&postcount=4)
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=625) (Admin)
- Skamligt och oacceptabelt beteende ! (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1216&postcount=2)
- Ryggkliare belönas med uppdrag inom HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1329&postcount=3)
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=292) (Admin)
HSB Malmö: Korrupt valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=166) (Admin)
- Valberedningen kan sänka hela organisationen! (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=494&postcount=3)
- Motiveringar uteblev (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=868&postcount=5)
- HSB Malmös valberedning följer inte ens HSB Malmös grundläggande riktlinjer (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1264&postcount=6)
- Valberedningens misslyckade arbete. (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1455&postcount=7)
HSB Malmö - Ny styrelseordförande! - Två olika förslag (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=185) (Admin)

Nominerad ordförande hoppar av - vill ha helt ny styrelse i HSB Malmö! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=934) (Admin)
- Fler avhopp och nya förslag (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1533&postcount=2) - 25/4 2008 (Admin)

HSB Malmös valberedning fortsätter bryta mot regelverket! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4286) - 8/10 2008 (Admin)