handdator

Visa fullständig version : Avgiftsgruppen - elkostnader


stephan
2008-11-01, 10:46
Är det rätt sammansättning av den så kallade avgiftsgruppen?

Bakom Avgiftsgruppen står HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige.

Utdrag ur deras analys från Nils holgersson.

"I år är det framförallt elhandeln som dragit iväg med ökning på 18,7 procent, även elnätsavgiften har ökat mer än KPI (konsumentprisindex). Sammantaget har elkostnaderna ökat med över 10 procent."

Någon somenklare än avgiftsgruppen kan förklara hur mycket elpriset stigit?