handdator

Visa fullständig version : Stämman väljer styrelsens ordförande - ändring av stadgar


stephan
2008-11-07, 12:57
Modifierade stadgar avseende styrelsesammansättning.

En HSB förening har nyligen antagit denna nya stadgetext.
Vad tycker ni om denna ändring, mot den traditionella som finns i 99% av allla HSB föreningars stadgar avseende styrelse?
Vad skiljer? Stämmer det mot lagen om ekonomiska föreningar?

§ 16 styrelse

Styrelsen bestårav lägst 3 och högst 11 ledamöter. Av dessa utses en ledamot av styrelsen för HSB, övriga ledamöter väljs på föreningsstämman.
Styrelseledamöter väljs för högst 2 år. Ledamot kan väljas om. om helt ny styrelse väljs på föreningsstämman skall mandattiden för hälften, eller vid udda antal närmast högre antal, vara ett år.
Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva.

Admin
2008-11-07, 13:02
Det är en helt korrekt stadgeändring.
Jag tror t.ex. att det fungerar så att stämman utser ordföranden i alla HSB-regioner.
Man får som regel en mer kvalificerad ordförande på detta sätt.