handdator

Visa fullständig version : Otillbörlig fördel, FL 7 kap 16 §, prejudikat - Balkonger


Bostadsförening
2008-03-10, 22:59
Bor i en bostadsförening och lyder därmed under lagen om ekonomiska föreningar. Försöker få igenom ett balkongprojekt, men är motarbetad av vissa medlemmar som nu senast hävdar att detta faller under lagens 7 kap 16 §: Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan itll nackdel för föreningen eller annan medlem.
Känner ngn till prejudikat el liknande som man kan hänvisa till för att lugna övriga medlemmar?

schrapet
2008-03-11, 10:26
För drygt 14 år sedan ville jag glasa in min balkong och frågade styrelsen om det gick bra och de hade ingen invändning. Jag sökte till och med bygglov för detta som gick igenom utan att byggnadsnämnden krävde utlåtande från fastighetsägare (styrelsen). Projektet la jag sedan på is eftersom det började bli problem med föreningens ekonomi. Efter några år började en granne till mig glasa in sin balkong och då gjorde jag lika dant. Idag glasar var och en in sin balkong utan att ens fråga styrelsen. Man resonerar ungefär så här:
Har andra fått glasa in så får jag !!:60: //SP

Admin
2008-03-11, 22:45
Det framgår inte vad det är för balkongprojekt eller vilket beslut det handlar om som stämman ska ta så det är väldigt svårt att svara på denna fråga.

Det stämmer att stämman inte får fatta beslut som ger otillbörlig fördel till någon, etc, men det är inget som kan tolkas bokstavligt. Varje sådan fråga är en tolkningsfråga. Det går t.ex. alldeles utmärkt att bygga om balkonger även om alla bostadsrätter inte är försedda med balkonger.

Om det rör sig om inglasning av balkongen så finns det vissa regler för detta. Det är ett antal (ganska många) i min brf som glasat in sin balkong. Jag skulle gissa att de flesta gjort detta helt på eget bevåg. Styrelsen i min brf gick för några år sedan ut med information att om någon ville glasa in sin balkong så skulle man kontakta styrelsen. Men styrelsen kan inte svara på frågan vad som krävs för att få glasa in balkongen så ingen tar någon notis om styrelsens önskan att medlemmarna ska kontakta styrelsen, eftersom de ändå inte vet något.

MrDean
2008-03-13, 10:46
Hittade detta i nättidningen "Hemma i Hsb", hoppas att detta är ett svar som du är nöjd med.

Måste alla bygga balkonger?
I vår förening har det kommit upp ett förslag om att föreningen ska låta bygga balkonger. Är det möjligt att bygga balkonger endast till dem som vill ha?

Svar: Ja, det är möjligt att bygga balkonger endast till de bostadsrättshavare som vill ha balkong. Det är i så fall viktigt att se över hur finansieringen sker eftersom kostnaderna endast ska falla på dem som får balkonger. Det finns flera olika sätt att finansiera balkongerna på. I vissa fall betalar respektive bostadsrättshavare balkongen själv och i andra fall är det föreningen som finansierar balkongen. I normalfallet måste grunderna för hur årsavgifterna är fördelade mellan lägenheterna ses över då föreningen drabbas av ökade kostnader avseende framtida underhåll och eventuella kapital- och räntekostnader.

Enligt HSBs normalstadgar ska stämman ge sitt samtycke till väsentliga förändringar såsom ny-, om- och tillbyggnader av en fastighet. Dessutom måste varje bostadsrättshavare vars lägenhet förändras också lämna sitt samtycke till förändringen. Till förändringar räknas även omständigheter som minskat ljusinsläpp och ökad insyn. Om inte samtycke erhålls från bostadsrättshavare vars lägenhet förändras måste stämman med kvalificerad majoritet ta ställning till förändringen samt att hyresnämnden ska godkänna den.

Om föreningen eller en bostadsrättshavare önskar bygga balkonger är det att rekommendera att föreningen anlitar experthjälp i frågan, exempelvis via den lokala HSB-föreningen.
Sofie Kjellin, förbundsjurist

Admin
2008-03-13, 12:36
Jag vill bara informera om att det som HSB:s förbundsjurister säger och skriver ofta ska tas med en nypa salt.

Allt som de skriver stämmer inte alls. Svaren är ofta vinklade till styrelsens fördel på olika sätt.
Sällan (i princip aldrig) så redogör HSB Riksförbund för medlemmens rättigheter.
Notera luddigheten i Sofie Kjellins svar och rekommendationerna att anlita HSB. Typiskt de svar som HSB Riksförbund ger. De tycks vara väldigt rädda för att vara alltför konkreta och tydliga i sina svar så att det HSB säger inte ska kunna användas mot varken HSB eller styrelsen.

Om man gör en sökning i sökmotorerna på "Sofie Kjellin" så kommer denna sida (http://hotpot.se/hsb-juridik-fraagor.htm) upp först (av 30.000 sidor).
Där har jag gett ett exempel på de galna svar som HSB ger, som dessutom berör aktuell fråga ("väsentliga ny-, om-, och tillbyggnader").