handdator

Visa fullständig version : Automatlåda och dragkrok till hästsläpet för HSBs nya VD ?


Admin
2008-11-18, 08:37
I SDS under rubriken HSB:s nya vd på charmoffensiv (http://sydsvenskan.se/lund/article389697/HSBs-nya-vd-pa-charmoffensiv.html) kan vi läsa att HSB Skånes nya VD, Ann Irebo, nöjer sig med en tjänstebil (utav 9 tjänstebilar för HSB Skåne) som kostar under 307.500 kr... bara den har automatlåda och dragkrok till hästsläpet.
Hmm?
Har HSB Skåne börjat satsa på hästar i stället för fastigheter?

Sedan är det självfallet godhjärtat av HSB Skåne att använda medlemmarnas pengar för att hjälpa hemlösa (tyvärr utan att rådfråga ägarna om detta)... i alla fall om det inte hade varit mest bara för att försöka bygga upp lite goodwill för sig själva efter alla skandaler.

Om sedan HSB Skåne bryr sig lika mycket om medlemmarna som om de hemlösa så kanske HSB kan bli en fungerande organisation med tiden, där inte allt bara går ut på att roffa åt sig så mycket som möjligt av medlemmarnas pengar.

SDS skriver;
– Jag trodde att det skulle finnas en hämndlystnad, men det har jag inte märkt av, inflikar Sven Gudmundsson som känner att förtroendet börjar återvända bland medlemmarna.
Det skulle vara intressant att veta hur Sven Gudmundsson märker att förtroendet börjar återvända bland medlemmarna. Att säga något sådant utan att förklara hur dessa signaler ser ut är uppenbart för att försöka styra medlemmarna till att tro att det är som han säger.

Som jag sagt många gånger förr, HSB får inget förtroende utan att anstränga sig.
Först när medlemmarna verkligen kan se att HSB arbetar för medlemmarna så kan HSB:s förtroendekapital så sakta börja växa från noll, i stället för att det bara hela tiden handlar om att köra över medlemmarna och utnyttja medlemmarnas passivitet.

– Det är svårt att vara stolt över allt det som hänt och det har varit jobbigt för personalen. Vi vill gå till botten med det här och förutsätter att Ekobrottsmyndigheten utreder alla delar. Min avsikt är att personalen ska känna stolthet igen, säger Ann Irebo.
Det är alltid mycket fokus på personalen i HSB.
Men medlemmarna då? Ska inte de behöva känna sig stolta?
Det är trots allt en medlemsorganisation!

Hon pratar sig varm för två viktiga förändringar – kvalitetsarbete och den kooperativa värdegrunden. Varumärket ska putsas upp genom att värna ursprungs­idealen.
Ja, det är alltid lätt att befinna sig på en flumnivå.
Kvalitetsarbete, den kooperativa värdegrunden och ursprungsidealen är ord som låter bra. Men de betyder absolut ingenting. Och det förpliktigar inte till något.

Så länge HSB kan befinna sig uppe i det blå så klarar sig HSB från att behöva prestera något konkret. Först den dag då medlemmarna tvingar HSB till att förklara konkret vad HSB avser att vidtaga för åtgärder för att involvera medlemmarna i verksamheten och värna om medlemmarnas behov för det goda boendet så har HSB press på sig att åstadkomma något.


– Vi ska kunna stå framför medlemmarna och säga att jag har 90 000 kronor i månadslön, förklarar hon. 90.000 kr/månad plus rejäla förmåner och fallskärmar är inte vad jag skulle vilja säga är att befinna sig på en rimlig nivå i en organisation med endast 160 anställda och där Ann Irebo inte precis har ett helt fläckfritt förflutet som skapar förtroende för henne.
Vill hon ställa sig framför medlemmarna och i stället vara ärlig med vad hon har i lön (alltså inte bara de 90.000 kronorna, som redan det är för mycket) så lär det inte finnas många medlemmar som låter sig imponeras av detta.
Själv har jag lite svårt att förstå att en VD i en medlemsorganisation som HSB, med inte särskilt många anställda, ska ha mer betalt än de som styr landet.

Not.
Den 1 juli 2008 gjordes en större höjning av statsminister Fredrik Reinfeldts lön till 131.000 kr/månad.
Övriga ministrars lön höjdes vid samma tillfälle till 105.000 kr/månad.

HSB Malmös VD Michael Carlsson har en årslön på 27 inkomstbasbelopp, vilket 2008 motsvarar en årslön om 1.296.000 kr. Alltså redan här högre lön än Sveriges ministrar.
Michael Carlsson har dessutom förmåner som fri bil (2008: Volvo S40 Flexifuel, att jämföras med Ann Irebos Volvo V70 Bi-fuel) och en privat sjukvårdsförsäkring.
Ovanpå detta är han berättigad till tjänstepension, inklusive sjukförsäkring, under anställningstiden som skall motsvara 30 % av vid varje tid gällande lön.
Vid uppsägning från HSB Malmös sida gäller en uppsägningstid på 12 månader och vid uppsägning från Michael Carlssons sida gäller en uppsägningstid på sex månader.

Nio tjänstebilar?
Varför har HSB Skåne nio tjänstebilar, och vem är dessa till för? HSB Malmö, som är lite större än HSB Skåne, kommer nästa år att ha 6 tjänstebilar. I HSB Malmö så har de med tjänstebilar fått löneavdrag (okänt hur stort) för bilförmånen. Vad gäller för HSB Skåne?

HSB Malmö har också ett 30-tal mycket miljövänliga tjänstecyklar.

Se även;

HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)

HSB Skånes nya VD Ann Irebo, det bästa alternativet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3895)

Admin
2008-11-18, 17:39
HSB Skånes nya styrelseordföranden, Sven Gudmundsson, kommer att genomföra följande;

Slopa arbetsutskott "för att få hela styrelsen delaktig bakom alla beslut".
Ett riktigt dumt argument som saknar grund, men signalen är att nu ska alla rätta in sig i ledet och inget ska längre kunna läcka till media om vad som händer i organisationen.

Avskaffa suppleanterna i styrelsen.

Detta är ett effektivt sätt att minska insynen och minska riskerna för att fel, misstag och brott ska upptäckas.
Att suppleanter inte ska finnas är ett påfund från HSB Riksförbund, där också helt uppenbart syftet varit att minska insynen och öka makten till färre.
De negativa effekterna med att göra sig av med suppleanterna vill ingen beröra.
Men det är stämman som bestämmer och man kan bara hoppas att 100 % av HSB Skånes fullmäktigeledamöter förstår att de inte ska lyssna på HSB Skånes nya styrelseordförande.

I HSB Skånes stadgar står det;
§15 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
§23 Styrelsen består av lägst fem och högst elva ledamöter med högst elva suppleanter. och för att HSB Skånes styrelseordförande ska få sin vilja igenom måste han lyckas övertala stämman till att ändra stadgarna för HSB Skåne.
Även om HSB Skånes stadgar är galna med en formulering som "högst elva suppleanter" (hur nyktra var de när de kom fram till detta?) så kan man bara hoppas att stämman inte är så korkad att den godkänner ordförandens önskemål här.


Att slopa arbetsutskott som bereder ärenden måste vara unikt, och man kan undra vad Sven Gudmundsson har för syfte med detta. Som förhoppningsvis alla begriper så är detta ohållbart och inget gott kan komma av en sådan drastisk förändring.

HSB Skåne pratar om öppenhet,
– Vi kan inte sticka under stol med att det varit dålig insyn i HSB Skåne. Nu jobbar vi med öppenhet, säger Ann Irebo
men i handling visar HSB Skåne raka motsatsen.

Hade jag varit medlem i HSB Skåne så hade jag tagit detta tillfälle i akt och lämnat organisationen, innan det slutar riktigt illa!