handdator

Visa fullständig version : Räkenskapsmaterial


tractors
2008-11-03, 19:20
I styrelsen i vår privata BRF har vi diskuterat skyldigheten att arkivera räkenskapsmaterial. Själv är jag av den uppfattningen att vi måste arkivera fakturor etc i minst tio år. Andra har en annan uppfattning. Vilken lag?

j.a
2008-11-03, 19:35
Bokföringslagen

7 kap 2§
Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De skall bevaras fram till och med det tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De skall förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.
Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsnformationen i den form som anges i 1 § första stycket 1 eller 2 skall hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid som anges i första stycket.