handdator

Visa fullständig version : Hur behandlas motioner?


Admin
2008-03-10, 13:38
HSB Malmös styrelse har blivit riktigt duktiga. De lade i helgen ut sitt tredje nyhetsbrev sedan starten av denna nya och värdefulla information till medlemmarna (enda regionen i Sverige som informerar medlemmarna).
Här kan vi läsa att styrelsen under hösten och årets första månader arbetat med de motioner som kommit in och med att förbättra och korrigera stadgarna.

HSB Malmö understryker att de nya stadgarna, styrelsens nya öppenhet samt motionerna visar på den ökade medlemsorienteringen och att HSB Malmö ska bli en öppnare organisation (detta nyhetsbrev från styrelsen är ovanligt öppet!).


Olika uppgifter om antalet inlämnade motioner
Styrelsen säger sig nu ha fått in över 200 motioner. Dock stämmer detta inte överens med vad HSB Malmö redovisat. HSB Malmö uppger annars att det kommit in 193 motioner plus tre stycken motioner som är hemliga från två hemliga motionärer. Fem av de 193 motionerna tycks ha kommit till efter sista inlämningsdag för motioner.
Varför det nu plötsligt är drygt 200 motioner är något man kan fundera över. Varför uppger inte styrelsen det exakta antalet motioner? Detta förhållande gör bara att man blir lite skeptisk till den påstådda nya öppenheten.


Arbetsgrupp för seriös behandling av motioner?
Styrelsen hävdar att de i höstas bildade en arbetsgrupp för att fånga upp och seriöst behandla varje enskild motion, men vad styrelsen inte säger är att det då bara handlade om mina 14 motioner som inte behandlades i höstas pga att styrelsen då valde att ställa in stämman i stället för att behandla motionerna.


Motioner ska behandlas med respekt!
Styrelsen skriver att det är självklart att varje motion ska behandlas med respekt. Denna inställning glädjer mig mycket och jag hoppas att det också verkligen blir så på stämman. Jag är dock inte helt övertygad om detta, eftersom styrelsen redan förklarat att de inte tänker kontakta någon motionär för att diskutera eller utreda någon motion så att den kan behandlas på ett så smidigt sätt som möjligt på stämman. Hur kan då motionerna behandlas med respekt?


Skapat speciellt arbetssätt för att besvara motioner, men hur då?
Styrelsen säger att den skapat något speciellt arbetssätt för att behandla årets motioner eftersom de inte har för vana att behandla så många motioner som nu. HSB Malmös styrelse refererar till att i stora medlemsdrivna organisationer som t.ex. fackföreningsrörelsen och inom politiken så är motionerna många fler än vad HSB får och att man där har skapat allmänt accepterade rutiner för att behandla motionerna. HSB Malmös styrelse säger att det i framtiden kommer att utvecklas liknande rutiner inom HSB, men HSB Malmö redogör inte för vilket speciellt arbetssätt som styrelsen har för att besvara och behandla årets motioner. Det skulle vi gärna vilja veta!


Styrelsens roll avseende motioner
Styrelsen förklarar i sitt nyhetsbrev att styrelsens ansvar är att ta ställning till varje motion och sedan föreslå stämman att avslå, bifalla eller ”betrakta motionen som besvarad”. Det sista alternativet är något som tyvärr HSB Riksförbund spritt ut, och ett alternativ som definitivt kan missbrukas. En styrelse kan göra det väldigt enkelt för sig genom att hävda att en motion ska anses som besvarad, men vad innebär det? Det finns ingen definition, och därför kan detta alternativ användas fritt hur som helst. Bara för att styrelsen anser att en motion är besvarad så innebär det inte att motionären eller andra är av samma åsikt. Jag hoppas verkligen att om styrelsen använder sig av detta tredje alternativ så måste styrelsen också noga redogöra för bakgrunden till denna åsikt.

Styrelsen informerar om att styrelsens arbete med att forma svar på motionerna leds av styrelseledamoten Henric Lellky.

Tommy
2008-03-22, 17:42
200 motioner!?
Jag läste här någonstans att styrelsen som regel inte får några motioner alls, och nu har de plötsligt runt 200 motioner att behandla. Hur ska HSB Malmös styrelse klara detta?

Men om nu styrelsen pushar för att de har öppnat upp sig så kan man undra varför styrelsen inte vill informera om hur de valt att behandla motionerna.
Tyder inte det på att styrelsen kommer att skriva allmänna och luddiga svar på motionerna?

Finns det inte något konkret i stadgar eller lagar för vad styrelsens roll egentligen är i frågan om behandlingen av motioner?

Om det inte finns på pränt någonstans så innebär ju detta att varje styrelse fritt själv kan bestämma hur den ska behandla motionerna!

Micke1
2008-03-23, 09:47
Håller med admin.

Goran
2008-04-22, 19:12
Så fick vi då svar på hur styrelsen i HSB Malmö besvarat motionerna. Det är med förvåning man läser deras svar som alla börjar på bokstaven A nämligen ”Anse besvarad ” eller ”Avslag”. Betyget på svaret blir dock inte A utan istället med råge underkänt. Hoppas verkligen att den beslutande församlingen på HSB Malmös årsstämma efter väl förrättat värv gör sig förtjänta av ett betydligt bättre betyg. Upp till kamp mot en styrelse som gör det så lätt för sig att i nästan alla svar använda sig av samma formulering. Stor brist på fantasi och engagemang. Ännu en sorglig historia i HSB Malmö.