handdator

Visa fullständig version : Hur ett stamrörsbyte INTE ska genomföras i en brf


Admin
2008-11-04, 15:10
Jag kommer här att lite löst informera om hur styrelsen i min brf genomför ett stamrörsbyte. Detta så att andra föreningar runt om i landet inte ska behöva göra samma misstag. Jag redovisar detta i lite omvänd ordning eftersom jag just nu inte hinner skriva om processen från början, med alla de initiala fel som redan då förekom.

OBS! I denna serie av inlägg visar jag också på faran med att HSB har en representant i styrelsen. HSB-ledamoten kan vara en mycket stor fara för föreningen, som alla kan se från dessa inlägg! Alla måste arbeta för att HSB-ledamoten avvecklas och i stället ersätts med en mer kunnig ledamot som är till stöd för alla medlemmar, och inte jävig.

Jag har till styrelsen för min brf samt till styrelsens HSB-ledamot skickat några skrivelser (e-post och papper) den senaste tiden. Jag får dock inte det minsta svar från någon.

HSB-ledamoten har bekräftat mottagandet av några skrivelser så här långt men blåvägrar att med ett enda ord kommentera något jag skrivit eller svara på någon fråga som har med stamrörsbytet att göra. Jag får inte ens svar på om han har för avsikt att ta tag i problemen (såväl med den nonchalanta styrelsen som med stamrörsbytesfrågorna). Så vad har man en HSB-ledamot till då, kan man undra? En HSB-ledamot som beter sig lika illa som resten av en usel styrelse tillför ju ingenting!


Se även;

HSB-ledamoten, en fara för föreningen! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644)

Styrelsen bussar advokat på medlem i stället för att besvara frågor! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5498)

Finn Fem Fel - Rördragning, badrumsrenovering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5642)

Vilka rättigheter har en brf att förändra en medlems lägenhet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4851) (Admin)
Relining/stambyte. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1443) Bengt
Stambyte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1690) masu
Stambyte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3225) (nysson)
Stamrör? - Vad är stamrör och avloppsrör? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12) Svenne
Stambyte, anlita utomstående firma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=167) RobinK
Kommande stambyte - undersökningsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=562) tractors
Stambytt eller inte, ansvar, ersättning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10) BostadsrättsinnehavareHSB
Ingår i stambyte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4089) (lii)

Admin
2008-11-04, 15:15
Jag vill först nämna att styrelsen i min brf är synnerligen nonchalant och otrevlig mot medlemmarna (i synnerhet mot mig, naturligtvis :15:) och därav är mina skrivelser formulerade på ett sätt som jag normalt annars inte skulle välja att göra.

Skrivelse #1 till styrelsen i min brf. samt till HSB-ledamoten

Om jag har förstått det hela rätt så kommer det att i badrummet dras nya rör som är utanpåliggande och går lite ner, upp och runt, innan rören sedan dras vidare in i köket.

Jag vill här framföra att jag motsätter mig detta. Jag kan i nödfall gå med på att rör dras i min garderob (under förutsättning att minimalt utrymme används för detta och att resultatet blir snyggt) och även att det går ett rör genom hallen vid taket (också under förutsättning att det blir snyggt och inte försvårar städning).
Men jag kan inte acceptera utanpåliggande rör i badrummet som inte bara estetiskt försämrar badrummet utan dessutom skapar utrymmesproblem och försvårar renhållning.

Ingen har velat förklara på ett tydligt sätt hur resultatet kommer att bli, vilket jag finner mycket märkligt.

Föreningen har enligt lagen ingen rättighet att styra över utseendet i min lägenhet, och om styrelsen hävdar något annat så vill jag be styrelsen att snarast (innan borrning sker i min lgh) visa på vilken lagtext som skulle ge styrelsen rätt att ändå göra detta genom att styrelsen skulle kunna bestämma en förändring mot tidigare med utanpåliggande rör.

Jag önskar bekräftelse från mottagarna av detta mail att mailet mottagits.

Admin
2008-11-04, 15:20
Skrivelse #2 till styrelsen i min brf. samt till HSB-ledamoten

Jag vill be styrelsen att klargöra hur det är tänkt att rör ska dras och exakt vilka konsekvenser detta får (för t.ex. dagens inredning i lägenheten).
Beroende på vem man pratar med här i föreningen så får man olika bud.

T.ex. är ett bud att rör ska dras i badrum längs med taket fram till hörnan och sedan ner mot badkar (och vidare på något okänt sätt), och ett annat bud är att rör ska dras längs med vägg (alltså väggen man tittar på in från badrumsdörren) i nivå med vaskens underdel.

Någon säger att rören, när de kommer in från hallen till badrummet, ska dras fram till ventilen och sedan gå ner framför ventilen.
Fult, opraktiskt och oacceptabelt!

När det gäller rören i hallen så säger någon att det kommer att dras rör inuti garderoben, ungefär halvvägs in längs med sidan.
Är detta sant?
I så fall;
1. Varför dras inte rören längst in, eller t.o.m. mellan garderob och vägg?
2. På vilket sätt återställer snickarna min garderob?

Vad gäller för rören i köket?
Enligt den information jag fått så kommer det att hos mig dras rör längs med golvet (inte bakom skåp), och det förutsätter jag fortfarande gäller!

Jag förutsätter också att jag nu får mycket snabbt svar även på mitt föregående mejl.
Som jag förklarat vill jag att rören i mitt badrum ska gå i väggen.

Jag tycker styrelsen har skött detta mycket illa, med extremt dålig information till medlemmarna, och nu vill jag omedelbart veta vad som gäller!

Admin
2008-11-04, 15:23
Skrivelse #3 till styrelsen i min brf. samt till HSB-ledamoten

Entreprenören för stamrörsbytet lovade en veckas förvarning om när de skulle behöva tillgång till lägenheten.
Idag, med i praktiken 3 dagars förvarning, så har jag fått en lapp om att ett arbete kommer att "påbörjas" måndagen den 3:e november och att borrningen kommer att pågå i 1-6 dagar.
Detta är bara så dumt att det egentligen inte förtjänar att kommenteras, men jag kan säga att jag inte accepterar en tillgång till min lägenhet i 1-6 dagar, utan de får vackert precisera sig, till exakt halvdag.

Sedan har styrelsen/Bengt inte svarat på mina tidigare mejl i detta ärende.
Jag förutsätter att styrelsen svarar skriftligt innan något arbete med rördragning påbörjas i min lägenhet, eftersom jag bestridit att rör ska dras utvändigt i mitt badrum.

Jag önskar bekräftelse på detta mejl.
Bengt har efter påminnelse från mig bekräftat mottagandet av mina två tidigare mejl i ärendet, dock har styrelsen valt att inte göra detta!

Admin
2008-11-04, 15:28
Skrivelse #4-5 till styrelsen i min brf. samt till HSB-ledamoten + till entreprenören för stamrörsbytet


Jag vill informera om att jag igår lämnade (i styrelsebrevlådan) ett brev med 11 frågor.

Jag är nu ganska rejält irriterad över styrelsens agerande. Att först inte informera om något överhuvudtaget, trots omfattningen av detta projekt, och sedan ignorera medlemmars skrivelser till styrelsen (inte ens bekräftande av skrivelsernas mottagande, förutom Bengts bekräftelse) är synnerligen nonchalant.

Styrelsens beter sig som att medlemmarna inte är värda något och styrelsen tar helt uppenbart inte sitt uppdrag på allvar.
Det känns som att det blir en hel del att skriva motioner om denna gång.
Att styrelsen inte samordnat badrumsrenoveringar så att priser kunnat pressas är också rent skamligt. Jag uppskattar det till att varje medlem som låtit renovera sina badrum i snitt förlorat minst 20.000 kr/lägenhet bara pga detta.

Nu är det så att inte förrän jag vet vad som kommer att göras i min lägenhet och jag fått påverka det som jag vill påverka (och som går att påverka) så kommer jag tillåta någon att göra mer än de tre kryss som tydligen ska ritas i morgon. Därefter är det stopp!

Bollen ligger nu hos styrelsen!

Frågorna är formulerade utifrån det som jag vet, och det är tyvärr nästan ingenting pga styrelsens informationsbrist.
Men det är en början, och sedan får vi se vad det leder till för följdfrågor, beroende på vilka svar jag får och hur fullständiga svaren är.
Svaren ska vara skriftliga. Något annat accepterar jag inte.

Tidigare inlämnade frågor till styrelsen:

Exakt vad kommer att göras i min garderob?
Det har inte med ett ord från något håll nämnts något om att utrymmet i garderoben kommer att minska (eller påverkas) så jag kan bara förutsätta att så ej är fallet, men ställer ändå frågan;
Kommer något utrymme att reduceras och i så fall med exakt hur mycket?
Exakt hur kommer garderoben att återställas?
Jag förutsätter att den tidsperiod då garderoben inte är helt brukbar endast handlar om någon eller ett par dagar. När kommer garderoben att vara helt återställd i ursprungligt skick (eller enl. mitt önskemål)?
Vilket datum kommer borrning att påbörjas i min lägenhet?
Kommer denna borrning att vara under mer än en dag, och i så fall hur länge?
När kommer rör att dras, och exakt vad innebär det för mig?
När kommer arbetet att vara helt färdigställt?
Jag kräver att inget som görs i mitt kök får påverka min lägenhet praktiskt, funktionellt eller estetiskt. Jag förutsätter också att rör dras under mina skåp på ett snyggt sätt.
Exakt vad kommer att göras i mitt kök, och exakt på vilket sätt påverkar det mig och utseendet/funktionen på min lägenhet?
Jag kräver att rör ska dras osynligt mellan garderob och vägg och om rör inte kommer att dras mellan garderob och vägg så vill jag ha en förklaring till detta.
Jag vill ha skriftlig och undertecknad garanti (med skriftlig kompensation om det sedan visar sig inte stämma) att det rör som kommer att dras i hallen inte kommer att generera något som helst hörbart ljud i lägenheten (med tanke på att det är intill sovrumsväggen).
Jag vill se exakt hur lösningen är tänkt i hallen för att kunna avgöra om det är något jag kan acceptera.
Jag ska ha rör som går i väggen i badrummet, och inga utanpåliggande rör.
Styrelsen måste visa på att de har laglig rätt att påverka min lägenhet invändigt.Trots att det genomförts ett större antal badrumsrenoveringar i föreningen, för mer eller mindre identiska badrum, så har ännu inte A.B. kunnat ge ett kostnadsförslag. Att styrelsen struntar i medlemmarna gör tydligen att N.H. N. tror att de kan bete sig lika illa som styrelsen. Precis som styrelsen så bryr sig inte N.H. N. om att informera medlemmarna om något. De kontaktar inte ens medlemmarna och förklarar varför de inte lämnar kostnadsförslag.

Admin
2008-11-04, 15:32
Skrivelse #6-7 till HSB-ledamot och sedan till styrelsen i min brf.

Hur går det med responsen från styrelsen på mina frågor med anledning av stambytet i min brf?
Varken du eller någon annan styrelseledamot hörde av sig i går till mig med någon skrivelse. Kommer någon att göra det i kväll? Eller annars, när? Jag måste veta detta för min planering!

Finns det ingen i styrelsen som tar ansvar i sitt uppdrag som styrelseledamot?

Tycker inte du att du har ett särskilt ansvar här i egenskap av HSB-ledamot och dessutom tjänsteman på HSB Malmö?

Jag vill också klargöra att jag som bostadsrättshavare inte är intresserad av att ta över underhållsansvaret från föreningen för de rör som nu dras kors och tvärs, och undrar hur styrelsen tänker lösa detta?

Jag vill också byta min golvbrunn med tillbehör, men även här har jag inte för avsikt att ta över underhållsansvaret från föreningen, och förväntar mig ett mycket snabbt svar på detta eftersom jag är på gång att renovera mitt badrum och därför först måste ha svar på detta!

PS.
Bekräftelse (med svar) önskas!

I och med att styrelsen struntar i att besvara mina skrivelser så kommer nu stamrörsbytet att stanna upp i min brf.
Men det verkar inte vara något som bekymrar denna arroganta styrelse.

stephan
2008-11-04, 17:29
Jag tror att du i alla fall har agerat så att du snart får ett brev från styrelsen.

Hotbrevet om att du enligt §x fördröjer arbetet och att det kommer få ekonomiska konsekvenser för dig?

Men då får du i alla fall veta att styrelsen inte gått under jorden:78:

Admin
2008-11-04, 21:12
Ja, Stephan. Om jag hade varit en "vanlig" medlem så hade jag definitivt fått ett hotbrev från denna styrelse. Nu tror jag dock att styrelsen inte vågar detta mot mig. Men vi får se. Det känns som att någon gång måste styrelsen krypa upp från sina gömslen.

Skrivelse #8, denna gång till HSB Malmö

Jag har nu också skickat ett mail till Börje på HSB Malmö;
Skulle du - som ansvarig för HSB-ledamöterna - vilja be HSB-ledamoten i min brf, Bengt, att omedelbart svara på de frågor i min brf, som han hittills fullständigt vägrat att bemöta med ett enda ord, trots den synnerligen akuta arten av dessa frågor !!!
Jag kräver svar idag !
Tyvärr även denna skrivelse, ännu så länge, helt utan reaktion.
Det känns som att alla fått panik och bara sprungit och gömt sig.

Styrelsen i min brf kan ingenting om någonting, så de har helt säkert anlitat HSB:s jurister för mina pengar mot mig... i stället för att försöka svara på mina frågor och lösa problemen.

HSB-tjänstemannen Börje Nilsson gör exakt som styrelsen i min brf samt som HSB-ledamoten och HSB-tjänstemannen.
Inget svar!

Skrivelse #9, till HSB Malmö

Jag har återigen till Börje, i egenskap av ansvarig för HSB-ledamöterna, skickat ett mejl med påminnelse om att jag gärna vill ha svar;

Om det inte framgick tydligt nog så var min fråga till dig akut.
Jag vill ha svar på mina akuta frågor om min brf som jag ställt till HSB-ledamoten i min brf.

Jag vill ha en förklaring till varför jag inte fått svar.

Jag vill dessutom veta HSB Malmös inställning till vad HSB-ledamotens ansvar är.
Ifall det som i min brf sitter en inkompetent styrelse som negligerar skrivelser från en medlem, tycker du inte att det ligger i HSB-ledamotens ansvar att genast börja agera och se till att medlemmen omedelbart får svar på frågor, samt inte minst svar på varför medlemmen inte fått svar i något som är så viktigt som i denna fråga?

Med tanke på att du snart ska hålla ett seminarium i demokrati och medlemsinflytande i HSB-brf:ar så skulle jag vilja säga att dessa frågor till dig är alldeles särskilt viktiga.


Tyvärr verkar även Börje, som annars brukar vara rätt snabb med att svara, ha gått under jorden.
Inte heller detta mejl bemöts med ett enda ord.
Total tystnad!

Admin
2008-11-04, 21:55
Skrivelse #10 till styrelsen i min brf. samt till HSB-ledamoten


Till styrelsen inkl. HSB-ledamot Bengt

Jag kan tillägga att ett av skälen till att jag vill att rören ska gå i väggar och golv som tidigare är att med dagens system så har jag per automatik golvvärme. Inte bara att det är en klar fördel att slippa gå på ett kallt golv, det är också en fördel genom att vatten på golvet torkar på nolltid.

Med en förändring av detta, där varmvatten inte längre kommer att finnas i golvet, så skulle det innebära en standardsänkning som inte är förenlig med lagen. Såtillvida inte föreningen bekostar ett separat golvvärmesystem för mig. Gör föreningen detta?

Jag kräver fortfarande svar, men det tycks som att styrelsen helt struntar i detta, vad jag än säger eller gör.
Ytterst beklagligt att styrelsen beter sig så här.

Bengt, att styrelsen är så här nonchalanta är en sak, men hur du som HSB-ledamot också kan bete dig lika fult är för mig obegripligt, och en stor besvikelse! Jag trodde bättre om dig. Det visar tydligt hur HSB ser på medlemmarna.

Önskar omedelbar mottagningsbekräftelse med svar !Jag fick precis de första orden från HSB-ledamoten utöver "Härmed bekräftar jag ditt mejl"!

HSB-ledamotens "uttömmande" svar på mina skrivelser;
Härmed bekräftar jag ditt mejl och nu som tidigare gäller att svar lämnas av styrelsen genom ordförande.
"Nu som tidigare"??? När då "tidigare"?

Mitt svar på detta (#11);

Det är fegt, Bengt.
Jag ställer frågor till dig, och du lyder inte under någon lag som säger att styrelsens ordförande är den enda som får uttala sig i min brf, eller hur? Speciellt inte i frågor som inte rör min brf.

PS.
Du ska ha fått två mejl från mig, så du har inte fått mejlet jag skickade före nedanstående mejl idag?

Jag skulle vilja säga att det är HSB-ledamotens förbannade skyldighet att svara på frågor i ett sådant här läge.
Jag vet att det inte existerar några riktlinjer för hur en HSB-ledamot (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3878) ska agera, och här ser vi konsekvenserna av dessa brister i HSB:s usla system med HSB-ledamöter som ställer till med mer skada än nytta! HSB-ledamoten (precis som HSB) är alltid på styrelsens sida mot medlemmarna, oavsett vilka fel styrelsen gör!

Med kompletterande frågor (#12);

Bengt,
1. Vem är det som bestämt att mina frågor till dig ska besvaras av styrelsens ordförande i min brf?
2. Sedan när gäller detta?
3. För vilka frågor gäller detta?
4. Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)?


HSB-ledamotens svar här ovan är alltså särskilt märkligt med tanke på att jag aldrig i någon enda fråga under tidigare år fått svar från styrelsens ordförande.

mäklare
2008-11-05, 00:05
Jag tycker nog att du är liiiiite krånglig...

Som styrelse hade jag (utan kunskap om styrelsearbete) svarat:

Kära medlem,

Tack för dina synpunker. Tyvärr kan vi inte tillfullo svara på alla frågor då dessa är av byggnadsteknisk natur och som sköts av det upphandlade stambytesföretaget x.

Vår inställning är att stambytet ska genomföras kostnadseffektivt, tidseffektivt och enligt erkända och brukliga former som minimerar risk för framtida men för föreningen.

Vi har därför valt att ha utanpåliggande rördragningar, där dessa 3 kriterier uppfylls. Estetiska krav är subjektiva och kommer inte beröras mer än vad BKRs regler säger, vilket stambytesföretaget som licencierade våtrumsbyggare och plattsättare jobbar utefter. Därför kommer vi inte svara på detaljfrågor om hur enskilda rördragningar genomförs, var enstaka lampa hamnar eller hur lång lunch arbetarna har. Vi förutsätter alltså att stambytesföretaget genomför renoveringen efter gällande regler och praxis.

Som medlem är man skyldig att hålla lägenheten tillgänglig för denna omfattande renovering, och det gäller hela arbetsdagar under dag 1-6. Detta är arbetsordningen hos stambytande företag inom branschen. Hålls ej lägenheten tillgänglig kommer skadestånd krävas för omkostnader och fördyringar.

Admin
2008-11-05, 00:18
... och många låter sig luras.

Ja mäklare, det ligger liksom i HSB:s och många styrelsers taktik att man ska uppfattas som "krånglig" om man inte blint lyder vad "överhögheten" säger.
Det är en enkel metod, och oftast räcker det bara med att vara så återhållsam med information som möjligt, så betraktas de som vågar fråga eller ifrågasätta (i motsats till de nickedockor som inte begriper sitt eget bästa och som inte satt sig in i vad som gäller) som jobbiga. Folk är väldigt lättlurade... tydligen.

Styrelsen kommer att läsa detta så de drar säkert nytta av ditt svar. Jag avvaktar emellertid med att tipsa styrelsen hur jag kommer att bemöta deras svar (om jag någonsin får något).

Men trots allt så finns det i grunden någon form av regelverk att följa, och om man känner till detta, som jag nu råkar göra, så kan man också se att styrelsen i min brf inte följt detta regelverk. Varför ska styrelser vara fria att inte följa regelverk medan medlemmarna både ska följa regelverk samt styrelse, och oavsett om styrelsen bryter mot lag/stadgar, tycker du?

Styrelsen har dessutom inte betett sig civiliserat varken mot mig eller andra, varken nu eller tidigare, och den synnerligen nonchalanta styrelsen har inte med ett enda ord informerat om arbetets gång.

Jag förstår inte varför du tycker att jag bara ska finna mig i allt. Men det är kanske lätt att göra det när man står utanför, utan inblick i hur det fungerar i verkligheten, t.ex. i min brf.

Det känns som att du inte riktigt förstått vad det handlar om här (t.ex. styrelsens och HSB-ledamotens fullständigt respektlösa agerande mot medlemmarna).
Dessutom kan jag passa på att understryka att det handlar om förändringar av min lägenhet, samt diverse försämringar, långt ifrån enbart "subjektiva".
Det handlar nu inte längre om gemensamma utrymmen eller fastigheten i stort.

Vid detta unika tillfälle så har jag faktiskt något att säga till om.
I övrigt kan styrelsen härja fritt och göra sina fel och misstag i praktiskt taget allt de tar sig för, men nu är de inne på mina jaktmarker.
Nu är det för en gångs skull jag som bestämmer, och då kommer jag inte under detta unika tillfälle bara sitta och bita ihop och låta styrelsen fortsätta köra över mig, enligt gängse teknik.

Om jag får något svar från styrelsen så vet jag i alla fall att det inte är styrelsen som författat detta, utan det är HSB (precis som det fungerat tidigare).


PS.
Jo, ett tips ska jag ge styrelsen redan nu.
Tyvärr kan vi inte tillfullo svara på alla frågor då dessa är av byggnadsteknisk natur och som sköts av det upphandlade stambytesföretaget x. ...

Därför kommer vi inte svara på detaljfrågor om hur enskilda rördragningar genomförs, var enstaka lampa hamnar eller hur lång lunch arbetarna har. Vi förutsätter alltså att stambytesföretaget genomför renoveringen efter gällande regler och praxis.
Det är ingen som begär att en styrelse ska kunna allt, men ett grundläggande krav på en styrelse är att styrelsen ska ta reda på vad som gäller i de frågor som berör medlemmar. Något annat vore otänkbart, eller hur? Jag har alltså inte begärt att styrelsen nödvändigtvis ska kunna svaren på mina frågor, trots att de nästan uteslutande är absolut basic för de som varit involverade i detta stambyte under snart ett år. Men om det skulle (mot förmodan) vara någon komplicerad fråga (utöver lagfrågan) bland det 15-tal frågor jag ställt så får nog styrelsen vackert lägga 3-4 minuter på att ta reda på detta. Tycker du inte det kan anses rimligt?

Jag vet inte om ditt exempel på styrelseskrivelse var ironiskt menat. Det kanske var menat som ett skämt, men skulle jag få ett svar i stil med det som du formulerat (vilket tyvärr inte är helt uteslutet) så kan jag lova att det tar hus i h-e. Detta eftersom jag nog kräver lite mer respekt än så för medlemmarna.

Hoppas verkligen att det inte är någon annan här (utöver Henric Lellky, per_a samt förmodligen lg56) som tycker det är ok för en styrelse att svara på det sätt som mäklare ger exempel på.

Ett antal inlägg som mest handlar om att ringa styrelsen är flyttade härifrån till nedanstående ämne;
Stamrörsbyte, HSB-ledamot + Allmänt gnäll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5077)

Admin
2008-11-06, 07:47
Idag har jag skickat ännu en påminnelse till styrelsen i min brf.

Skrivelse #13, till styrelse och HSB-ledamot


Till styrelsen samt HSB-ledamot

Fortfarande inte ett ljud från styrelsen om de frågor jag ställt.
Inte ens en enda bekräftelse på att någon av mina skrivelser tagits emot av styrelsen. Jag finner styrelsens beteende ytterst respektlöst.

- Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?

- Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?

- När kommer jag i så fall att få svar?

Jag har också en kompletterande fråga.
- Vilket märke/modell är det på den handdukstork som styrelsen bestämt, utan att fråga medlemmarna och utan att någonstans informera skriftligt om detta, att vi ska ha?
Jag måste veta detta IDAG för att kunna planera min badrumsrenovering.

Ännu en fråga;
- Vilken ordning är bäst för föreningen och entreprenören av stamrörsbytet? Är det bäst om badrumsrenovering sker innan rören dragits, eller tvärtom?

PS: Mottagningsbekräftelse önskas!


Är det någon som kan förstå varför såväl hela styrelsen som HSB-ledamoten och HSB Malmö är knäpptysta och inte vågar bemöta mina frågor och synpunkter med ett enda ord? De vill inte ens bara kort säga att jag kommer att få svar t.ex. i dag.

Admin
2008-11-06, 10:00
FRAMGÅNG!

Projektansvarig för stambytet ringde just och vi bestämde tid för att jag i morgon ska få de skriftliga svar på mina frågor som jag efterfrågat!

Det är i alla fall någon som verkar ta ansvar här.

Det är bara ett problem, och det är att entreprenören naturligtvis inte kan svara på hur det ska lösas med ansvaret för de planerade rör som (om det blir så) ska placeras som utanpåliggande.

Med HSB:s normalstadgar (som jag har) så kommer nämligen bostadsrättshavarna helt plötsligt att få ta över ansvaret för föreningens rör. Det är inte något som jag känner att jag har lust till.

Dessutom en förändring som knappast är förenlig med lagen, om bostadsrättshavaren motsätter sig denna förändring.

Jag förstår att detta inte är något som någon tänkt på, men gör man ett så här stort arbete så får man nog tänka efter före.

Till styrelse och HSB-ledamot har jag nu skickat följande skrivelse;

Skrivelse #14, till styrelse och HSB-ledamot


Det är ju mycket bra att jag långt om länge fick en kontakt, även om det var projktledaren Willy som fick höra av sig i stället för styrelsen.

Men jag vill också ha svar på de frågor som entreprenören av naturliga skäl inte kan svara på;

- Med vilket stöd i lagen menar styrelsen att styrelsen kan påtvinga mig en förändring till utanpåliggande rör.
Detta speciellt i åtanke av att konsekvensen blir att bostadsrättshavaren tar över föreningens ansvar för de rör som föreningen drar.

- Hur har styrelsen tänkt lösa problemet med att bostadsrättshavaren får ett utökat ansvar för rören?

- Om jag så begär, får jag rör som går i väggar, som tidigare?
Om ej, varför inte?
- Om jag så begär, får jag rör som går i golv som tidigare, så att jag får behålla min golvvärme, eller får jag separat golvvärme på föreningens bekostnad?
Om ej, varför inte?

- Om rör dras i garderoben, kommer jag att få denna garderob fullt återställd (med hyllor, medicinskåp och lådor)?

- Kommer föreningen att i samband med min badrumsrenovering ta kostnaden för byte av golvbrunn i badrummet, alltså inklusive rör och arbetskostnad?
Om ej, varför inte?

PS: Mottagningsbekräftelse önskas!

Admin
2008-11-06, 12:26
Jag har nu skickat ännu ett mejl, denna gång till HSB-ledamoten;

Skrivelse #15, till HSB-ledamot samt till Börje NilssonBengt,
jag har ställt ett antal frågor till dig och styrelsen (vissa bara separat till dig, eftersom de är specifika för dig). De flesta av dessa frågor kommer jag tydligen nu att få svar på i morgon, och det är jag glad för.
Men jag vill veta när och av vem jag får svar på mina bostadsrättsfrågor och föreningsspecifika frågor som entreprenören inte kan svara på, enligt de frågor jag ställt i mitt föregående mejl.

I det avtal du har tecknat som HSB-ledamot (får jag i alla fall hoppas) så står det;
"HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar".
Dvs du företräder som HSB-ledamot inte enbart styrelsen, utan även varje enskild medlem.
Tycker du då inte att du också måste ställa upp för enskilda medlemmar?

Det står också;
"Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika..." .
Eftersom jag vet att andra får svar på sina frågor, tycker du att jag behandlas lika när jag inte får svar på mina frågor?
Om du håller med mig om att så ej är fallet (du kan knappast göra något annat, eller hur?), vad tänker du göra åt detta?

Dessutom, förstår du att min irritation växer när du inte svarar på mina frågor, och när du bara vid ett tillfälle kort skriver att du bara hänvisar till ordföranden, även för de frågor som är specifikt riktade till dig i egenskap av HSB-ledamot och tjänsteman på HSB?

Det står vidare;
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".
Själv tycker jag ordningen är mest bara kaotisk, speciellt med tanke på att stamrörsbytet inte tycks vara genomtänkt och att svar på mina frågor uteblir.
Men även genom att styrelsen inte med ett enda ord informerat om arbetets gång.
Vad kommer du att göra åt detta i din roll som HSB-ledamot och enligt det avtal du lyder under?

Det står sedan;
"Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen".
Tycker du det är ärligt att du som HSB-ledamot vägrar svara på viktiga frågor från medlemmar, och bara hänvisar till ordföranden?
Vad kommer du annars att göra för att jag ska få svar på de specifika föreningsfrågor jag ställde i fg mail?

Vidare så säger HSB så här i avtal och på HSB:s webbplats om HSB-ledamotens roll;
"HSB-ledamoten ska ge styrelsen och medlemmarna en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättspricipen".
- Tycker du att det står i överensstämmelse med lagar och stadgar att föra över underhållsansvaret för föreningens rör på medlemmarna, utan att varken informera om detta eller ens ta ett stämmobeslut om detta?
- Och tycker du det står i överensstämmelse med lagar/stadgar att förändra medlemmars bostad invändigt (garderob, hall, badrum, köksskåp), utan att medlemmen ska ha något att säga till om detta?
- Om du tycker att det följer lagar och stadgar, vill jag ha en motivering.
- Om du håller med mig om att det inte följer lagar/stadgar så vill jag veta hur du som HSB-ledamot tänker följa HSB-ledamotens uppgifter och ta tag i detta.

Av de senaste viktiga mejl jag skickat dig, så har du kanske bekräftat mottagandet av hälften av dessa.
Hur ska jag tolka detta?
Har du inte fått alla mina mejl eller har du bara låtit bli att bekräfta mottagandet, trots att jag begärt detta... och tycker du i så fall det är rätt?
Tycker du det är rätt av styrelsen i övrigt att inte ha bekräftat ett enda mejl från mig, och kommer du att agera för att styrelsen inte fortsätter på detta vis?

PS. Bekräftelse på mottagande av detta mejl önskas.I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;

"HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet".
Alltså inte bara ett kvalificerat stöd och bollblank specifikt till styrelsen, utan till alla medlemmar!

samt;

"HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper".
Jag kan inte precis säga att jag varken från HSB-ledamoten eller styrelsen i övrigt upplevt någon trygghet, omtanke eller samverkan under detta stamrörsbyte... och heller inget engagemang!

Vad är egentligen HSB:s kooperativa grundprinciper, kan man undra?

Se även;
Hemligt HSB-dokument - Uppdragsavtal för HSB ledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3878)

Myggan
2008-11-06, 12:49
Tror inte det kan bli ett stambyte i din förening då styrelsen och HSB ledamoten är fel ute när de vill flytta över ansvar för rör på medlemmarna.

De vet tyvärr inte hur dom ska svara dig i denna situation. Så nu sitter de och undrar hur de ska ta sig ur denna knipa utan att jobb som beställts kanske behöver kanske betalas.

totiki
2008-11-06, 13:00
Vad det gäller utanpå liggande rör i badrum känner jag mig lite osäker på om inte detta är gällande byggnorm. Det är där kulventilen kommer in som jag nämnt i en annan tråd.

Det är praktiskt, för om man får en läcka efter kulventilen är det enkelt att bara stänga den.

Admin
2008-11-06, 13:25
Ja, att ingen tänkt på ansvarsfrågan när det gäller rören är märkligt.
Man skulle kunna tro att HSB aldrig någonsin tidigare varit med om ett stambyte.

Det finns inget krav på att rör ska vara utanpåliggande efter vad jag kan se. Det läggs fortfarande rör i väggar och golv. Dessutom ska man komma ihåg att det finns vattenrör även i golv för golvvärme.

Jag har dessutom blivit erbjuden att få rören infällda i väggen, men vem betalar för detta?

Visst finns det fördelar.

Problemet här är mest att det inte kommer att dras rör så som utanpåliggande rör normalt dras. Exakt hur de kommer att dras får jag förhoppningsvis reda på i morgon, men vad jag hört från andra så dras rören hej vilt upp och ner och runt i badrummet, vilket gör att det både blir fult och opraktiskt (svårt att städa och hålla rent).

Alltså tre viktiga saker att tänka på här (om vi endast beaktar förändringarna i själva badrummet, och endast vattenledningsrören);

Hade de utanpåliggande rören bara gått längs med golvet så hade det varit en annan femma.
Hade jag inte förlorat min golvvärme så hade det varit ok.
Hade jag inte med omändringen tvingats ta över föreningens underhållsansvar för rören hade det varit ok.VIKTIGT !!!
Tänk också på att nu ska vattenledningsrör dras inne i lägenhetens olika rum, inte bara i badrummet.
Ingen som tänkt på vad det kan få för mycket allvarliga konsekvenser?
Tänk om ett av dessa rör går sönder i köket eller hallen, där det inte ens finns ett avlopp för vattnet att rinna ut!
Det skulle kunna förstöra fastigheten i lika stor omfattning som en omfattande brand!
Hur kan försäkringsbolag acceptera detta (om de gör det?)???

Blir det en läcka i röret genom garderoben på översta våningen så kommer kanske alla lägenheter under att svämmas över, i stället för som idag då det mesta vattnet bara runnit mellan lägenheternas olika väggar där rören går nu?

Kommer denna rördragning därför höja mina kostnader för försäkringen till bostadsrätten?
Även om det skulle vara så att min försäkring inte blir dyrare idag pga dessa rör, så kanske försäkringen blir det t.ex. nästa år!

Stadgarna i min brf ändrades strax före stambytet påbörjades till en exakt kopia av HSB:s rejält bristfälliga normalstadgar (endast med tillägget av föreningens namn). Detta trots mina protester!
Hade det funnits någon som kunnat något på HSB om stadgar och lagar, så hade någon då kunnat påpeka att stadgarna måste ändras först avseende ansvaret för rören.

Tack för ditt tips Totiki.
Jag har ju missat denna fråga !!!
Jag måste ju naturligtvis veta var de tänkt placera den balla fixen.. ballofixen.

Admin
2008-11-06, 14:03
Jag fick precis bekräftelse från HSB-ledamoten på mitt senaste mejl och skickade då följande svar;

Skrivelse #16-17, till HSB-ledamot (samt till styrelsen för de föreningsspecifika frågorna) samt till Börje Nilsson


Tack för bekräftelsen, och att jag dessutom denna gång fick reda på vilket av mejlen som bekräftades.

Fortsättning på ledamotspunkterna;

I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet".
Alltså inte bara ett kvalificerat stöd och bollplank specifikt till styrelsen, utan till alla medlemmar!
Eller har jag fel? Ska inte HSB-ledamoten vara ett stöd för inte bara styrelsen utan även medlemmarna?

samt;

"HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper".
Jag kan verkligen inte säga att jag varken från HSB-ledamoten eller styrelsen i övrigt upplevt någon trygghet, omtanke eller samverkan under detta stamrörsbyte... och heller inget engagemang!
Hur ser du/HSB på detta?

En fråga;
Vad är egentligen HSB:s kooperativa grundprinciper?

Sedan har jag ytterliggare ett par frågor med anledning av stambytet i min brf.

Var kommer ballofix(er) placeras? Dvs hur kan jag stänga av vattnet själv för hela lägenhetens alla utanpåliggande vattenrör?
Men denna fråga kanske jag får svar på av Willy i morgon? Även denna skriftligt?

Vad gäller avseende försäkringsansvaret för de (utanpåliggande) rör som dras genom garderob, hall, badrum och kök?
Jag vill alltså inte veta olika tyckanden, utan jag vill ha gällande försäkringsvillkor svart på vitt.
Detta blir särskilt komplicerat genom att utanpåliggande rör blir bostadsrättshavarens ansvar, eller hur?

Hur kommer min personliga bostadsrättsförsäkring att påverkas om det skulle dras utanpåliggande rör?
Jag vill alltså även här ha svart på vitt vad regelverket säger utan tveksamheter.

Hur garanteras jag att försäkringsvillkor inte bara idag utan även i framtiden lägger ansvaret för dessa rör på föreningen och inte på den enskilda bostadsrättshavaren?

PS. Bekräftelse på mottagande av detta mejl önskas.

totiki
2008-11-06, 20:54
Vad det gäller utanpå liggande rör kontra byggnorm så stämmer det att man får bygga hur man vill. Man kan ha en akvedukt in till sitt badrum om man vill.

Men har man skrivit ett avtal med den som ska renovera och det i avtalet står att arbetet ska utföras enligt gängse "byggnorm". Då blir det ingen akvedukt. Utan efter Boverkets byggregler (ofta förkortat till BBR).BBR har hand om att ge ut vad som motsvarar det som förr var en svensk byggnorm. Numera olika regelverk och handböcker som är mer eller mindre tvingande. Regler och råd samlas i ett regeldokument.
Det är som vanligt, avtalet gäller.

Admin
2008-11-07, 00:42
Skulle vara rätt fräckt med en akvedukt i lägenheten, :D
Jag skulle vilja ha ett vattenfall i min bostadsrätt också... men det kanske det blir med tanke på de nya rör som kommer att dras runt i lägenheterna!

Visst gäller avtalet.
Hur detta ser ut mellan entreprenören och föreningen är en väl bevarad hemlighet som medlemmarna aldrig kommer att få reda på... sorgligt nog.
Det är inte meningen att medlemmar ska få reda på vad som är beställt eller vilka förutsättningar som finns för arbetet.

Jag vet alltså inte om det står i avtalet att arbetet ska utföras enligt "gängse byggnorm", men även om det hade gjort det så är jag tveksam om innan- eller utanpåliggande rör definieras i denna "gängse byggnorm".
Inte vad jag kan finna i alla fall.
BBR vill nog inte styra detta.
Och inget försäkringsbolag som jag hittat har heller någon synpunkt på vilket av dessa två alternativ som är bäst. Försäkringsbolaget tycks lämna denna fråga fri för var och en att ta beslut om, utan att de vill lägga sig i.

Men jag har inte skrivit på något avtal, så min lägenhet är inte bunden av något avtal, utan i stället gäller lagen i övrigt. Bostaden är min rätt, inte föreningens rätt, och jag har det stöd jag har i lagen för min bostadsrätt. Jag är kung i min bostadsrätt och styrelsen kan för en gångs skull inte bara köra rakt över medlemmarna enligt "gängse norm" :).

Vi är så vana att det styrelsen säger gäller att vi nog ofta missar de rättigheter vi har som enskilda medlemmar, även om dessa rättigheter är starkt begränsade och väldigt svårtolkade i regelverken.

Admin
2008-11-07, 09:53
Ja, det är verkligen inte lätt att tänka på allt, men denna artikel visar, just som du säger Stephan, att man måste ifrågasätta.

Det är skönt att läsa slutkommentaren till artikeln där de kommer att polisanmäla företaget för bedrägeri, trots att de inte får några pengar tillbaka pga att den som utfört arbetet försatt sig i konkurs. Det måste finnas människor med civilkurage, annars tar skurkarna över.

Jag kan passa på att berätta att jag forskat lite vidare i det stambyte som min brf håller på med. Jag har varit i kontakt med några badrumsrenoverare och det visar sig att ingen förstår vad styrelsen i min förening håller på med.

De säger att normalt fungerar det så att man drar rören där de gamla gick, och man gör inte så som styrelsen i min brf bestämt. Dvs man drar oftast inte nya rör på nya platser bara för att det kortsiktigt är lite billigare, om man bara ser det ur en aspekt. I stället så står föreningen för renoveringen av badrummen, speciellt i en brf som min där det finns ett stort behov av att renovera badrummen.

De skrattar också åt min styrelse när jag berättar att styrelsen sagt att föreningen inte tar kostnaden för utbyte av golvbrunn i samband med renoveringen. Ingen har någonsin hört talas om att det gått till så.

Och jag kan inte låta bli att nämna vad vice ordförande sa till mig häromdagen.
När han gick förbi i trappan så sa jag till honom att jag ville ha vattenledningsrören i vägg och golv som tidigare.
- Vad tror du försäkringsbolaget säger om det, då får du förklara det för dem, fnyste han och vände mig ryggen.

Han är förmodligen inte dummare än att han visste att försäkringsbolaget inte bryr sig, men de är så vana att ljuga att de gör det även till mig, även om de vet att jag inte låter mig luras lika lätt som de andra.

totiki
2008-11-07, 10:31
De skrattar också åt min styrelse när jag berättar att styrelsen sagt att föreningen inte tar kostnaden för utbyte av golvbrunn i samband med renoveringen. Ingen har någonsin hört talas om att det gått till så.

Nej, det verkar helt förryckt.

Vad det gäller försäkringar så måste man kolla med försäkringsbolagets avtal. De kraven måste vara med i upphandlingen. En självklarhet.

I övrigt är det bra när allt fungerar som det ska med försäkringar ur ett ekonomiskt perspektiv. Problem är dock att behöva utstå ytterliggare en renovering för att arbetet är illa utfört. Två månader till utan badrum och behöva duscha i källaren eller var ersättningsmöjligheten finns. Denna möjlighet kanske dessutom är borttagen tre år senare när problemen visar sig?

Admin
2008-11-07, 10:54
Ja, att försäkringsbolaget avtal inte finns med i upphandlingen tror jag vi kan förutsätta.

Men du tog upp en intressant sak, och därför har jag krävt att få se avtalen mellan föreningen och alla dem som det är tänkt ska förändra det som hör till bostadsrättshavarna.

Jag har som sagt kontrollerat olika försäkringsbolag, och inget av de försäkringsbolag jag kollat har haft någon synpunkt på om det ska vara utanpåliggande rör eller om de ska gå i väggen.

Men det är väl ganska troligt att bostadsrättshavarnas försäkringspremier kommer att höjas när nya saker läggs på bostadsrättshavarnas ansvar, som t.ex. dessa nya utanpåliggande vattenledningsrör.

Admin
2008-11-07, 11:03
Det första "svaret" från HSB-ledamoten i min brf kom idag;
Jag har pratat med ordförande i bostadsrättsföreningen och är något oklart kring renoveringen är du välkommen att ringa honom.

Frågor som rör föreningen besvaras av styrelsen, och då genom ordföranden eller den styrelsen utser till att svara.

Skrivelse #18, till HSB-ledamot

Mitt svar till HSB-ledamoten;
Då kan du hälsa ordföranden att om något är oklart med mina frågor så är han välkommen att ringa mig.

Jag har riktat frågor till styrelsen - i vilken du ingår - avseende föreningspecifika frågor.
Sedan har jag riktat frågor till dig i egenskap av HSB-ledamot och tjänsteman på HSB Malmö.
Menar du att styrelsen i min förening nu ska svara åt HSB Malmö?

Sedan upprepar jag min fråga, vem har bestämt att du inte får svara på t.ex. min fråga om varför styrelsen inte svarar på mina frågor?

Jag gissar att de noga följt diskussionen här, men det är ganska lustigt att ordföranden talar om för HSB-ledamoten att HSB-ledamoten kan mejla mig att jag kan ringa ordföranden och ställa de frågor jag ställt tidigare.

HSB-ledamoten skriver som svar på mitt ovanstående svar;

Jag har pratat med ordföranden. Jag utgår ifrån att du får svar på dina frågor. Om så inte är fallet lär jag väl få veta detta? I så fall tar jag upp det på kommande styrelsemöte i föreningen. Jag avser inte föra en diskussion med dig kring detta och en annan i styrelsen. Vad jag har för syn på den frågan i din bostadsrättsförening lär du nog få veta.

Sedan vill jag att vi skiljer på frågor som rör bostadsrättsföreningen och min roll som tjänsteman på HSB Malmö. Och i de fall dina frågor rör min roll som HSB ledamot måste du skilja på om det är rollen som sådan eller mitt uppdrag i bostadsrättsföreningen.


Skrivelse #19, till HSB-ledamot

Mitt svar till HSB-ledamoten;


Om jag inte efter så här lång tid fått något svar så är väl sannolikheten inte alltför stor att jag kommer att få svar på de föreningsspecifika frågorna. Du säger att du "utgår" från att jag får svar på mina frågor. Men i så fall måste ordföranden någonstans mellan svärorden över mig ha yttrat något om att han kommer att se till så att jag får svar.

Eller du bara utgår från det ändå? Trots att jag normalt annars aldrig får svar på några frågor till styrelsen! Varför skulle denna gång vara annorlunda?

Ja, du lär få veta om jag inte får svar, eller om svaren inte är fullständiga, men bara så du vet det så är det styrelsen och inte jag som stoppar upp stambytet i föreningen. Jag vet inte när ni har nästa styrelsemöte (eftersom det är en av de många hemligheterna i min brf), men jag hoppas du förstår att med ett styrelsemöte i månaden och en styrelse som inte svarar på frågor så kan detta ta många månader att reda ut. Kostar det inte föreningen något extra att styrelsen drar ut på detta?

Det är bra att jag lär få veta vad du har för syn på frågan i min brf, men det finns inget skäl till att du inte kan berätta detta redan nu. Håller styrelsen dig som gisslan, kanske?

Jag skiljer mycket väl på de frågor som rör min brf och din roll som tjänsteman.
Det hade jag hoppas framgick, om inte förr, så av de utdrag från det avtal du skrivit under som HSB-ledamot.
Samtidigt så går dessa två olika roller oundvikligen ihop. Det måste vara helt uppenbart för alla!
Inte minst eftersom du är tjänsteman på HSB !!!

Jag förstår att med det du säger här så vill du säga att i din roll som HSB-ledamot så kan du bara göra vad styrelsen säger till dig, och det väger tyngre än det avtal du tecknat med HSB Malmö.

Det är för mig oacceptabelt!
Avtalet du skrivit under måste gälla!
Enligt detta avtal så har du ett särskilt ansvar, och det står ingenstans att du alltid måste ta styrelsens parti oavsett hur galet styrelsen beter sig!


Naturligtvis fick jag inget svar, enligt tydligen inte bara traditionen i min egen brf utan även i HSB.


Från HSB-ledamoten den 17/11
Styrelsen har möte i morgon och då tar jag upp dina frågor. Då styrelsen har bestämt att svar lämnas genom ordföranden utgår jag ifrån att du får svar.
Skrivelse #34 till HSB-ledamoten
Ja, men vad hjälper det att du tar upp mina frågor på styrelsemötet i morgon?
Och vilka av mina frågor är det egentligen du tar upp då?

Vissa av frågorna måste diskuteras med mig, för att kunna utredas, och det måste man naturligtvis göra före styrelsemötet där mina frågor tas upp!
Arbetsgrupper är inget denna styrelse någonsin hört talas om?

Om jag skulle få svar, hur många av mina frågor till styrelsen kommer då att saknas?
Säkert en stor del.

Om jag skulle få svar, hur många svar skulle vara seriöst behandlade med komplett svar?
Säkert inte många (med erfarenhet av hur det fungerat tidigare).

Hur skulle styrelsen kunna ha ett styrelsemöte för att behandla mina frågor utan att ha kontakta mig först?
Jag har mycket svårt att förstå detta agerande, och det är, som jag ser det, mycket, mycket allvarligt.

Med det arbetssätt styrelsen har så är risken stor att det kan ta år innan jag får svar på de frågor jag ställt till styrelsen angående stambytet.

Förstår du att föreningen skadas på ett allvarligt sätt av styrelsens agerande?

Är det bara mina frågor som styrelsens ordförande ska besvara? Eller alla medlemmars frågor?
När har detta beslut tagits att det är ordföranden som ska svara på frågor?
Jag önskar ett utdrag från styrelseprotokollet där styrelsen bestämt att ordföranden ska besvara mina (och ev. andras) frågor.

Bengt, du kan inte bara utgå från att jag får svar.
Du vet mycket väl att jag med denna styrelse - i vilken du ingår - i princip aldrig fått några svar tidigare.
Jag har aldrig sett ett enda tecken på att du reagerat på hur styrelsen misskött denna del av sina uppgifter.
Varför tror du att det skulle ha skett någon drastisk förändring avseende detta just nu?

Och du vet också mycket väl att inte en enda skrivelse bekräftats av styrelsen!

Om det skulle finnas ett sådant styrelsebeslut som du säger så är det säkert ordföranden som får ta den största delen om skadeståndskrav ställs, men fortfarande är alla i styrelsen skyldiga att se till så att svar ges. Sker inte detta så måste ledamöterna ta sitt ansvar och avgå så att ordföranden kan bytas ut.

Jag har förslag på ny ordförande för föreningen.
Någon som tror att jag fick något svar på detta?
Korrekt. Det blev helt tyst!
.

totiki
2008-11-07, 11:10
Framstår som en uttröttningstaktik och plötsligt går det bra att dela på styrelsearbetet. Då kanske de kan börja dela på meddelarskyldigheten också?

Admin
2008-11-07, 11:29
Du är uppmärksam Totiki :60:

Uttröttningstaktik är standard inom HSB (lustigt att du tog upp det just nu när jag precis skickat ett mejl till HSB Malmös VD Michael Carlsson, där jag just ifrågasätter denna uttröttningstaktik, och om han ställer sig bakom denna.. vad tror ni svaret kommer att bli?).

Ställer man en fråga till HSB så får man ofta ett svar, även om det kan ta ett halvår som i mitt fall, men om man ställer 2 eller fler frågor så svarar HSB på t.ex. en av tre frågor. Osv. Allt för att försöka trötta ut frågeställaren. Det gäller alltså inte bara mot mig, utan så gör HSB mot alla som ställer frågor.

Varför jag ska ringa ordföranden bara för att ännu en gång inte få svar på mina frågor är en gåta. Men jag vet att styrelsen är livrädd för att lämna något skriftligt... inte för att de ger medlemmarna någon muntlig information heller, men om de ger skriftliga svar så är det ju onekligen betydligt svårare att ljuga. Så det aktar sig styrelsen noga för.

Admin
2008-11-07, 16:27
Jag har nu pratat med bl.a. projektledaren för stambytet i min brf och vi gick bl.a. till en annan lägenhet där rören var färdigdragna så att jag fick se hur slutresultatet blivit.

Jag kan inte med ord beskriva hur fruktansvärt det såg ut.
Att gå in i detta badrum var som en mardröm. Redan när man öppnade badrumsdörren så såg man bara en massa fula utanpåliggande rör runt hela badrummet.
De gick kors och tvärs och upp och ner och runt och förstörde badrummet fullständigt !!!

Tänk om man hade renoverat sitt badrum och fått det fint och prydligt och sedan hade det förstörts på detta sätt. Man hade blivit djupt deprimerad, det kan jag lova.

Att spendera kanske närmare 100.000 kronor (eller mer) och sedan få ett badrum som ser ut som någon gammal lumpen källarlokal, långt värre än hur det såg ut före sin dyra renovering, hade man inte blivit precis sprudlandes glad av.

Jag önskar verkligen att alla fått se hur hemskt det ser ut. Inte i min vildaste fantasi hade jag trott att det var så här illa. Jag vill mycket kraftfullt varna alla i hela landet för att låta föreningen dra utanpåliggande rör, om man bryr sig det minsta om hur lägenheten ser ut! Tro mig! Jag överdriver inte!

En dylik rördragning ger med all säkerhet en rejäl värdeminskning på bostadsrätten !!!
För egen del så kan jag lova att jag inte ens hade sett en bostadsrätt med rören dragna på detta sätt ens som ett tänkbart alternativ att köpa.
Jag hade bara snabbt kilat vidare till nästa förening med lägenhet till salu.

Jag är nu överlycklig över att jag protesterade så tydligt som jag gjorde !!!

Goran
2008-11-07, 17:55
Att en HSB ledamot tillika tjänsteman i HSB Malmö kan agera på det sätt som beskrivits i Admins bostadsrättsförening är varken mer eller mindre en skandal !

Vem kommer att vidtaga åtgärder och se till att vederbörande fråntages sin uppgift som HSB ledamot med omedelbar verkan ?

Vad säger HSB styrelsen, HSB ledningen ?

Kan man ha förhoppningar om att vederbörande tar sitt förnuft tillfånga och avgår självmant ?

Han skadar i allra högsta grad förtroendet för andra ledamöter i våra bostadsrättsföreningar !

mäklare
2008-11-07, 19:29
Har jag missat något, ska man genomföra ett stambyte utan att renovera badrummen (du pratar om egen renovering)?

Ska man genomföra ett stambyte som förutsätter att medlemmen ordnar bytet av brunn?

Vad är det för vattenledningar de ska dra, om de inte ska göra badrumsrenoveringar?
Vid badrumsrenovering, är det lätt att göra tillval. T.o.m. eget kakel och egna lösningar. Du bör då givetvis komma överrens med byggbolaget.

Är det huvudstammen som byts, och inte stam från brunnen till huvudstammen?

Nu hänger jag inte med.

Så här skulle jag gjort:
Upphandlat egen firma som renoverar hela badrummet med rördragningar etc, samt stammen från golvbrunn till huvudstam.
Därefter ordnat ersättning från föreningen, utifrån deras kostnader i deras upphandling. Blir ev lite dyrare beroende på... å andra sidan får man exakt som man själv vill ha det när det gäller val av kakel, rördragningar, golvvärme om man vill bygga ut badrummet etc. Fungerar bara om föreningen är vettig att ha göra med.

Jag själv skulle aldrig acceptera en vanlig standardrenovering. Mellanskillnaden mellan standardbadrum och "lyxrenovering" är löjligt liten. Jag mår verkligen dåligt när jag kommer in i nygjorda badrum som ser ut som hyresstandard från 90-tal.

Admin
2008-11-08, 06:31
Ja, det är mycket info nu och säkert inte lätt att hänga med i alla svängar för en utomstående.

Yes, i stambytet som genomförs i min förening ingår inte någon som helst renovering av badrum på något sätt (tvärtom förstörs badrummen).

Yes, jag renoverar själv och bjuder föreningen på denna kostnad.
De krångliga omständigheterna nu, efter att styrelsen strulat till det, gör att jag egentligen skulle kunna ha krävt att renoveringen av mitt badrum bekostades av föreningen.

- Avloppsrör kök/badrum relinas (successivt, med början av den köksstam som går till mitt kök; klart).
- Vattenledningsrör dras nya (klart i två av tre hus).
- Elementrör rörs ej.

Stambyte & medlemmars badrumsrenoveringar är nu stoppade pga styrelsens förhalning i de frågor jag tagit upp.

Badrumsbrunn
Buden ändras från dag till dag (i denna fråga såväl som i andra frågor; det är resultatet av att inget finns skriftligt).

Först sa styrelsen att föreningen endast ställde upp med själva brunnen, dvs materialet, och de som ville renovera sin lgh kunde komma ner och hämta denna brunn i källaren.
Senare sa en i entreprenörgänget att rör till brunnen från avloppsstammen får medlemmen bekosta själv, liksom arbetet. 1.500 kr.
Igår sa projektledaren att brunn, rör, uppbilning i golv står föreningen för... men de lät inte helt säkra när jag pressade dem genom att fråga om det verkligen var sant. Det finns inget svart på vitt om detta (styrelsen vill inte ha något svart på vitt så att de ska kunna ändra sig fritt som de känner för det).
Han höll med mig om att det inte gick att lägga över ansvaret för brunnen på de enskilda medlemmarna, vilket resultatet blir om medlemmen byter brunn. Detta har jag försökt förklara för styrelsen och efter några veckor så kanske de börjar förstå detta.Inget "stambyte" i traditionell mening
Det byts ingen stam.
Det dras en ny stam (2 stamrör) för vattenledningsrören genom garderoben, utifrån sedan ett virrvarr av rör dras åt alla håll och kanter i lägenheten.
Det ser rent ut sagt för jävligt ut i de badrum där utanpåliggande rör dragits! Badrummen är fullständigt förstörda!

Så här skulle jag gjort:
Upphandlat egen firma som renoverar hela badrummet med rördragningar etc, samt stammen från golvbrunn till huvudstam.
Därefter ordnat ersättning från föreningen, utifrån deras kostnader i deras upphandling.
Tyvärr omöjligt att göra på detta sätt. Det överensstämmer inte med lag/stadgar.
Dessutom inte en lösning acceptabel för mig.
Dessutom hade det varit helt galet att välja denna metod för jag hade då aldrig under några omständigheter fått ut någon ersättning av styrelsen, som hatar mig över allt annat (styrelsen vill inte ens själv kontakta mig, utan skickar utomstående för att diskutera föreningsfrågor med mig).

Jag kan inte just nu och här gå in på lösningen av olika anledningar, men jag återkommer så snart jag kan med mer info.

Admin
2008-11-09, 14:28
Styrelsen i min brf gör allt för att hemlighålla vad som görs i föreningen, men idag har det avslöjats att inte alla får en lika hemsk lösning som det var tänkt i min lägenhet.

En del får vattenledningsrör som till större delen går längs med golvet, i stället för som i min lägenhet där rören i badrummet börjar uppifrån och helt förstör badrummet.

För bilder, se följande webbsida;
Bilder på utanpåliggande vattenledningsrör i badrum (http://hotpot.se/hsb-brf-stambyte.htm)

Det ser inte särskilt snyggt ut (speciellt inte vid badkaret), och det är helt uppenbart att städning och renhållning försvåras, men det är i alla fall inte så katastrofalt illa som det hade blivit i min lägenhet om jag inte protesterat pga allt hemlighetsmakeri om vad som egentligen skulle göras.

Admin
2008-11-09, 15:20
Tips om stambyte.

VVS-företagen (http://www.vvsforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=1&section=1&lang=1)

Stambyte med våtrumsrenovering - vägledning om hur det ska gå till (http://www.tryggvvs.nu/download/384/STAMBYTE-A4.pdf)

För att bedöma behovet av stambyte med tillhörande renovering bör man känna till den tekniska livslängden hos produkter och material i våtrum:
• Målning 10-15 år
• Väggbeklädnad av plast 10-15 år
• Plastmatta på golv 20-25 år

• Toalett, tvättställ och badkar 30-35 år
• Golv och väggkeramik, inkl. fogar 30-40 år

• Avloppsledningar av PVC, – 1973 20-30 år
• Avloppsledningar av PVC, 1973 – 30-50 år
• Avloppsledningar av gjutjärn 30-60 år

• Vattenledningar av galvaniserat stål 30-40 år
• Vattenledningar av koppar 50-60 år

• Värmeledningar ca 80 år

Livslängden varierar dock kraftigt beroende på slitage och boendevanor.


Genomföringar för tappvatten- och värmerör

Hål i väggar
Avsättningar på stamledningen ska göras så att avgreningarna kan ta upp stamledningarnas expansionsrörelser.
På vägg med plastmatta eller målningsbehandling tätas rörledningen mot ytskiktet med en tätande väggbricka.
På vägg med keramiska plattor tätas rörledningen mot tätskikt och plattor.
Tätningen ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

Hål i golv
Undvik rörgenomföringar. Placera aldrig rörgenomföringar i golvet i duschplatsen.

Avstånd mellan rörledningar samt mellan rörledning och vägg ska vara minst 40 mm.
Fog på rörledning ska placeras minst 100 mm över färdigt golv. På rörledning med plastmantel ska plastmanteln finnas kvar minst 80 mm över färdigt golv.

I en kakelvägg ska kakelentreprenören täta rören mot väggens tätskikt. Mot kaklet kompletteras sedan rörtätningen med en tätningsbricka.
Ritningarna ska redovisa viktiga detaljer om rörgenomföringarna.

Genomföringar för avloppsrör
Vid rörgenomföringar ska avloppsröret sticka upp minst 40 mm över färdigt golv.
På golv med plastmatta tätas avloppsavsättningar för toalettstolar, tvättställ och liknande genom att plastmattan monteras med ett uppvik på ca 15 mm. Används avloppsstosar ska dessa ansluta mot golvet i 90° vinkel utan lister eller kanter som är i vägen för mattuppviket.
På golv med keramiska plattor ansluts golvets tätskikt mot avloppsröret enligt tätskiktstillverkarens monteringsanvisning.


Tips

Inga skarvar
Montera tätskikt utan skarvar och täta skruvhål med våtrumssilikon. Inga skarvar vid dusch och badplats.


Handdukstork ej till vvc
Anslut inte handdukstorkar till v v c-systemet (varmvattencirkulation). Det finns då risk att legionellabakterier växer till i tappvarmvattnet.
Handdukstorken bör istället värmas med el.


Blandare
Moderna blandare förbrukar mindre vatten och därmed mindre energi än äldre blandare.
Moderna blandare är tätare än äldre och slitna blandare, de har också effektiva luftinblandningsmunstycken.
Byte av blandare kan ge vattenbesparingar på 20 till 25 procent.


Tvättmaskin
I moderna badrum är det vanligt att man har ett förberett utrymme för tvättmaskin. Det finns små tvättmaskiner med tillhörande torkutrustning som passar även i små våtrum.
Tvättmaskiner kräver fast anslutning till vatten och el samt fast avloppsavsättning med golv-vattenlås.


Tätskikt för väggar och golv
Genom att beställa tätskikt och arbetsutförande enligt Hus AMA samt enligt anvisningarna i GVK:s, PER:s eller MVK:s branschregler kan man som beställare ställa mycket detaljerade ut-förandekrav, utan att själv behöva upprätta egna kravspecifikationer.
Tätskikt bör vara utan skarvar eller fogar. Om fogar inte kan undvikas, ska de placeras minst en meter från dusch och bad.

Admin
2008-11-10, 06:27
Jag har till styrelsen skickat en sammanställning på det 20-tal frågor jag ställt under den senaste månaden utan att ens få ett enda ord i respons på en enda skrivelse.

Skrivelse #20, till styrelse samt HSB-ledamot


För att försöka snabba upp processen lite så har jag förberett med en del av svaren på mina frågor enligt nedan (efter fredagens information från Willy och Jan).
Vad jag vill nu är att styrelsen och projektledaren kompletterar svaren på de frågor jag ställt tidigare, och som upprepas här nedan, så att de blir fullständiga, och ger mig dessa skriftliga svar, utan fortsatt fördröjning, så att vi snabbt kan gå vidare.

Exakt vad kommer att göras i min garderob?
Svar: Två rör kommer att dras inne i garderoben, ett som är 75 mm i diameter (yttre röret) och - med 4 cm mellanrum - ett rör som är 130 mm i diameter (inre) längs med den högra sidan av garderoben.

Dessa två rör kommer inte att täckas över så att det blir snyggt (dvs ej osynliga rör).
Vattenledningsrören isoleras med plaströr, men sedan byggs dessa i sin tur inte in.

Det har inte med ett ord från något håll nämnts något om att utrymmet i garderoben kommer att minska (eller påverkas), men utrymmet kommer här att rejält reduceras.
Rören kommer att gå 16 cm ut från den högra sidan av garderobsväggen.

Rören kommer inte att placeras mellan garderob och vägg eller ens närmare bakåt.
Det yttre (mindre) röret kommer att placeras med en början 20 cm in.

Anledningen till att rören går så långt ut från den bakre väggen är för att man ska kunna komma in bakom rören och "brandtäta" (Vad innebär detta?).

Endast den vänstra lådan kommer att vara kvar.

Skåpet ovanför garderoben kommer att minskas med motsvarande utrymme som garderoben.
Exakt hur kommer garderoben att återställas på föreningens bekostnad (dvs, på vilket sätt återställer snickarna min garderob)?
Svar: Garderob blir fullt återställd. Bottenplattan kommer att återställas, utan någon försämring (bara med två hål för rören).

En hylla kommer att sättas in på den plats bostadsrättshavaren vill ha den.

Om hyllan i skåpet ovanför garderoben tas bort kommer den att återställas (endast med två hål för rören)

Medicinskåpet kommer att försvinna, liksom de två små hyllorna.

Här kräver jag att medicinskåpet ersätts med ett nytt medicinskåp som monteras fast och att jag också får behålla två små hyllor som idag, men på annan plats. Föreningens kostnad. OK?

Vad jag också invänder mot är att en av de två lådorna försvinner.
Jag önskar två lådor som tidigare. Vad har styrelsen för lösning på detta?
När kommer garderoben att vara helt återställd (enl. hur jag vill ha det i fg punkt)?
Jag önskar att den tidsperiod då garderoben inte är helt brukbar endast handlar om några dagar, så att jag snabbt kan flytta in alla saker igen. Blir det så?
Svar: Ännu obesvarad.
Vilket datum kommer borrning/håltagning att påbörjas i min lägenhet?
Jag önskar en plan för detta så att jag i rimlig tid innan detta får besked.
Ungf. hur lång tid innan borrning påbörjas får jag besked om vilken dag borrning sker?
De hål som borras i första vändan (i år) är bara för de två stamrören, samt hål mellan garderobsskåp och hall, samt ev (behövs?) mellan hall och badrum. Korrekt?
Svar: Ännu obesvarad.
Kommer håltagning/borrning att vara under mer än en dag, och i så fall hur länge?
Svar: Kan ta mer än en dag, beroende på om borrning råkar gå i el. Men om inga elledningar förstörs så är det färdigt på en och samma dag.

Notera att jag måste veta när borrning ska ske i min bostadsrätt i såpass god tid i förväg att jag kan planera in detta.
När kommer rör att dras, och exakt vad innebär det för mig?
Svar: Ännu obesvarad. Sägs att enl. tidigare planering så var rördragning planerad till vecka 4, men kan nu fördröjas pga styrelsens bristande planering, grundarbete och information.

Notera att jag måste veta när rörarbetet ska ske i mitt badrum i såpass god tid i förväg att jag kan planera in badrumsrenoveringen (och dessa badrumsrenoverare behöver besked i lång tid i förväg, ofta en-två månader i förväg). Kommer jag att få detta?

Svar: Ännu obesvarad.

Notera att denna fråga är EXTREMT viktig. Jag ska inte bli lidande, med ett ofärdigt badrum, för att rörarbetet förläggs på fel tidpunkt. Jag måste därför ha garantier från entreprenören för att jag inte kommer att drabbas här, med en lösning ifall dusch/toalett inte blir brukbar utöver vad som är naturligt i samband med en badrumsrenovering (t.ex. att dusch ställs in i ett rum i källaren).

Svar: Ännu obesvarad.
När ungf. kommer arbetet att vara helt färdigställt - i min lgh?
Svar: Ännu obesvarad.
Jag kräver att inget som görs i mitt kök får påverka min lägenhet praktiskt, funktionellt eller estetiskt. Jag förutsätter också att rör dras under mina skåp på ett snyggt sätt.
Exakt vad kommer att göras i mitt kök, och exakt på vilket sätt påverkar det mig och utseendet/funktionen på min lägenhet? Vad gäller för rören i köket?
Svar: Rör kommer att dras genom vägg badrum-kök, in bakom det första skåpet i köket som står längs med väggen till badrummet, bakom spis, under köksinredningen (alltså inte bakom skåpen), och upp genom vaskskåpet, bakom avloppsröret till vasken.

Det enda som kommer att synas är alltså rören i vaskskåpet. I övrigt kommer det inte att bli någon praktisk, funktionell, eller estetisk förändring (förutom ett bättre tryck på vattnet).
Jag vill ha skriftlig och undertecknad garanti (med skriftlig kompensation om det sedan visar sig inte stämma) att det rör som kommer att dras i hallen inte kommer att generera något som helst hörbart ljud i lägenheten (med tanke på att det är intill sovrumsväggen).
Svar: Det kommer att bli betydligt tystare än innan eftersom de gamla ledningarna ligger inmurade i väggarna med högre stomljud. Man hör bara ljud om man står inne i garderoben och stänger garderobsdörren om sig.

Skriftligt intyg till detta lämnas till mig i samband med svaren på mina frågor.
Jag vill se exakt hur lösningen är tänkt i hallen.
Svar: I hallen blir det en vitmålad låda (70 x 120) ända uppe i taket mellan garderob och badrum där rör går bakom.
Jag ska ha rör som går i väggen i badrummet, och inga utanpåliggande rör.
Svar: Föreningen godkänner detta och kostnaden för allt som hör till detta arbete ligger på föreningen, men medlemmen bekostar sedan själv badrumsrenoveringens tätskikt/kakling.
Vilket märke/modell är det på den handdukstork som styrelsen bestämt att medlemmarna ska ha?
Hur mycket betalar föreningen per styck för denna?
Svar: Ännu obesvarad.

Föreningen installerar handdukstorken.
Vilken ordning är bäst för föreningen och entreprenören av stamrörsbytet? Är det bäst om badrumsrenovering sker innan rören dragits, eller tvärtom?
Hur ska rördragningsarbetet och övrigt arbete som föreningen gör i mitt badrum synkas med min planerade badrumsrenovering?
Exakt tillvägagångssätt för hur detta ska gå till måste jag naturligtvis ha besked om genast så att jag kan planera!
Svar: Ännu obesvarad.
Var kommer ballofix(er) placeras? Dvs hur kan jag stänga av vattnet själv för hela lägenhetens alla utanpåliggande vattenrör? (Skriftligt svar med ritning.)
Svar: I ett förgreningsskåp med lucka ut mot hallen och osynlig/tät på badrumssidan.
Med tanke på hur riktigt illa styrelsen hanterat detta stambyte (precis som i princip varje annat arbete i föreningen tidigare) så vill jag ha fullständiga kopior av de avtal (med samtliga garantier, förutsättningar och överenskommelser med alla parter) som föreningen tecknat med varje företag som ska göra något i föreningens lägenheter. Detta är en förutsättning för att jag ska kunna acceptera att något arbete utförs i den del av föreningen som jag, och inte styrelsen bestämmer över, dvs min bostadsrätt.
Svar: Ännu obesvarad.
Vad gäller avseende försäkringsansvaret för såväl stamrör som (utanpåliggande) rör som dras genom garderob, hall och fram till kökers vaskskåp?
Jag vill inte veta tyckanden, utan jag vill ha gällande försäkringsvillkor svart på vitt.
Detta blir särskilt komplicerat genom att utanpåliggande rör blir bostadsrättshavarens ansvar?
Svar: Ännu obesvarad.

Ballofixer ska finnas i kökets vaskskåp, precis som i badrumets vaskskåp (så att separat avstängning kan göras).

Svar: Ännu obesvarad.
Hur kommer min personliga bostadsrättsförsäkring att påverkas för de utanpåliggande rören?
Kommer denna rördragning höja mina kostnader för försäkringen till bostadsrätten?
Jag vill alltså även här ha svart på vitt vad regelverket säger utan tveksamheter.

Svar: Ännu obesvarad.
Hur garanteras jag att försäkringsvillkor inte bara idag utan även i framtiden lägger ansvaret för utanpåliggande rör på föreningen och inte på den enskilda bostadsrättshavaren? Vilken plan/lösning har styrelsen för detta och vad har försäkringsbolagen och skadereglerare för tankar, regler och riktlinjer här?
Även om det skulle vara så att min försäkring inte blir dyrare idag pga dessa rör, så kanske försäkringen blir det t.ex. nästa år!
Svar: Ännu obesvarad.
Jag vill också byta min golvbrunn med tillbehör, men även här har jag inte för avsikt att ta över underhållsansvaret från föreningen.
Jag måste ha svar nu på hur detta ska synkas med badrumsrenoveringsarbetet, oavsett vem det blir som får detta uppdrag.
Svar: Föreningen installerar ny golvbrunn samt nytt rör. Även arbetskostnaden ligger på föreningen.
Jag vill snarast få ett kostnadsförslag för badrumsrenovering.
Det måste nu vara nästan 2 månader sedan som jag begärde detta och Anders var i mitt badrum och inspekterade inför detta kostnadsförslag.
När får jag detta kostnadsförslag?
Svar: Ännu obesvarad.
När kommer styrelsen att följa stämmobeslutet att dela ut mitt stadgeförslag före sommaren 2008? Jag vill ha en deadline för när alla medlemmar ska ha fått detta!
Svar: Ännu obesvarad.VIKTIGT !!! - Försäkring och underhållsansvar
Tänk om ett av de utanpåliggande rör går sönder i köket eller hallen, där det inte ens finns ett avlopp för vattnet att rinna ut!
Det skulle kunna förstöra fastigheten i lika stor omfattning som en omfattande brand!
Hur kan försäkringsbolag acceptera detta (om de gör det?)???

Blir det en läcka i röret genom garderoben på översta våningen så kommer kanske alla lägenheter under att svämmas över, i stället för som idag då det mesta vattnet bara runnit mellan lägenheternas olika väggar där rören går nu?

VIKTIGT !!! - Badrumsrenovering
Trots att det genomförts ett större antal badrumsrenoveringar i föreningen, för mer eller mindre identiska badrum, så har ännu inte A.B. kunnat ge ett kostnadsförslag. Att styrelsen struntar i medlemmarna gör tydligen att N.H. N. tror att de kan bete sig lika illa som styrelsen. Precis som styrelsen så bryr sig inte N.H. N. om att informera medlemmarna om något. De kontaktar inte ens medlemmarna och förklarar varför de inte lämnar kostnadsförslaget.

Bilder på utanpåliggande vattenledningsrör i badrum (http://hotpot.se/hsb-brf-stambyte.htm)Skrivelse #21, till styrelsen samt HSB-ledamot (frågor #22)

Till styrelsen

Vad är skälet till att stadgeförslaget som styrelsen lovat dela ut till medlemmarna fortfarande inte är utdelat?

När kommer det att delas ut?

- - - - - - -

Admin
2008-11-10, 22:47
Situationen blir allt mer ohållbar med styrelsen i min brf.
Trots dagliga mejl den senaste månaden med påminnelser så vägrar styrelsen att med ett enda ord bemöta mina frågor.
Den som inte drabbats av en så här nonchalant styrelse kan förmodligen aldrig förstå hur frusterande detta är.

Genom att styrelsen beter sig på detta helt onödigt arroganta sätt stoppar styrelsen mig från möjligheten att renovera mitt badrum.

Skrivelse #22, till styrelsen samt HSB-ledamot (frågor #23)


Styrelsen vägrat kontakter med medlem

Jag är nu ganska rejält irriterad över styrelsens agerande. Först informerar styrelsen inte om något överhuvudtaget, trots omfattningen av detta projekt, och sedan ignoreras medlemmars skrivelser till styrelsen (inte ens bekräftande av skrivelsernas mottagande, förutom Bengts partiella bekräftelse). Det är synnerligen nonchalant.

Ingen har velat förklara på ett tydligt sätt hur resultatet kommer att bli, vilket jag finner mycket märkligt.

Finns det ingen i styrelsen som tar ansvar i sitt uppdrag som styrelseledamot?
Styrelsens och HSB-ledamoten visar på ett respektlöst agerande mot medlemmarna.

Jag förstår inte hur styrelsen vågar bete sig på detta sätt eftersom ledamöterna riskerar att bli personligt skadeståndsskyldiga bara för att styrelsen ignorerar medlemmarna och genom sin ovilja att svara orsakar problem för såväl enskild bostadsrättshavare som för föreningen.

Hela det här projektet känns oerhört ogenomtänkt av styrelsen, om ens "tänkt" överhuvudtaget. Det kan inte vara meningen att jag ska göra styrelsens arbete och ta fram problemställningar och komma med förslag på hur problem ska lösas. Styrelsen arvoderas för dessa uppgifter.

Med tanke på hur styrelsens inledde detta projekt, med att i kallelsen till stämman lägga in punkten "byte av kall- och varmvattenledningar" i stället för vad det egentligen handlade om, dvs byte av stammar för varm- och kallvatten samt relining av avloppsstam så har styrelsen redan från start begått ett mycket allvarligt fel. Det har inte precis blivit bättre efter detta.

Frågor jag vill ha svar på från styrelsen;

Vem är det som bestämt att mina frågor till HSB-ledamoten/HSB ska besvaras av styrelsens ordförande i min brf?
Sedan när gäller detta?
För vilka frågor gäller detta?
Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)?
Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?
Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?
När kommer jag i så fall att få svar?Eftersom Willy och Jan gav intrycket av att det skulle vara mitt fel om stambytesarbetet försenas vill jag understryka jag inte kommer att tolerera att styrelsen gör som tidigare och sprider ut lögnaktiga rykten om mig bara för att styrelsen vet att jag inte kan försvara mig mot det jag inte känner till.

För varje normalbegåvad person framstår det helt uppenbart att den som definitivt är minst skyldig till en uppbromsning av arbetet, det är just jag. Styrelsen vill kanske lägga sin dåliga planering, obefintliga information och sitt undermåliga grundarbete på mig, men denna gång kommer jag inte att finna mig i att styrelsen utnyttjar sin position för att smutskasta mig.
Jag vill att styrelsen bekräftar skriftligt att styrelsen ej kommer att bete sig på detta sätt mot enskild medlem.

De nya elementen saknar gallersats som bl.a. ger elementen rundare hörn och som även döljer mer av den saknade tapeten bakom elementen.
Jag önskar detta till mina element, och vill därför ha snabbt svar från styrelsen om styrelsen har för avsikt att fixa detta?

PS.
Bekräftelse på att detta mail mottagits önskas från såväl Bengt som från styrelsen.

Admin
2008-11-11, 06:50
Hela styrelsen i min brf har helt gått under jorden.
Till och med HSB-ledamoten har nu helt slutat att bekräftat att skrivelser mottagits (tidigare fick jag i alla fall bekräftelse från HSB-ledamoten på någon enstaka skrivelse).
Det enda skälet jag kan se till detta är att HSB kommer att försöka förneka att de fått mina skrivelser.

Skrivelse #23, till styrelsen samt HSB-ledamot (frågor #24)


Till styrelsen, inkl HSB-ledamot Bengt

Det är uppenbart att styrelsen medvetet gjort som alltid tidigare och ansträngt sig för att medlemmarna ska få minsta möjliga information. Styrelsens policy är tydligen att ju mindre medlemmarna vet, desto bättre för styrelsen. Problemet är bara att detta drabbar medlemmarna hårt, som vi kan se exempel på nu!
Styrelsen har tidigare år beviljats ansvarsfrihet och fått sitta kvar på sina poster trots alla allvarliga fel och misstag styrelsen begått (gäller fyra av ledamöterna) och trots alla de dyra extrakostnader som styrelsen orsakat varje enskild medlem i föreningen. Med tanke på hur synnerligen illa styrelsen hanterat detta stambytesprojekt så kanske medlemmarna till slut fått nog och till nästa stämma inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet som en konsekvens av de onödiga kostnader styrelsen orsakat föreningen pga sitt uppenbart totala oengagemang i detta stora och viktiga projekt.

Att styrelsen inte ens tänkt på de absolut mest grundläggande frågorna, som t.ex.;
- underhållsansvar för rör, och vem som får detta, och hur detta ska lösas på bästa sätt,
- underhållsansvar för golvbrunn i badrum, och hur det ska lösas så att underhållsansvaret inte läggs över på medlemmarna,
- vem som ska bekosta vad i samband med golvbrunnsbyte, så att det stämmer med lagar/stadgar, och görs på bästa sätt för föreningen,
- hur fastighetsförsäkring påverkas av det arbete styrelsen beställt,
- hur de enskilda medlemmarnas bostadsrättsförsäkringar påverkas, och vilka kostnadsökningar detta kan medföra för de enskilda medlemmarna,
- konsekvenserna av om t.ex. ett rör går sönder i köket eller hallen, där det inte finns något avlopp, och hur detta kan säkras upp på bästa sätt,
- hur det av styrelsen beställda arbetet ska synkroniseras med medlemmarnas badrumsrenoveringar,
visar med all önskvärd tydlighet hur styrelsen brustit i sitt ansvar.

Att styrelsen låter medlemmarna betala för en projektledare för att hantera olika frågor fråntar aldrig styrelsen sitt ansvar. Styrelsen är den som ska kontrollera projektledaren, och som har det yttersta ansvaret för att allt blir korrekt gjort i varje enskild bostadsrätt. Styrelsen måste alltså bl.a. tillsammans med certifierad besiktningsman gå igenom samtliga bostadsrätter och kontrollera allt som gjorts innan arbetet kan godkännas och betalas.

Att styrelsen inte skrifligt informerat medlemmarna om exakt vad som är avtalat avseende vad som ska göras i de enskilda bostadsrätterna är ytterst nonchalant. Det kan få svåra konsekvenser (alltså mer än vad det redan fått) för föreningen.

Vidare så kan jag inte nog understryka hur illa HSB-ledamoten, tillika tjänsteman på HSB Malmö, hanterat detta.
Stambytet har visat att styrelsen befinner sig under HSB Malmös beskyddande vingar, och att denna HSB-ledamot tyvärr ställer till med mer skada än nytta för medlemmarna. Att HSB-ledamoten inte går in och styr upp det hela när styrelsen i övrigt missköter sig, utan i stället bl.a. medvetet verkar för att medlemmarna ska hållas oinformerade är en ren skandal.
HSB-ledamoten har gjort precis som styrelsen och så här långt totalt vägrat att svara på varje liten fråga.
HSB-ledamoten har inte följt det avtal som HSB-ledamoten skrivit under, där det framgår att HSB-ledamoten har ett särskilt ansvar. Detta gör att frågan osökt uppstår om HSB-ledamoten ska hållas särskilt skadeståndsansvarig för de fel som begåtts i styrelsen, och de ekonomiska och andra skador som detta resulterat i för föreningen.

Styrelsen har nu att omedelbart ge svar på det 20-tal frågor jag ställt under den senaste månaden, men som styrelsen vägrat att bemöta med ett enda ord så här långt. Jag förväntar mig nu att styrelsen nu snabbt under dagen börjar med att ge klart besked på när jag får svar på mina frågor (om jag inte får det idag).

Avslutningsvis vill jag fråga styrelsen om anledningen till att det installeras olika typer av radiatorer här och var, t.o.m. i samma lägenhet?
Är det vad styrelsen bestämt eller är det entreprenören som försöker blåsa föreningen genom att installera överblivna, billiga "rest-radiatorer"?
Jag undrar också vem som betalar för de nya toalettstolar som ersätter de toalettstolar som förstörts av hantverkarna?


Jag önskar bekräftelse från Bengt, men även från resten av styrelsen, på mottagande av detta mail (trots att jag aldrig fått bekräftelse från styrelsen).


Notera att om det är så att föreningen drabbas av denna kostnad så är det kanske inte konstigt om det är så många toalettstolar som "råkat" gå sönder. Då tjänar entreprenören en extrahacka för varje toastol som måste bytas ut! Man kan bara hoppas att styrelsen inte är så totalt inkompetent att styrelsen accepterat detta.

samt;

Skrivelse #24, till styrelsen samt HSB-ledamot (frågor #25)

Jag vill veta om styrelsen har för avsikt att underlätta badrumsrenoveringar genom att installera en (temporär) dusch i källaren?

Jag förutsätter att styrelsen begriper att detta ska göras, men jag vill ändå ha detta bekräftat av styrelsen tillsammans med ett datum från när denna dusch kommer att finnas på plats.

PS.
Jag önskar bekräftelse från alla mottagare på att detta mail mottagits.

Admin
2008-11-12, 07:35
Dagens mejl till HSB-ledamot Bengt och styrelsen i min brf

Skrivelse #24, till styrelsen samt HSB-ledamot Bengt, Michael Carlsson och Maj-Britt Thulin (#1)

Till styrelsen i min brf och HSB-ledamot Bengt Skånhamre med kopia till HSB Malmös vice ordförande Maj-Britt Thulin samt HSB Malmös VD Michael Carlsson

Tystnaden är total från styrelsen. Inte med ett enda ord har styrelsen bemött de akuta frågor jag ställt den senaste månaden. Jag är närmast chockad över att styrelsen negligerar frågor från medlemmar på detta synnerligen allvarliga sätt, även om jag vet att styrelsen av tradition inte besvarar frågor från medlemmarna. Men i detta fall riskerar styrelsens ledamöter ett högt personligt skadestånd och då tycker man kanske att det borde finnas ett visst intresse bland styrelsens ledamöter, inklusive HSB-ledamot Bengt, att bemöta mina skrivelser och besvara mina frågor så gott nu styrelsen klarar detta.

Att styrelsen (och nu även Bengt) inte ens bekräftar mottagande (enl. mina uttryckliga önskemål) av mina skrivelser visar tydligt på hur nonchalant styrelsen beter sig mot dem som styrelsen har förtroendeuppdraget att tjäna. Det är uppenbart att styrelsen tror att styrelsen sitter på sina poster för att styra och bestämma över medlemmarna, när det i själva verket är så att styrelsens uppdrag är att värna om varje enskild medlem. Detta är grundtanken i en kooperation, och det är beklagligt att styrelsen är så erbarmligt okunnig att den inte förstått ens denna grundläggande sak.

Styrelseledamöterna i föreningen beter sig som despoter!

Jag kräver svar omedelbart från styrelsen.

Styrelsen har allt att vinna och inget att förlora på att försöka lösa de frågor jag tagit upp.

Styrelsen tror tydligen att den kan ignorera medlemmarna bara för att styrelsen skyddas såväl av HSB Malmö som av revisorerna. Men om styrelsen tror att styrelsen kan använda medlemmarnas alla pengar för sitt försvar i en framtida tvist så vill jag understryka att dessa pengar kan (och kommer) styrelsen i så fall att få betala tillbaka. Dessutom kommer denna ev. möjlighet för styrelsen helt att saknas om styrelsen avsätts av stämman.

Jag har fått skriftligt besked på att jag måste komma med beslut om min badrumsrenovering i dagarna för att entreprenören ska kunna planera in sitt arbete för januari-mars. Om styrelsen fortsätter att vägra svara på mina frågor så gör detta alltså att stambytet här skjuts fram till april (eller senare, beroende på när styrelsen behagar svara).

Till HSB Malmö vill jag säga att ni beter er mycket fegt och oansvarigt som inte rakryggat vågar tala om för denna styrelse att man inte beter sig så här som styrelsen för föreningen betett sig. Det är sorgligt att ni inte känner mer ansvar för organisationens medlemmar, och att ni inte ställer upp på det "goda boende" som ni annars tar varje tillfälle att tala er varma för!

Till Bengt vill jag särskilt säga följande;
Med tanke på vad som hänt i min brf och ditt fullständiga oengagemang och din vägran att svara på en enda fråga, känner du att du är rätt man att hålla föredrag om kundrelationer och kundvård?
Vad vet du om om kundrelationer och kundvård?
Det skulle ha varit intressant att ta del av ditt föredrag på Rhodos, under de 7 dagarna i september (den 7-14/9 2008)!


Mvh
En frustrerad och förbannad medlem !

PS.
Bekräftelse på mottagande av detta mejl önskas från samtliga mottagare.Unikt, men jag fick faktiskt i alla fall en bekräftelse på ovanstående mail med någon form av svar från HSB-ledamot Bengt.
Härmed bekräftar jag dina mejl. Dina frågor syns mig bli behandlade på kommande styrelsemöte den 18 november. Därefter får du svar genom styrelsen.

Skrivelse #25, till HSB-ledamot Bengt, VD Michael Carlsson och Maj-Britt- Thulin (#2)

Tack för att du i alla fall denna gång bekräftar mottagandet av min skrivelse.
Och tack även för upplysningen att föreningens styrelse inte fäster större vikt vid de frågor jag skickat den senaste månaden än att ni anser att det kan avvakta till styrelsemötet den 18/11. Därmed är det bekräftat att styrelsen åsamkat mig personlig skada.

Nu är bara frågan hur stor skada styrelsen orsakat medlemmarna i föreningen pga att stambytet måste läggas på is, om så är fallet?
Jag önskar en (löpande) redovisning av alla kostnader som är förknippade med en ev. förskjutning av allt arbete, inkl hur mycket HSB Malmö debiterat medlemmarna i min brf för åtgärder som på något sätt hör till det arbete som genomförs i min brf. Men jag gissar att styrelsen i min brf har för avsikt att enligt traditionen försöka undanhålla medlemmarna från så mycket information som möjligt, enbart för att försöka rädda sitt eget skinn, och därför vill vänta med detta tills årstämman när skadan redan är skedd, och den inte kan begränsas i omfattning?

Jag vill att samtliga frågor jag ställt till styrelsen ska besvaras, men jag förmodar att det är väldigt små utsikter för detta med tanke på hur denna styrelse beter sig, lika lite som att styrelsen kommer att förbereda sitt styrelsemöte den 18/11 genom att föra en dialog med mig innan styrelsemötet.
Det kommer i så fall att drabba inte bara mig, utan hela föreningen. För de kostnader jag personligen drabbas av pga styrelsens starkt bristfälliga agerande kommer jag naturligtvis att kräva skadestånd.

De svar styrelsen mot förmodan kommer att ge, riskerar pga styrelsen bristande kompetens, att vara lika meningslösa som de svar styrelsen ger på motioner.
Dessutom så leder ofta svar till följdfrågor även i normala fall, men i synnerhet i detta fall från styrelsen i min brf. Bengt, om du och resten av styrelsen tror att ni kan behandla medlemsfrågor rörande stambytet enbart på månatliga styrelsemöten, hur många månader (år?) tror du då att denna process kommer att ta?

Jag förutsätter att HSB Malmö nu omedelbart tar sitt självklara ansvar i denna fråga och börjar agera på alla de sätt som är möjliga. Det minsta man som HSB-medlem kan begära är att HSB Malmö slutar hålla styrelsen i min brf under vingarna och i stället upplyser medlemmarna om allt som styrelsen försöker hemlighålla för medlemmarna.

Det skulle vara mycket tråkigt om HSB Malmös styrelse på detta undvikande svarar att HSB Malmö inte kan gå in och göra något i enskilda föreningar, utan att detta är medlemmarnas ansvar i föreningen. Detta är särskilt tråkigt eftersom det bevisligen inte alls är på det sättet (vilket jag tidigare berört en del).

Bengt, du är på styrelsens (läs: Hans-Åke och Kjell) sida. Det är uppenbart, annars hade du svarat på mina frågor och ignorerat resten av styrelsen. Men upplysningsvis så håller detta inte rent rättsligt. Alltså varken enligt lagtexter, stadgar eller ens ditt avtal som HSB-ledamot. Du är i ditt uppdrag tveklöst skyldig att vara på medlemmarnas sida, inte styrelsens (precis som Börje Nilsson sa på demokratiseminariet vi bägge var på i måndags)! Du har ingen tystnadsplikt som ledamot, Bengt! Det hoppas jag du är medveten om, eller?

Som ni ser så är Bengt rejält feg och skickar vidare frågor ställda direkt till Bengt till styrelsen för min brf där HSB-tjänsteman Bengt ingår.
HSB-ledamoten vägrar på ett synnerligen känslokallt sätt bemöta varje synpunkt. Helt i linje med styrelsens smutsiga sätt att behandla medlemmarna.

Är det efter detta någon som tycker att HSB-ledamoten är något att ha i sin brf?
Här är beviset för hur HSB skyddar uschla styrelser!!!
Kan detta exempel tydligare visa att medlemmarna måste gå man ur huse för att sparka ut HSB:s HSB-ledamöter?

Svar från Bengt;
Jag har tagit emot ditt mejl och precis som jag skrev tidigare får du svar på dina frågor genom styrelsen.
Fortsatt trevlig vecka

Skrivelse #26, till HSB-ledamot Bengt, VD Michael Carlsson och Maj-Britt Thulin (#3)

När du avslutar ditt mejl med "Fortsatt trevlig vecka" så är det ett rent hån mot mig.
Du svarar på ett riktigt överlägset sätt, som att här är det du som har makten och du kan behandla mig precis hur illa du vill.
Inte nog med att du utnyttjar din maktposition för att trycka ner mig, du vill också riktigt visa att du inte bryr dig ett dugg om vad jag som medlem tycker.
Det är inte helt lätt att förstå hur du kan bete dig så samvetslöst.

Till Michael och styrelsen för HSB Malmö vill jag ställa frågan om ni tycker att det är så här medlemmar ska behandlas?
Är detta vad HSB Malmö definierar som "det goda boendet"? Ska medlemmar verkligen behandlas så här?
Hur länge kan HSB Malmö fortsätta att försvara ett sådant beteende som Bengt visar här?
Jag tycker detta är skamligt av HSB !!!

Admin
2008-11-13, 12:19
Skrivelse #27, till HSB Malmös VD Michael Carlsson

2. Tycker du, som överansvarig för HSB-ledamoten, att en HSB-ledamot kan bete sig precis hur f-n han vill?
Detta är en lång historia, och du får den i huvuddrag på följande sida;
Hur ett stamrörsbyte INTE ska genomföras i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5027)

Här önskar jag ett särskilt konkret svar av dig om HSB-ledamotens roll;
2a - vilka fel du anser att Bengt gjort (ett ärligt och rakt svar från dig önskas, du har all info du behöver på ovanstående länk för att kunna göra en bedömning, och du kan förutsätta att varje ord är korrekt)?
2c. - hur tänker du agera för att en HSB-ledamot aldrig någonsin ska kunna bete sig så smutsigt mot en medlem som Bengt gjort.

Jag finner det helt oacceptabelt att HSB-ledamoten inte tar det minsta ansvar, och att en HSB-ledamot gör som Bengt och gömmer sig bakom en genomgående inkompetent och rent ut sagt rutten brf-styrelse.

Ovanstående är vad jag skulle vilja definiera som de två viktigaste frågeställningarna som finns för HSB Malmö.
I princip bygger hela organisationen och dess verksamhet på dessa frågor.
Så jag förväntar mig inte bara konkreta, ärliga, uppriktiga svar från dig, utan även ett snabbt agerande så att synbara förändringar uppnås, t.ex. med ett konkret regelverk för HSB-ledamoten som läggs ut på HSB Malmös webbplats, där det tydligt specificeras HSB-ledamotens ansvar gentemot enskilda medlemmar.

Svar från HSB Malmös VD Michael Carlsson;
Jag har emot ditt mejl och återkommer. När det gäller fråga 2 så vet du liksom jag att styrelsen ansvarar för HSB ledamoten.


Skrivelse #28, till HSB Malmös VD Michael Carlsson
Jag hoppas att du/styrelsen ger denna fråga om HSB-ledamoten en mycket hög prioritet.
Detta eftersom det är en så oerhört viktig fråga för mig, men även för alla andra medlemmar i HSB Malmö, och för HSB Malmö själv.
Jag vet som sagt att HSB Malmös styrelse ansvarar för HSB-ledamöterna, men jag föredrar att vända mig till dig i denna fråga (även om du sedan i din tur vänder dig till HSB Malmös styrelse) eftersom Bengt också är tjänsteman på HSB Malmö.

Det kan inte vara rätt att en brf-styrelse som missköter sig ska befinna sig under HSB Malmös beskyddande vingar på detta allvarliga sätt.
Det måste till en snabb och drastisk lösning för att rätta upp detta.

Jag hoppas du/styrelsen är fullt införstådd i allvaret av denna fråga och att du/styrelsen därför inte bara besvarar mina synpunkter här med allmänna termer som att du/styrelsen ska se över rutinerna eller något liknande. Jag förväntar mig att du och styrelsen verkligen tar tag i detta och infomerar om konkreta åtgärder som kommer att vidtagas.
Du har själv varit HSB-ledamot fram tills du utsågs till VD för HSB Malmö, så jag förutsätter att du är väl insatt i det avtal som HSB-ledamoten undertecknar med HSB Malmö.

Jag hoppas också att du/styrelsen är av den åsikten att detta avtal ska följas, eller?
Tycker du/styrelsen att HSB-ledamoten i min brf följt detta avtal?
Tycker du/styrelsen ens att HSB-ledamoten i övrigt följt lag/stadgar, med tanke på det du/styrelsen nu fått veta via den länk jag skickade innan?
Om det är något du undrar över om det som hänt så är du välkommen att ställa frågor (men jag hoppas att jag varit tydlig nog redan).

De skador styrelsen i min brf åsamkat föreningen går ännu inte att överblicka, men jag hoppas att HSB Malmö inte försöker skyla över detta, utan att HSB Malmö i stället arbetar för att alla kort nu läggs på bordet. Med såväl upphandling, avtal och kostnader för stambytesprojektet i min brf, med alla tillhörande åtgärder (som t.ex. det mycket märkliga radiatorbytet). Det måste bli ett slut på hemlighetsmakeriet i min brf, och detta är HSB Malmö högst delaktig i genom sin HSB-ledamot (som t.ex. vägrat svara på varje fråga), där HSB Malmö är särskilt delaktig eftersom HSB-ledamoten samtidigt är tjänsteman på HSB Malmö (med som helt naturlig följd att det inte går att dra några gränser för de olika uppdragen som vävts ihop).

Enda sättet HSB Malmö kan visa att HSB Malmö verkligen tar avstånd från hur det gått till i min brf är om Bengt frivilligt avsäger sig sitt uppdrag i min brf.
Får Bengt fortsätta som HSB-ledamot i min brf så är det samma som att HSB Malmö skyddar styrelsen i min brf.

Svar från HSB Malmös VD Michael Carlsson;
Då det gäller HSB ledamoten är det HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för denna funktion och roll. Det innebär att dina frågor i detta avseende under nummer 2 är besvarade. Jag vill ändå i anslutning till fråga 2 säga att ledamoten tillsätts och avsätts av HSB Malmös styrelse. En ledamot kan naturligtvis själv begära att få lämna sitt uppdrag. Kommer en propå från en samlad styrelse att HSB ledamoten ska bytas ut tar HSB Malmös styrelse till sig detta och för en diskussion med såväl styrelsen som ledamoten.

Skrivelse #29, till HSB Malmös VD Michael Carlsson

Jag tycker att ditt svar andas lite väl mycket av den traditionella retoriken som HSB är så känd för.
Du beaktar inte ens att jag är insatt i problematiken och att jag inte är en vanlig medlem som man kan dominera med HSB:s standardfloskler.
När du för en dialog med mig så skulle jag vilja att du försöker höja nivån på diskussionen en aning, för om du håller dig på den nivå som HSB normalt talar till enskilda medlemmar, som (tyvärr) har väldigt låga kunskaper om organisationen och hur den fungerar, så kommer vi bara att i varje fråga att stå och trampa vatten. Bara en liten önskan från mig, vid sidan av den viktiga fråga som jag annars försöker föra fram här.

Michael, jag finner att du förringar problemen och att du enbart skjuter ifrån dig, och detta tycker jag är tråkigt.

Du skriver;
"Då det gäller HSB ledamoten är det HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för denna funktion och roll. Det innebär att dina frågor i detta avseende under nummer 2 är besvarade".
Nej, mina frågor under nummer 2 är inte besvarade bara för att det är HSB Malmös styrelse som är ytterst ansvarig för själva HSB-ledamotsrollen.
Bengt är inte bara HSB-ledamot, han är också tjänsteman på HSB Malmö (för att använda sig av en viss typ av reklamslogan på TV).
I denna roll som tjänsteman på HSB Malmö är du också hans chef.
Rollen som tjänsteman och som HSB-ledamot vävs alltså ihop på ett sådant sätt att det omöjligen finns någon som kan skilja dessa roller åt.
Jag anser därför att det är din skyldighet att inte bara fundera igenom de frågor jag ställt under #2, utan även att tillsammans med styrelsen komma fram till en lösning. Och detta mycket, mycket, mycket snabbt! Jag tycker inte det är särskilt vackert att du bara vill skjuta ifrån dig ansvaret du har för de tjänstemän du är chef över.

Du skriver sedan;
"Kommer en propå från en samlad styrelse att HSB ledamoten ska bytas ut tar HSB Malmös styrelse till sig detta och för en diskussion med såväl styrelsen som ledamoten". Detta är ett rent förnedrande uttalande från din sida, och jag blir väldigt upprörd och ledsen när jag läser detta. Du vet lika bra som jag att detta omöjligt kommer att inträffa, men ändå skriver du på detta sätt. Du vet också att jag, minst lika väl som du, känner till att detta inte är relevant här. En styrelse som har en HSB-ledamot som bara lallar med i varje fråga, och som är högst delaktig i de problem som inträffat och fortfarande pågår, kommer självfallet inte att lämna någon propå från en samlad styrelse om att HSB-ledamoten ska bytas ut. För det tredje är vad du säger felaktigt!

Dessutom så finner jag ditt uttalande här mycket oroväckande. Michael, du skapar nu ett eget litet regelverk för vad som gäller och hävdar att det måste komma en "propå från en samlad styrelse" för att HSB Malmös styrelse överhuvudtaget ska "ta till sig detta" (en formulering som jag gärna skulle vilja se upphörde från HSB Malmö eftersom det är HSB Malmös svar på i princip allt) och börja föra en diskussion med styrelse och HSB-ledamot (i stället för att agera konkret utifrån det styrelsen redan har vetskap om).

Jag kan upplysa dig om två saker.
Följande gäller;
1. Det finns inget regelverk för hur en HSB-ledamot kan avsättas (alldeles särskilt inte enligt vad du skriver).
2. Det behövs ingen propå från en samlad styrelse för att avsätta HSB-ledamoten (det är bara något som vissa personer i organisationen försöker lura i medlemmarna).

Du svarade i detta ärende precis så som jag hade hoppats att du inte skulle göra, och som jag t.o.m. uttryckligen bad dig att undvika.

Det är min förhoppning att du tar detta på allvar och nu hjälper till att driva denna fråga, och då inte minst ur perspektivet att det kan ifrågasättas hur lämpligt det är att tjänstemän på HSB sitter som HSB-ledamöter i föreningarna (speciellt när det fungerar som i min brf, där HSB-ledamoten ställer till med avsevärt mer skada än nytta).

Skrivelse #30, till HSB Malmös styrelse (#4)

Till styrelsen för HSB Malmö och suppleant Björn Andersson

Som hela styrelsen för HSB Malmö förhoppningsvis är väl införstådd med vid det här laget så har HSB-ledamoten (tillika tjänsteman på HSB Malmö) i min brf misskött sitt uppdrag som HSB-ledamot, och enligt min mening t.o.m. på ett gravt allvarligt sätt.

Se Hur ett stamrörsbyte inte ska genomföras i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5027).

Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt.

Styrelsen är högsta ansvarig för HSB-ledamoten och jag vill nu veta;
1) Tar styrelsen för HSB Malmö vad som hänt i min brf på allvar?
2) Vad kommer styrelsen för HSB Malmö att vidtaga för åtgärder avseende detta, och när?

Tänk på att detta är en synnerligen akut fråga!
För varje dag som går riskerar nu problemen att öka drastiskt och föreningen drabbas allt hårdare!

Det är min förhoppning att styrelsen kan ge mig inte bara snabba utan även konkreta svar.

Att det finns en HSB-ledamot invaggar föreningarnas medlemmar i en falsk trygghet.
I praktiken är det så att HSB-ledamoten inte alls tillför något extra skydd eller någon extra säkerhet för medlemmarna.
Snarare tvärtom och alltså speciellt om HSB-ledamoten också är tjänsteman på HSB Malmö och därför skyddas av hela organisationen.Jag har brutit ut några inlägg härifrån som handlar om HSB-ledamotens ansvar och skyldigheter, och lagt dessa inlägg i en separat tråd;
Vilket ansvar har en HSB-ledamot i en HSB-brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15702)

Admin
2008-11-14, 06:37
Svaret på mina frågor till HSB Malmös styrelse blev;


Som du vet har vi tagit en policy där ordförande ska besvara brev och skrivelser för styrelsens räkning. Då Claes är i USA faller det på mig under hans frånvaro:

De problem du har med din bostadsrättsförening ligger utanför HSB Malmös ansvarsområde.Beslut som i din förening är fattade i demokratisk ordning har vi ingen möjlighet att lägga oss i.

Med vänliga hälsningar

Maj-Britt Thulin

Dvs precis så som jag redan i förväg bad HSB Malmös styrelse att inte svara.

Skrivelse #31, till HSB Malmös styrelse (#5)

HSB-ledamoten ej inom HSB Malmös ansvarsområde?

I mitt ganska korta mejl till HSB Malmös styrelse skriver jag;
"Som hela styrelsen för HSB Malmö förhoppningsvis är väl införstådd med vid det här laget så har HSB-ledamoten (tillika tjänsteman på HSB Malmö) i min brf misskött sitt uppdrag som HSB-ledamot, och enligt min mening t.o.m. på ett gravt allvarligt sätt".

Vad min fråga handlar om går alltså inte att ta miste på. Eller hur?
Frågan handlar om HSB-ledamoten, som vi alla tydligt kan se. Dvs den HSB-ledamot - vilket jag hoppas du känner till, Maj-Britt - som HSB Malmös styrelse ansvarar för.

Jag skriver ett mejl till HSB Malmös styrelse om HSB-ledamoten, och det problem denna funktion lett till i min brf, samt om HSB-ledamotens ytterst bristfälliga agerande mot medlemmarna, och refererar till en länk där HSB-ledamotens agerande beskrivs.
Du svarar sedan på något som jag inte frågat om eller berört (och det första mejlet om HSB-ledamoten och tillhörande problem väljer du att inte ens bemöta).

Detta är lika beklämmande som när styrelsen fick en motion till HSB Malmös senaste extrastämma och där styrelsen ändrade sitt svar i sista minuten (ett svar som inte hade med motionens yrkande att göra) och där sedan beslut togs om något helt annat än vad motionens yrkande handlade om.
Alltså precis lika illa som de meningslösa svar styrelsen gav till motionerna till årsstämman 2008. Har styrelsen inte lärt sig något?
Är det lika usel kvalitet i allt som HSB Malmös styrelse gör?

Ditt svar på min fråga om HSB-ledamoten är;
"De problem du har med din bostadsrättsförening ligger utanför HSB Malmös ansvarsområde.Beslut som i din förening är fattade i demokratisk ordning har vi ingen möjlighet att lägga oss i".

Hur tänkte du när du svarade här?
På vilket sätt tycker du att ditt svar har att göra med den mycket viktiga frågeställning jag riktat till styrelsen om den HSB-ledamot som styrelsen är ansvarig för?
Menar du att HSB Malmö har frånsagt sig ansvaret för HSB-ledamöterna, och att en HSB-ledamot därför fritt kan bryta mot lagar och undertecknade avtal, utan att HSB Malmös styrelse har för avsikt att ta tag i detta?

Jag ställer frågan igen i förhoppning att jag denna gång i stället får ett seriöst svar på det som min fråga handlar om.

1. Hur ser HSB Malmös styrelse på HSB-ledamotens agerande mot medlemmarna i min brf?
2. Vad avser HSB Malmös styrelse, såsom högsta ansvarig för HSB-ledamoten, göra åt detta problem, där HSB-ledamoten bevisligen misskött sitt uppdrag?


"Beslut som i din förening är fattade i demokratisk ordning har vi ingen möjlighet att lägga oss i", skriver vice ordförande i HSB Malmös styrelse, Maj-Britt Thulin.
Ingenstans har det varit tal om några demokratiskt fattade beslut, men ändå skriver Maj-Britt Thulin så här.
HSB Malmös styrelse har 5-10 standardsvar som de ger på alla frågor, och detta standardsvar var tydligen det som styrelsen bedömde som mest passande i detta fall!

Före ovanstående mejl har jag skickat 4 skrivelser till HSB Malmös styrelse;
Skrivelse #24, #25 och #26 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=7571&postcount=39)
Skrivelse #30 (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=7671&postcount=40)
Av dessa har endast en skrivelse besvarats av HSB Malmös styrelse, och då på ett sätt som tyvärr inte kan beskrivas på annat sätt än som ett "idiotsvar"!

Jag t.o.m. skrev (skrivelse #25) till HSB Malmös styrelse att jag hoppades att styrelsen inte skulle svara på ett så felaktigt sätt som de ändå gjorde, enligt ovan;
"Det skulle vara mycket tråkigt om HSB Malmös styrelse på detta undvikande svarar att HSB Malmö inte kan gå in och göra något i enskilda föreningar, utan att detta är medlemmarnas ansvar i föreningen. Detta är särskilt tråkigt eftersom det bevisligen inte alls är på det sättet (vilket jag tidigare berört en del)".
Frågan handlar om HSB Malmös man i brf-styrelsen, och dennes agerande!

Det måste nog vara någon form av kvalitet i de svar som HSB Malmös styrelse ger.
När styrelsens svar är så absurda som i Maj-Britt Thulins svar så är det naturligtvis inte utan att man undrar hur HSB Malmö drivs.
Är det lika dålig kvalitet i annat som styrelsen gör så finns det all anledning för HSB Malmös medlemmar att oroa sig.

Admin
2008-11-16, 12:36
Svar från HSB Malmös styrelse, vice ordförande Maj-Britt Thulin

Du säger: "HSB-ledamoten har bekräftat mottagandet av skrivelserna så här långt men blåvägrar att med ett enda ord kommentera något jag skrivit eller svara på någon fråga som har med stamrörsbytet att göra. Jag får inte ens svar på om han har för avsikt att ta tag i problemen (såväl med den nonchalanta styrelsen som med stamrörsbytesfrågorna). Så vad har man en HSB-ledamot till då, kan man undra? En HSB-ledamot som beter sig lika illa som resten av en usel styrelse tillför ju ingenting!"

Du säger att ledamoten bekräftar mottagande av skrivelser men inte besvarar dem. Jag har talat med Bengt, som är ledamot i din förening. I din förening har styrelsen tagit samma policy som vi har i HSB Malmö, nämligen att det är ordförande i föreningen eller annan ställföreträdare som styrelsen utser, som svarar på frågor från medlemmarna, så du bör vända dig till ordförande i din styrelse. Ledamoten måste ju rätta sig efter de styrelsebeslut som fattas - så i den delen kan vi inte agera.

Du säger också:
Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt.

Vilka är dessa medlemmar och på vilket sätt har de drabbats ekonomiskt?. Vad är HSB-ledamotens roll i det?
Det har jag inte kunnat utläsa på din länk nedan.
Innan jag be styrelsen ta ställning till ovanstående behöver jag mera information.

Med vänliga hälsningar
Maj-Britt Thulin
Skrivelse #32, till HSB Malmös styrelse (#6)

Ej mottagningsbekräftelse!
Du skriver;
"Du säger att ledamoten bekräftar mottagande av skrivelser men inte besvarar dem. Jag har talat med Bengt, som är ledamot i din förening. I din förening har styrelsen tagit samma policy som vi har i HSB Malmö, nämligen att det är ordförande i föreningen eller annan ställföreträdare som styrelsen utser, som svarar på frågor från medlemmarna, så du bör vända dig till ordförande i din styrelse".
Så är det inte!
Bengt har bekräftat mottagandet av en del av skrivelserna. Jag tänker inte räkna på hur många, men säg att ungefär 50 procent av mina skrivelser till Bengt har bekräftats.
Som det är nu så är det bara några av mina skrivelser som jag vet att de kommit fram till Bengt, och det är inte hållbart, eller hur?
1. Alla skrivelser som jag begär ska bekräftas, måste också bekräftas av Bengt. Hoppas vi är överens om det?

Ska en HSB-ledamot rätta sig efter styrelsebeslut?
Sedan skriver du;
"Ledamoten måste ju rätta sig efter de styrelsebeslut som fattas - så i den delen kan vi inte agera".
Men det stämmer definitivt inte !!! Det är faktiskt så fel som någonting överhuvudtaget kan vara!
En ledamot - oavsett om det är en HSB-ledamot eller övrig ledamot, men naturligtvis särskilt om det är en HSB-ledamot pga dennes utökade ansvar, bl.a. genom sitt avtal - ska och får inte rätta sig efter beslut som på olika sätt är fel/bryter mot lag och stadgar. Att just detta styrelsebeslut (om det är sant, vilket vi inte vet) i sig inte bryter mot lag/stadgar är sedan en annan sak.

HSB-ledamot har inte tystnadsplikt, utan vårdplikt (vilket i praktiken nästan är motsatsen till tystnadsplikt)
Dessutom är det viktigt att känna till såväl att HSB-ledamoten inte har tystnadsplikt som att HSB-ledamoten inte behöver följa det påstådda styrelsebeslutet.
En HSB-ledamot har, precis som övriga ledamöter, en vårdplikt, och det innebär på intet sätt att ledamoten/HSB-ledamoten ska följa styrelsen. Tvärtom innebär det att varje enskild ledamot är enligt lag skyldig att göra det som är bäst för medlemmarna och föreningen i stort.
Jag kan bara hoppas att du förstår att Bengt, bl.a. genom att vägra svara på mina frågor, inte ens de frågor som är specifika för honom/HSB, bryter mot vårdplikten!
Just vårdplikten har brutits mot på ett flertal sätt, vilket framgår av min redogörelse såväl tidigare som i detta mejl.

OK att HSB-ledamot inte bryr sig om att medlemmarnas skrivelser och frågor ignoreras?
Du säger att min förening antagit samma policy som HSB Malmö att det är ordföranden som besvarar skrivelser, och att HSB-ledamoten måste rätta sig efter detta.

2. Men när då ordföranden inte besvarar någon skrivelse överhuvudtaget (vilket du kan se från länken du fick innan) trots att styrelsen (enligt Bengt, men som ingen sett något bevis för... jag vill nog se utdrag från styrelseprotokoll om detta) tagit ett beslut om att ordföranden ska göra detta så är något fel, eller hur?

3. Menar du att HSB-ledamoten inte har ansvar att agera i detta läge där medlemmarna inte får svar (inte ens på direkt akuta frågor), och hur menar du att det i så fall är förenligt med såväl lagar som det avtal HSB-ledamoten skrivit under?

4. Menar du att HSB-ledamoten ska rätta sig efter styrelsebeslut (om detta är sant) som är endast till styrelsens fördel, men till medlemmarnas nackdel?

5. Vem tycker du det är HSB-ledamoten ska arbeta för, styrelsen eller medlemmarna?

6. Att styrelsen skulle ha tagit detta beslut om att det är styrelsens ordförande som svarar är sedan något Bengt informerade om först efter den tionde skrivelsen (om jag minns rätt på rak arm, men någonstans där), alltså efter väldigt lång tid. Varför?

7. Tycker du inte det är märkligt att jag inte fick det beskedet från Bengt efter min första skrivelse? Tycker du HSB-ledamoten betett sig korrekt i detta avseende?

8. När sedan styrelsen i min brf vägrar att bekräfta att de tagit emot skrivelser (oavsett om det är på papper eller elektroniskt), så är också något fel, eller hur?
Styrelsen har inte bekräftat mottagandet av EN ENDA skrivelse!

9. Samma sak här, menar du att HSB-ledamoten inte har ansvar att agera i detta läge, och hur menar du att HSB-ledamotens tysthet och ovilja att agera är förenligt med såväl lagar för ledamoten som det avtal HSB-ledamoten skrivit under?

OK att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är specifika för honom som HSB-ledamot och HSB-tjänsteman?
10. Tycker du det är rätt att Bengt inte ska svara på följande frågor?;
a. Vem är det som bestämt att mina frågor till dig ska besvaras av styrelsens ordförande i min brf?
b. Sedan när gäller detta?
c. För vilka frågor gäller detta?
d. Varför får jag då inga svar från styrelsens ordförande (vilket jag aldrig någonsin tidigare heller fått)?
11. Bengt hänvisar till ordföranden i min brf på dessa frågor trots att det är frågor riktade till HSB Malmö om HSB-ledamotens roll, men du ser inget fel i det?

OK att HSB-ledamoten inte svarar på frågor som är grundläggande för styrelsearbetet?
12. Utöver dessa HSB-specifika frågor så har jag även ställt frågor till styrelsen inkl. Bengt;
- Vad är skälet till att styrelsen inte vill höra av sig?
- Har styrelsen för avsikt att besvara mina frågor och synpunkter?
- När kommer jag i så fall att få svar?
Utan svar från varken Bengt eller resten av styrelsen.

OK att en HSB-ledamot inte tar det minsta ansvar för de fel och brott som styrelsen begår?
13. När en HSB-ledamot missköter sina uppgifter på detta allvarliga sätt, tycker du då inte att HSB-ledamoten ska ställa upp för medlemmarna och agera... och om inget annat fungerar helt enkelt välja att avgå med som skäl att HSB-ledamoten inte kan ställa upp på att styrelsen missköter sig?

OK att en HSB-ledamot visar på en rejäl feghet i sitt uppdrag och gömmer sig bakom styrelsen?
14. Efter att du läst vad jag skrivit, anser du inte att HSB-ledamoten visat på en skrämmande feghet?
15. Tycker du det ingår i en HSB-ledamots uppdrag att gömma sig bakom resten av styrelsen, och inte ta det minsta ansvar för en maktfullkomlig styrelse som beter sig illa mot medlemmar och som skadar föreningen?

Har inte HSB-ledamoten ett större ansvar än övriga ledamöter?
16. Är det inte din åsikt att HSB-ledamoten har ett större ansvar än övriga ledamöter (inte bara pga det särskilda avtal som HSB-ledamoten skrivit under)?

17. Tycker du att en HSB-ledamot gjort rätt som, med det extra ansvar han har bl.a. genom sitt avtal som HSB-ledamot men även i egenskap av den speciella kunskap han sitter i styrelsen för, inte sett till att styrelsen utrett ens de allra mest grundläggande frågor inför ett stambyte med tillhörande rördragning i medlemmarnas bostadsrättslägenheter?
T.ex.
a. frågan om vem som kommer att ansvara för de rör föreningen drar i medlemmarnas hall, badrum och kök.
b. med vilken rätt styrelsen drar rör i medlemmarnas bostadsrättslägenheter.
c. vem som får underhållsansvaret om det skulle bli som styrelsen sagt att medlemmarna själv får byta och bekosta detta byte av golvbrunn.
d. vad försäkringsreglerna för såväl fastighetsförsäkringen som för bostadsrättshavarnas egna försäkringar säger.

OK att HSB-ledmoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och endast företräder styrelsen (och sig själv)?
HSB-ledamoten har skrivit under följande;
"HSB-ledamoten företräder samtliga bostadsrättsföreningens medlemmar".
HSB-ledamoten företräder alltså inte styrelsen, utan alla föreningens 240 medlemmar.
18. Tycker du att HSB-ledamoten företräder medlemmarna eller styrelsen efter att ha läst det jag skrivit om händelseförloppet, där HSB-ledamoten inte svarat på en enda fråga, inte agerat vid en möjlig vattenskada, etc.?

OK att HSB-ledamoten verkar för att medlemmar särbehandlas och inte ingriper på något sätt mot detta?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Ledamoten skall verka för att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen behandlas lika..." .
19. Tycker du att det är likabehandling när det är så uppenbart att styrelsen undviker såväl mig som mina frågor?
b. Även om det varit så att ingen annan heller får svar på frågor från styrelsen, tycker du att det är något en HSB-ledamot ska ställa upp på?

20. Tycker du det är rätt att HSB-ledamoten inte svarar på min fråga om vad HSB-ledamoten avser att göra för att jag ska få svar på mina akuta frågor?

OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte verkar för att god ordning råder?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Ledamoten skall verka för att god ordning råder i föreningens verksamhet".
21. Kan det efter min redogörelse vara mer uppenbart än att det sista som råder är god ordning?

Styrelsen har inte utrett en enda av de ens mest grundläggande frågorna inför stambytet med tillhörande kostnader. Totalt kaos!

22. Tycker du att det är ok att HSB-ledamoten är inblandad i detta kaos och de problem detta leder till i föreningen?

23. Tycker du det är ok att HSB-ledamoten ställer upp på att styrelsen inte med ett enda ord informerat om arbetets gång i föreningen sedan det drog igång före sommaren 2008?

24. Tycker du det är ok att HSB-ledamoten inte svarar på mina frågor om vad HSB-ledamoten avser att göra åt detta och därmed spär på den oordning som redan råder, alltså dessutom i strid med det avtal han skrivit under?

OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte är ärlig samt inte agerar affärsmässigt till ekonomisk skada för föreningen?
HSB-ledamoten har även skrivit under följande;
"Affärsmässighet och ärlighet utmärker ledamotens relationer och arbetssätt i styrelsen".
24. Tycker du HSB-ledamoten betett sig affärsmässigt här där det med största sannolikhet blir extra och onödiga kostnader pga först styrelsens dåliga förarbete och sedan pga den fördröjning av arbetet som jag förstår att styrelsens agerande leder till?

25. Tycker du det är ärligt av HSB-ledamoten att (oavsett det påstådda styrelsebeslutet om att ordföranden utsetts att svara på frågor... om det bara är mina frågor eller om det är andra medlemmars frågor framgår inte) vägra svara varken på föreningsfrågorna eller frågorna om hans roll som HSB-ledamot?
26. Tycker du det är ärligt av HSB-ledamoten att inte svara på vad HSB-ledamoten kommer att göra för att jag ska få svar på de föreningsfrågor jag ställt?

OK att HSB-ledamoten bryter mot det som HSB förklarat är HSB-ledamotens roll och inte följer regelverk?
Vidare så säger HSB så här i avtal och på HSB:s webbplats om HSB-ledamotens roll;
"HSB-ledamoten ska ge styrelsen och medlemmarna en trygghet i att fattade beslut står i överensstämmande med gällande lagstiftning, stadgar samt likarättspricipen".
27. Tycker du att det står i överensstämmelse med lagar och stadgar att föra över underhållsansvaret för föreningens rör på medlemmarna, utan att varken informera om detta eller ens ta ett stämmobeslut om detta?
28. Tycker du det står i överensstämmelse med lagar/stadgar att förändra medlemmars bostad invändigt (garderob, hall, badrum, köksskåp), utan att medlemmen ska ha något att säga till om detta?
b. Om du tycker att det följer lagar och stadgar, vill jag ha en motivering.
c. Om du håller med mig om att det inte följer lagar/stadgar så vill jag veta hur du anser att HSB-ledamoten ska följa sina uppgifter och ta tag i detta.

HSB-ledamoten har i sin roll som sekreterare skrivit allvarligt felaktiga protokoll, och vill sedan inte kommentera detta utan hänvisar till att brf-styrelsen ska svara på de fel han begått, och som sedan de blinda justerarna inte brytt sig om att korrigera.

29. Tycker du att det är så en HSB-ledamot ska bete sig mot medlemmarna, alltså först göra allvarliga fel och sedan inte stå för detta utan hänvisa till andra?
HSB-ledamoten har dessutom brutit mot lagen tillsammans med styrelsen när de inte följt stämmobeslut (alltså stämmobeslut som Bengt underlåtit att föra in i protokollet).

30. Efter mycket skrivande fram och tilbaka där jag klargör att jag kommer att stämma styrelsen rakt upp och ner, med skadestånd, för att de på detta allvarliga sätt bryter mot lagen så får jag beskedet från Bengt att de kommer att följa stämmobeslutet. Sedan händer inget! Är det ok, enligt dig?

31. Tycker du att det är så en HSB-ledamot ska bete sig? Det är ok att bryta mot lagen på detta flagranta sätt, utan att HSB Malmös styrelse bryr sig?

När jag säger att jag misstänker läckage från våningen ovanför pga en växande fläck i mitt badrumstak så reagerar inte styrelsen, inkl. Bengt.

Är HSB-ledamoten mindre ansvarig än resten av styrelsen?
32. HSB-ledamoten är inte mindre ansvarig för de fel som görs av brf-styrelsen, eller hur?
33. Tycker du att styrelsen gör rätt som inte agerar omedelbart i detta läge?
b. Tycker du att HSB-ledamoten gör rätt som inte agerar omedelbart i detta läge?

34. Tycker du att HSB:s jurister (och SBC:s samt Riksbyggens) har fel när de sitter på bostadsrättsmässan och säger att styrelsen är skyldig att agera i detta läge?

Vilka medlemmar har drabbats och på vilket sätt har dessa medlemmar drabbats ekonomiskt?
Maj-Britt, du skriver;
"Du säger också:Föreningen har drabbats som helhet såväl som enskilda medlemmar, och kommer att fortsätta drabbas ekonomiskt. Vilka är dessa medlemmar och på vilket sätt har de drabbats ekonomiskt?. Vad är HSB-ledamotens roll i det?".
35. När arbetet i föreningen stannar upp så som de tvingats göra pga att styrelsen först inte utrett ens de mest grundläggande frågorna och sedan vägrar både att svara på frågor och att utreda frågorna tillsammans med mig, så hoppas jag att du förstår att risken är överhängande att samtliga medlemmar i föreningen drabbas av att arbetet förskjuts framåt i tiden, eller hur?

36. Jag hoppas också att du förstår att min (och andra medlemmars) planering med badrumsrenovering förskjuts pga styelsen agerande, vilket i sin tur också kan leda till fördyringar förutom det otal ökade problem detta leder till?

Vad är HSB-ledamotens roll i den skada föreningens medlemmar drabbas av?
Vad HSB-ledamotens roll i detta är?
Ja, HSB-ledamoten är till att börja med en del av styrelsen - och har bara därigenom ett mycket stort ansvar för alla de onödiga problem och kostnader föreningen drabbas av - men sedan har HSB-ledamoten i sin roll av tjänsteman på HSB Malmö ett utökat ansvar, vilket sedan även understryks av det avtal som HSB-ledamoten skrivit under.

OK att HSB-ledamoten bryter mot det avtal HSB-ledamoten undertecknat och inte är något kvalificerat stöd/bollplank till föreningen?
I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten skall vara ett kvalificerat stöd och bollplank till bostadsrättsföreningarna i deras styrelsearbete och föreningsverksamhet".
37. Efter att du läst om vad som hänt i min brf, tycker du att HSB-ledamoten på något sätt kan betecknas som ett "kvalificerat stöd"?

Ingen trygghet, ingen omtanke, ingen samverkan, inget engagemang och ingen hållbarhet i beslut och agerande från HSB-ledamot
I HSB-ledamotens uppdragsavtal står även följande;
"HSB-ledamoten delar HSB-rörelsens och HSB Malmös grundläggande värderingar uttryckta i orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke, samverkan samt värnar om HSB:s kooperativa grundprinciper".
38. Jag kan inte precis säga att jag varken från HSB-ledamoten eller styrelsen i övrigt upplevt någon trygghet, omtanke eller samverkan under detta stamrörsbyte... och heller inget engagemang!
Kan du se något av detta?
39. Utan vare sig omtanke, samverkan eller engagemang - och inte tillstymmelse av trygghet för mig eller andra medlemmar, hur kan man överhuvudtaget bryta mer mot sina uppgifter som HSB-ledamot än vad Bengt gjort?

Alla regelverk bryts mot av HSB-ledamoten, vad ger detta för signaler?
40. Det känns som att allt som går att bryta mot det har brutits mot i denna historia, och HSB Malmös styrelse kan inte bara sticka huvudet i sanden och låtsas som ingenting när detta inträffar. Vad ger detta för signaler?

Ingen som helst moral eller etik från HSB-ledamoten
Moral och etik hos HSB-ledamoten lyser också den med sin frånvaro.

Och då har jag här inte ens gått in på den usla upphandling som gjorts av föreningen, vilket - som också klargjordes av juristerna på bostadsrättsmässan - kan leda till personligt skadestånd (dvs pengar ur egen ficka). Jag har heller inte berört hur Bengt och resten av styrelsen lurade medlemmarna genom att i kallelse uppge stambytet som "byte av kall- och varmvattenledningar".

Expertledamot, ja tack - HSB-ledamot som enbart är till nackdel för medlemmarna, nej tack!
Jag vill gärna ha en "expertledamot" i min brf, speciellt med tanke på hur illa lekmannastyrelsen sköter sina uppgifter, men då ska det inte vara en ledamot som arbetar för styrelsen i stället för medlemmarna, och som alltid befinner sig under HSB:s beskyddande vingar, som det fungerar idag. Nu skyddar HSB-ledamoten alla fel och brott som styrelsen begår och HSB Malmö skyddar i sin tur HSB-ledamoten. Det är inte bra!

Avslutningsvis...
Detta var bara lite snabbt ihopskrivet, men om inte HSB Malmös styrelse tar detta på allvar och snabbt reagerar med kraft och tydlighet så vill jag bara säga att HSB Malmös styrelse - i egenskap av högsta ansvarig för HSB-ledamöterna - blir högst delaktig i det som hänt.

Nu är ju du också HSB-ledamot, Maj-Britt, så du har kanske svårt att se detta med objektiva ögon, men tycker du ändå inte att det borde ha räckt med det första exemplet jag ger dig här för att anse att HSB-ledamoten betett sig på ett otillbörligt sätt?

Jag kan utveckla vad jag tagit upp ovan ännu mer, men hälften av det jag tagit upp känns långt mer än tillräckligt för att visa på de allvarliga fel som HSB-ledamoten begått, och jag hoppas innerligt att du kan se detta.
Svar från Maj-Britt Thulin;
Du ställer nu massor av följdfrågor - dessa måste jag gå igenom innan du kan få svar - det kan ta ett tag - men svar kommer så småningom.
Mitt svar till Maj-Britt Thulin;
Jag förstår att det är en hel del att sätta sig in i.
Jag hoppas emellertid att jag lyckats få fram allvaret i situationen och att inte bara jag utan hela föreningen har drabbats, och kommer att fortsätta drabbas pga en inkompetent styrelse där HSB-ledamoten inte tagit sitt ansvar och inte tillfört något, utan tvärtom skyddar styrelsen (och sig själv), vilket ofrånkomligen har förvärrat en redan innan mycket allvarlig situation.

Det är alltså en akut fråga, men jag litar på att du/styrelsen hanterar detta ärende så skyndsamt som det är möjligt.
Jag kan som sagt utveckla varje punkt jag tagit upp, om så önskas, men jag hoppas jag varit tydlig nog för att HSB Malmös styrelse ska ta tag i detta snarast möjligt, och göra vad som står i HSB Malmös styrelses makt för att på bästa sätt återställa den oordning som HSB-ledamoten varit högst delaktig i, och därför har ett alldeles särskilt stort ansvar för (HSB-ledamoten = HSB Malmös ansvar).

Det är också min förhoppning att HSB Malmö inte debiterar min brf för att försöka återställa den skada som HSB-ledamoten orsakat medlemmarna i min förening.
Svar från Maj-Britt Thulin;
Jag har tagit del av mailet. Arbetar på svar.
Mitt svar till hela HSB Malmös styrelse;

Om du inte skulle vara informerad om detta så har nu Bengt Skånhamre och resten av min styrelse valt att anlita Mats Engstrand mot mig (okänt vad hans uppdrag är).

Jag undrar nu också om du tycker att den HSB-ledamot som styrelsen ansvarar för och som även är tjänsteman på HSB ska ägna sig åt att bussa advokater på medlemmar bara för att de ställer frågor. Dvs exakt som HSB Malmös styrelse gjorde mot Brf Misteln när de bröt trenden inom HSB Malmö och ställde frågor?

Är det en strategi som HSB Malmö fortfarande håller fast vid, där engagerade medlemmar ska bemötas med advokat i stället för svar på frågor?

Hoppas även på snabb respons på mina tidigare frågor om HSB-ledamoten och hur HSB Malmös styrelse ser på detta, då dessa frågor blir särskilt viktiga i detta läge.Not.
Brutit ut några inlägg härifrån och placerat i en separat tråd;
Skyddet för medlemmar i en bostadsrättsförening måste stärkas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15703)

Henric Lellky
2008-11-16, 13:40
När jag säger att jag misstänker läckage från våningen ovanför pga en växande fläck i mitt badrumstak så reagerar inte styrelsen, inkl. Bengt.
Har du anlitat någon fackman som kan undersöka denna eventuella läcka?

Leta rätt på installationsritningar eller ta hjälp av en VVS-installatör som inventerar rören och bedömer deras skick.

Om det börjat läcka så gäller det att agera direkt när man misstänker något för att undvika alltför stora kostnader.

Admin
2008-11-16, 13:57
Har du anlitat någon fackman som kan undersöka denna eventuella läcka?
Nej, jag har inte anlitat någon fackman för att undersöka fläcken i taket eftersom jag inte kan se att detta ansvar faller på mig.

Jag har som sagt kontaktat styrelsen inkl. Bengt (som inte bryr sig det minsta) så att de kan berätta för mig hur vi ska gå vidare. Jag är ingen fuktexpert och har heller inte utrustning för att göra några kontroller, så jag kan inte avgöra varför det är som det är, men jag har frågat en hantverkare... som tyvärr inte kunde ge mig ett svar.

Jag har inga vattenledningsrör i taket, så utifall att det är något problem härstammar detta inte från rören till min lägenhet.

Leta rätt på installationsritningar eller ta hjälp av en VVS-installatör som inventerar rören och bedömer deras skick.
Hmm, även om jag hade vetat var styrelsen förvarar föreningens ritningar så är tyvärr mina inbrottskunskaper starkt begränsade. Dessutom så är dessa ritningar inte intressanta i detta läge eftersom ingen vet vad som hänt i våningen ovanför.

Jag kan inte anlita någon VVS-installatör till grannen ovanför.

Jag vill att styrelsen ska ta sitt ansvar och undersöka detta.

Om det börjat läcka så gäller det att agera direkt när man misstänker något för att undvika alltför stora kostnader.
Ja, därför har jag kontaktat styrelsen i min brf.

Admin
2008-11-16, 20:39
Skrivelse #33 till styrelsen (#7)

Till styrelsen samt HSB-ledamot

Styrelsen har inte velat informera om detta så jag ställer nu frågan om vilket märke/modell det är på elpatronen till den handdukstork som styrelsen bestämt att medlemmarna ska ha (utan att medlemmarna fått vara delaktiga i detta beslut om deras lägenheter) och vilket förmånligt pris som styrelsen förhandlat fram för denna elpatron?

Mottagningsbekräftelse önskas från samtliga mottagare av detta mejl.

Admin
2008-11-17, 12:47
I praktiken kan inte en styrelse/förening tvinga enskilda medlemmar att mot deras vilja renovera sina funktionsdugliga badrum (även om badrummen kan vara bristfälliga och kanske är minst dubbelt så gamla som beräknad livslängd).
Det låter sig helt enkelt inte göras.

Brott mot vårdplikten - Styrelseledamöterna kan bli personligt skadeståndsskyldiga
När det som i min förening sker ett stambyte så måste en styrelse se till att locka med så många medlemmar som möjligt till att renovera sina gamla badrum.

Detta har styrelsen inkl. HSB-ledamoten i min brf inte gjort. Detta kan därmed definieras som ett lagbrott där styrelsens ledamöter blir personligt skadeståndsskyldiga. Hela styrelsen (utom kanske de som ev. reserverat sig) är lika skyldig i detta brott mot vårdplikten.

Medlemmar som sköter sig kan få betala för de medlemmar som missköter sig
Stambytet är ett unikt tillfälle ungf. en gång varje sekel som föreningens standard kan höjas. Även om ett badrums livslängd är max 25 år så är det få badrum som renoveras så "frekvent". Detta kan leda till skador inte bara på den enskilda medlemmens badrum utan även medlemmens grannars bostadsrätter. Alltså skador som sprider sig, och som även drabbar föreningens egendom, så att sedan resten av medlemmarna, även de som skött sig, får betala för de som misskött sin bostadsrätt.

Styrelsen måste påverka medlemmarna till att renovera sina gamla badrum
Därför är det oundvikligen så att en styrelse är skyldig att i samband med stambyte göra allt som står i styrelsens makt för att - med ärliga och lagliga medel - styra medlemmarna till att renovera sina badrum vid detta tillfälle. Oavsett hur stambytet görs (nya rör, strumpa/nytt plaströr, relining, etc).

Styrelsen ska göra en upphandling för badrumsrenovering
Den största moroten är en gemensam upphandling.
Styrelsen i min brf har inte lagt två strån i kors för att de som renoverat sina badrum skulle få rabatt. Ingen upphandling har gjorts av styrelsen (i princip inte ens för stambytet). I stället har medlemmarna betalat rena överpriser för sina badrumsrenoveringar av den entreprenör som står för stambytet. Medlemmarna har helt enkelt levt i tron att styrelsen ordnat dem bra priser, fast de i själva verket närmast kan beskrivas som ockerpriser.

Skäl för att vägra ansvarsfrihet och utkräva skadestånd
Med andra ord så kan stämman enbart pga detta vägra styrelsen ansvarsfrihet och kräva styrelsens ledamöter på personliga skadestånd.

Smurfen
2008-12-21, 00:10
publicerade tidigare detta under "Finn fem fel ..." men eftersom den verkar hänga ihop med den här tråden så publicerar jag, med ett tillägg, här också.

hej! ville bara göra en kort inflikning. hoppas jag inte blir bannad för detta. underligt nog så är jag faktiskt lite skraj för just detta..

bor i samma förening som Admin o om man läser här så är det ju lätt att tro att det (att bo i föreningen alltså) skulle vara förenat med plåga. men så är inte fallet. under året har vi fått våra rör utbytta, och i samband med detta också (för egen bekostnad) renoverat badrummet. renoveringen av badrummet var helt o hållet frivillig, en del i huset har som vi valt att "passa på" när rören ändå ska bytas, andra har valt att inte göra så. de olika hantverkarna har samarbetat bra med varandra, och det har vart lätt att få tag på byggledaren om man haft ngn fråga. sammantaget vill jag säga att det hela har sköts supersmidigt. är så nöjd som jag kan bli. varje gång ngn skulle komma in i lägenheten har vi fått meddelande om det i god tid, och sen antingen kunnat lämna nycklar till hantverkarna eller se till att vara hemma själv. rören i hallen (som går genom en garderob) var vi först lite oroliga för eftersom vi nyligen bytt ut orginalgarderoben till en nyare med skjutdörrar. men också det löstes smidigt genom att vi fick hjälp av duktiga snickare att bygga om garderoben. slutresultatet är att man knappt märker att ngt rörbyte gjorts. de nya rören går visserligen utanför väggarna, men de gör de väl i de flesta nyrenoverade hus. o ngt tal om ngn drastisk utrymmesminsking är det inte, totalt har ca 10 cm utrymme försvunnit av varje hyllplan, o rören i badrummet går ju längs med taket så där har man ju knappast ngt behov av utrymmet iaf. ok, jag håller med om att det inte är som tidigare, det är bättre!

jag tror att detta (och mkt annat) är en principfråga för Admin, han tycker inte att han fått gehör för sin åsikt, men snälla du, alla vi andra då? jag är en stor anhängare av demokrati men nu är det ju faktiskt så att när man bor i lägehet så måste man räkna med att samsas med andra. det funkar inte annars (som synes). vad jag kan förstå (har inte hört ngt annat) så kom vi i föreningen överens om att rörbytet skulle göras på det sätt som det sen har gjorts (och som också verkar vara det mest vanliga sättet). inga konstigheter. jag har pratat lite med folk i min trappuppgång o ingen har varit missnöjd. jo visst, allt är inte solsken när det borras o väsnas, men hej det får man räkna med o i slutändan har ju allt blivit bra!

ps. läste precis Admins inlägg ovan om "ockerpriser". här måste jag erkänna att jag levt i tron, och gör så fortfarande, om att vi faktiskt fått rabatt på renoveringen. men eftersom jag inte vet vad det skulle kostat om vi anlitat ngn annan firma så kan jag inte uttala mig om så verkligen är fallet.

Not från Admin.
Eftersom samma inlägg placerats på två ställen i forumet har det sista stycket tagits bort här men ligger kvar på annan plats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5027&page=5) i sin exakta utformning, med mina kommentarer till detta i där efterföljande inlägg.

Admin
2008-12-21, 06:55
Ingen har någonsin blivit eller kommer någonsin att bli bannad utan anledning. Då måste man bryta rätt rejält mot det lilla regelverket på ett par meningar som man får när man registrerar sig (med endast de mest grundläggande kraven för hur man ska bete sig). Så även om ditt inlägg kanske mest går ut på att kritisera mig så är det inga som helst problem. Jag gör inte som föreningens styrelse. När styrelsen fick kritik i föreningens forum så stängde de omedelbart ner forumet. Och när det sätts upp något som på det minsta sätt kan tolkas som kritik mot styrelsen på medlemmarnas anslagstavlor (som förpassats till de mörka källarna) så river de ner det sekundsnabbt. Den totala censur som råder i vår förening finns dock inte här, och detta forum är utanför styrelsens kontroll (långt utanför) så här är det möjligt att inte bara kritisera mig, utan t.o.m. den del av föreningen som kanske mer förtjänar kritiken.

OK, du har tagit upp i princip två helt olika ämnen i ditt inlägg;
- stamrörsbytet, och
- mig och mina motioner (vilket du dessutom delvis vävt in i stambytesfrågan).

Jag börjar med att kommentera det viktigaste, dvs stamrörsbytet.
För svar på den andra delen av ditt inlägg, se;
Engagemang och motioner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5642)

UTAN KRAV/ÖNSKEMÅL/KUNSKAP SÅ ÄR ALLT BRA
bor i samma förening som Admin o om man läser här så är det ju lätt att tro att det (att bo i föreningen alltså) skulle vara förenat med plåga. men så är inte fallet.
Jag vet inte om det är förenat med särskilt stor plåga att bo i vår förening, men vad jag vet är att styrelsen inte är funktionsduglig.
Det visar inte minst alla de obesvarade skrivelserna till styrelsen som jag hoppas du sett på föreningssidan.
Har man inga krav, önskemål eller kunskap så är säkert allt frid och fröjd!

RÖR
under året har vi fått våra rör utbytta
En allmän upplysning (eftersom styrelsen inte informerar om något); Rören är ännu inte färdigutbytta. Det finns mer kvar att göra.

BADRUMSRENOVERING
och i samband med detta också (för egen bekostnad) renoverat badrummet. renoveringen av badrummet var helt o hållet frivillig, en del i huset har som vi valt att "passa på" när rören ändå ska bytas, andra har valt att inte göra så.
En del har passat på att renovera sina badrum (tyvärr missade dessa medlemmar ROT-avdraget), och det är riktigt att detta gjorts på egen bekostnad. Detta till nackdel för föreningen, såväl som för varje enskild medlem.
Ingen samordning från styrelsen har förekommit, och ingen gemensam upphandling som kunnat få ner priset rejält.
Efter stambytet så sitter föreningen kvar med ett stort problem som kan kosta mycket pengar för alla medlemmar, nämligen de ännu orenoverade badrummen (vilket är de flesta) med golvbrunnar som sedan länge passerat sin livslängd.
Golvbrunnarna är föreningens ansvar, inte den enskilda medlemmen.
Styrelsen har alltså begått allvarliga fel!

RABATT
här måste jag erkänna att jag levt i tron, och gör så fortfarande, om att vi faktiskt fått rabatt på renoveringen. men eftersom jag inte vet vad det skulle kostat om vi anlitat ngn annan firma så kan jag inte uttala mig om så verkligen är fallet
Ja, självklart har medlemmarna fått rabatt (men på vad?). Frågar man N.H Nordströms så är rabatten dessutom enorm!
Men varför har du inte begärt in offerter från andra så att du kunde jämföra pris? Är inte det att vara lite väl godtrogen?
Varför tror du N.H. Nordströms stoppade offerter till medlemmarna när de förstod att jag kolllade upp priser på andra håll?
Alla måste förstå en så grundläggande sak att om det inte görs en upphandling så blir priset heller inte vad det borde ligga på!
Att jag är den enda som kollar upp priserna är obegripligt, men tyvärr är du inte ensam om att ha trott att priset från N.H. Nordström var det bästa.

MEDDELANDEN
varje gång ngn skulle komma in i lägenheten har vi fått meddelande om det i god tid
Vad gäller att få meddelanden i tid så ser jag inte detta som något problem värt att ens nämna i sammanhanget.
Du har kanske fått dina meddelanden i tid, andra har det inte.
När kryssen skulle ritas i min lgh så var det 1-2 arbetsdagar före detta som info lämnades (tidigare löfte var en vecka i förväg). När termostater skulle bytas kom meddelandet kvällen innan det morgonen efter byttes till termostater.
Men den korta tiden vi ibland haft på oss har i alla fall för min personliga del råkat räcka. För andra har det säkert inte gjort det.

KORRIGERING
o ngt tal om ngn drastisk utrymmesminsking är det inte, totalt har ca 10 cm utrymme försvunnit av varje hyllplan, o rören i badrummet går ju längs med taket så där har man ju knappast ngt behov av utrymmet iaf.
Jag vill understryka att det inte är 10 cm av garderoben som försvunnit, det är 17 cm, vilket faktiskt är nästan 1/3 av garderoben. Plus inredning i garderoben.

VAD HAR BLIVIT BÄTTRE?
ok, jag håller med om att det inte är som tidigare, det är bättre!
Vet du, det skulle vara intressant att höra vad det är du tycker har blivit bättre än innan. Jag tror du glömde förklara detta.
- Det kan väl inte vara att 1/3 av en garderob försvunnit i utrymme?
- Det kan väl inte vara att rör går genom hallen?
- Det kan väl inte vara att det blivit snyggare att rör som tidigare var osynliga nu går kors och tvärs i badrummet?
- Det kan väl inte vara att du ev får ökade kostnader för försäkringen pga detta?
- Det kan väl inte vara att det finns en del av röret som tillkommit där du inte kan stänga av vattnet om det går sönder?
- Det kan väl inte vara att det nu går vattenledningsrör i hall och kök där det inte finns något avlopp?
- Det kan väl inte vara att det blivit mer svårstädat i badrummet pga de utanpåliggande rören?
- Det kan väl inte vara att styrelsen lagt över ansvaret på dig för rören som går genom din hall, ditt badrum och ditt kök?
- Det kan väl inte vara att din lgh sjunkit i värde pga det som gjorts?
- Etc

PRINCIPFRÅGA?
jag tror att detta (och mkt annat) är en principfråga för Admin
Att säga att det är en principfråga för mig är så fel som något kan vara. Det är bara att försöka förenkla och förringa ett antal frågor som är betydligt mer komplicerade och allvarliga än så. Vad får dig att tro detta, för du måste väl ha något som du grundar ditt antagande på här, eller?
Ja, det stämmer att jag inte fått gehör för min åsikt, men det gäller väl inte bara mig? Det är det väl aldrig någon som får i denna förening, utöver styrelsen?

ALLA ANDRA?
han tycker inte att han fått gehör för sin åsikt, men snälla du, alla vi andra då?
Alla andra kan jag faktiskt inte tala för. Vad menar du?
Jag värnar om mig själv och mina egna intressen. Sedan råkar dessa sammanfalla med alla andras intresse, även om alla inte förstår detta.

Jag kan inte ta ansvar för en samling oengagerade medlemmar, utan jag gör vad jag kan göra, och vädjar till intelligens och det sunda förnuftet bland övriga medlemmar.
Mycket mer än så kan ingen enskild och helt maktlös medlem göra, tyvärr.
I en brf så finns det normalt ingen som bryr sig om någon annan. Every man for himself!
Undantaget är mina motioner, där varje motion är för allas bästa!

VAR ÄR DEMOKRATIN? - SKA LAGAR/STADGAR FÖLJAS?
jag är en stor anhängare av demokrati
Det är bra att att du är en stor anhängare av demokrati, men är du också anhängare av t.ex. att lag och stadgar ska följas?
Det tycker i alla fall jag är viktigt. Men här bryts det mot lag och stadgar oavbrutet. Någonstans måste man nog börja reagera lite på detta, i stället för att bara sitta nersjunken i sin soffa och inte bry sig om någonting.
Vad sedan gäller demokrati så vet alla som bor i denna brf att någon demokrati finns det inte ett spår av här.
Om du är en så stor anhängare av demokrati som du säger, varför verkar du inte för att försöka införa lite demokrati i denna brf?

VAD HAR VI EGENTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM I FÖRENINGEN?
vad jag kan förstå (har inte hört ngt annat) så kom vi i föreningen överens om att rörbytet skulle göras på det sätt som det sen har gjorts (och som också verkar vara det mest vanliga sättet). inga konstigheter.
Du säger att vi i föreningen kom överens om att rörbytet skulle göras på det sätt som det sedan har gjorts. Nej, det är tyvärr fel.

Ingen medlem utanför styrelsen har kommit överens om att vi ska bryta mot lagen.
Det fungerar inte så att en styrelse kan bestämma över enskilda medlemmars lägenheter. Styrelsens arbetsområde är de gemensamma delarna. Sedan finns det regelverk (som inte följts) i de fall styrelsens arbetsområde av olika anledningar går in i det som den enskilda medlemmen ansvarar för.
Informationen på stämman om vad som skulle göras var inte komplett (man kan inte ha kommit överens om något som inte ens nämnts) och i vissa fall dessutom avvikande från hur det sedan blev.
Alla medlemmar som inte kom till stämman, och som inte förstod vad stämman handlade om, pga styrelsens medvetet förvillande formulering i kallelsen, fick ingen information förrän hantverkarna började banka på deras dörrar.
Du skriver; "och som också verkar vara det mest vanliga sättet". Vad som är det mest vanliga sättet tror jag varken du eller jag är några experter att svara på, men jag kan bara hoppas att det mest vanliga sättet inte är att bryta mot lagen.VEM SKA SAMSAS MED VEM, VARFÖR OCH NÄR?
men nu är det ju faktiskt så att när man bor i lägehet så måste man räkna med att samsas med andra. det funkar inte annars (som synes).
Ja, jag vet inte om detta upplevts som något problem någonstans eller vad detta har med vad att göra, men här har styrelsen ett och annat att lära sig när det gäller kommunikation, information, samverkan och dialog med medlemmarna. Om man inte går runt med skyglappar så kan alla se hur illa styrelsen sköter sig.

NÖJD OCH GLAD
Jag är glad att du är nöjd med rördragningen. Själv är jag det inte.
Vad jag inte är nöjd med är att styrelsen bestämt att rören ska vara utanpåliggande, utan stöd för detta i lagen.
Plus att det är extremt fult med de utanpåliggande rören i badrummet när de syns så markant.
Plus värdesäkningen om det genomförs.
Plus allt annat som jag redovisat på föreningens sida.
Framförallt är jag inte nöjd med styrelsens agerande och usla behandling av medlemmarna.

VAD DET EGENTLIGEN HANDLAR OM
Du tar upp mycket om vad stambytesentreprenören gjort och hur bra de skött detta (man skulle kunna tro att du jobbar som säljare hos entreprenören ;)), men det är ju inte vad mina inlägg handlat om. Ärligt talat förstår jag inte orsaken till allt beröm du öser över entreprenören här. Jag har tagit upp de fel och misstag styrelsen har gjort. Har du inga åsikter om styrelsens "prestation"? Entreprenörens arbete är av mindre intresse för alla och envar.

När det gäller stamrörsbytet så är det väl bl.a. följande delar (som jag skrivit tidgare) som man som medlem i föreningen bör fundera på och sätta sig in i;

Sammanfattning:
Styrelsen har dragit igång ett stambyte i föreningen där det nu visat sig att styrelsen inte har undersökt de mest grundläggande förutsättningarna inför detta stambyte. Inte ens i denna förenings största åtgärd i historien har styrelsen med ett enda ord informerat om arbetets gång. Det visar att något måste göras. Alla medlemmar måste ta sitt ansvar för att undvika allvarliga konsekvenser!
Vi medlemmar har inte ens fått reda på vad kostnaderna (lån) eller avgiftshöjningarna blir och inte heller vilka problem som uppstått på vägen, med ev. fördyrande tillägg.

Utöver en oacceptabel standardsänkning handlar det också bl.a. om;

vad styrelsen har rätt att göra i medlemmarnas egna lägenheter,
att styrelsen i strid med lagen - och utan att vilja förklara sig, på ett mycket maktfullkomligt sätt - i smyg försöker lägga över ansvaret för vissa delar av det som föreningen ansvarar för (tappvattenrör och golvbrunn) på medlemmarna,
att de förändringar som görs riskerar att skapa nya stora problem för medlemmen och dennes försäkringsskydd, samt ökade kostnader.
Styrelsen har inte informerat hur medlemmarnas privata försäkringar påverkas!
Styrelsen har inte informerat om riskerna med dessa vattenledningsrör som går genom hall och kök, där det inte finns någon avloppsbrunn och där medlemmen inte ens kan stänga av vattnet för en viss del av de vattenledningsrör som går i lägenheten! Etc.
att styrelsen inte anser att föreningen ska ta kostnaden för utbyte av golvbrunn i samband med badrumsrenovering, trots att föreningen är skyldig till detta
att styrelsen inte vill utföra sin skyldighet att verka för billigaste badrumsrenovering,
att styrelsen vägrar svara på frågor (samtliga frågor ignoreras helt !).
Efter 34 skrivelser till styrelsen och 16 motioner så har jag inte fått så mycket som en mottagningsbekräftelse,
att medlemmarna hålls i ett totalt informationsmörker!,
att styrelsen valt att medvetet bryta mot lagen genom att inte följa stämmobeslut,
att felaktiga protokoll skrivs och inte rättas upp,
att styrelsen inte lämnar ut protokoll, trots lagstadgad skyldighet,
att styrelsen bryter mot sin vårdplikt/lagen och inte undersöker misstänkt vattenskada,
att styrelsen missköter sin uppgift som fullmäktigeledamöter,
att styrelsen hindrar valberedningsarbetet (valberedningen får inte information om nyinflyttade, valberedningens kontaktvägar uppges inte, varken i trappuppgångar eller på webbplats, etc),
samt en stor mängd andra problem !!!Styrelsen vill i strid med regelverk förändra medlemmarnas bostadsrättslägenheter (alltså det som hör till bostadsrättshavaren, och inte fastighetens gemensamma egendom) på diverse olika sätt.
Eftersom jag är ganska väl insatt i lagen och stadgarna för denna fråga så har jag informerat styrelsen att det som styrelsen tänkt sig inte är överensstämmande med lag och stadgar, medan andra bitar är osäkra - och därför måste utredas - avseende bl.a. hur en styrelse kan tvinga enskilda medlemmar till att deras bostadsrättslägenheter förändras och försämras med tillhörande värdeminskningar.
Jag har ställt ett antal frågor till styrelsen som tydligt pekar på att jag har rätt. Jag har förklarat att jag inte tillåter att min egen bostadsrättslägenhet förändras utan att styrelsen besvarar frågor och bara för att styrelsen tycker att de har en rätt som en styrelse bevisligen inte har.

Att styrelsen är så oerhört okunnig om vad lagar och stadgar säger är ofrånkomligen en fara för medlemmarna. Det är också en av grundorsakerna till att det blir så mycket fel i det som görs av styrelsen. En styrelse som är okunnig om regelverken, som inte vill informera och som inte vill involvera medlemmarna är en alldeles särskilt farlig styrelse i kombination med oengagerade medlemmar som inte ställer krav på styrelsen.
Konsekvensen blir en inte fungerande förening. Vi ser att det är en stor avflyttning från föreningen, och tyvärr är det ofta så att de flesta gör det enkelt för sig och lämnar det sjunkande skeppet. Lösningen är annars ganska enkel. Det krävs bara lite engagemang bland medlemmarna. I stället för att bara gå på stämman utan att ha något att tillföra, så kanske man ska gå på stämman och framföra konstruktiva synpunkter samt börja ställa krav på styrelsen.
Styrelsen har inte vågat besvara en enda fråga. I stället har styrelsen valt att anlita HSB Malmös advokat Mats Engstrand, troligen för att försöka tvinga medlemmar till något som styrelsen definitivt inte har laglig rätt att göra. Styrelsen har inte med ett ord bemött de frågor som ställts. Inte ens synnerligen viktiga och akuta frågor till styrelsen om en misstänkt vattenskada (styrelsen vägrar undersöka detta trots att det är styrelsens skyldighet enligt lag).

Medlemmarna har uttalat stöd av lag och stadgar, men styrelsen väljer ändå att ignorera lagverket och bussa HSB Malmös advokat på medlemmar som ställer frågor. Ett rejält maktmissbruk från styrelsen, som tyvärr understöds av HSB.
OBS! Advokaten som styrelsen anlitat är endast för att styrelsen vill skydda sig själv, och är inget som på något sätt gagnar föreningen i övrigt. Styrelsen har ingen som helst utsikt att vinna något på detta eftersom lagen i denna fråga är så tydlig som den faktiskt är. Det blir i stället medlemmarna som får betala för att styrelsen försöker klara sig undan de fel som styrelsen begått. Alltså på precis samma sätt som styrelsen låtit varje enskild medlem betala runt 1.000 kr helt i onödan bara för tre stämmor där styrelsen också anlitat advokater samt HSB för att klara sig ur en för styrelsen besvärlig situation. Inte för medlemmarnas bästa.

Styrelsen väljer att inte ens avvakta svar från HSB Malmös jurister (som ändå alltid är på styrelsens sida, inkl. sin HSB-ledamot i föreningens styrelse) vad som gäller. Förmodligen eftersom HSB förklarat för dem att styrelseledamöterna riskerar att bli personligt skadeståndsskyldiga pga hur styrelsen på ett allvarligt sätt misskött sina uppgifter. Styrelsen är idag säkert väl medveten om att ifall styrelsen skulle besvara ställda frågor från medlemmarna så skulle styrelsen bara gräva ner sig djupare och därför föredrar styrelsen att försöka hålla medlemmarna oinformerade.

Hur kan styrelsen ignorera frågor från medlemmarna? Finns det något tydligare exempel än detta att något är allvarligt fel? Om styrelsen bara besvarar ställda fråga och och svar finns på frågorna så är ju allt gott och väl. Men att bara helt strunta i att svara är synnerligen respektlöst. Styrelsen har inte ens förklarat sitt agerande med att de inte vet. Jag vet att styrelsen inte vet vad som gäller avseende rördragning, försäkringar och vem som ansvarar för vad, men inget blir bättre av att bara sticka huvudet i sanden.

Styrelsen kommer troligen, precis som i tidigare lägen, försöka skjuta skulden på enskilda medlemmar för de fel och misstag styrelsen begått. Förhoppningsvis förstår alla att detta är omöjligt. Styrelsen måste i stället ta ansvar för sitt agerande och förklara sig.

Det är viktigt att föreningen, för att säkra föreningens framtid, har en styrelse som är kunnig i styrelsearbetet och som inte agerar nochalant mot medlemmarna. Frågor från medlemmarna måste besvaras utan att medlemmarna ska behöva riskera att styrelsen skickar en advokat på dem bara för att de ställer frågor. Föreningen måste ha en styrelse som inte hindrar valberedningens arbete på det sätt som tyvärr denna styrelse gör (styrelsen uppger inte ens tel.nr). Medlemmarnas intresse ska komma i första hand. Medlemmarna måste ha insyn i styrelsearbetet, styrelsen ska informera och involvera medlemmarna i det som händer i föreningen. Föreningen måste ha en kompetent styrelse som löpande arbetar för ett fungerande regelverk med väl utformade stadgar. Om föreningen ska ha en styrelse med ett av Sveriges högsta arvoden i förhållande till prestation så måste medlemmarna också ställa någon form av krav på denna styrelse att prestera. Medlemmarna måste t.ex. veta att det inte kommer löpande chockhöjningar av månadsavgiften, i motsats till hur det nu fungerar


UNDANTAG
Normalt sett är det inte tillåtet att kopiera samma inlägg till flera trådar (varken i detta eller i något annat forum på andra sajter), men jag gör här och nu ett unikt undantag, och kommenterar dina synpunkter om mig under den andra kopian av ditt inlägg.

Tack för dina synpunkter, och
En God Jul önskas, fritt från borr & sånt :)

Not.
Brutit ut några inlägg om golvvärme och lagt dessa som separat tråd;
Golvvärme och dolda rör i badrum (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15705)

stephan
2009-02-27, 08:33
Tjädern renoverar för 15 miljoner kronor (http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.562258) (Dagbladet, 27/2 2009)

Bostadsrättsföreningen Tjädern i Sundsvall kommer i år att påbörja en större renovering av samtliga lägenheter. Totalt kommer projektet att kosta omkring 15 miljoner kronor.
De totalt 130 lägenheterna i bostadsrättsföreningen Tjädern i Skönsberg kommer att renoveras för drygt 15 miljoner kronor.
– Vi ska byta stammar och fräscha till toaletterna, säger Ingegerd Westin, ordförande i föreningen.
Kalkylen visar att det kommer att kosta cirka 130 000 kronor per lägenhet att byta stammar.

Är detta typiskt bostadsrättsbranchen? En HSB förening ska byta stammar, arbetet är så stort att det får en halv sida i tidningen. Vem uttalar sig, jo HSB??

Lännqvist
2011-08-22, 02:17
Var kan jag hitta fortsättningen på denna fars?