handdator

Visa fullständig version : passagesystem


stephan
2008-11-06, 09:07
Elektroniska passagesystem blir allt vanligare i brf:er tydligen.

Priset för att byta från nycklar till "taggar" är minst 10 000kr per lägenhet.
Tydligen lånade också föreningen till detta, vilket ökar kostnaderna.

Nyttan med att komma in i porten och tvättstugan med en tagg istället för en nyckel har jag svårt att se för dessa kostnader.

Jag kan förstå att företag kan ha fördelar av taggsystem men, nedan föreningen motivering har jag svårt att förstå
" Det som vägde tyngst var kanske referenserna från en försvarsindustri som själva har extremt höga krav på sin säkerhet."

Text markerad i blått har jag också mycket svårt att förstå.


"I Tyresö går höjd säkerhet hand i hand med bättre ekonomi
Nu är det slut på osäker nyckelhantering i bostadsrättsföreningen x i Tyresö. Och samtidigt sparar man pengar. Under hösten 2006 har ett elektroniskt baserat låssystem från PELE ersatt det gamla mekaniska som härskat över området sedan 1967.
— ***I vår förening finns det cirka 600 lägenheter, berättar föreningens ordförande xx. Så många boende inom samma enhet ställer stora krav på hantering och administration av lås och säkerhet.
— Det hade blivit dags att underhålla det gamla mekaniska systemet och vi räknade snart fram att ekonomin i ett elektroniskt system är klart överlägsen. Bara i hantering av hyresgästernas ”nyckel”, den sk taggen finns mycket tid och pengar att tjäna. Att det sedan finns många tilläggsfunktioner i systemet får vi ”på köpet”.
Låga kostnader huvudsaken
Det är i huvudsak två faktorer som gör ett elektroniskt låssystem lönsamt. För det första är avskrivningstiderna längre än för ett mekaniskt system. Men x ordförande pekar framför allt på att underhållskostnaderna är mycket lägre. Borttappade och förkomna nycklar är inte längre några problem, varken säkerhetsmässigt eller ekonomiskt.
— Om man betänker att det finns något mer än 600 lägenheter som delar på tvättstugorna (min not 3 tvättstugor) här så förstår man vad en förkommen tvättstugenyckel betyder i kostnader i ett konventionellt system. Det är en miljonaffär att åtgärda.
I det elektroniska systemet kodas bara taggen bort och kan inte användas för passage.
— Det visade sig att vi hade en bostadsrättsinnehavare som flyttade från området för fem år sedan som fortfarande använde våra tvättstugor. Det är sådana dolda kostnader som vi nu kommit till rätta med.
— Vi räknar också med att vi omsätter ca 10 procent av våra bostadsrätter varje år, alltså 60 lägenhetsbyten som ska administreras. Den hanteringen har förenklats avsevärt samtidigt som säkerheten höjts.
Varför just PELE
Hur kom det sig att det blev just PELE som fick x förtroende, undrar vi?
— Det var en kombination av ett attraktivt pris och trovärdiga referenser, konstaterar xx. Det som vägde tyngst var kanske referenserna från en försvarsindustri som själva har extremt höga krav på sin säkerhet.
— Det visade sig också att driftsättningen har gått mycket bra. Problem uppstår alltid när så här pass komplicerade system ska igång, men PELE har löst allt på ett smidigt sätt. Visst fanns det oroliga röster bland hyresgästerna inför införandet, och vi informerade de boende genom två tre artiklar i vår interntidning.
— Men sedan driftstart har det varit tyst, med undantag av några få positiva röster, vilket får sägas vara ett mycket gott betyg. Även hyresgästerna tycker att det gått smidigt.
Nästa steg
BRF x planerar nu att gå vidare med PELE:s elektroniska tvättstugebokning.
— Det gör vi framför allt för att höja servicenivån för våra boende, slutar föreningens ordförande."

Brf Väduren installerar nu samma system, ännu inte ett ord om detta till medlemmarna.

totiki
2008-11-06, 10:58
10.000:- per lgh ger en räntekostnad på ca. 500:-/lgh om året för taggen. Förr eller senare skall ju lånet betalas också, förstås.

Det beror ju på hur man ser det, men bara räntan hade räckt till att bjuda "tjuvtvättaren" på kemtvätt á 500:-, 600 ggr på ett år. Det är nästan 2 ggr om dagen.

Överstiger kostnaderna för förkomna nycklar m m. 300.000:- om året? Det är räntekostnaden. Sedan skall ju lånet betalas också, förstås.

Vissa besparingar framstår ju som betydligt dyrare än nödvändigt.

Myggan
2008-11-06, 12:16
Den Brf som inför "taggar" på ytterdörrar där man kan se vem som kommer och går har nog ett nära samarbete med FRA?
Eller vad tror ni?
Hoppas bara att Brf-styrelsen vet att det räcker med en anmälan så måste samtliga lås bort om dom reggar dom som går in och ut?

Absolut förbjudet att regga folk som går ut och in!

Francois
2008-11-06, 12:59
Stephan, var står det att det har kostat 10000 kr per lägenhet, alltså 6 miljoner?

stephan
2008-11-06, 14:28
I föreningens årsredovisning.

6 481 000kr

Det kanske är väl värda pengar då man nu har säkerhetssystem som stänger ute "fusktvättaren" och jämförs med förvarsindustrins krav på vem som passerar portne?

"Det som vägde tyngst var kanske referenserna från en försvarsindustri som själva har extremt höga krav på sin säkerhet."

clabbe
2008-11-06, 14:30
Får man be om en länk till denna årsredovisning? (Gärna källhänvisning till det du klistrade in också)

Admin
2008-11-06, 14:41
Vilka dårar som skrivit detta.
Det känns som att man desperat försökt hitta argument för de pengar som spenderas på detta.

Det innebär naturligtvis en förenkling för styrelse/förvaltare med ett passagsystem, och en viss utökad säkerhet eftersom varje tagg som tappas (eller inte lämnas tillbaka vid flytt) kodas ur systemet och blir obrukbar.
Vi har taggar i vår brf, och det känns rätt bra.

Tyvärr ändå ett misslyckat projekt i min brf eftersom vi inte blev av med någon nyckel i nyckelknippan, utan vi blev bara en tagg rikare.
Dessutom genomfördes detta bara något år efter att alla lås i fastigheten bytts ut.

Det verkar som om styrelser ofta inte tänker längre än näsan räcker.

totiki
2008-11-06, 14:41
"Det som vägde tyngst var kanske referenserna från en försvarsindustri som själva har extremt höga krav på sin säkerhet."

Ja, försvarsindustrins höga krav är väl mest tänkt för att stänga ute sk. plogbillare. Och det är ju mest tvättstugan som är föremål för Brf:ernas stridigheter, har man ju förstått. Det kanske finns någon koppling där som jag inte förstog i mitt tidigare inlägg. Och då kanske det är värt 300.000:- i årliga räntekostnader. ;-)

stephan
2008-11-06, 15:15
Jag skall väl inte måla faan på väggen, men är verkligen ett taggsystem säkrare och bättre än det vi levt med i några hundra år, nyckelsystem?

Åskan kommer och går, visseligen har systemen batteribakup i 48 timmar men.........

I lås kan man stoppa saker, dosor kan man göra värdelösa på andra sätt.

etc.

enligt önskemål

http://www.pele.se/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=45

http://www.sjotungan.se/styrelsen2/information/Arsredovisning%202007.pdf

clabbe
2008-11-07, 13:45
Tack för det Stephan.

mäklare
2008-11-07, 20:12
Låter dyrt med 10.000 per lgh

I länken nedan finns en obelånad stor förening med låssystem. Kika in på hemsidan, som redovisar nyhetsbrev ca 10 år bakåt i tiden... någonstans lär det så hur mkt de har betalat för sitt system, och system av bokning av tvättstuga...

finns en del att lära av föreningen... (de har iof inte gjort stambyte... så belåningsgraden ska tas med en nypa salt... har även en del lokaler...)


http://www.silvieberg.se/index.html

stephan
2009-02-08, 13:20
Passagesystem

Brf Väduren, 901 lägenheter hade på sin senaste stämma 2 motioner om att installera kodlås till portarna. Motionerna beslutades enligt styrelsens förslag "Styrelsen föreslår att stämman lämnar förslaget till åtgärder utan bifall"

Styrelsen beställer ett 10 miljonersprojekt med att införa nytt passagessystem.

Nu kommer informationen från styrelsen (eller om det är förvaltningen Adex som dessutom fått gratisreklam på alla de 5000 taggarna som nu delats ut).

NU PÅBÖRJAS DRIFTSÄTTNING AV DET NYA LÅS OCH BOKNINGSSYSTEMET. (26 januari 2009)

Etapp 1 tvättstugor.

Tvättstugor och tvättstugebokning kommer att vara helt klart den 29 januari för att boka tider.
Tider bokas från 16 februari och framåt på nya bokningstavlan. Nyckeln/taggen fungerar för att komma in genom port till tvättstuga. för att boka tvättid och för att komma in i tvättutrymmen när man har bokat tid.

Demonstration av bokningssystemet kommer det att vara i tvättstugan på Oxens gata 248, Vecka 6 torsdag mellan 16.00-18.00 och fredag 10.00-12.00.
(i fredags kom det upp anslag på anslagstavlorna att det var fel på bokningstavlorna så att demonstrationen är inställd, styrelsen beklagar att informationen om detta kommer sent. Styrelsen återkommer med nya tider.

Etapp Entreer och porttelefon.

Entreer och porttelefoner driftsätts den 6 februari. Då kommer portarna att vara låsta dygnet runt. Nycklarna kommer att fungera under en övergångsperiod. Porttavlor med namn och porttelefonkod monteras bredvid porttelefonen. Samtliga brickor/taggar är avprovade innan utdelning men det är viktigt att ni provar dem ändå på en gång så att ni vet att de fungerar. om det skulle vara problem med någon av era nycklar- felanmän till serviceCenter eller förvaltningskontor.

Idag 8 februari finns inga porttavlor, inget system är påbörjat, ingen ny information har kommit.

Obs detta jag skrivit är hälften av den information som kom upp på anslagstavlorna den 26 januari.

En liten undran, Om föreningen installerar ett nytt passagesystem för minst 10 miljoner utan att någon medlem har fått chansen att yttra sig, borde man då inte ha råd att i alla fall dela ut informationen ovan i brevlådor, istället för att man skall lägga all information på minnet genom att stå i porten och läsa detta????

Och som vanligt svarar inte HSB ledamoten Karin Bergman på frågor som hon varit med om att besluta.

stephan
2009-02-23, 12:55
Ska några få styrelseldamöter få bestämma om låssystem av portar tvättstugor och barnvagnsrum i en förening på 900lgh?

Systemet kommer säkert att kosta 12 miljoner, stämman sade nej till motion om att låsa portar.

Nu börjar det bli klart, informationen om hur det skall fungera sätts upp på anslagstavlan i portarna. Välfyllda A-4 sidor som skall memoreras när man står i porten om hur systemet skall funka, med telefonöppning m.m.

300 kr i deposition för att få använda cykel o barnvagnsrum.

Apparaten för att lägga nyckelbrickan på har man monterat längst in i hörnet vid entren, mycket svårt för rullsstolsburna eller andra handikappade att öppna.

Blir väl ombygge när någon klagar, eller skickar en insändare till tidningen eller kommunen.

Tänk vad mycket lättare det hade varit om styrelsen hade planerat en sådan här enorm investering och låtit medlemmarna vara med och tycka till inför ett stämmobeslut.

Inte ett enda argument varför detta passagesystem skall införas i ett av Stockholms ytterområdens lugnaste platser.

Har föreningen haft kostnader på 10 000kr de senaste 5 åren för tillexempel klotter i portar så är det max.

Man kan börja undra om nästa steg blir en ny Berlinmur runt föreningen?
Utan stämmbeslut.

stephan
2009-03-04, 11:15
Smart passagesystem i en av Sveriges största brf:er?

Styrelsens 8 personer + HSB:s styrelseldamot har beslutat hur vi själva och gäster skall komma in i portar cykel, och barnvagnsrum.

Att låta några andra av de cirka 2000 boende i Väduren ha synpunkter på detta, tycker inte de ansvariga.
Hur skall man annars tolka att det på senaste stämman fanns en motion om just införande av passagesystem, som styrelsen föreslog "lämnas utan bifall" vilket också blev beslutet på stämman.

Trots detta har nu 8 månader efter stämman nytt passagesystem installerats. Trolig kostnad 10-15 000kr per lägenhet.

Systemet skulle varit i bruk sedan den 27 januari.

Dagsläget:
Alla hus i Väduren har 2 ingångar. Den ena ingången går endast att ta sig in genom "nyckelbricka".
Den andra sidan har en porttelefon. Här står att man skall slå en kod enligt en tavla som är uppsatt bredvid porttelefonen.

Gör man det lyser en röd lampa, inget annat händer.
Detta skall gälla dagtid. Kvällstid måste man slå hela telefonnumret inklusive riksnumret till den man vill besöka.
Om detta finns ingen information. (Detta måste man tydligen själv ringa eller maila till sina vänner?)

Själv har jag Com Hem som telefonabbonemang. Detta medföra att om någon här sitter i telefon och någon ringer för att komma in i porten, så möts de av mycket högt uppskruvad volym "Anknytning med telefonnummer xxxxxxx är inte tillgänglig just nu".
Så där får gästen lungt stå och vänta tills jag /min fru behagar avsluta pågående samtal.

Man undrar ju också vad administrationen kostar för medlemmarna, samtalen kanske är billiga, men tillexempel kan nämnas att varje år sker cirka 100 överlåtelser i föreningen. vid varje sådant måste hela tavlan med namn ersättas.

Hur det funkar för de som tillexempel har kopplat sitt porttelefonsystem till en mobil, när batteriet är slut äe bara ett av alla frågetecken i detta system. Faller telefonnätet ut får väl styrelsen springa runt och öppna för alla som vill besöka någon i föreningen.

Till slut kan jag berätta att om du olyckligt skulle sitta i en rullstol, så hjälper varken nyckelbricka, eller porttelefonsystemet, då dessa är placerade längst in i hörnet, och knappast tillgängliga för handikappade.
Kanske bra för verksamheten hemtjänst? Som måste assistera för att boende skall komma hem?

Nytt är också i min port att numera står det ofta 2 barnvagnar i porten.
Anledning: i föreningens 40 åriga Historia har alla boende haft tillgång till barnvagnsrum och cykelrum. (Finns i princip ett i varje port), men för att nu få tillgång till nyckelbricka som öppnar dessa, ska man betala 300kr.

Lite småsnålt kan man tycka? Eller hade det blivit så om stämman fått besluta om detta passagesystem?

stephan
2009-03-06, 12:52
Äntligen har jag hittat något positivt med att installera passagesystem till portarna i en bostadsrättsförening.

Om det skulle börja brinna eller något annat allvarligt händer i en lägenhet, så kan man slå portkodens 4 siffor, så talar "röstbrevlådan" om telefonnumret till denna lägenhet. Men för att kunna ringa den personen får man hoppas att den boende har kopplat vidare sitt telefonnummer till sitt arbete. eller mobil.

Men inget positivt utan en nagativ sida också?. Traktens alla busringare behöver numera inte slå i en telefonkatalog eller kolla på Eniro för att veta en boendes telefonnummer.

Det räcker alltså med att slå kortnumret, till en lägenhet så får du dennes telefonnummer av "röstbrevlådan".

Sjukt systen tycker jag.

Hur "röstbrevlådan" agerar om du har hemligt nummer har jag inte kunnat kolla än.

Admin
2009-03-06, 12:58
Men det förutsätter två saker;

1. Den boende har fast telefoni (allt färre har detta).

2. Den boende har inte hemligt nummer.

Hur löser man det för dessa personer?

stephan
2009-03-06, 14:31
Det går att uppge mobilnummer. Då skall samma funktion fungera.
Ett problem med detta i dagens ungdomsboende är väl att 2 i ett boende har varsin mobiltelefon, och det går bara att koppla till ett av dessa nummer.

Är inte detta ett lysande exempel på varför beslut liknande detta skall beslutas på en stämma????

Då hade det varit 2000 personer som bor i föreningen som kunnat "tyckt till" och framfört ideer, och åsikter.

Nu är det 9 personer som har gett Pele Security i uppdrag att installera systemet. Någon som tror att Pele ser till de boende, i så fall kan jag tala om att de bara ett uppdrag. Att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Kanske har jag fel avseende att det är 9 personer som gett pele uppdraget, troligen är det en person "han som är omtalad under ämnet När en förvaltare får fria tyglar".

Förvaltaren Adex har nämligen fått en reklamplats på de cirka 4000 nyckelbrickor som ingår i detta system.

När vi boende skriver till styrelsen och frågar hur det kommer sig, och om Adex betalat reklamplatsen till föreningen, är det prsecis som vanligt.
Stöööööööööööörta mööööööööööööööööööjliga tyyyyyyyyyyyyyyyyyystnad.

För inte behöver väl styrelsen svara på medlemmarnas brev och frågor?

Trots att en motion om detta "klubbades" på stämman för 2 år sedan.

stephan
2009-03-11, 14:55
Vad gör styrelsen MER ÄN HÅVAR IN 10 BASBELOPP I ARVODE, tänker de överhuvudtaget????
Passagesystem för 15 000kr per lägenhet. Man undantar källarna, där 97% av alla inbrott i föreningen skett. Inte ens postgången har man planerat.

BEDRÖVLIGT!!!!

Hej bor på Vädurens gata .
De 2 senaste veckorna har jag inte fått mitt i Haninge.
anledningen kan vara att föreningen installerat portlåssystem, vilket betyder att portarna varit låsta dygnet runt.
Stephan

Svar från distributör
"Hej Stephan!
Tack för ditt mail. Jovisst är det så. Förra veckan blev det ingen utdelning i BRF Värduren. Vi fick nyckelbrickorna i måndags, så den här veckan ska det bli utdelning, om nu elektroniken är med oss."

stephan
2009-03-28, 09:48
För mindre än 10 år sedan bytte brf väduren låssystem.

Uppskattningsvis 500 nya cylindrar och 5000 nycklar till en kostnad av 1,5 miljoner.

Låssystemet var uppbyggt på att cylindrar och nycklar kunde "omprogrammeras"
2 gånger.

Om detta vet nog bara en i nuvarande styrelse om, ordföranden.

Men denna människa har visat så många gånger att hon skiter totalt i föreningens ekonomi och sitter i knät på förvaltaren.

Nu tar man bort cylindrarna och gör alla nycklar värdelösa efter att ha installerat ett nytt system för cirka 12 miljoner, (utan stämmobeslut) eller för att vara ännu tydligare. Motion om nytt låssystem fanns på senaste stämman, som styrelsen avslog.

Restvärdet på det gamla låssystemet lär väl ligga på några 100 000kr?

När föreningen bytte alla tvättmaskiner (5 år gamla) för 3,5 miljoner så annonserade man de gamla på blocket.

Sanningen var nog den att föreningens förvaltare lade beslag på restvärdet, vilket han förmodligen fixar denna gång också med "överblivna cylindrar och nycklar".

Det lönar sig att vara förvaltare i föreningar där styrelser inte tänker:12::12:

stephan
2009-04-05, 12:37
Som jag skrivet förr har föreningen bytt låssystem.
Utan stämmobeslut och ingen vidare information.

Se själva vad som kom in på föreningens hemsida igår.

http://vaduren.se/?rID=1094

Det gamla systemet var från slutet på 90talet, alltså snart 10 år gammalt.
Detta system innebar att du kunde hos föreningens närlåssmed köpa lägenhetscylinder med nycklar som även fungerade som portnyckel.

Vid detta införande var det bra rabatt på att byta lägenhetslås. Vilket jag tror många gjorde.

Nu slår en tanke mig hur vanligt är det att en som köper en bostadsrätt byter lägenhetslås?

En liten kostnad utslaget på lägenhetsköpet, men en dyr kostnad kan man kanske tycka?

Att byta både sjutillhållarlås och vanlig cylinder med 5 nycklar till varje lär väl kosta minst 2000kr?

Kan man lita på att man får alla nycklar om man väljer att inte byta lås.

Jag tror att det bara är 2 av 10 som byter lås????