handdator

Visa fullständig version : Fullmäktigeledamöterna - Vad gör de?


Admin
2008-02-17, 16:54
Varför skriver fullmäktigeledamöterna inga motioner?

I HSB Malmö så skrivs det färre än en motion per år, och detta dessutom från endast en handfull fullmäktigeledamöter.

Till årsstämman 2008 i HSB Malmö så står jag för 178 motioner.
Det är fler motioner på en enda stämma än vad som kommit in under hela HSB:s livstid.

Resterande 18 motioner har skrivits av tre "vanliga" medlemmar samt styrelser eller delar av styrelser.

Motioner = engagemang
Antalet motioner är det tydligaste tecknet på nivån av engagemang i en förening. Med andra ord så är engagemanget bland dessa ledamöter i princip noll.

Alla fullmäktigeledamöter sitter dessutom i styrelsen i sin egen brf (pga att medlemmarna inte förstår att dessa inte ska väljas för detta uppdrag).

Det finns alltså all anledning för medlemmarna att oroa sig över hur deras pengar hanteras.

Hur kan det ha blivit så här illa?

Fredde
2008-03-27, 13:45
Man får hoppas att fullmäktigeledamöterna är bättre på att läsa än dom är på att skriva motioner. Om så är fallet finns nu en ypperlig möjlighet att få till förändringar i en organisation som varit och är fylld av problem i styrelse och ledning. Engagerade fullmäktigeledamöter har en unik möjlighet att på stämman yrka bifall på de många bra motioner som inlämnats. Sen får man ju i framtiden utgå ifrån att fler motioner kommer att skrivas och inlämnas av representanter för medlemmar i våra bostadsrättsföreningar.