handdator

Visa fullständig version : Suppleant gå in som ordinarie ledamot?


tractors
2008-04-08, 19:10
Jag är suppleant i en förening. Nu har en ordinarie hoppat av och ordf föreslår att jag går in som ordinarie. Måste vi ha en extra stämma som beslutar om detta?

Admin
2008-04-08, 19:20
Det beror lite på hur du (eller rättare sagt er styrelseordförande) menar.

Ledamöter kan endast kan utses av stämman, och det kan styrelsen inte ändra på.

Du kommer att fortsätta som suppleant tills stämman säger annat, men om det inte är väldigt lång tid kvar till er nästa stämma, så kan du väl fortsätta som suppleant?

Francois
2008-04-08, 19:47
På varje styrelsemöte behöver ni bestämma vilken av de supplanterna ska vara ordinarie under mötet. Behöver inte vara samma person på varje möte. Om det blir du på varje möte, kommer du att vara ordinarie i praktiken, men inte officiellt, eftersom det är stämman som bestämmer om detta, och inte styrelsen, som Admin redan berättat.

schrapet
2008-04-10, 14:11
Stämman har redan valt dig till suppleant för att t.ex. ersätta någon ledamot som avgår.

I princip så har du samma befogenheter som en ledamot förutom en viktig punkt. I föreningens registreringsbevis står det, förmodar jag, "styrelsen tecknas av två ledamöter i styrelsen". Om styrelsen skall teckna lån, attestera fakturor eller godkänna lägenhetsöverlåtelse m.m. där en ledamots kråka måste stå så kan du inte skriva din namnteckning. Det måste vara någon av de ledamöter som finns listade i föreningens registreringsbevis.

Om du blir vald till ledamot i nästkommande årsstämma så är det bara att göra en anmälan till Bolagsverket och då står du som ledamot på registrerings beviset.

Admin
2008-04-10, 14:50
Ja, vad som gäller beror på många omkringliggande omständigheter.

Utan att ha kollat upp detta så står det nog något i stil med "styrelsen tecknas av två ledamöter i förening", dvs två ledamöter måste varje gång skriva under parallellt (alltså inte suppleant).

Det kan också stå exakt vilka ledamöter som har rätt att teckna avtal.
Jag tror att det vanligaste är att styrelsen (speciellt i större föreningar) utser vissa ledamöter med denna särskilda behörighet, så det är inte alla som har "full behörighet"

Vid registrering av styrelse så uppges detta per ledamot, dvs om Kalle Blomqvist ingår som ledamot så står det också om han har behörighet att teckna avtal, enligt ovan.

Ett annat problem är hur arvodet ska fördelas.
Är det beslutat på stämman att styrelsen fördelar arvodet inom sig så kan en suppleant ta över en ledamots uppgifter och arvoderas för detta efter styrelsebeslut. Annars bibehåller suppleanten sitt suppleantarvode (om sådant finns, vilket det ofta inte gör).

Jag vill understryka att en suppleant är vald som suppleant för att antingen lära sig om styrelsearbetet och/eller kunna hoppa in i enstaka fall.
Suppleanten är inte vald av stämman som ordinarie ledamot. Och arvodet är baserat på de som valts som ledamöter i styrelsen.
Det är därför inte schysst mot stämman att en suppleant fungerar (nästan) som en ordinarie ledamot, även om lag och stadgar kraftigt brister i detta avseende.

Jag vet inte hur lång tid ni har kvar till nästa årsstämma, men det låter som om styrelsen bör kalla till extrastämma för att få en full styrelse.

Lennart_Solna
2010-11-29, 21:25
Suppleant avgår (flyttar). Kan styrelsen välja in ersättare/ny suppleant för denne utan stämmobeslut?
Våra stadgar säger inget om detta, vad jag kan se.

Admin
2010-11-29, 21:49
Samtliga förtroendevalda väljs av stämman, och aldrig av styrelsen.
Styrelsen kan kalla till extrastämma för fyllnadsval, men det normala är att man avvaktar nästa stämma för att fylla upp platsen för den avflyttade suppleanten.

jagoda
2011-05-30, 23:42
Undrar ur länge samma personer kan sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening?

tette
2011-05-31, 10:40
För evigt. Det finns inga begränsningar för hur många gånger man kan bli vald.

Admin
2011-05-31, 16:05
Ja, tyvärr finns det ingen tidsbegränsning.
HSB har i sina stadgar att man kan sitta som ordförande max 7 år (om jag minns rätt) i rad... vilket är för lång tid.

En styrelse fungerar ofta bäst och föreningen är mest säkrad om ledamöter löpande skiftas ut (fungerar inte i mindre föreningar, men finns inte samma behov där).

tette
2011-05-31, 21:27
Admin säger i senaste inlägget i tråden att en förening fungerar bäst om det byts blod då och då.

När jag läste detta kom jag osökt in på hur hsb-ledamöterna fungerar.
Föreningen Väduren, 901 lgh, fick en ny hsb-ledamot när hsb omorganiserade sig för 25 år sedan. Han sitter kvar än idag.
Dessutom sitter han med i 9 grannföreningar som suppleant eller ordinarie, också under 25 år i samma föreningar.

Snart pension, men hsb kör stuket "kör slut på en generation i taget"?

Men för föreningarna måste detta vara otroligt värdelöst. För här räcker inte erfarenhet. Passivitet, långtråkighet och synonymer till detta har nog tagit över? Kaffet måste nog vara mycket starkt för att han överhuvudtaget ska lyssna på nya överlåtelser, eller att Karlsson och Jonsson skickat en skrivelse till styrelsen om att det är smutsigt i tvättstugan.

http://www.allabolag.se/what/bo_widerdal/xs/1
Jag kan bara uppmana styrelserna i de 10 föreningarna att ni borde nog ifrågasätta hsb systemet med "experthjälp"

Enkel matematik: 10 föreningar i snitt 15 styrelsmöten per år.
ta bort semester (förvaltare i hsb får extra semester om man sitter i många föreningar:D).

Kvar ett styrelsemöte varannan kväll.:16::11: