handdator

Visa fullständig version : Checklista i händelse av brand i brf!


Admin
2008-10-26, 07:35
HSB Malmö har mycket förtjänstfullt tagit fram en checklista för styrelser/vicevärdar i händelse av brand.
Jag hoppas att denna mycket viktiga checklista sprids i alla brf:ar... i hela Sverige!

Checklista vid brand för styrelseledamöter och vicevärdar i bostadsrättsföreningar

FÖRE inträffad brand
• Ha organisationsnummer för brf lättillgängligt, t.ex. i plånbok/mobil
• Ha försäkringsnummer lätt tillgängligt, t.ex. i plånbok/mobil
• Ha lista på samtliga styrelseledamöters telefonnummer, t.ex. i mobiltelefonens kontaktregister
• Gör upp en beredskapslista för styrelseledamöterna och vem som är tillgänglig och under vilken period
• Försök sammanställ lista på boendes telefonnummer för att snabbt kunna kalla samman dem vid akut händelse
• Sammanställ kontaktlista med telefonnummer över entreprenörer som brukar användas
• Försök ta reda på om någon eller några i brf har behov av extra hjälp i samband med en akut utrymningssituation
• Utse någon/några mediaansvariga – för att möta journalister i samband med inträffad brand/kris
• Uppdatera alla "listor" i samband med styrelsemöte – stående punkt på dagordningen i samband med möte
• Träffa andra brf;ar som varit med om dylika situationer
• Öva din organisation


UNDER inträffad brand
• Kontakta eventuell jour eller bevakningstjänst om avtal finns
• Om möjligt, möt upp räddningstjänst och övriga myndigheter och bistå dem med svar på frågor, så som:
-- Finns det människor kvar i byggnaden?
-- Finns det handikappade kvar i byggnaden?
-- Finns det brandfarlig vara i byggnaden?
-- Finns det särskilda utrymmen som är extra känsliga/värdefulla?
-- Vilket försäkringsbolag är anlitat?
-- Vilket organisationsnummer har brf?
• Kontakta samtliga styrelseledamöter, informera om det som hänt
• Informera samtliga medlemmar snarast
• Uppdatera telefonlistor i samband med informationstillfällen
• Informera ofta, om vad du vet och om vad som hänt
• Dokumentera det du gör – skapa en loggbok eller liknande
• Försök svara på journalisternas frågor så gott det går
• Journalisterna kommer att vara där lika snabbt som räddningstjänsten Tänk på att de kan vara en bra informationsspridare
• Kontakta försäkringsbolag
• Lös av varandra – du orkar max 8-10 timmar!

EFTER inträffad brand
• Informera kontinuerligt om det som händer
• Gör en åtgärdsplan tillsammans med försäkringsbolaget
• Prioritera teleledningar, bredband, tv-antenn, sanering av tvättstugor, mm för att boende skall kunna flytta in så snabbt som möjligt i de mindre drabbade delarna av fastigheten. Försök få vardagen så snabbt tillbaka som möjligt
• Använd upparbetade entreprenad kontakter för att snabba upp sanerings- och renoveringsarbeten
• Använd HSBs resurser (???)
• Be räddningstjänsten komma dit och förklara vad som hänt och varför
• Bistå myndigheter i samband med eventuella utredningar
• Utvärdera egen insats och förbättra

Sedan skulle det behövas en checklista för de boende i händelse av brand; före, under och efter! Någon som har en sådan?