handdator

Visa fullständig version : Byte av antik brevlåda i ytterdörr i brf


Kjeller
2008-11-08, 17:50
Vi är en relativt nystartad BRF (omvandling av hyresrätt till BRF) i ett sekelskiftshus i Malmö. Direkt efter ombildningen så sålde några medlemmar sin lägenhet. En av dessa medlemmar har nu, under utflytten, tagit med sig original-brevinkastet från ytterdörren och ersatt denna med ett för litet och nytt brevinkast.

Är det någon som vet om det finns liknande fall och vad resultatet blivit vid en sådan händelse?

Alla som ser detta nya brevinkast mår i princip illa. I stadgarna står bara om underhåll av ytterdörrar (att bostadsrättshavaren ansvarar för detta), men inget om vem som "äger" dörren.

Kan någon hjälpa mig med detta?

Francois
2008-11-08, 18:00
Har ni försökt kontakta medlemmen som flyttat ut och få honom att lämna tillbaka det han tagit? Oavsett om ni kan hitta stöd i lagen eller inte, borde han/hon skämmas livet av sig bara man påpekar för honom/henne hur illa han/hon uppfört sig.
Jag tycker ni borde börja så i alla fall, bara säga att ni vill ha brevinkastet tillbaka.

Admin
2008-11-09, 07:31
Ja, i detta fall är det tyvärr inte mycket annat att göra än det som Francois föreslår.
Lag och stadgar ger inte någon part något direkt stöd i denna fråga.

Faktum är att stadgarna i stället skapar mer problem än om ingenting nämnts i stadgarna om dörren. Den som köper en dörr äger dörren, men hur kan föreningen då ha underhållsansvar (vilket stadgarna normalt säger) för utsidan på den dörr som bostadsrättshavaren äger? Det är rent ut sagt korkade stadgar!

Ni har i er ombildade förening tydligen valt att använda er av de ytterst bristfälliga stadgar som oftast förekommer idag.

Lagen täcker nästintill ingenting och det enda sättet för en brf att undvika problem är att ta fram stadgar som så mycket det är möjligt underlättar livet för de boende.

Hade er brf i stället utgått från;
Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm)
så hade ni kunnat undvika detta (och många kommande) problem.

Kjeller
2008-11-09, 17:32
Ja, det ser ut som man behöver skriva in betydligt fler detaljer i stadgarna. Det som oroar mig är att (om man hårddrar det) en utflyttad kan ta med sig dörren och lämna en kartongbit.
Vi har försökt kontakta den som flyttar ut, men ingen kontakt har varit möjlig.
Den boende har väl, i princip, flyttat redan även om dom står som ägare 3 dagar till.
Den nya medlemmen skall givetvis informeras. Det som vi ser är medplockat är brevlådan, men det kan ju finnas fler saker inne i lägenheten.
Våra stadgar skiljer sig förmodligen inte mot de flesta andras stadgar och jag undrar om fler råkat ut för detta och vad resultatet har blivit...

Francois
2008-11-09, 18:24
Och jag undrar om detta är en fråga för föreningen eller för den nya medlemmen. Det lutar åt att det är den nya medlemmens ansvar att kolla att allt finns kvar i lägenheten, som ska var där.
men det är bra med kommunikation och samarbete mellen medlem och styrelsen. Däremot tror jag inte att den mya medlemmen kan fråga om ersättning från föreningen för utebliven brevinkast. Men så långt har ni inte kommit än... och kommer kanske inte dit, bara spekulation från min sida.

clabbe
2008-11-10, 09:49
Admin menar (om jag läser rätt) att man äger ytterdörren när man har en bostadsrätt. Stämmer det? Isåfall är det väl en fråga mellan köpare och säljare huruvida säljaren får ta med sig brevinkastet eller inte. Säljaren har inte en skyldighet gentemot föreningen att det ska vara en särskild sorts brevinkast om inte det reglerats i särskilt avtal eller stadgar.

Francois
2008-11-10, 10:47
I min förening (Riksbyggen) äger föreningen ytterdörrar, och det trodde jag det var i de flesta föreningar. Däremot är den boende ansvarig för låset i dörren (i min förening i alla fall). Vi har inga brevinkast...

Admin
2008-11-10, 10:59
I Riksbyggens mönsterstadgar (http://hotpot.se/riksbyggen-stadgar-nya-gamla.pdf) står det;

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar
• Ytskikten samt underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak,
• Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten,
• glas i fönster och dörrar.
• Lägenhetens ytter- och innerdörrar.


Francois, har ni avvikande stadgar från Riksbyggens mönsterstadgar?

I HSB:s normalstadgar (http://hotpot.se/hsb-nya-stadgar-2003-368-4.pdf) från 2003 står det;

Till lägenheten hör bland annat:
lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister,
foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar m.m;
bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av ytterdörrens
yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall
den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller
för brandklassning och ljuddämpning,


Det stämmer som Clabbe säger att detta normalt är en sak mellan köpare och säljare (alltså om stadgarna inte säger något annat).

Men jag förstår Kjeller, eftersom detta ingrepp där säljaren tar med sig brevinkastet drabbar även övriga boende i trappan.

totiki
2008-11-10, 21:00
Om man bor i ett äldre hus eller ett hus med särskild arkitektur kanske det vore på sin plats med en stadgeändring avseende att bevara huset så nära orginalutseende som möjligt och därmed inte tillåta souvenirförfarande från avflyttande medlemmar?
Detta är ett vanligt problem vad det gäller kakelugnsluckor faktiskt.

Men jag vet inte. Det kan var svårt att efterleva.

stephan
2009-04-27, 15:35
Posten Karlstad stoppar brevutbärning till 872 hushåll - HSB protesterar (http://www.newsdesk.se/pressroom/hsb_riksforbund/pressrelease/view/posten-karlstad-stoppar-brevutbaerning-till-872-hushaall-hsb-protesterar-289980)

Blir det inte lätt hönor av fjädrar?

Skylla på stadgarna, eller som Kenth-Olof Stigh ordförande i HSB:s riksförbund säger att föreningen måste "fatta beslut som inte ligger i linje med gällande regelverk i samhället" känns galet.

Detta måste väl kunna lösas genom ett stämmobeslut?
Borde också kunna prövas om inte rotavdrag kan gälla för denna förbättring av de boendes brevinkast?

Gusten
2009-04-27, 16:07
Om den gamla antika brevlådan satt kvar vid lägenhetsvisningen så är det
ett felaktigt förfarande mot köparen att ta bort den under utflytten.

Om brevlådan är bostadsrättshavarens ansvar borde köparen kunna kräva
tillbaka det gamla originalet av säljaren. Om brevlådan är föreningens ansvar
så får väl föreningen kräva tillbaka den.

stephan
2009-05-14, 22:14
Hur rätt hade jag inte när jag skrev om detta senast.
"blir det inte lätt hönor av fjädrar"

Fast nu blir det nya fjädrar istället.

Ljusning i tvist om brevinkast (http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Ljusning-i-tvist-om-brevinkast-090514.aspx)

Är det HSB som varit föreningens konsult i denna fråga måste man nog undra vad de gjort i 3 år och hur mycket arvode de tagit ut för att komma fram till denna lösning.

Speciellt som högsta hönset i HSB Kenth-Olof Stigh varit involverad i ärendet.

MikHo
2009-05-15, 00:17
I sydsvenskan igår (14/5-2009) fanns det med en artikel om en BRF som skulle byta till säkerhetsdörrar, styrelsen där hade föreslagit att respektive boende skulle ta kostnaden för sin dörr för att kunna utnyttja ROT-avdraget MEN enligt någon "expert" som artikelförfattaren talat med gick inte detta då ytterdörren låg på föreningens ansvar....

Detta har jag skrivit ur minnet så min tolkning av innehållet kan vara mer eller mindre felaktigt.
Har letat lite på nätversionen av sydsvenskan men ej hittat artikeln.

Admin
2009-05-15, 00:38
Enligt Skatteverket gäller följande för dörrar i bostadsrätter;
DÖRRAR I BOSTADSRÄTT
Arbetskostnad för byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.
Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för arbetskostnad för byte av innerdörrar.
Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.


Den sista meningen vet jag inte vad den har där att göra, men det är ett citat från Skatteverket.

MikHo
2009-05-15, 07:06
känns som kaka på kaka, kan vara ett förtydligande att även arbetet att tillverka dörrarna inte är berätigat till skattereduktion, inte bara monteringsarbetet.

totiki
2009-05-15, 07:14
Eller så betyder det att, ifall man tillverkar den måttbeställda dörren på plats så ger det rätt till skattereduktion.

stephan
2009-05-31, 08:38
http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Posttvisten-over-for-500-kr-per-brevinkast-090530.aspx

Skulle inte förvåna mig om kostnaderna för HSB:s "hjälp" till styrelsen kostat lika mycket som den nya lösningen för "tröga brevinkast"?