handdator

Visa fullständig version : Nybörjarfrågor i brf - Stadgar


tractors
2008-11-09, 10:51
1. Enligt stadgarna består styrelsen i vår privata BRF av tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. På en föreningsstämma har vi kommit överens om att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och två suppleanter. Måste stadgarna skrivas om /förtydligas eller gäller stämmobeslutet?
2. Vad är definitionen på förtroendevald?
3. Föreningens firma tecknas-förutom av styrelsen- av två styrelseledamöter i förening. Betyder det att, om man strikt vill följa reglementet, att alla handlingar, brev meddelanden etc skall undertecknas av minst två styrelseledamöter?
4. Vår ordf vill bilda några arbetsgrupper (tex ekonomi) med en st styrelseledamot och ett par medlemmar. Dessa grupper skall sedan självständigt ta hand om frågprna som rör gruppen. Själv anser jag att det är helt galet. Möjligen kan jag tänka mig att dessa arbetsgrupper bidrar med beslutsunderlag för styrelsen. Alla beslut skall väl tas i styrelsen?
Tacksam för svar.

Admin
2008-11-09, 11:07
1. Men stämmobeslutet överensstämmer ju med stadgarna.

2. Förtroendevald = en medlem som valts för ett specifikt uppdrag av stämman (t.ex. styrelseledamot, revisor, valberedare).

3. Nej, inte alla brev. Bara avtal (ekonomiska överenskommelser).

4. Alla beslut tas alltid i styrelsen. Arbetsgrupper bereder ärenden för styrelsebeslut.

tractors
2008-11-09, 11:20
Tack Admin.
Betr förtroendevald.
Betyder det ngt mer? Ex att man representerar medlemmarna och inte i första hand skall driva egna frågor/intressen? Att man har blivit vald för att medlemmarna har förtroende just för mig? Eller ngt annat....

Admin
2008-11-09, 11:31
Förtroendevald syftar mest på att det är en medlem som valts av stämman... och att man då vill trycka på att eftersom denna person valts så bör det vara för att stämman har förtroende för att denna person är den bästa möjliga för just det uppdrag som personen valts.

En förtroendevald ska ALDRIG representera sig själv eller sina egna personliga intressen, utan den förtroendevalda arbetar för alla medlemmar och ska beakta alla medlemmars intressen. Ingen medlems åsikt är mindre värd än någon annan medlems åsikt. Det är det allra mest grundläggande som gäller för alla förtroendevalda.