handdator

Visa fullständig version : Om en förening går i konkurs, vad gäller?


Stefan K
2008-11-17, 19:22
Som nybliven bostadsrättsägare har man ju en del funderingar. Våran förening består av fristående villor och jag undrar vad som händer med dessa ifall föreningen skulle gå i konkurs? Jag har letat på nätet men bara hittat sådant som verkar vara riktat mot flerfamiljshus. Har man som medlem förköpsrätt på den villan som man bor i eller kommer den att komma ut i "allmän" budgivning? Om man måste lämna huset har man någon rätt till någon form av ekonomisk ersättning för insidan av huset, där man gjort en del investeringar?

Kulan
2008-11-17, 20:15
Detta är vad som händer om en brf går i konkurs..

Fastigheterna kommer att säljas och ni kommer att bli hyresgäster i ”era egna” lägenheter

Föreningen upplöses under 2 på varandra följande stämmor, varefter husen säljs. Köpeskillingen kommer i första hand att gå åt till att betala föreningens lån. De boende får utbetalt amorteringsbeloppet. Exakt belopp står på era årsbesked.
Därefter bor ni kvar som hyresgäster till köparen.

En del av er kommer att drabbas av stora personliga förluster.

Om man märker att brf håller på att komma på obestånd så finns det ett antal alternativ:

1. Om det är friliggande hus kan man friköpa husen.
2. Ni kan förhindra en konkurs genom att höja insatskapitalet, betala in ett engångsbelopp.
3. Ni kan höja årsavgiften
4. Ni kan kombinera 1 och 2.
5. Ni kan ännu så länge inte friköpa lägenheter i en brf som består av flerfamiljshus. Ny lagstiftning är på väg så vi får se vad den innebär.


Komplettering av Admin med fråga om vad som händer vid konkurs av brf

Fråga: Vad händer om bostadsrättsföreningen går i konkurs?
Blir jag då medskyldig i de miljonskulder som föreningarna ofta har till olika kreditinstitut?

Svar: När bostadsrättsföreningen försätts i konkurs säljs föreningens hus så att skulderna kan betalas. I och med fastighetsförsäljningen upphör bostadsrätterna. I stället anses hyresavtal vara ingångna och de som tidigare var bostadsrättshavare bor kvar som hyresgäster.

Bostadsrättshavaren blir aldrig personligt ansvarig för föreningens skulder. Däremot riskerar den boende att förlora sitt insatta kapital, det vill säga insatsen. Dessutom kvarstår eventuella lån som tagits för köp av bostadsrätten.

totiki
2008-11-18, 09:32
Innan konkursen är ett faktum kommer man att försöka rekonstruera föreningen. Ordna med lånen o s v. så länge det ger en lägre förlust för banken än försäljning, enligt bankens beräkningar, försätts inte föreningen i KK.

Det händer att föreningar försätts i KK, men är mycket ovanligt.

clabbe
2008-11-18, 11:02
Ja men vilken leverantör som helst som har fordringar som inte är betalda kan begära föreningen i konkurs. Banken är inte den enda som föreningen har förpliktelser emot.

totiki
2008-11-18, 11:43
Visst är det så. Ifall de har tillräckligt stora fodringar.

Det kommer ändå alltid att börja med att konkursförvaltaren försöker sig på en rekonstruktion innan man går vidare med en konkurs.

clabbe
2008-11-18, 12:54
Det finns ingen nedre gräns för fordringens storlek.