handdator

Visa fullständig version : Är styrelsen egenmäktig?


Susanne
2008-10-30, 10:55
I Bostadsrättslag står det (9kap 15§) : " Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna"

Men vad är en "Väsentlig förändring" kontra styrelsens ansvarsfrihet?
Kan styrelsen med "skydd av" att de på stämman beviljats ansvarsfrihet göra stora och kostbara förändringar lite hur som helst.

Så här gick det till i Kungsfågeln för en vecka sedan.
Rätt var det är ser jag fastighetskötaren och några andra "gubbar" sågar ner två lönnar på gården. Maken går ut och frågar vad som pågår. I grinig ton säger fastighetskötaren att det är röta i träden. Röta? Virket var kärnfriskt (vi har bildbevis), det är styrelsen som bestämt att träden ska tas bort fortsätter en av gubbarna. Vi ber dem att låta bli att såga ner fler träd tills vi fått prata med styrelsen. På ren svenska... det sket dom fullständigt i...

Vi frågar styrelsens tillsyningsman om vad som pågår, han flinar och menar att styrelsen har ju beviljats ansvarsfrihet och nu ska träden ner och sedan ska det planteras fruktträd! Jag vill här poängtera att vi inte fått någon som helst skriftlig info om detta från styrelsen innan träden fälldes.

Senare på kvällen ringer Maken till ordföranden och frågar. Har det hela föregåtts av att man tagit ut en trädgårdsmästare för att se om träden är sjuka och i så fall kan de botas? Svaret var nej, det här hade man beslutat själv eftersom träden är sjuka: Sjuka? frågade Maken, ja de har ju mögel på bladen svarade ordf.
Så för att våra gamla lönnar får mögel på hösten har de alltså sågats ner utan att medlemmarna fått möjlighet att yttra sig, eller att man försökt att göra något åt det...
Det är inte endast på vår gård utan även på samtliga gårdar där hälften av träden nu fällts. Det är ju vår boendemiljö! Dessa lönnar har stått här i åtmisntone 30 år och planterades säkert för att fungera som insynskydd för boende på övre våningsplan samt ge fin grönska som skiftar med årstiderna. Dessutom är lönnar förhållandevis "självgående", de växer där de växer och behöver inte så mycket mer tillsyn än att löven ska krattas bort på hösten. (vilket iofs är jobbigt för fastighetskötaren, det får man ju förstå)


Men det kommer mer... Maken frågade ordf hur styrelsen hade tänkt sig fruktträd här uppe på berget ( vi bor på ett berg och har ungefär 30 cm matjord, därefter är det urberg). Nu blev nog ordf lite konfundersam för han svarade "men det har ju vuxit träd där förut så det kan väl inte vara något problem"
Seriöst, hur d_m får man bli? Men det handlar väl om okunskap får man väl hoppas. Människor med normalt gröna fingrar/ förstånd förstår att fruktträd behöver massor med näringrik mylla och därtill riktligt med vatten/gödning för att de skall växa och om sisådär 10 år kunna bära frukt.

I ett infoblad som kom igår, lägligt nog flera dagar efter att träden fällts, stod det följande: "Slänten bakom hus 4 är i stort sett klar. nästa projekt är att stegvis byta ut lönnarna på området bl a för att flertalet lider av sjukdom. Tanken är att först byta ut vartannat träd mot körsbär/äpple eller päronträd. Styrelsen tar gäran emot fler förslag på plantering etc."

Kontentan av det hela och min fråga är:
Har styrelsen befogenheter att göra detta? Har jag misstolkat lagen fel när jag menar att detta är en väsentlig förändring av marken? Eller kan man rubricera det hela som att styrelsen har ansvarfrihet och då kan i princip göra vad som faller dem in?
(kan även som en parentes nämna att jag läst stadgarna och inte funnit att det står något om att styrelsen kan göra vad den vill med marken)

Skulle vara lite intressant med synpunkter!

clabbe
2008-10-30, 11:11
Det låter underligt.
Ansvarsfrihet kan man bara beviljas i efterhand för t.ex. en förvaltning av en förening.
Om det är en väsentlig förändring att ta ner lönnar för att plantera fruktträd vet jag inte. Träd som träd?

j.a
2008-10-30, 11:38
Enligt motiven är väsentliga förändringar ofta kostsamma (men inte nödvändigtvis) och sådana beslut som inte är av (löpande) underhållskaraktär. Om träden de facto är skadade eller sjuka kan man nog se det som en del i förvaltningen.

Väsentliga förändringar av fastigheten kan t ex vara att man tar bort en tvättstuga, upplåter råvinden till bostadsrätter, tar bort vinds och källarförråd. Nya byggnader och en total förändring av utemiljön likaså.

Det är alltså svårt att avgöra, min egen bedömning av det som du berättar är att det inte är en väsentlig förändring av marken eftersom nya träd ersätter de gamla som var sjuka.

Säkerligen kommer fler svar i denna fråga...

totiki
2008-10-30, 11:44
Det är en väsentlig förändring.

Tillsyningsmannens kommentar kan du tyvärr aldrig åberopa ifall han inte sitter i styrelsen, då kan du åberopa hans oförmåga att förstå styrelsens ansvar och som Clabbe säger, betydelsen av ansvarsfrihet. Ifrågasätt ansvarsfriheten i sådana fall på nästa stämma.

Jag förstår dig fullständigt, 30 års tillväxt kapas på ett ögonblick. Träden är tyvärr borta, men fortsatt liknande beteende måste stoppas genast. Annars är det risk för att styrelsen missuppfattar sin uppgift totalt. §1.

schrapet
2008-10-30, 13:04
Utan att fråga antar jag att föreningen är ansluten till HSB eller Riksbyggen. Det går nämligen till så att i dessa föreningar sitter det styrelseledamöter från respektive organisationer och framför diverse "jobbförslag" åt styrelsen. Man propsar på helt enkelt tills ordförande håller med och så slår slag i sak. Man beställer jobbet vad nu det kan vara av HSB/Riksbyggen. Allt annat snack efteråt gentemot medlemmar är bara efterkonstruktioner (i ert fall röta).
Jag känner igen tillvägagångsättet för jag har själv tidigare suttit i en Riksbyggen förening.:18:/SP

Owen
2008-10-30, 13:18
Det rimliga är naturligtvis en opartisk sakkunnig gör en bedömning av trädens tillstånd och avger ett skriftligt omdöme. Det kostar ju en mindre summa, men gör ju att man slipper diskussion efteråt. Andra fall är myndighetsbesiktningar som leder till att exempelvis brandvägar måste anläggas. Man kan ju inte bryta mot vad som myndigheten ålägger föreningen.

Annars är styrelsens uppgift att förvalta befintligt byggnadsbestånd som redan påpekats. Att bibehålla fastigheternas värde så gott som möjligt. Ny-, om- och tillbyggnad måste naturligtvis stämman besluta. Även stora kostnader som innebär att nya lån eller annan finansiering måste till. Det är ju en ekonomisk förening där styrelsen skall tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen.

Francois
2008-10-30, 14:56
En styrelse får ansvarsfrihet (eller inte) för det gångna räkenskapsåret (eller fram till årsstämman, nån som vet?). Det är i alla fall den gamla styrelsen som får ansvarsfrihet. Den nya valda styrelsen kommer att få det (eller inte) ett år senare.
Din ordförande borde gå en grundkurs.

Så, ni andra, får en styrelse ansvarsfrihet för tiden fram till årsstämmans eller för tiden fram till sista dagen på räkenskapsåret? Min gissning är att det är det första alternativet som är rätt, men och andra sidan täcker årsredovisningen på räkenskapsåret, så?

clabbe
2008-10-30, 15:01
På stämman finns det ju ingen som har granskat styrelsens förvaltning från tiden efter räkenskapsårets utgång till tiden för stämman. Hur ska man då kunna ta ställning till om ansvarsfrihet ska kunna beviljas för den tiden?

Min uppfattning är att stämman ska ta ställning till ansvarsfrihet för de som förvaltat föreningen under hela räkenskapsåret. En styrelsemedlem som avgår i samband med en stämma får alltså vänta ett år innan han får veta om han får ansvarsfrihet för den sista tiden av sitt ledamotskap.

totiki
2008-10-30, 15:13
Om inte annat nämns (tidsbestämning), får man ansvarsfrihet från/till stämman svarat "ja".
Alltså från man är vald till stämmans godkännande.

clabbe
2008-10-30, 15:33
Ok. Jag tänkte att det normala var att stämman gav ansvarsfrihet för ett räkenskapsår i taget, men så är det alltså inte om det inte uttryckligen står i beslutet?

Francois
2008-10-30, 16:14
På stämman finns det ju ingen som har granskat styrelsens förvaltning från tiden efter räkenskapsårets utgång till tiden för stämman. Hur ska man då kunna ta ställning till om ansvarsfrihet ska kunna beviljas för den tiden?

Jag håller med dig. Där har vi ett problem, egentligen. Det borde ställas krav på att stämman ska äga rum så snart som möjligt efter slutet på räkenskapsåret, men det finns inga sådana krav, bara att det ska äga rum inom 6 månader efter slutet på räkenskapsåret.

Ska ställa frågan till Riksbyggen, de kanske vet. :62:

totiki
2008-10-30, 16:24
Fast räkenskaperna har inte helt med detta att göra. Dessa är man ansvarig för i alla fall, oavsett ansvarsfrihet. Det kan lyda under skattelagstiftning eller annat ställe i brottsbalken. Stämman kan aldrig ge "amnesti".

Ansvarsfriheten är gentemot föreningen. Det är ett godkännande från stämman att man anses ha "skött sina papper". Och att stämman inte har för avsikt att gå vidare med anmälningar o s v. Och ni har alldeles rätt, glappet finns där.

stephan
2008-10-30, 17:42
"Sjuka? frågade Maken, ja de har ju mögel på bladen svarade ordf. "

Ska man skratta eller gråta.???

Om det regnar mycket på hösten kan mögel bildas i gräsmattor, träd eller buskar.

Det blir dyrt för eran förening om denna ordförande får sitta kvar, och ha inställningen att det som möglar måste bytas ut.

Så här säger Björn Lunden som skriver mycket böcker om bostadsrätt avseende stämmobeslut.

I mindre föreningar kan allt beslutas av en stämma.

Stämman är något mer än bara det högsta beslutande organet i föreningen-stämman är också bästa möjligheten för medlemmarna att diskutera och fatta beslut i olika frågor. därför är det bra om stämman åtminstone behandlar alla viktiga frågor för medlemmarna. Det finns många fördelar:
-det är det mest effektiva sättet att få ut information genom att behandla frågorna på stämman
- Medlemmarna känner större delaktighet om de får vara med och diskutera och fatta beslut
- Styrelsen får den kanske bästa möjligheten att höra vad medlemmarna tycker om olika frågor, frågor som kanske styrelsen senare ska behandla och fatta beslut om.

Att fälla 30åriga lönnar för att de har mögel på bladen utan att informera, diskutera med medlemmarna är är värre än en ansvarsfrihetsfråga.

Vänd dig till pressen, så kanske det ger gehör för att styrelsen som egenmäktigt fattat detta beslutet avgår med omedelbar verkan.

Henric Lellky
2008-10-31, 00:42
Ansvarsfrihet gäller för det gångna räkenskapsåret.

Dock innebär ansvarsfrihet inte att ledamöterna under alla omständigheter är fria från ansvar. Även om ansvarsfrihet beviljas kan skadeståndsanspråk riktas i efterhand. En förutsättning för det är dock att man kan bevisa att beslutet togs på oriktiga förutsättningar under årsstämman och att denna information inte fanns tillgänglig när beslutet om ansvarsfrihet togs.

Utifrån all fakta som tas upp under årsstämman börjar en ettårig preskriptionstid att löpa, vilket innebär att man har ett år på sig att väcka skadeståndskrav. När ett år har fortlöpt kan man inte begära skadestånd, såvida det inte handlar om brott jämlikt Brottsbalken, då gäller de preskriptionsreglerna.

Susanne
2008-10-31, 13:41
:16:Tack alla ni som lämnat kommentarer!
Träd som träd var några inne på, fast det här är en ganska omfattande grej i en liten fristående förening. Jag uppskattar det till ungefär 20-25 lönnar som ska bort och ersättas med fruktträd. Det kommer att bli en rätt kostsam historia när notan sedan ska summeras. Vi har definitivt tillräckligt med utgifter ändå...

Även om några i styrelsen med största sannolikhet inte hanterar sådana nymodigheter som datorer och internet så vet jag att det finns några som faktiskt behärskar detta teknikens under...
För mig tog det mindre än en minut att söka info om lönn och dess sjukdomar, synd att ingen i styrelsen kunnat komma på denna "brighta" idé innan de satte sågen i våra träd! *suckar uppgivet*
(Lönnmjöldagg (http://eskilstuna.se/templates/Page____192116.aspx#))

Våra lönnar som sågats ner för att de är "sjuka" har råkat ut för en åkomma som heter lönnmjöldagg och som man kan bekämpa genom att inte beskära träden.
Eftersom vår käre vaktmästare ser som sin mission att varje höst stympa träden till något som mer liknar pil-träd i Skåne, (ni vet de där knotiga träden man ibland kan se efter vägarna) så är det inte så konstigt att våra lönnar får angrepp.

Nu har jag lagt förslag till styrelsen att låta bli att beskära träden i höst och att sedan låta en trädgårdsmästare ta en titt på lönnarna. Eftersom det i artikeln även finns en kontaktperson som kan svara på frågor kan det ju vara lämpligt att men börjar där.

Nu har inte jag några större förhoppningar om att styrelsen och vaktmästaren bryr sig vad "den där gnälliga kärringen i 18" säger. Ärligt talat så brukar de agera som en sexåring i trotsåldern och i ren trots åker träden ner innan året är slut. För tänk vilket nederlag det skulle vara för vaktis om det visade sig att träden repade sig och att allt berodde på hans årliga massaker på lönnarna!
Det som är gjort är gjort... Nu gäller det att hålla tummarna!

Trevllig helg!

Myggan
2008-10-31, 13:59
"20-25 lönnar som ska bort och ersättas med fruktträd."
Låter ju helt vansinnigt!
Vad händer med marken när man tar bort så många träd?
I Myggan Ett tog styrelsen bort flera björkar och vips vad hände?
Jo förenengen fick dränera om en stor gräsmatta men denna dränering fungerar inte så gräsmattan dränks i vatten med stora sjöar som följd.

Man behöver inte vara proffessor för att fatta att träd tar hand om vatten?

:1:

Francois
2008-10-31, 14:12
Suzanne, om du vill förhindra att träden tas ner, kan du snabbt samla ihop en lista med minst underskrifter av minst 10% av lägenheterna. Med den här listan kan du kräva att en extra stämma hålls. På agendan på extrastämman ska ni ha en motion som yrkar för att de resterande träden inte ska tas ner.
Styrelsen är skyldig att kalla på extrastämman när de fått listan med underskrifter från dig.

Myggan
2008-10-31, 14:21
Exstrastämma med en punkt:"RÖR INTE VÅRA TRÄD"
När du går till dina grannar som skriver på listan så ska det stå längst upp:

Vi som skriver på denna lista vill inte att våra träd ska bort !

dick
2008-10-31, 14:33
Träd är fina, de ger insynsskydd och de ger skugga i sommarvärmen. Men de skymmer även utsikt, de skräpar ner och gör att det blir mörkt i en del lägenheter. Det finns många skäl att ta ner eller bevara, men en vacker dag måste beslutet tas att såga ner dem, om de inte blåser omkull förståss. (och då blir det liv i luckan) Utan att veta allt om denna situation så tror jag det kanske kan vara bra att ta bort hälften av träden nu och ersätta dem. Fruktträd kan man ju vara tveksam till förståss. Äpplen kan kastas omkring och andra frukter drar till sig getingar eller sölar ner i onödan. Men principen att ta bort träd innan de ha blivit så gamla eller stora att man måste ta alla på en gång är nog rätt (oavsett mögel eller ej). För på det viset kommer man att kunna ha en lagom och jämn grönska i området.

...och för tydligehetens skull. Frågan om ansvarsfrihet handlar bara om ekonomisk skada egentligen. Träd måste underhållas eller fällas och det kommer alltid att kosta pengar. Om man tycker att det var fel tid eller skäl för fällning så är det nog inte något man kan ha som grund för att pröva ansvarsfriheten. Men om det var mycket omdömeslöst att fälla dessa träd så kan man naturligtvis avsätta styrelsen. Fast se då till att ha nya kandidater som vill sitta i en styrelse där medlemmarna ifrågasätter deras omdömme så fort de fäller "några träd" (möjlig tanke hos kandidat).

// Dick

stephan
2008-10-31, 14:40
Ett fristående träd konsumerarar vatten Om trädet upptar en markyta av 30 m2 motsvarar detta en daglig vattenkonsumtion av i storleksordningen 300-400 kg

dick
2008-10-31, 15:21
...men uppe på berget samlas sällan stora vattenmassor.

// Dick

stephan
2008-10-31, 15:49
Nä just det, hur skall då äppelträd kunna växa där?

dick
2008-10-31, 15:56
Handlade frågan verkligen om vilka träd som skulle planteras? Jag tycker visserligen inte att äppleträd var en bra idé, men jag kanske skall hålla mig till tråden. Kan styrelsen göra så här, och hur omdömeslöst var det?

...och jag är inte säker på att det var så dumt gjort.

// Dick

Myggan
2008-10-31, 16:32
Styrelsen får inte göra såhär.
"Väsentlig förändring"

stephan
2008-10-31, 16:34
Träd är svårhanterat. Vilket gör att även om det inte klassas som om och tillbyggnad bör styrelsen ta upp avverkning av träd till stämmobeslut.

Träd i Snittningsviken fortfarande het potatis
(http://www.sydostran.se/index.61030---1.html)

totiki
2008-10-31, 17:22
Ju mindre föreningen är, desto lättare är det att inhämta medlemmarnas åsikter och också beakta dem, åsikterna alltså.

dick
2008-10-31, 17:50
Rent generellt är det så att ju mindre ansvar man har för en sak desto lättare är det kräva en massa. Jag har ingen aning om förutsättningarna i det här fallet, men vi har ju i vår förening behövt fälla 4 stora träd som har legat mot fasaderna, och var enda gång har det blivit ett herrans liv. Med lövverk liggande mot fasaden, markiser omöljliga att fälla ut och ett växande problem (bokstavligt talat) som måste hanteras så måste man någon gång skrida till verket. Det är dock ingen som kan tänka sig att själva ta på sig ansvar för rötskador och trasiga hängrännor, så då får styrelsen göra det. Och det är inga problem för den ansvarslöse att KRÄVA att träden skall stå kvar, det går bra. Det går även bra att beskylla styrelsen för att inte agera när de stora träden ställer till problem.

Träd måste fällas någon gång bara, så är det. Med god planering och placering så skall det inte vara några problem. I detta fall misstänker jag att man inte har planerat in förnyelse av beståndet, och då blir det en massa gnäll. Dumt och fegt av styrelsen kanske, men detta som nu sker kan vara något gott på lite längre sikt.

Sedan är det inte generellt en väsentlig förändring att fälla några träd bara för att de är stora och att det visuellt blir en stor förändring. Det kan vara en nödvändig åtgärd. Om detta sedan skulle vara en fråga som nödvändigtvis skall upp till beslut på en stämma så kan man ju fråga sig var gränsen går för hur stora, gamla eller många de måste vara när det blir ett måste. Och man kommer antagligen ändå inte få en tillfredställande majoritet för något beslut.

Träd är en känslig fråga och man bör ibland informera om varför man tänker göra det innan man gör det. På så vis ger man medlemmarna en chans att yttra sig. Tyvärr har man helt plötsligt då tusen experter utan ansvarskänsla efter sig, men det får man leva med.

// Dick

totiki
2008-10-31, 18:10
Det kan mycket väl vara på det viset du beskriver Dick. I ert fall var det ju så.

Vi har kanske inte fått all information i detta fallet, vem vet?
Men så mycket vet vi att de stod på berget och inte i hängrännan, var 30 år och hade fått vita prickar på bladen.
Utifrån vad Susanne beskriver framstår det också som styrelsen inte googlat på nätet.

Jag tycker man skall informera medlemmarna. Vem vet, kanske finns en medlem som är arborist och kan göra det gratis på städdagen.

dick
2008-10-31, 18:15
Självklart kan det finnas kompetenta eldsjälar som kan rädda situationen, men det är ju inte det som det skall hänga på, utan det hela skall ju fungera genom en god planering och information om hur den långsiktiga planen med träden i området ser ut. På det viset får man större acceptans för att fälla ett träd då och då, allt i takt med att det kommer upp nya träd som växer till sig.

// Dick

totiki
2008-10-31, 18:19
Information är a & o alltså.
Det var precis bristen på information som Susanne påpekade från början.
Så då är alla överens till slut.

Susanne
2008-10-31, 18:40
Träden är hårt tuktade och bara ett par meter höga, de skymmer inte eller mörkar ner inomhus för någon. Däremot fungerar de som visst insynsskydd för de som bor på övre vångingsplan (husen är tvåvåningshus). Detta innebär att ungefär varannan av de som bor på övre plan inte kan kika in i grannens sovrum. Efter att hälften av träden sågats ner så är det i princip fri sikt in till alla så det gäller att dra ner persinnerna ordentligt om man inte vill att någon ska se in.
Visst kan man planera för en föryngring som på sikt ska ersätta lönnarna, men det här är inget man gör av ren impuls för att löven har mögel på sig.

Betingelserna för träd och växter är väldigt tuffa här eftersom flera hus står direkt urberget. Vi har planterat lite häckväxter och när vi planterade var det ungefär 30 cm matjord sedan var det sprängsten för hela slanten. Efter ett par år har växterna letat sig ner genom sprängstenen och ner i sprickor i berget och kommer då åt vatten. Ni fårstår väl vilka sysselsättningar vi har varma sommarkvällar? Vattna! En veckas semester och när vi kommer hem så kan till och med tåliga kornell börjat löva av...

Så att ens fundera på fruktträd här är helt idiotiskt.

Har funderat på att försöka få till stånd en extrastämma och ett tiotal underskrifter är lätt att få ihop... MEN många är lite rädda att de ska "stöta " sig med vaktmästaren (som jobbat här i tusen år). Vaktis har en enorm makt och han har skaffat sig ett gäng bundsförvanter som främst består av äldre herrar och ett par damer.

Han har länge varit irreterad på träden och min personliga uppfattning är att det är slitsamt för honom att varje år behöva räfsa löv och sedan klippa träden. Jag tror att han går runt på gårdarna och tutar i de som orkar höra hur sjuka träden är och så får han folk med sig. Hade han varit med i Robinsson hade han vunnit...

Jag håller just nu som bäst på att skapa opinion genom att dels startat ett forum för oss medlemmar på http://kungsfageln.bloggagratis.se/
och att sätta upp anslag om lönnmjöldagg på anslagstavlan. De första anslagen togs ner illa kvickt men nu har det senaste faktiskt suttit kvar hela eftermiddagen. (vaktis slutar klockan 11 på fredagar men det har säkert inte något med det att göra)

Som sagt här får man gå lite försiktigt fram så man inte skrämmer, man får försöka med information i lagom portioner istället annars finns det risk för att allt vänts mot mig och jag blir syndabocken som gör "livet surt för vaktmästaren"

dick
2008-10-31, 22:50
Högst talar fakta! (eller borde göra det) Folk kan ha en massa åsikter på många konstiga och ibland dunkla grunder, så hårda relevanta fakta är det som borde få styra. Om det är vaktmästarn som river ner dina lappar så, hur fel du än har eller hur jobbigt korkad du än är, (nu påstår jag inte att du är det, utan det är bara rent hypotetiskt) så är det ett övertramp som är värt en stor fot (hårt) i den del av kroppen vaktmästarn kanske använder mest.

Admin
2008-11-17, 11:58
Har funderat på att försöka få till stånd en extrastämma och ett tiotal underskrifter är lätt att få ihop... MEN många är lite rädda att de ska "stöta " sig med vaktmästaren (som jobbat här i tusen år). Vaktis har en enorm makt och han har skaffat sig ett gäng bundsförvanter som främst består av äldre herrar och ett par damer.
Så galet det kan bli i en bostadsrättsförening när vaktmästaren har makten i föreningen i stället för medlemmarna. Jag vet att detta inte på något sätt är unikt, men visst är det skrämmande?

stephan
2008-12-03, 19:00
Rubriken till detta ämne "är styrelsen egenmäktig" kan nu konstateras att så är fallet med Brf Vädurens styrelse.

Som jag sagt tidigare håller sedan några månader tillbaka ett nytt låssystem att installeras i föreningen.

UTAN STÄMMOBESLUT.

Idag kom den första informationen om detta passagesystem.

första frågan till er alla som läser detta handlar om barn och cykelrumslåsningen enligt informationen.

Idag finns ett barnvagnsrum i varje port, cykelrum är utspridda med några per höghus och ett för några låghus som bildar en gård.

Idag går portnyckeln till dessa rum.

NYTT.

" För att få tillgång till cykel- och barnvagnsrum kommer du att få lämna en deposition på 300kr."

Är detta rimligt? (som sagt utan stämmobeslut på nytt passagesystem)
Ingick inte detta i ekonomiska planen och andelstalen?

Bara för att ta ett exempel på kommande händelser som talar om att det är IDIOTI.

Mina barn har flyttat ut, men är precis "på gång" att få barn.
Måste jag deponera 300kr för att de vid besök skall kunna ställa in barnvagnen i barnvagnsrummet?

skepparn1964
2008-12-03, 20:37
Man kan ställa sej frågan vad meningen med bostadsrätter var från början?
Det verkar som att många föreningar har en styrelse som är fullkomligt makt galna, och gör vad som helst för att bara klampa på utan att ta minsta hänsyn. Jag har bara bott i hyreslägenheter innan samt haft ett eget hus, men när man hyrde så var ju det klassiska hat objektet han/hon som ej sköter sej i tvättstugan. När jag nu som säkert många har läst försöker mej på att bli medlem i en förening för första gången i mitt liv så stöter jag ju på patrull innan jag ens blivit godkänd som medlem, ja det har gått så långt att det blir hyresnämnden som får ta tag i det hela. Många tycker att man är lite galen som ger sej in i det hela, men jag är av den sorten att rätt ska vara rätt, mao man ska inte ge sej för maktgalna IDIOTER!!!!!

Jag vill passa på att ge en stor eloge till admin som har startat detta forum, och som hjälper många av oss som kämpar mot dessa styrelseledamöter som tror att de vet å kan allt, men i själva verket bara är en påse nötter som inte vet något. Med all respekt för de styrelser som sköter sej.

Mv
Skepparn.

stephan
2009-04-10, 10:19
Att införa ett nytt elektroniskt låssystem för portar, tvättstugor, barnvagnsrum och cykelrum, är självklart en stämmofråga?

Speciellt som kostnaden lär vida överstiga 10 miljoner.

Men inte för brf Vädurens styrelse, där anser man alltid veta bäst.
Ett glatt gäng pensionärer, där ingen har cykel eller barnvagnsbehov kommer på den iden att "spara in" några kronor i denna entreprenad till föreningen.

Detta gör man genom att låta boende betala 300kr för tillgång till barnvagnsrum och cykelrum. samt för storfamiljer som behöver extra nyckelbrickor.

Jag är inte säker på om det kostar 300kr + 300kr om man vill ha tillgång till både barnvagnsrum och cykelrum som är seperata i föreningen.

Varje port har ett barnvagnsrum, medan cykelrummen finns i varje höghus eller ett på varje gård där det är låghus.

För att belysa detta ger jag här ett exempel som en av mina grannar "råkar ut för".

2 vuxna och 4 barn: Cykel och barnvagnsrum 600kr, + extra nyckelbrickor 600kr. summa 1200kr, som tidigare var kostnadsfritt.

Vad gör denna familj? Som så många andra, anser att styrelsen är egenmäktig och ställer cyklar och barnvagn i trpphus, eller på sitt våningsplans utrymme.

Tänk om egenmäktiga styrelser skulle tänka på medlemmarna först, då hade man tagit upp detta på en stämma, och mycket troligt fått en del synpunkter från boende?

Kan man hoppas på att nästa styrelse "straffar" dagens pensionärsstyrelse med att ta ut en avgift för att förvara rollatorn i barnvagnsrummet?

stephan
2009-06-17, 15:29
Brf Vädurens styrelse har mycket tydligt givit markentreprenören stränga förhållningsorsder att inte rensa eller på annat sätt sköta rabatten vid min port.

Hittils i år har man grävt upp och planterat nytt för minst en miljon. Trädgårdsavtalet kostar föreningen över 2 miljoner om året.

Idag har man rensat alla rabatter (cirka 300kvm) på min gård.
Nej inte alla i den rabatt (cirka 4 kvm) utanför min port växer gräset meterhögt, och är nu uppe i höjd med buskarna.

Glömt??? Nej inte det heller då de 6 arbetarna som idag har arbetat här är ungdomar som aldrig tidigare varit här.

Hälsning till brf nyvalda styrelse
Bra besparning av medlemmarnas resurser. :12: