handdator

Visa fullständig version : Liten BRF - fördel / nackdel


Stefan K
2008-10-28, 18:37
Vi har nyligen köpt en bostadsrätt i en liten förening bestående av 7 st fristående villor. Vi har lite svårt att se fördelarna i att driva detta som en BRF och tycker att det borde bli friköp. Nu till frågan: Vad ser ni som fördel respektive nackdel i en liten förening?

totiki
2008-10-28, 19:37
Roligt ämne.

Jag har bara bott i små föreningar och varit med om ombildningen av den ena samt flyttat in 5 månader efter ombildningen i den andra. Så det blir säkert enahanda från detta håll.

Jag kan se många fördelar av att ha en liten förening. Den största fördelen är att den demokratiska principen får fullt genomslag. För det krävs att alla deltar i styrelsearbetet.

Det finns ekonomiska fördelar i att man kan komma överens om att trappstädning, snöskottning, gräsklippning m fl enklare sysslor utföres av medlemmarna själva. I en stor förening blir detta ändock endast en smärre (mindre) kostnad.
Alla har koll på ekonomin. Ifall varje styrelsemöte har ekonomin som en punkt. Överdrivna exesser som swimmingpool undviks lätt t ex.
Styrelsemötena blir snabba (1 tim) och ofta uträttas det som står på åtgärdslistan mellan varje möte.
Den sociala kontakten mellan medlemmarna främjas och man lär sig att överse med andras brister som andra lär sig att överse med ens egna.

Det finns mer, men jag vill att tråden utvecklas med fler deltagare.
Jag tror dock att det finns fördelar med att vara BRF i jämförelse med fristående villor. Varför bildar man annars en villaförening?

Myggan
2008-10-28, 20:25
Klart det i teorin funkar bättre med en liten förening.
Ganska svårjobbat om man har 1000 medlemmar att ta hänsyn till.

Om och det finns alltid ett om styrelsen i en stor förening har förmågan att lyssna och ivarata medlemmarnas ekonomiska intressen.

Den springande punkten är ju att styrelsen lyssnar på samtliga medlemmar oavsett storlek på förening.

Har bott i en förening med nära 300 medlemmar.
I mitt läge så var det ett j---la jobb att informera samtliga medlemmar med utskick osv.

Gick lite lättare då man införmerade via lokalradion.

Å andra sidan så tvingade dom mig därifrån...

I en förening med få medlemmar vore det ju sannolikt lite lättare att nån lyssnar .Eller?

Francois
2008-10-28, 20:43
Jag bor i en förening med 70 lägenheter och jag tycker att detta är ganska lagom. Tillräckligt stor för att man kan hitta intresserade styrelseledamöter med olika kompetenser (kan var svårt i en liten förening, eller?).

Men om "lägenheterna" består av fristående villor, ser jag verkligen ingen fördel med en brf jämför med att friköpa.

Om man friköper sin villa, har man full koll på sin egen ekonomi, och man beror inte på vad andra tycker. En villaägare får skatterabatt på lånen han har på banken, en förening får inte det. Sen blir villaägarna inte lika fria i en brf.
Om en boende vill inreda sin vind, behöver man då ändra på andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010)? I sin villa gör man som man vill.

Stefan K
2008-11-01, 15:54
Anledningen att vi har lite svårt att se fördelarna att driva våra villor som BRF beror mycket på att vi har väldigt lite gemensamma kostnader. Föreningen består ju av 7 st fristående villor och vi får själva stå för värme, vatten, sophämtning osv. Det som föreningen står för är yttre underhåll. Vi har dock en liten allmänning som vi delar ansvaret med skötsel för.

Naturligtvis är det positivt med en liten förening ur den synpunkten att man lätt får sin röst hörd, men å andra sidan är man väldigt beroende av att de andra 6 sköter sin ekonomi känns det som.

Sedan är det så att just vårat hus ha inredd övervåning med 2 rum samt förråd. De andra villorna är bara ett plan. Därför slår det lite fel som det blev nu när föreningen hade bestämt (det var bestämt innan vi köpte) att de skulle lägga in mer isolering på vinden. Vi har ju en övervångning så vi behövde ingen mer isolering. Men vi får iallafall vara med och betala de andra 6 husens isolering.

Vi inte exakt varför dessa 7 hus byggdes som BRF för drygt 20 år sedan, men jag känner nog att som läget är idag vore ett friköp att föredra.

totiki
2008-11-01, 16:24
Friköp och bilda en samfällighetsförening runt allmäningen och vad mer det kan vara som ni gemensamt kan dela på.

schrapet
2008-11-03, 11:15
I min hemort finns nog Sveriges minsta Brf. Det är en ganska nybyggd fastighet i trä, 2 våningar med trapphus och bara 5 lägenheter. Styrelsen utgör medlemmarna så de konstituerar sig själva och någon årstämma blir det väl inte tal om. I ert fall med fristående villor ser jag dock ingen fördel med Brf eftersom var och en kan lika väl sköta sitt./SP

totiki
2008-11-04, 12:56
Vår brf är också endast 5 lgh. Det känns fint. Alla i styrelsen. Ingen kan klaga på att de inte är informerade. Vi går igenom förra mötet varje gång. Åtgärdslista med ansvarig för varje punkt, så att saker och ting blir utförda. Snabba beslut, det är bara att göra nästa möte till extra stämma om så krävs. Men man måste ha ordinarie stämma och så iallafall. Stadgarna gäller även små föreningar.

En förening kan vara så liten som tre lgh enligt lagen.

Ekonomiskt sett är kanske inte så här små föreningar optimalt, men det beror lite på hur man kommer överens om att sköta ekonomin och uppgifterna. Vi amorterar i den mån vi har råd. Har alltid en kassa på 50% av årsavgiften.

Man blir beroende av varandra såklart, på gott och ont. Är alla pensionärer blir det dyrare, eftersom man kanske blir tvungen att köpa in tjänster som vi nu kan dela på med eget arbete.
Istället känner alla varandra och det är bättre koll. Inga dyra säkerhetslösningar känns aktuellt.

Jag tror alla känner sig trygga, även med förvaltningen.

Francois
2008-11-04, 13:08
Jag tycker att totiki här, ni borde köpa er fria. Då kan ni göra som ni vill, måla om när ni vill, t.ex. När det blir dags för ommålning vill kanske några måla om själva, andra vill anlita en entreprenör, eller vissa vill byta färg, andra vill att alla ska ha samma färg, eller vad vet jag. Ni borde friköpa.