handdator

Visa fullständig version : Vad får medlem göra själv avseende el och rör i lägenheten?


totiki
2008-11-04, 12:02
Vad det gäller rördragning i bostadsrätt;
Finns det en kulventil (ballofix) får man normalt arbeta med det som är efter den, men inte med det som är före ventilen.

Vad det gäller el i bostadsrätt;
Alla nya installationer måste göras av fackman. Gamla installationer kan man få handskas med själv.

Både för rörarbete och för elarbete gäller dock att det ska vara fackmannamässigt utfört.

Francois
2008-11-04, 12:57
Både för rörarbete och för elarbete gäller dock att det ska vara fackmannamässigt utfört.

"Fackmannamässigt utfört" betyder inte att det är en fackman som ska göra arbetet. Som lekman kan man göra arbetet fackmannamässigt.

Men, om arbetet inte är gjort fackmannamässigt, kan det värsta som händer bli att försäkringen inte gäller vid skada, vilket var och en får bestämma ifall det är ett stort problem.

totiki
2008-11-04, 13:07
Det kanske blev oklart?
Jag menar att det som är före kulventilen och nya elinstallationer måste utföras av en auktoriserad/certifierad/legitimerad fackman.
Annat arbete kan man själv utföra fackmannamässigt.

Exempel.
Lägger en medlem in golvvärme där ingen funnits förut, måste en elektriker koppla in den. Men kontakter och armaturer som funnits där sedan tidigare får medlemmen byta själv.

j.a
2008-11-04, 13:29
Lite mer generellt vad gäller el och rör så får man titta i föreningens stadgar. Det varierar mellan olika föreningar, men det brukar stå att föreningen ansvarar för rör och ledningar för elektricitet som föreningen försett lägenheten med OCH där dessa tjänar fler än en lägenhet.

Medlemmen ansvarar för alla andra ledningar och rör till den del de befinner sig i lägenheten och om föreningen inte ansvarar för dem enligt ovan.

I princip får en bostadsrättshavare göra vad den vill så länge man inte riskerar sitt underhållsansvar av lägenheten. Som Totitiki skriver brukar fackmannamässig standard vara ett krav som kan ställas på känsliga arbeten.

Rör får vem som helst jobba med, medan el kräver särskild behörighet. (förutom enkla arbeten som kräver nödig kännedom).

Francois
2008-11-04, 20:22
Jag menar att det som är före kulventilen och nya elinstallationer måste utföras av en auktoriserad/certifierad/legitimerad fackman. Annat arbete kan man själv utföra fackmannamässigt.

Exempel.
Lägger en medlem in golvvärme där ingen funnits förut, måste en elektriker koppla in den. Men kontakter och armaturer som funnits där sedan tidigare får medlemmen byta själv.

Menar du i en bostadsrätt och/eller i en egen villa?

totiki
2008-11-04, 21:02
Det är byggregler som gäller alla byggnader. Sedan kan man göra el- och rörarbeten själv ändå, men då gäller inga försäkringar längre.