handdator

Visa fullständig version : Ordförande-våld


andersson
2008-10-26, 12:02
En riktigt obehaglig händelse råkade jag ut för igår lördag.Bakgrunden är detta.C: 6 stycken medlemmar har under året lagt märke till att det vid lika många tillfällen kommit bilar med eller utan släp till vårat sophus och lastat in sopor Vi har påtalat detta för våran ordförande,att vi medlemmar inte har lust att betala sophämtning för mäniskor som inte bor i vår förening.Hur dom har skaffat nycklar är okänt.Det var det vi ville att ordföranden skulle utreda. En av medlemmarna skrev även ned bilnummeret på en av bilarna.Igår lördag när jag skulle slänga sopor, händer detta igen!Utanför sophuset står en bil, och innanför den stängda soprumsdörren befinner sig ett äldre par och slänger sopor,går ut till bilen och kör. Skriver upp bilnumret och ventilerar denna händelse med annan medlem som kommer förbi.Ordföranden som har hört vårat samtal dyker skrikande upp och kallar mig för dj:a lögnhals, samtidigt utdelar han ett knytnävs-slag i mitt bröst( är ganska öm i bröstet idag).Ordföranden skriker även till mig att jag utgör en "störning" i föreningen och att skall vara rädd om mitt kapital i min lägenhet! Hur skall jag hantera denna situation? Tacksam för svar i detta Forum.

mvh Björn.

Admin
2008-10-26, 12:20
Det absolut första du ska göra är en polisanmälan för både hot och våld!

Oavsett utgången av denna polisanmälan så har du ju i alla fall dokumenterat händelsen för framtiden.
Vad jag förstår har du dessutom ett vittne (medlemmen som du praratde med)?

Kontrollera sedan med bilregistret vem som äger de bilar ni skriver upp bilnumren på.
Kan dessa ha någon koppling till styrelsens ordförande?

Berätta gärna om händelsen i en motion (du måste ha med ett yrkande i motionen, men det är inte så viktigt vad detta yrkande handlar om, det viktiga är att händelsen även dokumenteras i en motion så att andra medlemmar får veta hur denna ordförande beter sig).
Bra om så många som möjligt av övriga medlemmar som sett soptrafiken skriver under.

Det skulle kanske gagna föreningen om denna ordförande ersätts så fort som möjligt.

Hans hot om störning behöver du inte ta någon notis om, men det är bra om du föregår hans ev. trick med dels polisanmälan och dels motionen.

totiki
2008-10-26, 12:24
Sms:a bilnumret till 71456 så kommer svar om ägarförhållandena.

Francois
2008-10-26, 12:30
Ja. Du borde också ha pratat med det gamla paret som slängde sopor. Vad gör dem här? Hur har de fått nyckeln? Glöm inte fråga om det händer igen, samt ta bilregistreringsnumret. Eftersom ni redan har noterat ett registreringsnummer, borde ni kontakta bilägaren och berätta varför ni ringer. Ni behöver inte säga att de gör nåt olagligt (de kanske slänger sina sopor i god tro att de får), men ni kan försöka ta reda av vem de har fått tillåtelse, samt om de betalar en avgift, och till vem. Detta är lite detektivarbete. Soprummet är föreningens soprum och inte styrelsens soprum, ni har alltså rätt att få veta hur soprummet används

I grunden är det kanske olagligt att låna ut sin soptunna, men då ska medlemmarna i föreningen bestämma om detta. Och om styrelsen har bestämt detta, ska de informera medlemmarna.

andersson
2008-10-26, 13:17
Tack för svaren! Admin föreslog polisanmälan.Går till polisen idag.Ang.Vittnen så pratade jag med två medlemmar som bevittnade händelsen. Dessa två slog ifrån sig och sade att inte vill lägga sig i bråket,men ändå tyckte dom att detta var ett för- djäkligt uppförande!! Det var kanske tur att jag inte slog till-baka,Då skulle nog ordföranden med en gång börja att jobba för min uteslutning från föreningen!Undrar också om våld mot medlemmar är en orsak till uteslutning,hur hanterar man att det är ordföranden som utövar våld mot medlemmar? En motion skall vi nu skriva på måndag med underskrift av flera medlemmar.Denna ordföranden har även varit inblandat i ett tidigare bråk med en person i valberedningen där han tog tag i denna person.Och att vice-ordföranden uttalat hot mot min person!! Detta börjar att likna en såpa.
Hälsn. Björn

Kulan
2008-10-26, 14:19
Våld eller hot om våld är grund för avhysning.

Francois
2008-10-26, 15:04
Är du säker, Kulan? Har du en referens till en lagtext?

Andersson, jag tycker att dina vittne borde skämmas. Att sakna civilkurage i en sån omfattning som de gör får mig att må illa. De är respektlösa mot dig.

Ni ska skriva en motion? Men för vad? Att man inte får låna ut soprummet till utomstående? Det får man inte göra redan idag. Jag är lite nyfiken på vad motionen ska innehålla.

Har ni pratat med andra styrelseledamöter? Har ni frågat de hur de ser på användning av soprummet? De kanske inte vågar säga emot ordföranden (som minnsam verkar vara en "stark" person) men skulle göra det om de kände att de fick stöd av medlemmar?

Katten Georg
2008-10-26, 20:01
Jag instämmer med Kulan.
Hade en sådan situation i min förening där jag var ordförande. SBC: s jurister sa till mig att det var bara att be honom att flytta om jag kunde styrka att hot förekommit.

stephan
2008-10-26, 20:19
Ja det måste nog kunna styrkas att våld eller hot om våld förekommit.
Direktiven om vad särskilt allvarlig störning som är nytt talar jämför våd, hot om våld med mordbrand.


Kommittédirektiv

Dir.
2007:9
Tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av hyreslagen (Ju 2007:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 1 februari 2007.


Förfarandet vid uppsägning p.g.a. särskilt allvarliga störningar
I dag måste en hyresvärd som vill säga upp ett hyresavtal att upphöra i förtid på grund av störningar i boendet först anmana hyresgästen att vidta rättelse. Hyresvärden måste också under-rätta socialnämnden. Är det fråga om särskilt allvarliga stör-ningar, fordras dock inte vare sig rättelseanmaning eller under-rättelse till socialnämnden. Med särskilt allvarliga störningar avses bl.a. allvarlig brottslighet som har samband med boendet, t.ex. mordbrand eller våld eller hot om våld riktat mot någon annan som bor i fastigheten (se prop. 1992/93:115 s. 21).
Enligt de ursprungliga direktiven skall utredaren kartlägga vilka åtgärder som vidtas vid särskilt allvarliga störningar i boendet. Utifrån resultatet av kartläggningen skall utredaren ta ställning till om undantagen från bestämmelserna om rättelse-anmaning och underrättelse till socialnämnden bör bestå.
Undantagen är välmotiverade. Av betydelse i sammanhanget är också att en hyresvärd som säger upp en hyresgäst på grund av särskilt allvarliga störningar skall skicka en kopia av upp-sägningen till socialnämnden. Socialnämnden ges därmed möj-lighet att ge hyresgästen adekvat hjälp.
Mot denna bakgrund återkallar regeringen utredningsuppdra-get i denna del.

Admin
2008-10-26, 20:47
Någon som ser problemet här?

Om styrelsen hotar eller begår våld, vem ska då avhysa styrelsen/styrelseledamoten?
Det är ju styrelsen som hanterar detta, och ingen medlem har rätt att göra styrelsens arbete här.

En "liten" miss i regelverket?

Katten Georg
2008-10-26, 20:49
Ja det är klart att man måste kunna styrka våld eller hot om våld. Om man kan det så gäller mitt förra inlägg, vilket ju också innehåller att man skall kunna styrka detta.

Francois
2008-10-26, 21:38
Jag tycker också det är olämpligt att en boende som använder våld mot en annan ska få bo kvar.

Men jag kan inte se att det står i lagen att man ha rätt att avhysa en boende som har använd våld en gång mot en annan. Jag litar inte på SBCs jurister lika lite som jag litar på Riksbyggens jurister eller på HSBs jurister (p.g.a. att de haft fle så ofta). Vilken lag reglerar detta? I brf-lagen hittar jag ingenting som stödjer vad SBC:s juristen har sagt.

Om man nu bor i en villa, och en granne (inom vilken radie från mitt hus?) har varit våldsam mot mig en gång. Kan jag kräva att han flyttar? Finns dte nåt i nån lag som reglerar detta? Verkar inte som om det finns nåt i brf-lagen.

andersson
2008-10-27, 10:49
Ja det måste nog kunna styrkas att våld eller hot om våld förekommit.
Direktiven om vad särskilt allvarlig störning som är nytt talar jämför våd, hot om våld med mordbrand.


Kommittédirektiv

Dir.
2007:9
Tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av hyreslagen (Ju 2007:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 1 februari 2007.


Förfarandet vid uppsägning p.g.a. särskilt allvarliga störningar
I dag måste en hyresvärd som vill säga upp ett hyresavtal att upphöra i förtid på grund av störningar i boendet först anmana hyresgästen att vidta rättelse. Hyresvärden måste också under-rätta socialnämnden. Är det fråga om särskilt allvarliga stör-ningar, fordras dock inte vare sig rättelseanmaning eller under-rättelse till socialnämnden. Med särskilt allvarliga störningar avses bl.a. allvarlig brottslighet som har samband med boendet, t.ex. mordbrand eller våld eller hot om våld riktat mot någon annan som bor i fastigheten (se prop. 1992/93:115 s. 21).
Enligt de ursprungliga direktiven skall utredaren kartlägga vilka åtgärder som vidtas vid särskilt allvarliga störningar i boendet. Utifrån resultatet av kartläggningen skall utredaren ta ställning till om undantagen från bestämmelserna om rättelse-anmaning och underrättelse till socialnämnden bör bestå.
Undantagen är välmotiverade. Av betydelse i sammanhanget är också att en hyresvärd som säger upp en hyresgäst på grund av särskilt allvarliga störningar skall skicka en kopia av upp-sägningen till socialnämnden. Socialnämnden ges därmed möj-lighet att ge hyresgästen adekvat hjälp.
Mot denna bakgrund återkallar regeringen utredningsuppdra-get i denna del.
Tack för svaren.Detta med motionen till årsmötet kanske du kan ge mig ett tips till mig?Vi skall träffas några medlemmar idag och försöka få fram något vettigt. Hälsn. Björn.

stephan
2008-10-27, 11:23
Motion avseende ansvarsfrihet till föreningens årsstämma

Bakgrund
Du skriver om händelsen.

Yrkande:
Vi kan inte ha en ordförande som brukar våld mot medlem när jag som medlem försöker skapa ordning och reda, och inte låta icke boende i föreningen använda av medlemmarna betald sopanläggning.

Därav yrkar jag stämman besluta att:

Nuvarande ordförande xxx inte beviljas ansvarsfrihet.

andersson
2008-10-27, 13:55
Ett utmärkt förslag, hoppas att inte det krävs bevis för att för att få med oss stämman i vårt yrkande.

clabbe
2008-10-27, 14:58
Vad har du tänkt göra sen om motionen går igenom?

stephan
2008-10-27, 15:12
Ger inte det sig själv?

En ordförande som inte får ansvarsfrihet för att han slår medlemmar, kan väl knappast väljas om?

clabbe
2008-10-27, 15:40
Varför behövs det ett beslut om att neka ansvarsfrihet för att man inte ska välja om en sådan olämplig person?

PS: att neka ansvarfrihet är ju ett verktyg för att kunna gå vidare och driva sak mot den styrelsemedlem som brustit i sitt ansvar. om det bara handlar om att inte välja om en person tycker jag det är ett knöligt verktyg att använda sig av motionering om att neka ansvarsfrihet.

DS

Admin
2008-10-27, 15:56
Clabbe, jag tror du missade poängen.

Motionen är till för att upplysa medlemmarna, för att förbereda medlemmarna inför stämman och för att visa styrelsen att beter man sig illa så dokumenteras detta i motioner.

Nu finns det i och för sig en punkt i dagordningen för att neka styrelseordföranden ansvarsfrihet vilket gör att en motion om detta kan bli lite överflödig (motionen måste därmed behandlas i samband med punkten för ansvarsfrihet, men det struntar man säkert i att göra på de flesta stämmor), men det är det enda sättet för medlemmarna att få med info till stämman, och yrkandet är egentligen inte så viktigt. Det viktiga är bakgrunden och att få bort styrelseordföranden genom att medlemmarna upplyses om vad det är för en nisse som sitter i styrelsen.

clabbe
2008-10-27, 16:09
Då måste väl det viktiga vara att övertyga valberedningen om att denne person inte kan nomineras för omval. Jag tycker man skjuter bredvid målet genom denna motion.

Admin
2008-10-27, 16:18
I det fall att det finns en valberedning så är det naturligtvis viktigt att informera valberedningen om det inträffade. Håller helt med dig.
Det gäller då att valberedningen inte går styrelsens ärenden samt att valberedningen tar sitt uppdrag på allvar och börjar söka efter en ny styrelseledamot eller ny styrelse.

Däremot är jag av rakt motsatt åsikt när det gäller att man skjuter bredvid målet med en motion som informerar medlemmarna. Mer mitt i prick kan man inte skjuta, med dagens system.

Information är viktigt, och normalt sett är det styrelsen som sitter på informationskanalerna samt medlemmarnas pengar. Stämman är årets enda undantag till detta, och medlemmarna måste självklart utnyttja denna sin enda möjlighet att få ut information på bästa möjliga sätt.

mäklare
2008-10-27, 19:32
motionen borde väl ändå gränsa mot förtal?

Sen borde man väl kunna ordna besöksförbud -> ordförande borde knappast kunna bo kvar utan att bryta besöksförbudet.

Admin
2008-10-27, 19:51
Det beror lite på hur man uttrycker sig i motionen.
Om det beskrivs exakt som det var (utan överdrifter, utan "mothot", dvs kort och koncist) så har jag svårt att se att det skulle vara något problem.
Jag hade inte tvekat för detta.
Det fanns ju dessutom två vittnen.
Och förhoppningsvis en polisanmälan.

Dessutom så har ordföranden möjlighet att förklara sig. Med dagens system har han dessutom övertaget, eftersom han har sista ordet och inte låter motionären yttra sig till det ordföranden skriver som svar på motionen.

Ett besöksförbud skulle också kunna vara en lösning.
Men vad jag förstår så är det betydligt svårare att få sådana i Sverige, jämfört med t.ex. USA.

andersson
2008-10-27, 22:08
Hej Admin! har följt dina råd och polisanmält ordföranden skrivit motion efter stephens anvisningar.Tyvärr har jag inga vittnen,dom vill inte lägga sig i.Valberedningen är i händerna på ordförande, han fixar kandidater till styrelsen efter sina önskemål.Det kommande årsmötet kommer kanske att gå våldsamt till. Kanske är det läge att spela in mötet på band?

Hälsn. Björn

Myggan
2008-10-27, 23:12
Du säger att dina vittnen inte ställer upp....
Tycker di i vart fall du ska uppge namnen på dessa vittnen til polisen därför att når polisen tar ett samtal med dessa vittnen så tror jag faktiskt att dom ändrar sig och vittnar till din fördel.

Francois
2008-10-28, 08:07
Hej Admin! har följt dina råd och polisanmält ordföranden skrivit motion efter stephens anvisningar.Tyvärr har jag inga vittnen,dom vill inte lägga sig i.Valberedningen är i händerna på ordförande, han fixar kandidater till styrelsen efter sina önskemål.Det kommande årsmötet kommer kanske att gå våldsamt till. Kanske är det läge att spela in mötet på band?

Hälsn. Björn

När är det kommande årsmötet? I många föreningar ska motion lämnas till styrelsen 1 månad efter räkenskapsårets slut (vilket brukar vara den sista december, men kan också vara den sista juni). Så, om stämman kommer i november, är det för sent att lämna motion. Om den är under våren, går det bra, men tyvärr går det lång till tills stämman då.

Jag tycker också att du ska nämna de två vittnen på stämman. Har svårt att tro att de kan ha invändningar mot detta, de vill förmodligen inte visa sin feghet framför hela stämman.

totiki
2008-10-28, 08:53
Det viktigaste är väl att ordförandens beteende kommer upp i ljuset så att alla medlemmar blir uppmärksammade på detta.
Det blir omöjligt att sitta kvar utan att det blir en ändring på uppförandet. Visar det sig dessutom att oegentligheter försigår vad det gäller soprummet kan väl inte medlemmarna bortse ifrån detta? Eller kan dom det?

andersson
2008-10-28, 09:52
När är det kommande årsmötet? I många föreningar ska motion lämnas till styrelsen 1 månad efter räkenskapsårets slut (vilket brukar vara den sista december, men kan också vara den sista juni). Så, om stämman kommer i november, är det för sent att lämna motion. Om den är under våren, går det bra, men tyvärr går det lång till tills stämman då.

Jag tycker också att du ska nämna de två vittnen på stämman. Har svårt att tro att de kan ha invändningar mot detta, de vill förmodligen inte visa sin feghet framför hela stämman.

Motions-tiden går ut nu den sista oktober,och mötet är 09-02-05.Efter händelsen vid sophuset såg jag att det ena vittnet och ordföranden hade ett livligt samtal,eventuelt har kanske påverkat denna medlem att hålla tyst om händelsen.Men han kanske ändrar sig på stämman.Ordföranden har kanske fått kalla fötter, han fick besök igår av sin son, som är anställd på Hsb kontor i Helsingborg.Undrar vad det är dom kokar ihop?

totiki
2008-10-28, 10:09
Gör som Admin säger, redovisa vad som hänt. Fakta. Be om svar dels vad det gäller beteendet, dels om soprummet.

Ju mer dom kokar ihop desto mer kommer de att trassla in sig, då gäller det att vara kall och låta övriga medlemmar ta del av detta.
Be ordföranden att hålla sig till era frågeställningar ifall han glider ifrån ämnet. Återkom hela tiden till era frågor som ni vill ha tillfredställande svar på. Svara inte på frågor som han försöker kasta tillbaka, innan ni fått tillfredställande svar på era. Ändra inte på era frågor utan ställ samma fråga igen och igen tills den är besvarad.

andersson
2008-10-28, 11:35
Gör som Admin säger, redovisa vad som hänt. Fakta. Be om svar dels vad det gäller beteendet, dels om soprummet.

Ju mer dom kokar ihop desto mer kommer de att trassla in sig, då gäller det att vara kall och låta övriga medlemmar ta del av detta.
Be ordföranden att hålla sig till era frågeställningar ifall han glider ifrån ämnet. Återkom hela tiden till era frågor som ni vill ha tillfredställande svar på. Svara inte på frågor som han försöker kasta tillbaka, innan ni fått tillfredställande svar på era. Ändra inte på era frågor utan ställ samma fråga igen och igen tills den är besvarad.

Tack för utmärkta råd.Ordföranden vill nog inte släppa sin ställning i föreningen.Det blir nog en strid på kniven!!
Hälsn. Björn.:15:

stephan
2008-10-28, 11:42
Kan man hoppas på att ditt agerande i alla fall gett det positiva resultatet att "andra" inte fortsätter slänga sina sopor i ert soprum?

Myggan
2008-10-28, 12:00
Lämna en kopia till samtliga styrelsemedlemmar på polisanmälan och fråga om övriga styrelse är nöjd med Ordf.

Katten Georg
2008-10-28, 15:46
Stöd för avhysning finns i lagen enligt nedan. Normalt måste man göra en rätelseanmaning först och om rättning inte sker så gäller avhysning utom i direkt hot om våld av allvarligt slag.

Enligt BRL 7 kap. 9 § skall bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte skäligen bör tålas. Är störningarna ”särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning” kan man säga upp utan föregående rättelseanmaning. Höga krav ställs i sådana fall. Jag har t.ex. gjort det när någon hotat styrelseledamot med pistol. Regeln om störningar gäller inte bara gentemot medlemmar utan allmänt för omgivningen, t.ex. lokalhyresgäster osv.

Henric Lellky
2008-10-29, 00:48
Jag hade möjligen polisanmält, precis som Admin/Tryggve skriver. Dock kan det motverka sitt syfte att försöka dra in föreningens medlemmar i denna brottsrättsliga händelse, även om det kan tyckas självklart vid en första reaktion. Sen gäller det att förstå vilken låg prioritet ett sådant ärende hade haft inom rättsväsendet, så det är mer för dokumentationens skull som jag hade polisanmält händelsen än för den eventuella rättsliga effekt anmälan skulle ha.


Sedan hade jag inte skrivit en motion med det innehåll som stephan föreslår.

Jag hade då hellre skrivit motioner om att

a) avsätta ordföranden (om jag hade känt att jag hade haft en rimlig möjlighet att få stämmans gehör till detta) med omedelbar verkan och att genomföra ett fyllnadsval på denna styrelsepost. Här behövs en utförlig (så objektiv som möjligt) beskrivning av bakgrund och händelser som kan hjälpa föreningens medlemmar att ta ställning till motionens yttrande.

eller

b) föreslå stämman ett regelverk för nyttjande av sophuset, m.m. och att utomstående ej får nyttja detta sophus, o.s.v.