handdator

Visa fullständig version : Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB


Admin
2008-03-13, 23:38
Visste du att du kan skriva motioner till din regionförening inom HSB?
Detta har tidigare varit en väl bevarad hemlighet, men nu har HSB en aning motvilligt tvingats erkänna att det är så.

Som medlem har jag till HSB Malmös årsstämma skrivit så många som 178 motioner.
Ett flertal av dessa motioner fungerar alldeles utmärkt även i övriga regioner. Om du är en ansvarsfull medlem (eller styrelseledamot eller fullmäktigeledamot) så kopierar du ett antal av mina motioner (ev. med de justeringar du önskar) och lämnar in till din regionförening snarast. Eller så skriver du några helt egna motioner med det som du tycker ska förbättras.

Även om motionerna avslås så är det troligt att de börjar väcka tankar om förändringar som kan vara livsviktig för organisationens medlemmar och som kan vara väldigt viktig för dig personligen som medlem i HSB.

Här följer en förteckning över årets motioner till HSB Malmö.
Sammanställning över motioner till HSB Malmös årsstämma 2008

Tidningen "HSB uppdraget" på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#1)
"HSB Malmö Nytt" på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#2)
Diskussionsunderlag till medlemmarna på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#9)
Redovisning av förtroendevaldas respons (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#10)
Information om förtroendevalda på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#24)
Kontaktvägar till förtroendevalda på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#25)
Redovisning av val (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#15)
Beskrivning vad HSB anställdas funktioner är (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#26)
Informationsmaterial till webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#27) (obesvarad)
Stämmohandlingar (kallelse, etc) på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#13)
Stämmoprotokoll på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#14) (obesvarad)
Stämmoprotokoll till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#34) (obesvarad)
Vad gör HSB Malmö för demokratin? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#3)
Demokrati, öppenhet, insyn i HSB Malmö + Information (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#6)
Tillsättande av demokrati- och insynsråd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1a.htm#4) (obesvarad)
- - - > Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till styrelsens svar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=303)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Forum för medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#7)
Forum för valberedarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#21) (obesvarad)
HSB Malmös styrelseforum (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#22) (obesvarad)
Ombud/biträde i valfri HSB-brf (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#12) (obesvarad)
Utökning av medlemmarnas rättigheter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#33) (obesvarad)
Stadgeändring valberedning - Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#16)
Information till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#17) (obesvarad)
Organisationsschema för HSB (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#5)
Info om när styrelsen har sina styrelsemöten (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#18) (obesvarad)
HSB Malmös information om medlems rätt att motionera (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#19) (obesvarad)
Bekräftelse från HSB på mottagande av motioner och övriga skrivelser (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#29) (obesvarad)
Motioner diskuteras med motionärerna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#31) (obesvarad)
Medlem ska ha rätt att försvara motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#20) (obesvarad)
Mera makt till medlemmarna - utbildning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#30) (obesvarad)
Personval ska alltid förrättas genom "sluten" omröstning! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#32) (obesvarad)
Förklaring av styrelseförsäkring (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#8) (obesvarad)
Korrekta register över förtroendevalda, etc (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#11)
Återinsätt medlemsrådgivaren + Skriftliga svar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#28)
- - - > Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till styrelsens svar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=543)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HSB Malmö ska inte åsamka brf:ar skada, så som sker idag!
En liten historia om hur HSB Malmö för medlemmarna bakom ljuset (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#34)
Försäljning Turning Torso och Turning Torso Gallery - En medlemsfråga (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#35)
REVIDERING AV LÖNESÄTTNING OCH FÖRMÅNER FÖR VD (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#36)
Ombud och ersättare till HSB Riksförbund -
Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#37)
Hör ihop med;
- P28 i dagordningen; Val av 13 ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma
- P29 i dagordningen; Val av sju ersättare till HSB Riksförbunds förbundsstämma
Valberedningens policy stående punkt i dagordningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#38)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#39)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Förändring av valberedningspolicy -
Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#40)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#41)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
IT-kompetens i HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#42)
Hör ihop med;
- P20 i dagordningen; Val av styrelseledamöter
Info om Arne Axrups stipendiefond (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#43) Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16067)

Hör ihop med;
- P30 i dagordningen; Val av tre ledamöter till den ideela föreningen Arne Axrups stipendiefond
Lista över motioner och motionärer & Krafttag för att fler motioner ska skrivas av flera (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#44)
Motioner offentliggörs vid sista inlämningsdatum (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#45)
Senare inlämning av motioner (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#46)
Information om vad som gäller för motioner & Påverka HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#47)
Motioner ska noga utredas av styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#48)
Ansvars- och arbetsfördelning + informationspolicy
Arbetsordning för styrelse och VD offentliggörs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#49)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Styrelse får ej föreslå arvode! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#50)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
Arkiveringsrutiner - Gallring - Arkivering av information (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#51)
Beslut som gäller längre än 1 år i separat dokument (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#52)
Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#53)
Hör ihop med;
- P3 i dagordningen; Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)
Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val och antal ledamöter/suppleanter
Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#55)
Hör ihop med;
- P21 i dagordningen; Val av styrelsesuppleanter
- P24 i dagordningen; Val av revisorsuppleanter
- P27 i dagordningen; Val av suppleanter för valberedning
Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#56)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
- P21 i dagordningen; Val av styrelsesuppleanter
- P24 i dagordningen; Val av revisorsuppleanter
- P27 i dagordningen; Val av suppleanter för valberedning
UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT
Suppleant till styrelsen ska finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#57)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P18 i dagordningen; Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
- P21 i dagordningen; Val av styrelsesuppleanter
Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)
Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val av ledamöter/suppleanter
Ersättare till fullmäktigeledamöter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#59)
Restriktioner för vem som får vara fullmäktigeledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#60)
Innehåll i röstlängd specificeras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61)
Hör ihop med;
- P5 i dagordningen; Upprättande och godkännande av röstlängd
Utökning av stadgar - öppenhet, justerare, frågerätt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#62)
HSB Riksförbunds kod får inte följas! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#63) - - - MYCKET VIKTIG FRÅGA !!!
Hör ihop med;
- P35 i dagordningen; Beslut att tillämpa av HSB Riksförbund antagen "HSBs kod för föreningsstyrning"

"Permanent" stadgegrupp tillsätts (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#64)
Permanent formulär för stadgeförslag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#65)
Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#66)
Hör ihop med;
- P6 i dagordningen; Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
- P7 i dagordningen; Val av fyra personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning
- P17 i dagordningen: Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen får ej göra muntliga avtal! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#67)
Redovisning av medlemsundersökning 1999-2007 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#68)
Det ska vara praktiskt möjligt att klandra en stämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#69)
Styrelsen personligt skadeståndsskyldig pga hantering av klander (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#70)
Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse -Konsekvenser för styrelsens agerande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#71)
Hör ihop med;- P15 i dagordningen; Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
Redovisning av rättsliga processer och stämmans godkännande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#72)
Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#73)
Hör ihop med;
- P11 i dagordningen; Revisorernas berättelse
- P23 i dagordningen; Val av revisorer
- P24 i dagordningen; Val av revisorsuppleanter
Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#74)
Hör ihop med;
- P11 i dagordningen; Revisorernas berättelse
- P23 i dagordningen; Val av revisorer
- P24 i dagordningen; Val av revisorsuppleanter
Arvoden ej i basbelopp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#75)
Hör ihop med;- P17 i dagordningen: Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#76)
Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val av ledamöter/suppleanter, och;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#77)
Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val av ledamöter/suppleanter, och;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#78)
Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val av ledamöter/suppleanter, och;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Underlag för val måste finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#79)
Hör ihop med alla punkter i dagordningen som berör val av ledamöter/suppleanter, och;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Stadgar uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#80)
Hör ihop med;
- P35 i dagordningen; Beslut att tillämpa av HSB Riksförbund antagen "HSBs kod för föreningsstyrning"
Nyval av valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#81) - Se även tillhörande viktiga bilaga!
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Halvering av valberedningens arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#82)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Fastställande av framtida arvode till valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#83)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#84)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
Fred på jorden (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#85)
1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#86)
Hör ihop med;
- P20 i dagordningen; Val av styrelseledamöter
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
Motion direkt kopplad till tidigare punkt i dagordningen behandlas där (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#87)
Brf:ens rätt att avpollettera HSB-ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#88)
HSB-tjänsteman får ej vara HSB-representant i Brf med annan förvaltare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#89)
Definition av HSB-representantens roll i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#90)
Information om vad som krävs för en extrastämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#91)
Bättre system för att kunna begära en extrastämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#92)
Minst en extrastämma (till hösten) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#93)
Fri placering på stämmor - demokratifråga ! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#94) - - - VIKTIG FRÅGA !!!
HSB:s tal på stämman läggs ut på webben
Inspelning av stämmor - läggs ut med ljud/streamad video (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#95) - - - VIKTIG FRÅGA !!!
Senaste 10 årens årsredovisningar för HSB Malmö läggs ut (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#96)
Redovisning av projekt- och arbetsgrupper (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#97)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Utdrag från HSB Malmös styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#98)
Offentliga styrelseprotokoll från HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#99)
Upplysning om den demokratiska medlemskontrollen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#100)
Hur arbetar HSB Malmö för inflytande och insyn? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#101)
Förklaring av HSB Malmös mycket märkliga uttalanden (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#102)
Öppen saklig och regelbunden information till medlemmarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#103)
Styrelsens och VD:s information i HSB Malmös årsredovisning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#104)
Hur ser HSB Malmös etiska riktlinjer ut? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#105)
Vad gör HSB Malmö för att locka medlemmar till HSB Malmös stämmor? Rösträtt och röstningsmetoder (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#106)
Mentometerknappar vid röstning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#107)
Hur engagerar HSB Malmö medlemmarna? - Åtgärdspaket för ökat engagemang (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#108)
Saknade seminarier (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#109)
Mera gratiskurser (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#110)
Gratis medlemskommunikation (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#111)
Inga förskottsbetalningar av arvoden +
Specifikation av arvoden & inga periodiseringsfel (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#112)
Revisorers fel ska alltid redovisas och dokumenteras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#113)
Max tre år som styrelseordförande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#114)
Öppna informationsmöten (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#115)
Komplett röstlängd för årsstämman 2007 offentliggörs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#116)
Gå ur HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#117)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Inledning med anledning av styrelsens svar på klander (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#118)
Punkt 0 - Före stämman (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#119)
Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#120)
Punkt 4 - Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Punkt 5 - Val av två personer att fungera som rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#121)
Punkt 6 - Fastställande av dagordning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#122)
Punkt 14 - Fastställande av medlemsavgift (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#123)
Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#124)
Punkt 16 - Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#125)
Punkt 17 - Val av ordförande
Punkt 18 - Val av styrelseledamöter (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#126)
Punkt 19 - Val av styrelsesuppleant (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#127)
Punkt 33 och punkt 34 - Motion 1B och 2 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#128)
Punkt 35 - Motion nr 3 (oberoende granskning) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#129)
Punkt 26 samt Punkt 27 - Val av ombud och ersättare till HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#130)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Motioner ska besvaras/beslutas om en och en, etc. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#131)
Motioner får inte grupperas eller förändras i ordning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#132)
Information och tips om hur man ska skriva en motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#133)
Information om enskild medlems motionsrätt & valberedningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#134)
Styrelsen ska redovisa om någon motion ej tagits upp till stämman (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#135)
HSB Malmö ska inte besvara motioner åt brf-styrelser (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#136)
Styrelsen får ej anlita någon annan att besvara motioner (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#137)
Får ej svara på motion att "bevis saknas" (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#138)
Nya normalstadgar för HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5a.htm#139)
Bilaga med stadgar till motion #139 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-stadgar.pdf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Svar på frågor om VD:ns löneavtal! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#140)
Hör ihop med; - P15 i dagordningen; Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
Redovisning av uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#141)
Avveckla HSB Omsorg? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#142)
HSB Malmö ska vara aktiv i frågan om postboxar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#143)
Presentation av alla brf-valberedare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#144)
Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#145)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Info om HSB-ledamöter på webben (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#146)
Uppföljning av förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#147)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Val av skrivkunniga förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#148)
Hör ihop med;
- P17 i dagordningen; Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
- P25 i dagordningen; Beslut om antal ledamöter och suppleanter i valberedningen
- P26 i dagordningen; Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Särskild medlemsrepresentant (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#149)
24-timmarsregeln - HSB måste svara på frågor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#150)
Ingen spärr för utskrift av information! + Format (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#151)
Hur blir man HSB-ledamot/HSB-representant? (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#152)
Redovisning av förbättringar av HSB Malmös webbplats (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#153)
Införande av en fungerande sökfunktion på HSB Malmös webbplats (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#154)
Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#155)
Hör ihop med;
- P23 i dagordningen; Val av revisorer
- P24 i dagordningen; Val av revisorsuppleanter
Rutiner för att avsätta ledamot (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#156)
Komplett förteckning över Brf:ar inom HSB Malmö (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#157)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kooperationskurs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#158)
Utökat samarbete mellan brf:ar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#159)
HSB Malmö ska aktivt verka för att alla brf:ar skaffar sig en webbplats med forum (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#160)
Öppen redovisning krav för att kunna väljas till HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#161)
Regelverk för vattenskador (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#162)
Ingen särbehandling av medlemmar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#163)
HSB har inget tolkningsföreträde! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#164)
Medlems pengar kan utnyttjas mot denne av styrelse, men inte tvärtom (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#165)
Arkivfunktion för HSB Riksförbund (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6a.htm#166)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Fullmäktigeledamöter bestämmer dagordning vid av fullmäktige påkallad extrastämma (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#167)
Fullmäktigeledamöter ges möjlighet att lägga in punkter i dagordning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#168)
Stadgeändringsförslag §3 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#169)
Stadgeändringsförslag §15 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#170)
Stadgeändringsförslag §16 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#171)
Stadgeändringsförslag §18 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#172)
Stadgeändringsförslag §20 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#173)
Stadgeändringsförslag §21 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#174)
Stadgeändringsförslag §22 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#175)
Stadgeändringsförslag §24 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#176)
Stadgeändringsförslag §35 (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#177)
Styrelsen ska inte smutskasta enskilda medlemmar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-6b.htm#178)Styrelsens svar på ovanstående motioner. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=287)

Goran
2008-03-24, 18:13
Tänk på att alla medlemmar i HSB Malmö har möjlighet att gå på årets stämma och höra och se hur förtroendevalda representanter agerar och bifaller eller avslår inlämnade motioner. Det är också ett tillfälle att se hur HSB Malmös valberedning arbetar. Detta är ett tillfälle som ingen engagerad medlem får missa. Boka in den 26 april och som reservdatum den 5 maj. Allt naturligtvis under förutsättning att stämman blir öppen.

Admin
2008-03-28, 17:24
Ja, det skulle vara kul om många dök upp på denna viktiga årsstämma den 26 april med reservdatum den 5:e maj.

Jag läser i Webfinanser (http://www.webfinanser.com/site/artikel.asp?pmid=679160) att det är en rejäl bunt med handlingar till HSB Malmös årsmöte den 26 april. Totalt 500 A4-sidor till var och en av de drygt 350 fullmäktigeledamöterna och till varje medlem som begär att få ta del av dessa handlingar.

Notera att var och en som är medlem i HSB Malmö har rätt enligt lagen att få detta material sig tillskickat i skriftlig form om denne medlem så begär.

Aldrig någonsin i historien har så mycket material distribuerats till fullmäktigeledamöterna inom HSB!
Totalt drygt etthundrasjuttiofemtusen sidor, eller mer beroende på hur många medlemmar som begär skriftliga kopior.

Vi är en medlemsorganisation och i det ligger att alla medlemmar kan motionera till vårt årsmöte. Vi har i år fått in inte mindre än 196 motioner, vilket torde vara ett rekord och merparten, drygt 170, från en och samma medlem. Det blir nu fullmäktige som skall ta ställning till de många förslagen, säger Maj-Britt Thulin, tf styrelseordförande på HSB Malmö.
Notera att med "en och samma person" så avses mig (drygt 350 av de 500 sidorna är från mig, sedan tillkommer x sidor med styrelsens svar).
"Drygt 170 motioner" ska mer exakt vara 178 motioner (+ 14 tidigare motioner).
Och "196 motioner" ska i stället vara 210 motioner.

Jag har skrivit 14 motioner tidigare, men dessa vill styrelsen inte ta med, trots att det står i strid med lagen att exkludera motioner som inte dras tillbaka av motionären.

MrDean
2008-03-28, 17:40
Stå på dig, Admin.

Admin
2008-03-30, 10:26
Tack MrDean.
Det kommer nog att bli en svettig stämma, kanske mest för mig.

Notera att alla kan idag skriva i SDS vad de tycker om de många motionerna, till Karl G. Jönssons krönika;
"Årets motionsmaraton en ny rekordnotering".

Gå till webbsidan; http://sydsvenskan.se/hus/karlgjonsson/article311941.ece och skriv vad du tycker!

Just nu så är det väl HSB Skånes bedrägliga beteende som ligger i allas tankar, men HSB Malmös stämma ligger nära och det skulle vara kul om mina motioner kan leda till ett i alla fall lite ökat engagemang bland medlemmarna.

Jag kommer nog att få mina fiskar varma på stämman, men jag vill ändå hoppas att det sunda förnuftet segrar i längden.

Styrelsens svar på motionerna är i denna stund under utdelning.
HSB Malmös styrelse vill inte låta mig se ett endaste litet svar från styrelsen förrän alla fullmäktigeledamöter fått sina exemplar. Jag måste erkänna att jag tycker det är lite löjligt av styrelsen att bete sig så här. Att HSB diskriminerar motionärer på detta sätt visar hur mentaliteten är inom HSB.

Admin
2008-04-10, 12:16
Här nedan följer HSB Malmös dagordning för årsstämman 2008 tillsammans med de motioner som är kopplade till en punkt i dagordningen.

De motioner jag nämner är alltså ett beslutsunderlag för respektive punkt i dagordningen och måste därför behandlas före eller i samband med varje punkt.

Hur många tror att det kommer att bli på detta enda rätta sätt?

Det är naturligtvis ohållbart såväl som helt odemokratiskt att behöva vänta två år på att en motion ska kunna genomföras bara för att systemet inte är rätt uppbyggt så att stämman är tvingad att behandla motioner som berör punkter i dagorningen före eller i samband med dessa punkter.

I bästa fall kommer stämmoordföranden fråga stämman om motioner ska behandlas under sin punkt i dagordningen eller för varje tillhörande punkt i dagordningen.
Detta får - precis som många andra beslut - inte vara ett beslut för stämman, utan det måste fungera så per automatik om en stämma ska kunna anses som det minsta demokratisk.

Stämman kommer att svara att motionerna ska behandlas under sin punkt för detta, enbart för att de dels inte förstår bättre men även för att göra det så enkelt som möjligt för dem själva.

Dessutom är vissa av motionerna av sådan typ att de måste tas beslut om i år, före tillhörande punkt i dagordningen, annars blir motionen meningslös.

Dagordning

Förslag till dagordning vid ordinarie fullmäktigesammanträde med HSB Malmö ek. för. lördagen den 26 april 2008 kl. 10.00 och måndagen den 5 maj kl. 18.30.

Mötets öppnande

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
---- MOTION #53 (Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#53))
4. Fråga om stämman är öppen för andra än de som anges i stadgarna §§ 14 och 19 (fullmäktige, styrelseledamot, vd, förtroenderåd, revisorer samt representant för HSB Riksförbund)
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
---- MOTION #61 (Innehåll i röstlängd specificeras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61))
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
---- MOTION #66 (Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#66))
7. Val av fyra personer att fungera som rösträknare vid en eventuell omröstning
---- MOTION #66 (Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#66)) - SE ÄVEN P6
8. Fastställande av dagordning
9. Fråga om kallelse behörigen skett
10.Styrelsens årsredovisning
11.Revisorernas berättelse
---- MOTION #73 (Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#73))
---- MOTION #74 (Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#74))
12.Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13.Beslut om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
14.Beslut i anledning av föreningens vinst enligt fastställd balansräkning
15.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
---- MOTION #71 (Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse - Konsekvenser för styrelsens agerande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#71))
---- MOTION #140 (Svar på frågor om VD:ns löneavtal! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#140))
16.Fastställande av medlemsavgift
17.Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
DENNA PUNKT BÖR FÖRLÄGGAS EFTER VAL AV STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING!
---- MOTION #75 (Arvoden ej i basbelopp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#75))

---- MOTION #50 (Styrelse får ej föreslå arvode! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#50))

---- MOTION #81 (Nyval av valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#81))

---- MOTION #83 (Fastställande av framtida arvode till valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#83))
---- MOTION #82 (Halvering av valberedningens arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#82) - retroaktivt)

---- MOTION #79 (Underlag för val måste finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#79))
---- MOTION #148 (Val av skrivkunniga förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#148))
---- MOTION #77 (Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#77))
---- MOTION #41 (Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#41))
---- MOTION #78 (Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#78))
---- MOTION #76 (Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#76))
---- MOTION #39 (Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.)
---- MOTION #40 (Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.)
---- MOTION #38 (Valberedningens policy stående punkt i dagordningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#38))
---- MOTION #145 (Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.)
---- MOTION #147 (Uppföljning av förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#147))

---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare))

---- MOTION #84 (Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#84))
---- MOTION #57 (UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas)
---- MOTION #86 (1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#86))

---- MOTION #66 (Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#66)) - SE ÄVEN P6 + P7
18.Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
---- MOTION #57 (UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54))
19.Val av ordförande för ett år
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58))
20.Val av styrelseledamöter
---- MOTION #86 (1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#86)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #42 (IT-kompetens i HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#42))
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)) - SE ÄVEN P19
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18
21.Val av styrelsesuppleanter
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)) - SE ÄVEN P19 + P20
---- MOTION #57 (UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas) - SE ÄVEN P17 + P18
---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18 + P20
---- MOTION #55 (Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#55))
22.Beslut om antal revisorer och revisorsuppleanter
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21
23.Val av revisorer
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21
---- MOTION #73 (Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#73)) - SE ÄVEN P11
---- MOTION #74 (Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#74)) - SE ÄVEN P11
---- MOTION #155 (Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#155))
24.Val av revisorsuppleanter
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22
---- MOTION #55 (Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#55)) - SE ÄVEN P21
---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)) - SE ÄVEN P17 + P21
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23
---- MOTION #73 (Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#73)) - SE ÄVEN P11 + P23
---- MOTION #74 (Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#74)) - SE ÄVEN P11 + P23
---- MOTION #155 (Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#155)) - SE ÄVEN P23
25.Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i valberedningen
---- MOTION #79 (Underlag för val måste finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#79)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #148 (Val av skrivkunniga förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#148)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #77 (Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#77)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #41 (Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#41)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #78 (Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#78)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #76 (Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#76)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #39 (Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #40 (Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #38 (Valberedningens policy stående punkt i dagordningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#38)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #145 (Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #147 (Uppföljning av förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#147)) - SE ÄVEN P17

---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)) - SE ÄVEN P17 + P21

---- MOTION #81 (Nyval av valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#81)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #83 (Fastställande av framtida arvode till valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#83)) - SE ÄVEN P17
---- MOTION #82 (Halvering av valberedningens arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#82) - retroaktivt) - SE ÄVEN P17

---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22
26.Val av valberedning samt beslut om sammankallande
---- MOTION #79 (Underlag för val måste finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#79)) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #148 (Val av skrivkunniga förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#148)) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #77 (Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#77)) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #41 (Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#41)) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #78 (Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#78)) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #76 (Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#76)) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #39 (Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #40 (Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #38 (Valberedningens policy stående punkt i dagordningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#38)) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #145 (Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #147 (Uppföljning av förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#147)) - SE ÄVEN P17 + P25

---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)) - SE ÄVEN P17 + P21 + P25

---- MOTION #81 (Nyval av valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#81)) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #83 (Fastställande av framtida arvode till valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#83)) - SE ÄVEN P17 + P25
---- MOTION #82 (Halvering av valberedningens arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#82) - retroaktivt) - SE ÄVEN P17 + P25

---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22 + P25

---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23 + P24
27.Val av suppleanter för valberedning
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23 + P24 + P26
---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare)) - SE ÄVEN P17 + P21 + P25 + P26
---- MOTION #55 (Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#55)) - SE ÄVEN P21 + P24
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22 + P25 + P26
28.Val av 13 ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma
---- MOTION #37 (Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#37)Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#37))
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22 + P25 + P26 + P27
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23 + P24 + P26 + P27
29.Val av sju ersättare till HSB Riksförbunds förbundsstämma
---- MOTION #37 (Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#37)Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#37)) + P28
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22 + P25 + P26 + P27 + P28
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23 + P24 + P26 + P27 + P28
30.Val av tre ledamöter till den ideella föreningen Arne Axrups stipendiefond
Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16067)
---- MOTION #43 (Info om Arne Axrups stipendiefond (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#43))
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54)) - SE ÄVEN P18 + P20 + P21 + P22 + P25 + P26 + P27 + P28 + P29
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58)) - SE ÄVEN P19 + P20 + P21 + P23 + P24 + P26 + P27 + P28 + P29
31.Fastställande av grundtal enligt §§ 14a och 14b

32.Beslut om att tillsätta ett medlemsutskott med uppdrag att utreda medlemskapets inriktning och omfattning samt medlemsavgifternas storlek för presentation och beslut på extra stämma

33.Beslut över inkomna motioner nr 1-196

34.Beslut att ge styrelsen i HSB Malmö i uppdrag att ta fram en valberedningsinstruktion för presentation och beslut på extra stämma

35.Beslut att tillämpa av HSB Riksförbund antagen ”HSBs kod för föreningsstyrning”
---- MOTION #63, 80

36.Beslut att i första läsningen anta nya stadgar för HSB Malmö ek. för.

37.Avslutning

De motioner som alltså måste flyttas upp i dagordningen är;
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
---- MOTION #53 (Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#53))
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
---- MOTION #61 (Innehåll i röstlängd specificeras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61))
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
---- MOTION #66 (Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#66))
8. Fastställande av dagordning
11.Revisorernas berättelse
---- MOTION #73 (Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#73))
---- MOTION #74 (Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#74))
15.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörer
---- MOTION #71 (Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse - Konsekvenser för styrelsens agerande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#71))
---- MOTION #140 (Svar på frågor om VD:ns löneavtal! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#140))
16.Fastställande av medlemsavgift
17.Bestämmande av arvoden och andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
---- MOTION #75 (Arvoden ej i basbelopp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#75))
---- MOTION #50 (Styrelse får ej föreslå arvode! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#50))
---- MOTION #81 (Nyval av valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#81))
---- MOTION #83 (Fastställande av framtida arvode till valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#83))
---- MOTION #82 (Halvering av valberedningens arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#82) - retroaktivt)
---- MOTION #79 (Underlag för val måste finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#79))
---- MOTION #148 (Val av skrivkunniga förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#148))
---- MOTION #77 (Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#77))
---- MOTION #41 (Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#41))
---- MOTION #78 (Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#78))
---- MOTION #76 (Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#76))
---- MOTION #39 (Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.)
---- MOTION #40 (Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.)
---- MOTION #38 (Valberedningens policy stående punkt i dagordningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#38))
---- MOTION #145 (Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.)
---- MOTION #147 (Uppföljning av förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#147))
---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare))
---- MOTION #84 (Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#84))
---- MOTION #57 (UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas)
---- MOTION #86 (1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#86))
18.Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54))
19.Val av ordförande för ett år
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58))
20.Val av styrelseledamöter
---- MOTION #42 (IT-kompetens i HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#42))
21.Val av styrelsesuppleanter
---- MOTION #55 (Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#55))
23.Val av revisorer
---- MOTION #155 (Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#155))
28.Val av 13 ombud till HSB Riksförbunds förbundsstämma
---- MOTION #37 (Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#37)Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#37))
30.Val av tre ledamöter till den ideella föreningen Arne Axrups stipendiefond
---- MOTION #43 (Info om Arne Axrups stipendiefond (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#43))
Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16067)

Dvs följande 33 motioner;
---- MOTION #37 (Ombud och ersättare till HSB Riksförbund - (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#37)Redovisning, uppgifter, stämmodagordning, motioner, arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#37))
---- MOTION #38 (Valberedningens policy stående punkt i dagordningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#38))
---- MOTION #39 (Ändring av valberedningspolicy & stadgar - Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc.)
---- MOTION #40 (Förändring av valberedningspolicy - Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc.)
---- MOTION #41 (Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#41))
---- MOTION #42 (IT-kompetens i HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#42))
---- MOTION #43 (Info om Arne Axrups stipendiefond (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#43))
Se; HSB Malmös styrelseordförande självutnämnd i Arne Axrups stipendiefond? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16067)
---- MOTION #50 (Styrelse får ej föreslå arvode! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#50))
---- MOTION #53 (Alla yrkanden på stämma förs in i protokoll (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#53))
---- MOTION #54 (Antal ledamöter och suppleanter uppges i stadgarna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#54))
---- MOTION #55 (Suppleanter ska aldrig väljas på längre tid än 1 år (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#55))
---- MOTION #56 (Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare))
---- MOTION #57 (UNDERLAG FÖR BESLUT OM SUPPLEANT TILL STYRELSEN SKA PLOCKAS BORT - Suppleant till styrelsen ska finnas)
---- MOTION #58 (Information om hur länge en förtroendevald suttit (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#58))
---- MOTION #61 (Innehåll i röstlängd specificeras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61))
---- MOTION #66 (Uppgifter för justerare/rösträknare specificeras + Arvodering av justerare/rösträknare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#66))
---- MOTION #71 (Nekad ansvarsfrihet pga lagbrott av HSB Malmös styrelse - Konsekvenser för styrelsens agerande (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#71))
---- MOTION #73 (Redovisning av revisors (brf och HSB Malmö) uppdrag (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#73))
---- MOTION #74 (Specifikation av revisorernas uppgifter + åtgärdspaket (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#74))
---- MOTION #75 (Arvoden ej i basbelopp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#75))
---- MOTION #76 (Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#76))
---- MOTION #77 (Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#77))
---- MOTION #78 (Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#78))
---- MOTION #79 (Underlag för val måste finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#79))
---- MOTION #81 (Nyval av valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#81))
---- MOTION #82 (Halvering av valberedningens arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#82) - retroaktivt)
---- MOTION #83 (Fastställande av framtida arvode till valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#83))
---- MOTION #84 (Revidering av arvode till HSB Malmös styrelse (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#84))
---- MOTION #86 (1/3 av HSB Malmös styrelse ska bestå av styrelseproffs (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#86))
---- MOTION #140 (Svar på frågor om VD:ns löneavtal! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#140))
---- MOTION #145 (Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl.)
---- MOTION #147 (Uppföljning av förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#147))
---- MOTION #148 (Val av skrivkunniga förtroendevalda (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#148))
---- MOTION #155 (Stämmans rätt i fråga om val av extern revisor (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#155))