handdator

Visa fullständig version : Extra föreningsstämma


kubben
2008-10-27, 21:38
Vår bostadsrättsförening består av 11 lägenheter.
En extra föreningsstämma begärdes den 5 juli i år av mig plus 2 andra medlemmar i föreningen. På den fjortonde dagen efter det att styrelsen fått vår begäran om extrastämma, erhöll vi ett brev från styrelsen med begäran, att för varje punkt i vår kallelse skulle ett mötestema skrivas. Detta tema skulle formuleras så, att beslutet för varje punkt skulle vara förutsebart. Någon diskussion om de olika punkterna skulle inte förekomma. Man skulle bara fatta beslut. Då vi inte någonstans, varken i våra stadgar, i bostadsrättslagen eller i lagen om ek. föreningar, kunde finna att det fanns speciella regler för hur en kallelse skulle skrivas och då styrelsen själv tidigare hade skrivit kallelser på samma sätt som vi gjort, ansåg vi detta vara ett sätt för styrelsen att försöka förhindra att stämman blev av. Vi vände oss då till Länsstyrelsen med begäran om hjälp att kalla till extra föreningsstämma. Enligt EFL 7 kap. 5 § ska Länsstyrelsen genast kalla till den begärda stämman.

Efter att Länsstyrelsen erhållit vår begäran sändes vår kallelse till vår styrelse för yttrande. Därefter sände Länsstyrelsen vår styrelses yttrande till oss för yttrande!!!??? Härefter kallade Länsstyrelsen till den begärda stämman, som bestämdes till den 28 oktober. I mitten av augusti kallade vår styrelse till en extra föreningsstämma. I kallelsen var en del av våra punkter medtagna men endast för diskussion, då begäran om beslut ej inkommit. I och med att vår styrelse nu tagit upp vissa punkter i vår kallelse, föll ju vår möjlighet att komma till beslut i dessa frågor.
Har någon varit med om liknande agerande från styrelse eller Länsstyrelse?

OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

Myggan
2008-10-27, 23:23
Jag har varit med om en extrastämma där vi preciserade för länstyrelsen om VAD extrastämmans kallelse skulle innehålla.
Frågade inte länstyrelsen vad ni ville det skulle stå i kallelsen?

kubben
2008-10-28, 21:02
Svar till Myggan.
I vår begäran om extra föreningsstämma, sänd till Länsstyrelsen, ingick de ärenden som skulle behandlas på stämman.
Kubben

Francois
2008-10-28, 23:16
Styrelsen har ingen rätt att varken ta bort punkter som ni har begärt ska vara med på extrastämman, eller att bestämma om punkterna ska var för diskussion eller beslut. Det ska stämman ta ställning till. Styrelsen har möjligheten att förbereda ett yttrande om en punkt på agendan, men ska inte ta bort eller ändra punkter som medlemmar ha begärt att ha på extrastämman. Troglitvis får styrelsen lägga till egna punkter på agenda.

Vad säger ni andra?