handdator

Visa fullständig version : "Städning" av förrådsgångar i brf


Mange
2008-10-31, 17:19
Kan styrelsen städa och KASTA vad som står i källar/vindsgångar, alltså utanför förråden utan att i förväg informera om att man tänker göra det? Någon som vet? Kan jag som enskild medlem i så fall också gå och städa/kasta. Tilläggas skall att det var inget som stod ivägen (tyckte i alla fall inte jag) :15:

Admin
2008-10-31, 17:27
Styrelsen har ansvaret för de gemensamma utrymmena, och i gångar/trappor ska det som regel inte finnas något oavsett om det det kan anses stå i vägen eller ej (det blir ju lätt en besvärlig tolkningsfråga, om man ska ge sig in på vad som står i vägen).

Saker som står i källargångar och vindsgångar är en onödig säkerhetsrisk.

En sund styrelse går ut till alla medlemmar och först informerar om att gångar/trappor ska hållas fria. Om så ändå inte sker går styrelsen ut med information till alla medlemmar att efter t.ex. två veckor så kommer styrelsen se till så att allt kastas som står kvar i gångar/trappor.

Har styrelsen inte gjort detta så är det beklämmande, och då kanske medlemmarna borde fundera på om de vill ha kvar denna styrelse.

Hoppas du inte förlorade något värdefullt.

totiki
2008-10-31, 17:29
Det var alltså ingen utlyst städdag?

Det är annars vanligt höst och vår att man har det. Där just källare och vindar gås igenom. Gamla cyklar på gården, lövkrattning, rensning av rabatter, fönstertvätt i trapphuset, utemöbler oljas och tas in, grusgångar rensas, kolla takpannor, service på tvättmaskin, torktumlare och värmepump. Jag bara kollade vad vi gjorde förra helgen. Fast alla hade fått information givetvis.

j.a
2008-10-31, 17:36
Kan göra ett mer ordentligt svar på detta senare men detta är snabbt...

Det enkla svaret är nej, styrelsen i en bostadsrättförening får inte slänga eller ta sådant som står i gångar eller på gården eller på annan plats.

Det är istället att betrakta som hittegods och ska lämnas till polisen om man inte vet vem som är ägaren, dessutom måste man göra detta inom en visst frist från att man upptäckte sakerna (vilken jag inte har i huvudet)

Är det uppenbart s.k övergivet gods kan man också i regel ta hand om det, emellertid kan man i regel inte räkna med att någon övergivit saker av värde på detta sätt. Därför kan man räkna med att tillämpa den sistnämnda regeln framförallt på saker med lågt eller inget värde.

Saker utan värde som verkligen är skräp/sopor kan man också i regel ta om hand. (t ex tomma plastpåsar eller tidningspapper m.m.)

Om någon olovligen tar vad som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det på detta sätt kan det faktiskt innebära straffansvar. I vart fall om någon har för avsikt att behålla föremålet.

Admin
2008-10-31, 17:50
Mjae, så enkelt är det nog inte?
Talar vi om saker som cyklar och liknande så är det klart att det inte bara är att kasta detta rakt av, utan att informera. Men talar vi om det du nämner, j.a., som "uppenbart övergivet gods"; gamla mattor, eller tomlådor eller en gammal tom resväska eller annat skräp så skulle jag vilja säga att det bara är att slänga.

Var gränserna sedan går för skräp och "hittegods", ja det vet inte jag. Frågan är om någon vet... det går ju inte att sätta några klara gränser.

Har föreningen sedan i sina stadgar ett regelverk som säger att inget får placeras i gångarna så skulle jag vilja säga att det ger styrelsen ytterliggare stöd för att slänga det som står i gångarna.

I min brf så har föreningen en "mellanförvaringsplats".
Inget som hittats/samlats in slängs utan att det befunnit sig i denna förvaringsplats under en viss period (vet inte hur länge, men bör kanske vara minst tre månader).

dick
2008-10-31, 18:28
Håller helt med admin! Vill också passa på att förtydliga att fastighetsägaren (via styrelsen) har skyldigheter enligt lag att sörja för en god brand- och utrymningssäkerhet, vilket innebär att man mer eller mindre är skyldig att hålla rent i föreningens utrymningsvägar (trapphus och källargångar).

En mellanlagringsplats är ju ett jättebra sätt att lösa det hela, men om det inte finns så kan man ju undra om det är ett krav. Dessutom kan man ju fråga sig varför någon skall ha saker stående i källargången? Har man inte förråd? ...och är man inte mer rädd om sina saker så...

// Dick

Francois
2008-11-01, 18:48
Mjae, så enkelt är det nog inte?
Talar vi om saker som cyklar och liknande så är det klart att det inte bara är att kasta detta rakt av, utan att informera.

Nej, även om man informerar är det inte ok att slänga saker (som inte är avfall), precis som j.a. har sagt. Upphittade saker (t.ex. cyklar) ska lämnas till polisen (enligt polisen). Det kan vara så att medlemmar som har flyttat har glömt en cykel. Om cykel har slängts, kan föreningen vara skyldig att ersätta cykeln.

I vår förening har vi ändå bestämt att slänga grejer som stått länge, och vi är beredda att betala en kompensation ifall det skulle visa sig att ägaren till "saken" visar upp sig. Sannolikheten är liten, och kostnaden också liten. Det viktiga är att vi är medvetna om risken vi tar.

Admin
2008-11-01, 21:00
Upphittade saker (t.ex. cyklar) ska lämnas till polisen (enligt polisen).
Då tror jag den polis som sagt detta till dig har fel.
Normalt går det till så att föreningen går ut med information om att alla ska märka upp sina cyklar eftersom omärkta cyklar kommer att slängas. Sedan samlar föreningen ihop vad som tycks vara överblivna cyklar. Dessa placeras någonstans under tre månader, och sedan slängs de cyklar som ingen efterfrågat under denna period, alternativt säljs om det finns något värde i dem (och där pengarna för dessa cyklar går till föreningen).

Sedan anser jag det vara självklart att föreningen normalt kan slänga det som placerats i gemensamma utrymmen, inte bara uppenbart avfall (som alltid är en definitionsfråga). Men det viktiga här är att styrelsen informerar om vad de gör. Styrelsen kan inte bara slänga vad de känner för.

Francois
2008-11-01, 23:17
Då tror jag den polis som sagt detta till dig har fel.
Normalt går det till så att föreningen går ut med information om att alla ska märka upp sina cyklar eftersom omärkta cyklar kommer att slängas. Sedan samlar föreningen ihop vad som tycks vara överblivna cyklar. Dessa placeras någonstans under tre månader, och sedan slängs de cyklar som ingen efterfrågat under denna period, alternativt säljs om det finns något värde i dem (och där pengarna för dessa cyklar går till föreningen).

Sedan anser jag det vara självklart att föreningen normalt kan slänga det som placerats i gemensamma utrymmen, inte bara uppenbart avfall (som alltid är en definitionsfråga). Men det viktiga här är att styrelsen informerar om vad de gör. Styrelsen kan inte bara slänga vad de känner för.

Här står det: http://www.polisen.se/inter/nodeid=4272&pageversion=1.jsp
Om jag tolkar detta rätt (kolla Kvarglömda föremål på offentlig plats), så kan man tycka att en brf är som en buss, McDonals eller dyl. Alltså äger föreningen övergivna gods på brf:s område efter 3 månader. Du hade rätt Admin.

Angående att märka cyklar, finns det ett alternativ som jag tycker är bättre och som jag anänder i vår förening. Jag kallar det för Uppsala-modellen, eftersom Uppsala har använd denna metod för cyklarna på stan. Jag märker alla cyklar (med en liten lapp klistrad på cykeln) och informerar de boende att de ska ta bort lappen. Om lappen finns kvar efter en viss dead-line, samlas cyklarna i en synlig "hög" så att de boende får en sista chans. Det är ungefär samma metod som Admin beskriver, med skillnadne att det är lättare för medlemmarna att ta bort en lapp, än att själv skriva en lapp och märka sin cykel. På så sätt blir det mer tillförligt. Samt att nya cyklar som kommer in i cykelrummet, tillfälligt eller inte, behöver inte slängas av misstag.

Admin
2008-11-02, 07:39
Ja, "Uppsala-modellen" är säkert en bättre metod för att rensa ut cyklar.

Ett tredje alternativ skulle kunna vara att alla medlemmar får lappar att sätta på sina cyklar (inne och ute). Men oavsett vilken metod man väljer måste det vara möjligt att kunna återfå sin cykel inom 3 månader om det uppstått något fel.

Det kan ju t.ex. finnas illvilliga personer som tar bort märkningar från cyklar.

Egentligen räknas nog inte t.ex. en källargång eller vindsgång som en offentlig plats, men den här metoden med märkning av cyklar är i alla fall något som jag vet att polismyndigheten förespråkar.

tette
2010-11-12, 11:37
En ADEX förvaltad förening i Haninge gör så här.
Detta vet jag är ett sätt för förvaltaren ADEX att tjäna pengar.


"Om du har fått din cykel (eller dylikt) bortforslad ber vi dig ta kontakt med förvaltningskontoret på Sleipnervägen 109. Fyll i en blankett om hur din cykel ser ut samt vilket cykelrum den stod i så kommer du få tillbaka den mot en avgift motsvarande bortforslingskostnaden 250kr. Tänk på att det är den enskilde medlemmens ansvar att cykeln märktes upp på ett tillräckligt bra sätt. De bortforslade cyklarna kommer att förvaras i 3 månader från insamlingsdatumet varefter de kommer att kasseras.
Styrelsen har även noterat att ytterligare ett hundratal ”skrotcyklar” märktes upp inför insamlingen. Vi vill därför, återigen, påpeka att det endast är cyklar och barnvagnar i gott användbart skick som får förvaras i cykel- & barnvagnsrummen, dvs. de ska vara hela och rena med pumpade däck. Cyklar/barnvagnar i annat skick får du förvara på annan plats, t ex. i ditt eget källarförråd. Det var endast på grund av platsbrist som dessa cyklar inte samlades in, så en ny cykelrensning är att vänta till våren."

Boende i en brf betalar genom sin avgift cykelrum, ska man då straffas för att inte märkt sin cykel?
Skulle vara kul att se hur ett sånt här ärende skulle utfalla om en boende polisanmälde styrelsen för egenmäktigt förfarande? Man kan ju faktiskt ha märkt sin cykel, men någon illvillig (finns det gott om) har tagit bort märkningen.