handdator

Visa fullständig version : Verksamhetsplan i brf


tractors
2008-11-05, 06:59
Arbetet pågår med snickrandet av ev Verksamhetsplan för vår privata BRF.
Vi inom styrelsen skall försöka fördela arbetet och bilda lämpliga grupper (ansvarsområden)..
Ex. medlemsfrågor, avtal, ekonomi, trädgård etc. Varje ansvarsområde har minst två styrelsemedlemmar som ansvariga.
Nu till min fråga. "Ordförande ansvarar för externa kontakter med myndigheter, försäkringsbolag, bank och liknande". Det här tycker jag är åt h-----e. Det är livsfarligt att en styrelsemedlem ensam skall ansvara för dessa viktiga kontakter samtidigt som det föreslås att det skall vara minst två ansvariga i de övriga grupperna. Tyvärr är det vanligt i vår BRF att styrelsemedlem hoppar av mitt i en mandatperiod. Skulle ordföranden göra det skulle vi andra få det besvärligt. Vi har ingen vice ordförande. Tacksam för kommentarer.

schrapet
2008-11-05, 08:48
Vi har ingen verksamhetsplan men vår vice ordförande sköter bank kontakterna galant. Om övriga i styrelsen har förtroende för att en tar hand om lån m.m så är det inget fel i det bara man är överens./SP

j.a
2008-11-05, 08:50
Kan tycka det är bra med en person och inte flera som har ansvar för kontakter med myndigheter. Motsatsen kan bli rörig.

Om du inte litar på ordföranden så är det kanske ett annat problem?

Francois
2008-11-05, 09:15
Jag vet inte riktigt vad du menar med "ansvarar för externa kontakter". Han ska i alla fall inte ta beslut ensam, styrelsen ska ta beslut.
Sen är det inget fel om han är ensam, men han borde kommunicera vad han gör till övriga styrelsen (via mail, tycker jag). Flytta lån eller dyl ska han inte göra utan styrelsebeslut. Hoppas styrelsen inte givit honom mandat att ta hand om lånen ensam, det vore för riskabelt.

stephan
2008-11-05, 09:29
Lite för lite fakta vad som menas att ordföranden ensam sköter ex.bankkontakter.
Att jobba 2 i förening som det kallas är nog att föredra, även om det är så att man har "ett proffs" i något.
Verksamhetsplan skulle jag vilja byta ut mot att styrelsen ska ha en arbetsordning.
Där skall framgå vilka mandat arbetsgrupperna har. Hur det man gör i grupperna skall informeras till övriga etc.
Kom ihåg att alla bär ansvaret om något går snett.

Kom ihåg att det är väldigt svårt att gardera sig mot "proffs".
Brf Väduren hade en bankkamrer i styrelsen för länge sedan. Det var bekvämt för övriga att han kunde och skötte alla bankaffärer.

Styrelsen tog ett beslut att sponsra scouterna med en penningsumma. Kamrern skötte som vanligt utbetalningen av detta, han var mycket känd i föreningens bank så det var inga problem att han ensam fixade sådana saker.

Efter lång tid och av en slump, (en styrelseledamot hittade resterna av ett kopierat papper i sopkorgen) uppdagades att detta "bankproffs" hade kopierat och ändrat lite i scoutsponsringen till ännu en sponsring.

Denna sponsring handlade om överförande av sponsorpengar till en bordtennisklubb, där kamrern var kassör.

Sen var det lätt för kamrern att plocka ut pengarna från bordtennisklubben.