handdator

Visa fullständig version : Fritt fram försnilla i HSB?


Admin
2008-10-30, 16:45
Upprörande!
Efter att ha lurat medlemmarna på runt 50 mkr så frikänns idag HSB Malmös f.d. vd Johnny Örbäck!

Se: Frikännande i HSB-affären (http://sydsvenskan.se/malmo/article384278/Frikannande-i-HSB-affaren.html)

Vilka signaler ger nu inte detta?
Jo, det visar att man alltid kommer undan oavsett hur fel man gör.
Vi kanske lika gärna kan ta bort frågan om ansvarsfrihet på stämmorna, för som VD eller styrelse tycks man vara oåtkomlig?

SDS refererar till vad advokaten Per E. Samuelsson säger;
– Det hör till bilden att HSB aldrig klagat på affären. Det finns ingen målsägande. Allt bygger på egna initiativ från polis och åklagare, säger han.
Nej "HSB" klagar inte på något som en VD eller styrelse gör.
Vem är "HSB"?
Det finns ingen inom "HSB" som driver en process mot sig själv.
Alla håller varandra om ryggen... och det är kanske bäst för dem alla?

"HSB" har bara fegt skrivit att de kommer att ställa skadeståndskrav om Johnny Örbäck fälls i domstolen.
Om HSB Malmös fullmäktige tagit tag i detta så hade kanske medlemmarna fått tillbaka de 40-60 miljoner kronorna som försvann i dessa specifika affärer till Panama och runt om i världen (pengar som direkt gjorts omöjliga att spåra), och kanske även andra pengar som medlemmarna förlorat.

Det är som med O.J Simpson.
Alla vet att han begått ett brott, men ändå frikänns han.

Se även;
Rättegång mot HSB-vd om 38 miljoner kr. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3243)

Myggan
2008-10-31, 00:08
Fälld i Tingsrätten-Friad i Hovrätten.
Åklagaren borde överklaga till HD.
Fallet fär ju inte släppas när 2 domstolar har kommet till så olika resultat.

Vet vi om det har kommet några reaktioner från HSB?
Går det att få hela domen utlagd här på forumet?

Släpps detta av åklagaren så är det tyvärr risk att detta medför en ökad aktivitet med "konstiga" affärer på HSB och andra föreningar.

Sammhällsfarligt i stor grad om detta får fortsätta.

Myggan
2008-10-31, 00:42
Millionerna som är borte vill du som medlem inte ha?
För att det va en bra affär för HSB?
Vari finns logiken?

Myggan
2008-10-31, 00:55
Hovrätten friar i HSB mål
(http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=38835&a=138397)
:11:

Henric Lellky
2008-10-31, 01:03
Admin/Tryggve gör här en feltolkning av domen.

Även om jag inte har läst domen mer än vad som refereras till den i media så tror jag knappast att den säger att det är "fritt fram att försnilla i HSB" utan vad domen verkar ha kommit fram till är att brott inte har kunnat bevisas.

Sen har var och en rätt att tro och tycka vad den vill om de omständigheter som förelegat.

Det återstår nu att se om åklagaren väljer att överklaga domen.

Admin
2008-10-31, 06:45
Sedan har HSB tjänat på affären så vad är problemet?
Vad jag läst så är detta bara ett uttalande som Johnny Örbäck har gjort. Det är inget som på det minsta sätt bekräftats. Men om du suttit och lyssnat av rättegången så får du gärna upplysa mig om det kommit fram något som bekräftar att Johnny Örbäcks ståndpunkt här skulle vara korrekt.

Även om jag inte har läst domen mer än vad som refereras till den i media så tror jag knappast att den säger att det är "fritt fram att försnilla i HSB" utan vad domen verkar ha kommit fram till är att brott inte har kunnat bevisas.
Jag gör ingen feltolkning av domen eftersom jag, precis som du, inte läst den.
Jag kommer dock att hämta den och lägga ut den här senare.

Frågan är här, precis som Myggan påpekar, hur har hovrätten lyckats komma till rakt motsatt åsikt jämfört med tingsrätten?

Med min rubrik "Fritt fram att försnilla i HSB" så avsåg jag det som jag läst innan om fallet, inte minst med alla märkliga turer och där medlemmarnas pengar snabbt förs runt, bl.a. till Panama, till så många konton att det till slut blev omöjligt att avgöra vart pengarna tagit vägen. I hur många seriösa affärer går det till så?

Men, som du säger Henric, det ska bli intressant att se om åklagaren väljer att överklaga domen till nästa instans.

HSB Malmö var i alla fall snabbare än någonsin förr med att lägga ut information;

Hovrätten friar i HSB mål

Mot bakgrund av den friande domen i hovrätten mot två tidigare tjänstemän inom HSB Malmö anser styrelsen och verkställande ledningen inom HSB Malmö att ärendet för stunden är avslutat.

-Vi lägger nu det här bakom oss. I och med hovrättens friande dom har HSB Malmö ingen skälig grund för att agera, säger HSB Malmös vd Michael Carlsson i en kommentar.

-Jag har ingen anledning att, utöver vad hovrätten säger i sin dom, ha synpunkter på det som hänt. Jag kan bara konstatera att idag sköts HSB Malmös affärer professionellt.

HSB Malmö är en medlemsägd organisation och det är medlemmarnas resurser som är grunden för verksamheten. Därför är det extra viktigt att alla ekonomiska transaktioner sköts på ett oklanderligt sätt. Genom samarbete med bland annat revisionsföretaget Ernst & Young har de interna rutinerna säkerställts. Verksamheten genomgår kontinuerliga internrevisioner för att säkra att rutinerna följs.

Bengt Skånhamre 2008-10-30

Uppenbarligen tar HSB Malmö ingen hänsyn till att domen kan överklagas, utan HSB vill bara som vanligt snabbt lägga allting bakom sig.

stephan
2008-10-31, 08:00
Per skriver

"I detta fall måste jag säga att jag inte håller med admin. Har vi ett rättssystem måste vi lita på det. Jag satt och lyssnade på rättegången i hovrätten flera dagar och måste nog säga att åklagaren hade svårt bevisa någon skada. Dessutom var det så att snubben som var med på videolänken berättade det flera saknade i tingsrätten.

Sedan har HSB tjänat på affären så vad är problemet?"


Är inte detta ett minst sagt egendomligt fall?
Ingen målsägande. Det var vad jag förstå polisen som satt igång processen?
Åklagaren har alltså ingen annan än polisen som han företräder?
HSB tjänat på affären, vem säger det?
Kunde inte HSB tjänat mer på annan "investering"?

Tänk om mdlemmarna hade varit målsägare istället, utgången likadan?

Admin
2008-10-31, 09:03
Ja, det måste naturligtvis vara HSB Malmös fullmäktige som skulle driva frågan för HSB Malmös 42.000 medlemmar. Men tyvärr så arbetar inte fullmäktige för sina medlemmars bästa, utan dessa fullmäktige tycks mest bara vilja försöka dra nytta av de fester, resor och arrangemang som HSB anordnar... på medlemmarnas bekostnad

Här har åklagaren insett att det inom HSB inte finns någon som driver frågor mot anställda inom HSB (eller mot styrelser som begår oegentligheter), och därför tog han saken i sina egna händer och drev detta fall.

Det är onekligen märkligt att domen går från 3½ års fängelse till ett helt frikännande.
Kan en domstol göra ett så allvarligt fel?
Hur många fel i betydligt mindre allvarliga ärenden är det då som begås ute i domstolarna?

Tyvärr ger inte media någon analys av domen, eller vad det var som gjorde att domslutet ändrades så radikalt.
Från allt vad vi läst tidigare så har det ju varit allvarliga fel som begåtts... men nu har helt plötsligt allt gått helt rätt till?

HSB Malmö har sagt att de skulle kräva skadestånd om Johnny Örbäck & co fälldes.
Så det känns som att HSB Malmö inte haft något förtroende för Johnny Örbäck, även om man fegt valt att inte själva engagera sig för medlemmarna.

Skulle det vara sant att medlemmarna inte förlorat några pengar så är allt gott och väl för just denna bit, men det finner jag föga sannolikt.
Det har väl funnits personer som varit räknekunniga här, och då borde väl i alla fall någon kunna få ihop denna matematik redan från början, tycker man.

Men oavsett om medlemmarna förlorat de 50 miljoner kronor som det först var tal om, eller en mindre summa, eller inte alls, så finns det parametrar här som gör att det känns som mycket skumma affärer som pågått.

clabbe
2008-10-31, 11:08
Såhär refereras domen i Pointlex:
HSB-chefer friade efter annan bedömning av skaderekvisitet

Hovrättsdom: Tre HSB-chefer som dömdes till fängelse i tingsrätten för grov trolöshet mot huvudman frias i hovrätten. Efter att ha gjort en fastighetsvärdering konstateras att huvudmannen inte lidit någon skada.

De tre cheferna har tidigare blivit dömda till ett och ett halvt års fängelse i tingsrätten för sin inblandning i den så kallade Lyfaaffären. Åtalet gällde att Johnny Örbäck och Hans Lindquist ska ha låtit Sundsfastigheter köpa aktierna i Lyfa för 22 miljoner kronor, trots att Lyfa saknade tillgångar - och därigenom ha orsakat att Sundsfastigheter förlorade de 22 miljonerna.

De tilltalade har redan i tingsrätten hävdat att köpet av Lyfa var en del av en större affär. HSB:s köp av Lyfa var en ersättning till ett bolag ägt av en luxemburgsk affärsman, för att denne inte skulle konkurrera med HSB om ett fastighetslöp i Lund.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och ogillar åtalen mot alla tre. Rätten finner att eftersom fastigheten i Lund hade ett värde på minst 220 miljoner, det vill säga mer än köpesumman på 198 miljoner och övervärdet på Lyfa, har inte Sundsfastigheter lidit någon skada.

Kritik

Men det finns kritik mot männen i domen. Hovrätten skriver att den redovisning Hans Lindquist på uppdrag av Johnny Orbäck lade fram för Sundsfastigheters styrelse den ll mars 2002 inte gav någon klar bild av den tilltänkta affären. I stället är redogörelsen närmast vilseledande genom att förvärvet av Lyfa och den rätt som skulle följa därmed helt förbigås. Hans Lindquists förklaringar härtill är svåra att förstå och det är inte lätt att frigöra sig från tanken att värderingen av "byggräatter" till 22 mkr är ett försök att framställa köpeskillingen för Lyfa som en del av köpeskillingen för själva fastigheten. Flertalet av de övriga brister i styrelsebehandlingen som protokolleringen i Sundsfastigheter tyder på kan förklaras av att styrelsens ledamöter var lekmän och att styrelsen av tradition inte lade sig i affärsuppläggen i detalj. Bristerna i redovisningen är dock besvärande för både Hans Lindquist och Johnny Orback. De talar i viss mån för ett annat syfte med köpet av Lyfa än det som de tilltalade angett.

Men någon skada har alltså inte inträffat för Sundsfastigheter. Ingåendet av köpeavtalet avseende Lyfa kan inte ens anses ha föranlett sådan beaktansvärd fara för slutlig förlust som utgör skada. Så som avtalet utformats torde Sundsfastigheter med framgång ha kunnat kräva återbetalning av köpeskillingen om Sundsfastigheter inte hade fått köpa Lyckebacken. Det var också först sedan köpekontraktet avseende Lyckebacken hade undertecknats som Sundsfastigheter betalade ut de 17 miljoner som angavs i avtalet. Att fastighetsköpet formellt kommit till stånd - har Hans Lindquist framhallit - var en förutsättning för att betalningen skulle ske. Detta strider i och för sig mot avtalets ordalydelse men stöds av hur betalningen faktiskt gick till. Såvitt gäller dessa 17 miljoner kan avtalet om köp av Lyfa därrför inte anses ha inneburit någon beaktansvärd risk för att Sundsfastigheter skulle lida skada.

clabbe
2008-10-31, 11:13
Man kan tillägga med ett citat från domen:
för att man ska kunna dömas till ansvar för grov trolöshet mot huvudman krävs - förutom att gärningsmannen missbrukat sin förtroendeställning - att huvudmannen lider skada av gärningsmannens förfarande. Skada betyder i sammanhanget ekonomisk förlust eller beaktansvärd fara för en slutlig förlust.

Åklagaren lyckades inte visa att det skett någon skada, sålunda kunde fällande dom inte utfärdas.

totiki
2008-10-31, 11:39
"Flertalet av de övriga brister i styrelsebehandlingen som protokolleringen i Sundsfastigheter tyder på kan förklaras av att styrelsens ledamöter var lekmän..."

Det här kan man ju förstå.

"Att fastighetsköpet formellt kommit till stånd - har Hans Lindquist framhallit - var en förutsättning för att betalningen skulle ske. Detta strider i och för sig mot avtalets ordalydelse..."

Men att yrkesmässiga "affärsmän", för vi får väl förutsätta att advokater skrivit avtalet, gör sådana formella fel bör beivras. Vi måste kunna lita på att det som avtalas också efterlevs. Annars har avtalen inte längre något värde.
Att huvudmannen inte led någon skada denna gång enligt Hovrätten, var ju turligt. Men hade avtalet följts hade "turen" aldrig behövt åberopas.

Vinnaren skriver historien.

stephan
2009-02-28, 14:42
Örbäck blåst i norsk bedrägerihärva
(http://www.fsve.se/dev/article.php?id=2595)
Man lever som man lär i HSB.

totiki
2009-03-03, 11:28
Nigeriabreven spelar ju på människans girighet, det är därför somliga går på det.
Det verkar vara samma upplägg här.

Och jag tror du har rätt stephan, dom dras till varandra. Eller som man sa förr, "lika barn leka bäst".