handdator

Visa fullständig version : Värmen (bergvärme) fungerar inte i brf


Lou
2008-11-12, 11:14
Sedan bergvärme installerades för ca 3 år sedan fungerar inte värmen som den ska i vår lägenhet, faktum är att den är dålig i hela trappuppgången. Vi har när det är kallt ute kanske 17-18 grader, aldrig mer än 19 grader. Vi fryser och barnen kan inte leka på golvet osv. Vi har påtalat detta för styrelsen under lång tid men inget händer. Till saken hör att vi funnit mögel vid vissa ytterväggar som vi härleder till fukt på grund av för dålig värme. Frågan är vad vi har rätt till. Kan vi kräva att värmen åtgärdas så att vi får runt 20 grader som vi vill ha (andra trappuppgångar har ca 20-22 grader)? Har vi rätt till kompensation i form av reducerad avgift fram till att det åtgärdas?

stephan
2008-11-12, 12:55
sätt styrelsen i en låst igloo och ta ifrån dem tändstickor.

Nej skämt åsido, denna styrelse skall för det första bort.
För det andra skall du ha kraftig avgiftsreducering, från det att du för första gången anmälde detta.

Detta var inte mycket till hjälp, men jag blir så arg när jag läser om hur styrelser beter sig att jag inte finner ord.

Men jag vet att andra i forumet kommer att skriva förslag till dig hur du skall fortsätta ärendet, kanske även jag senare.

totiki
2008-11-12, 13:24
Du kan kräva av styrelsen att det skall vara lika varmt i alla lgh, likhetsprincipen. Och det finns normer för hur kalla lgh och golv får vara, men då skall alla ha det lika kallt.

Styrelsen får ta dit sitt bergvärmebolag eller annat för ordna styr och reglertekniken. Kanske det saknas regulatorer på elementen?

Ta hem styrelsen och förevisa möglet och berätta att imorgon kommer hälsovårdsnämnden. Då kanske det blir lite fart.

totiki
2008-11-12, 13:41
Vad det gäller golvtemperaturen kan det behövas mer information.
Var är er lgh belägen i huset? Har ni uppvärmt utrymme under? Behövs det kanske isolering? Är det golvdrag?

Francois
2008-11-12, 15:15
Ingen avgiftsänkning är möjlig. Däremot kan du kräva att de tillfälligt ger dig extra elektriska element. De får sen ersätta dig på stömmen på vad dessa element har förbrukat. Sen ska de åtgärda problemet på riktigt.

Francois
2008-11-12, 15:22
sätt styrelsen i en låst igloo och ta ifrån dem tändstickor.

Nej skämt åsido, denna styrelse skall för det första bort.
För det andra skall du ha kraftig avgiftsreducering, från det att du för första gången anmälde detta.

Detta var inte mycket till hjälp, men jag blir så arg när jag läser om hur styrelser beter sig att jag inte finner ord.

Men jag vet att andra i forumet kommer att skriva förslag till dig hur du skall fortsätta ärendet, kanske även jag senare.

Själv blir jag trött på att läsa att "styrelsen ska bort" hela tiden. Hallå där! Skärpning! Vad vet du om denna styrelse? Att installera bergvärme är bra, och styrelsen borde få berömd för detta. Sen ska de se till att det blir varmt i alla lägenhet, självklart.

stephan
2008-11-12, 17:33
"Ingen avgiftsänkning är möjlig. Däremot kan du kräva att de tillfälligt ger dig extra elektriska element. De får sen ersätta dig på stömmen på vad dessa element har förbrukat. Sen ska de åtgärda problemet på riktigt."

Är detta ett bättre svar????

Egen åsikt?

Bergvärme är bra, om den inte funkat på 3 år????

Gäller inte lagen för denna styrelse?

Upprustningsföreläggande
18 a § Om en bostadslägenhet, som hyrs ut av fastighetsägaren till en hyresgäst för annat än fritidsändamål och som inte utgör del av hyresvärdens egen bostad, inte har lägsta godtagbara standard enligt sjätte och sjunde styckena, får hyresnämnden på hyresgästens ansökan förelägga hyresvärden att vidta åtgärd som behövs för att lägenheten skall uppnå sådan standard (upprustningsföreläggande).

En bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtagbara standard, om den är försedd med anordning inom lägenheten för
1. kontinuerlig uppvärmning,

21 § Anser hyresgästen att han enligt 11 14, 16 18 eller 26 § har rätt till nedsättning av hyran eller till ersättning för skada eller för avhjälpande av brist eller att han har någon annan motfordran hos hyresvärden, och vill hyresgästen dra av motsvarande belopp på hyra som utgår i pengar, får han deponera beloppet hos länsstyrelsen. Vad som sagts nu gäller också när det råder tvist om storleken av hyra som skall utgå i pengar men som ej är till beloppet bestämd i avtalet

totiki
2008-11-12, 17:57
Jo, det kan nog stämma stephan. Men 18 grader kommer inte att föranleda någon åtgärd från någon myndighet.

Bättre att få styrelsen att agera. Mögel är en sak som kommer att intressera hälsovårdsnämnden, utan tvekan.
Likhetsprincipen kanske denna styrelse måste lära sig gäller, också.

Francois
2008-11-12, 22:18
Lösningen är inte att byta styrelsen. Då får man förmodligen en bättre styrelse. man ska ställa krav på styrelse som inte gör ett bra jobb. Man ska ställa krav och hjälpa dem. Då blir styrelsen bättre. En styrelse behöver lära sig.

Och om det är för kallt i en lägenhet borde absolut en styrelse ordna omedelbart en tillfällig lösning (t.ex. elektriska apparater) och se till att orsaken till att värme inte fungerar åtgärdas. Du har själv inte kommit med nåt föslag på hur den här familjen ska få värme i sin lägenhet.


Apropå mögel på ytterväggar, har jag det svårt att tro att detta kan ha ett samband på dålig innevärme, verkligen. Mögel kommer på målade ytor ett några år, det är bara så. Det kommer fortare eller långsammare beroende om ytan exponeras mot sol eller fukt.

stephan
2008-11-12, 22:46
Smart?

Lägre temperatur ger pengar tillbaka (http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/100_dagar_av_inspiration,dagens_klimatnotis_nr_69: _10_februari)
Gårdstensbostäder har installerat ett system i hälften av sina lägenheter som ger hyresgästerna möjligheten att själva påverka sina värmekostnader. Systemet kallas komfortavräkningssystem och resultatet syns direkt på hyresavin.
I hyran ingår en lägenhetstemperatur på 21 grader. Om hyresgästerna sänker värmen i lägenheten får de pengar tillbaka. Om de istället höjer temperaturen får de betala mer.Bra att veta hur man mäter innetemperatur.


I Telge Bostäders lägenheter skall
rumstemperaturen vara minst 20
grader. För att få en korrekt temperaturmätning
ska du placera en termometer
en meter in i rummet från fönstret,
och en meter upp från golvet.