handdator

Visa fullständig version : Hur många bostadsrättsföreningar/medlemmar finns det?


Admin
2008-03-10, 20:48
Lite statistik.

Bostadsrätten är den 3:e största boendeformen efter hyresrätt och äganderätt.

Antal bostadsrättsföreningar och bostadsrätter i Sverige
I Sverige finns det någonstans mellan 25.000 och 26.500 bostadsrättsföreningar (beroende på vem man frågar, uppgifterna går isär men på Bolagsverket finns det drygt 25.000 registrerade föreningar) med totalt 947 102 bostadsrätter år 2012 (alltså i snitt 38 lägenheter per brf).

I SCBs företagsdatabas uppges att det fanns 17 145 bostadsrättsföreningar år 2012 (SCB förklarar det låga antalet brf:ar med de avgränsningar SCB gör).

Aktiva bostadsrättsföreningar
Antalet aktiva brf:ar (brf som äger och förvaltar minst en fastighet) är dock lägre, runt 20.000 st.

Tillägg.
År 2011 uppger vissa källor att av 2,5 miljoner lägenheter så är drygt 900 000 av dessa bostadsrätter (och 1,5 miljoner hyresrätter).
Antalet ägarlägenheter uppges då vara exakt 99 stycken.


Hur många bostadsrättshavare finns det i Sverige?
Hur många bor i bostadsrätt? SCB uppger statistik som visar att det under 2009 fanns 762 000 bostadsrätter i Sverige.
Det är en ökning med 51 procent sedan 1990.
Hyresrätterna är fortfarande betydligt vanligare. Det finns 1 678 000 lägenheter med hyresrätt.
Mer än hälften av de nya bostadsrätterna sedan 1990, 146 000, har tillkommit genom ombildning.
Nästan alla, 94 procent, av de ombildade lägenheterna ligger i storstadsområdena och 75 procent i Stockholms län
Antalet flerbostadshus var totalt 2.476.169 under 2009.

SCB har ingen statistik på antal boende i bostadsrätt.


Det finns 4,5 miljoner bostäder i Sverige
Bostadsbeståndet ökade mellan åren 1990 och 2007 från drygt 4 miljoner lägenheter till knappt 4,5 miljoner lägenheter. Antalet lägenheter ökade med 10,5 procent. Samtidigt ökade befolkningen med cirka 7 procent.
I de tre storstadsområdena ökade bostadsbeståndet något mindre än befolkningen. I övriga kommuner ökade bostadsbeståndet påtagligt mer än folkmängden.

Många flerbostadshus i storstadsregionerna
Andelen flerbostadshus respektive småhus har varit stabil på riksnivå med en knapp övervikt för flerbostadshusen. Men i storstadsområdena är det en kraftig övervikt av flerbostadshus medan mindre kommuner har övervikt av småhus. I småhusbeståndet dominerar äganderätten och i hela riket var andelen äganderätt drygt 80 procent både år 1990 och 2007.


Se Faktabanken: Hur många bor i bostadsrätt i Sverige? - Statistik om brf:ar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21184)


Antal bostadsrättsföreningar per SBC/HSB/Riksbyggen
SBC uppger sig vara störst med 4.300 bostadsrättsföreningar (uppgift saknas över hur många medlemmar dessa 4.300 brf:ar har).
År 2010 uppger SBC själva att de har ca 6.000 anslutna brf:ar och att det i SBCs medlemsföreningar finns ungefär 200.000 hushåll.

Därefter kommer HSB med 3.900 bostadsrättsföreningar med 535.316 medlemmar (2007-10-30, ca. 200 färre medlemmar än år 2005).

Riksbyggen har 3.000 bostadsrättsföreningar (uppgift saknas över hur många medlemmar).
Det ger 11.200 brf:ar totalt.

Resten (nästan hälften av de aktiva brf:arna) är alltså privata brf:ar.

SBC
SBC har drygt 2.000 förvaltningsavtal (år 2006).
SBC uppger sig också vara den bostadsrättsorganisation som hängt med längst (de bildades 1921).
Medelåldern på de hippa styrelseledamöterna i SBC:s styrelse är 68 år (den yngsta är 64 år)!
Antalet bosparare i SBC är 17.000 st.
SBC planerar att bygga 2.000 bostadsrätter mellan 2006 och 2011.

Malmö
I Malmö finns det mellan 1.180 och 1.320 bostadsrättsföreningar.

HSB Malmö
260-265 stycken (dvs ca. ¼, av bostadsrättsföreningarna i Malmö) hör till HSB.
HSB Malmö har sammanlagt 31.000-32.000 lägenheter med 41.000 – 43.000 medlemmar (osäkert medlemsantal inom HSB!).

HSB Malmö 2006 (enl. HSB Malmös årsredovisning):
Malmö.....187 brf:ar... 27.252 lgh:er 45 lgh:er/brf
Svedala.... 24 brf:ar...... 1.060 lgh:er 44 lgh:er/brf
Trelleborg 21 brf:ar......... 714 lgh:er 34 lgh:er/brf
Lomma..... 13 brf:ar...... 1.217 lgh:er 94 lgh:er/brf
Burlöv........ 7 brf:ar......... 628 lgh:er 90 lgh:er/brf
Vellinge..... 7 brf:ar......... 173 lgh:er 25 lgh:er/brf
TOTALT.. 260 brf:ar.... 31.044 lgh:er 55 lgh:er/brf

I Sverige säljs det varje år cirka 40.000 villor, 10.000 fritidshus och 90.000 bostadsrätter.


Hur många bosparare (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=3039&postcount=5) finns det i Sverige?
Totalt 190.000 svenskar köar och bosparar hos bostadsbolagen HSB, SBC, Riksbyggen och JM.

SBC: 18.000 bosparare (år 2010 uppger SBC att de har 16.000 bosparare).
Riksbyggen: 28.500 bosparare.
HSB: 102.000 bosparare.

Övriga: 41.500 bosparare.


Mer om bospar och dess nackdelar (finns fördelar?);

Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1759)

Meningslöst bospara! - HSB Bospar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=66)

Bosparkonto, smygsubventionering - Varför så låg ränta på bosparkonto? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11721)

Uselt att bospara hos SBC (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8742)

Bosparande ger förtur? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14165)

Pengar ger förtur till HSB-lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14219)

Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2011-del2.htm#21) - Motion 2011

stephan
2008-03-10, 21:08
Det verkar vara barnen till grundarna som fick styrelseposterna i SBC och sitter kvar sedan dess?

Ja hur ska denna branch förändras?I nte lär det vara av"ungdomsstyrelsersomi SBC i alla fall.
Inte heller av HSB eller Riksbyggens styrelser,även om de inte har riktigt samma genomsnittsålder.

Admin
2008-03-10, 21:22
:30: Jo, man får nog inte räkna med några särskilt innovativa idéer från styrelser med dylik sammansättning. En stor del av förklaringen till dagens situation är oundvikligen att hänföra till styrelserna. Det behövs lite mer färskt blod och personer med sunda åsikter i styrelserna för att bostadsorganisationerna ska bli lite mer medlemsinriktade.

En av de största uppgifterna är att se till så lagar förbättras och anpassas efter en mer demokratisk miljö, där medlemmarna ges rättigheter och en förbättrad säkerhet.

Men så länge de sitter i styrelserna som varit med om att ta fram de usla regelverk som finns idag så är nog chansen ganska liten att något ska bli särskilt mycket bättre.

SBC skryter dessutom om sin jämställdhet i organisationen, men ändå finns det bara en kvinna i deras styrelse