handdator

Visa fullständig version : Stadgar / garage i brf, hyra hur länge?


tractors
2008-11-07, 16:55
I våra stadgar §1 (ändamål) kan man läsa följande:
"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning". Så långt allt väl.
Nu är det tjafs om garagen. De hyrs ut mot vanligt hyreskontrakt med 6 mån kontraktstid, 3 mån uppsägningstid och 6 mån förlängningstid.

Det finns medlemmar som nu hävdar att garagen får endast hyras ut till en och samma medlem i 3 år därefter skall nästa gäng på listan få hyra i 3 år etc.

De som nu har garage gillar inte det förslaget och hänvisar till stadgarna; den inledande passusen (utan tidsbegränsning). Andra tycker att det är sandlåda. Man hyr garaget tills man inte längre behöver det - därefter får nästa på kölistan flytta in.

Praxis? tacksam för synpunkter.

Admin
2008-11-07, 17:28
En intressant fråga!

Visst måste det ha blivit lite fel i stadgarna (de ser tydligen likadana ut överallt)?

En sak att bostadsrätterna inte ska vara tidsbegränsade, men varför skulle föreningen inte kunna ha lokaler som hyrs under en viss tid?

Stadgarna är dåligt formulerade och borde förbättras, så även § 1.

schrapet
2008-11-07, 17:33
Det finns medlemmar som nu hävdar att garagen får endast hyras ut till en och samma medlem i 3 år därefter skall nästa gäng på listan få hyra i 3 år etc. .
Det är väl en definitionssak vad som menas med lokal men jag tror inte att man syftar på garage. I så fall har man inte uppfyllt ändamålet med föreningen eftersom medlemmar måste stå i kö. Sedan är det ju så att hävda kan man ju alltid men vad står det att det är max 3 år !? Våran Brf har inga garage men väl privata parkeringsplatser. Där få var och en hyra sin parkering tills man flyttar eller säger upp den självmant. Det skall till mycket om styrelsen från sin sida säger upp parkeringen p.g.a oegentligheter. /SP

Admin
2008-11-07, 17:50
Ja, man kan fråga sig om garage är att jämställa med lokal.
Garage och parkeringsplats borde hamna i en och samma kategori,
festlokal, butik... och hyreslägenhet i en annan kategori.

Medlemmar får nog allt som oftast stå i kö till parkeringsplats och garage.
I min brf har det nog aldrig varit färre än 10 i kö till parkeringsplatserna (man naturligtvis inte samma personer hela tiden, folk flyttar ju in och ut).

mäklare
2008-11-07, 19:32
Den enklaste lösningen är marknadshyra, visst mått av vakanser är sunt. Höj hyran, då alla medlemmar tjänar på detta och är överlägset mest rättvist.

Garage är ingen rättighet.