handdator

Visa fullständig version : Ny boendeform införs i Sverige - Äganderätt !


Admin
2008-11-11, 14:05
Regeringen föreslår att det ska införas regler om så kallade ägarlägenheter från och med den 1 maj 2009.

I ett hus med ägarlägenheter ska gemensam egendom som yttertak, fasader och trapphus, normalt ingå i en samfällighet.

Ägaren av en ägarlägenhetsfastighet ska självständigt kunna förfoga över sin fastighet, till exempel genom att hyra ut lägenheten utan krav på tillstånd för uthyrningen. Hyreslagens regler om förstahandsuthyrning av småhus ska gälla när en lägenhetsägare hyr ut sin lägenhet.

Enligt förslaget ska den som köper en ägarlägenhetsfastighet söka lagfart och ägaren ska också kunna inteckna och belåna sin fastighet. I ett första steg föreslås att ägarlägenhetsfastigheter ska kunna bildas i samband med nyproduktion.

Hyresgäsföreningen är inte helt oväntat kritisk.

Ett problem här att regelverket för ägarlägenheter kommer att baseras på dagens klart undermåliga regelverk. Det borgar för många problem i framtiden.

Läs mer;

Bilda äganderätt - ägandelägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12562)

Ombildning till äganderätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11113)

Ägarlägenheter införs i Sverige (http://www.sr.se/EKOT/artikel.asp?artikel=2434136) (SR)

Ägarlägenhet/äganderätt införs (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=203)

Admin
2008-11-15, 09:05
Ägarlägenhet bra för den som vill bestämma själv (http://www.e24.se/pengar24/bostad/bostadsmarknaden/artikel_863185.e24), skriver E24.

Okunnigheten är tyvärr stor.
Jag är som sagt för valfrihet och hade gärna sett alternativ till bostadsrätter. Men ägarlägenhet är inte ett alternativ överhuvudtaget.

Man får inte alls bestämma själv med en ägarlägenhet.
Det blir, precis som med bostadsrätter, en lekmannastyrelse som bestämmer över fastigheten, och som riskerar att ta maktfullkomliga och dåliga beslut.

Att det blir lättare att hyra ut i andrahand är ett löjligt argument med tanke på att det finns närmast oändligt med andra problem.

Vad man gör är att flytta det usla regelverket (grunden till alla problem) som finns idag för bostadsrätter mer eller mindre rakt över till ägarlägenheter.

Jag tycker synd om dem som flyttar till en ägarlägenhet i villfarelsen att man kommer att få bestämma själv över sitt boende.

totiki
2008-11-15, 09:36
Dessutom fungerar tanken bäst i ett nyproducerat hus då inga renoveringar ännu behövs.

Efter ett antal år kommer denna samfällighetstyp att bli tvungen att låna till renoveringar, nya miljöbestämmelser o s v. och kommer också att få gemensamma amorterings och räntekostnader. Är regelverket också detsamma minskar skillnaden mellan dessa lägenheter och brf:erna successivt.

Det vore väl bättre att se över regelverket för brf:er istället, kanske t o m. införa lättnader i 2:a handsuthyrningen om detta är stöttestenen?

Admin
2008-11-15, 09:49
Ja, det är intressant att i stället för att justera regelverket för andrahanduthyrning så skapar man en nästan identisk boendeform, bara med bättre möjligheter till andrahandsuthyrning. Snacka om att gå över ån efter vatten!

Absolut, ägarlägenheter fungerar bäst som nyproducerade bostäder, inte som ombildningar.
Även bostadsrättsföreningar fungerar bäst när de är helt nyproducerade eftersom det då inte finns så mycket som kan gå fel.

Men alla problem finns kvar för ägarlägenheter, och i vssa fall t.o.m. ökar. T.ex. störningar, som jag skrev väldigt mycket om i något annat inlägg här.

Intresset i maktens korridorer för att ändra bostadsrättslag och föreningslag så att boendet säkras upp så mycket som möjligt är närmast obefintliga. Men det är enda lösningen!

j.a
2008-11-15, 12:05
Det verkar som ägarlägenheter införs av principiella skäl. Jag tycker fördelarna verkar för små i relation till det beprövade systemet med bostadsrätter. Skummade igenom SOUn för något halvår sedan och har för mig att jag reagerade att man kan hamna i en ganska oförmånlig situation som enskild om samfälligheten ledning beslutar att det behövs kapitaltillskott jämfört med det skydd som finns i BRL med hyresnämnd o dylikt.

Har dock inte kontrollerat detta i detalj på sista tiden.

stephan
2008-11-15, 13:18
Regeringen beslutade den 6 april 2000 att tillkalla en särskild utredare (http://www.regeringen.se/content/1/c4/04/85/9de9740a.pdf)
med uppdrag att utreda frågan om en ny boendeform som ger en med (http://www.regeringen.se/content/1/c4/04/85/9de9740a.pdf)
äganderätt jämförlig rätt till en enskild lägenhet i ett flerbostadshus (http://www.regeringen.se/content/1/c4/04/85/9de9740a.pdf)
(ägarlägenheter). (http://www.regeringen.se/content/1/c4/04/85/9de9740a.pdf)


Att inga nya förslag om BRL finns med är konstigt?

stephan
2008-11-15, 13:23
Sydsvenskan.

"Justitieminister Beatrice Ask (m) hoppas att folk ska lockas att investera i lägenheter på ett nytt sätt och sedan hyra ut dem.
– Därmed får vi också fler lägenheter totalt sett. Jag tror att det är bra, säger hon till TT."

Myggan
2008-11-15, 13:29
Man kan äga hur många lägenheter man vill...
10- 20 -100 spelar ingen roll.
Vi alla ska äga flera lägenheter sen hyr vi ut och när det blir brist så får du ut mer i hyra!
Det är ju ett pyramidspel!

Nei, öka storleken på friggebodar till 40 kvadrat så får vi boende som folk har råd å bo i.
:D:3: