handdator

Visa fullständig version : Individuell elmätning för brf knappast lönsam


Admin
2008-10-24, 01:33
Jag kopierar här över ett nyligen inlagt ämne från det gamla forumet.
//Admin

Från Owen;

Jag bor i en förening där man föreslagit individuell mätning av el. Detta har jag lyckats avstyra på flera föreningsstämmor. Jag och andra har visat att det ej lönar sig. Det borde en styrelse nöja sig med i en ekonomisk förening.

Vi har central elmätning. Jag har jämfört med vad goda vänner - som har avtal med Fortum individellt - och de betalar 65% mer per kWh än vad vi i vår förening betalar. Detta är lysande. Jag vill påpeka att detta följer all gällande lagstiftning. När det gäller kostnadseffektivitet är detta bäst (medlemmarnas ekonomiska intressen tas tillvara på bästa sätt).

Jag ser enbart till kostnaden för energi till bostaden totalt sett. Sparar man elenergi är ju detta bra. Emellertid får elsparandet inte innebära att jag får ökade kostnader för energi på annat håll.

När det gäller energibesparing i bostäder vad avser löpande drift kan detta bara ske på 3 sätt:

1. Var försiktig med tappvarmvattnet
2. Håll fönstren stängda vintertid
3. Sänk inomhustemperaturen (naturligtvis med stängda fönster)

Men var försvann elsparandet med mätare frågar sig vän av ordning? Av energi som tillförs blir det värme. Om jag vill veta om jag har sparat någon energi tittar jag på termometern i lägenheten. Sjunker inte temperaturen i lägenheten har jag inte sparat någonting alls oavsett vad elmätaren visar.

Om jag skulle lyckas sänka inomhustemperaturen med minskning av elanvändningen så kommer värmesystemet att tillföra mer energi. Om man har termostatventiler på radiatorerna får man en 100%-ig kompensation.

Det är således en sänkning av inomhustemperaturen som ger någonting. Det kan göras helt kostnadsfritt. Det behövs ingen installation av elmätare för detta det är bara att sänka börvärdet i radiatorsystemets framledning. Kostnaden för el och fjärrvärme är i stort sett densamma här i Stockholm.

Man vill öka sparmedvetandet säger man. Vill man inte utnyttja människors okunnighet? Och man kan ju inte begära att andra än fackmän fullt ut förstår detta (även "fackmännen" tycks sakna insikt dessvärre).

HSB-s tidigare energichef har jag skällt ut för att han sprider "irrläror". Så om Ni vill ha individuell elmätning räkna mycket noggrannt på detta. En styrelse får inte ÖKA kostnaden för de boende även om man sparar några kWh el. Om man vill öka kostnaderna totalt sett så bör man berätta det för medlemmarna. Men man skall rösta för en ökning av kostnaderna med öppna ögon.

I genomsnitt har vi en elanvändning per lägenhet i snitt av 500 kWh/månad. Av dessa går 200 till gemensamhetsel (pumpar, fläktar, utomhusbelysning o. dyl.). Till lägenheten går således resten. För enkelhets skull kan vi sätta nätavgiften till 50% (även om Fortum försöker öka den till 60%). Detta innebär att om man minskar elanvändningen med en 1/3-del (100 kWh) så sparar man cirka 50 kronor per månad (inte ens en cigarett per dag). Någon större elinstallation kan ju inte avbetalas med ett så blygsamt belopp.

Då säger något ljushuvud: "Vi debiterar varje hushåll med en rörlig kostnad!" Det finns pensionärer som bor stora delar av året i sina sommarstugor och dom tycker naturligtvis att det är bra att inte ha någon kostnad för el dessa månader.

Ovanstående innebär att andra boende får betala nätavgiften för dessa personer. Och hur skall kostnaden fördelas på ett rättssäkert sätt? Någonting för en styrelse att fundera på!

Har svårt att hitta någonting eftersträvansvärt med individuell elmätning. Måste man inte ha en svåger som driver en elentreprenadfirma.

j.a
2008-10-24, 09:10
Han menar alltså att användningen av 1 kwh el (oavsett var man brukar den för) har samma uppvärmningseffekt som 1 kwh fjärrvärme har i lägenheten?

Det kan inte vara rimligt, en stor del av el energin går ju åt till själva produkten, t ex "visa bilden" på TVn eller driva motorn i tvättmaskinen. Låt vara att en viss del (ibland stor) av energin blir värme, tex glödlampor.

Vidare är ju radiatorer särskilt utformade för att överföra värmeenergin till luften på ett effektivt sätt, vilket t ex en kaffebryggare inte är.

"Problemet" med fördelning av fasta avgifter är det samma som för andra nyttigheter, tex gård, lekplats, tvättstuga m.m.

totiki
2008-10-24, 09:46
Har man bergvärme exempelvis, ger en (1) tillförd kWh 3-5 kWh ut i värme.

Owen
2008-10-25, 01:27
Jo, visst är det så att 1kWh el = 1 kWh fjärrvärme. Det är därför dimensionen är densamma eller "sorten" som några säger. En glödlampa om 75 W ger denna effekt värme. En lågeffektlampa om 11 W ger ett ljusutbyte som motsvarar en konventionell lampa som har cirka 5 gånger så stor effekt. Resonemanget att elenergi går till själva produkten är rent snömos. Energi som energi, allt blir värme.

Jag har plana radiatorer i min lägenhet. Dessa värmer naturligtvis luften närmast radiatorn. Men inte till största delen. Värmestrålningen till rummets ytor (tak, väggar och golv) är faktiskt större. Om inte strålningen jämnade ut temperaturen i ett rum skulle knappast någon komfort finnas. Man skulle inte vilja vistas i det rummet.

Om man debiterar nätavgiften som andra avgifter blir besparingen i pengar cirka 50 kronor vid en elbesparing av 33%. Mindre än 1 cigarett om dagen. Alltför lite för att ge lönsamhet för förändringen.

När det gäller värmepumpen gäller att värme från berggrunden + el till kompressorn = värme avgivet i huset. I dina två ytterlighetsfall 1) 2 + 1 = 3 kW eller 2) 4 + 1 = 5 kW. Bättre att ange effekt här än energi. Temperaturen i backen är nog "konstant". Det är ju kondenseringstemperaturen som avgör hur stor värmefaktorn blir i det enskilda fallet. Borde kunna anges mer exakt för ett specifikt hus. I Dina fall är värmefaktorn ju 3 - 5. Det är således bara att summera "elenergi" och "värmeenergi". Eller att summera energi kort och gott.

totiki
2008-10-25, 11:19
När det gäller värmepumpen gäller att värme från berggrunden + el till kompressorn = värme avgivet i huset. I dina två ytterlighetsfall 1) 2 + 1 = 3 kW eller 2) 4 + 1 = 5 kW. Bättre att ange effekt här än energi. Temperaturen i backen är nog "konstant". Det är ju kondenseringstemperaturen som avgör hur stor värmefaktorn blir i det enskilda fallet. Borde kunna anges mer exakt för ett specifikt hus. I Dina fall är värmefaktorn ju 3 - 5. Det är således bara att summera "elenergi" och "värmeenergi". Eller att summera energi kort och gott.

Ursäkta. Men jag förstår inte riktigt vad du vill komma fram till vad det gäller detta. Nu gällde denna tråd kanske individuell mätning kontra gemensam och då är detta eventuellt inte relevant. I värsta fall får vi skapa en ny tråd. Intressant är det i alla fall.

Att det så att säga åtgår mer energi än vad man tillför i el med bergvärme, förstår jag. Värmeeffekten blir högre. Det är precis vad jag är ute efter, mer värme till ett lägre pris.
Nu kan man hävda att man tar energi från berget och det är sant. På lång sikt vet vi förmodligen inte vad detta innebär. Kanske motverkar det den allmäna uppvärmningen av jordklotet?
Vi har självdrag som jag tycker är bra, det motverkar det instängda liv och den dåliga luft man levde med på 1800 talet t ex. Moderna hus passar säkert för ett modernt byggsätt vad det gäller ventilation, fast det finns ett otal dåliga exempel också. Äldre hus passar illa för att byggas om för detta moderna syn/byggnadssätt dock.

Nu är det "inne" att dra all energiförbrukning över en kam. All energiförbrukning har en tendens att bedömas som mindre önskvärd. Det har jag svårt att förstå.
Vind/vågkraft och solenergi borde det exempelvis inte vara något problem att "slösa" med för uppvärmning exempelvis. Den får väl bedömas som oändlig.

Och om man skall innefatta bergets energi i mätningarna för bergvärme bör väl också den energin som ingått i framställandet/utvecklingen av bergvärmepumpen, transporterna o s v. också ingå.

Detsamma måste väl gälla för framställandet/utvecklingen av sol, vind och vågkraften och inte minst för fjärrvärmen som kräver större etableringsarbeten av alla nedgrävda rör, kontinuerliga transporter av sopor, flis, kol eller pellets eller vad man nu driver fjärrvärmen på. Mycket värmeförluster finns inte minst vid just fjärrvärme.

Som BRF är man väl inte den huvudsakliga ansvariga för den eventuella framtida energibristen. Det finns ett otal olika uppvärmningssystem på marknaden och det kan inte vara meningen att BRF:erna på egen hand skall vara de som vet den "rätta" vägen att handskas med detta i ett långsiktigt perspektiv. Jo, just det. En myndighet...bla, bla, bla o s v.

Owen
2008-10-25, 19:56
En kWh är en kWh oavsett hur den har producerats. Jag fick intrycket att Du höll med föregående skribent när Du tyckte att 1 kW el blev ex.vis 5 kW värme till huset. Du tycker att vi börjar komma från ämnet. Nja, säg inte det! Ytterst handlar det om en ökning av anläggningskostnaden för att minska kostaden för köpt elenergi i detta fall.

Du vill ha mer värme till ett lägre pris. Detta gäller ju bara driftkostnaden. Men anläggningskostnaden är knappast försumbar. Vi tittar på en villa som skådeexempel. Då brukar man få borra 2 stycken hål om vardera 100 meter. Det har visserligen blivit billigt att borra idag ca 250 kronor per löpmeter. Detta får jag till 50000 kronor. Till detta kommer värmepumpen 10000 - 20000 kronor. Sen skall det installeras med polyetenslang och sänken. Med lagen om alltings djävlighet hamnar man lätt vid 80000 - 90000 kronor. Här får man en räntekostnad och en amorteringskostnad som skall adderas till energikostnaden. Till detta kommer underhålls- och servicekostnader som är svåra att sätta ett pris på. Dom blir som dom blir. Det behövs en rejäl kostnadskalkyl där ägarens privatekonomi tas med. Vissa får bättre lån och ränteavdragen kan vara olika mycket värda från person till person. En hel del att tänka på.

Det klassiska problemet att väga driftkostnad mot anläggningskostnad gäller även individuell elmätning. Finns inga elmätare måste elsystemet byggas om och elmätare installeras. Trots att räntesatsen i vårt fall var låg krävdes en amorteringstid längre än 20 år!! Med dagens höga ränta läggs en våt trasa över dessa kalkyler. Lönsamheten blir större - men negativ.

Min huvudpunkt är såsom följer. En styrelse skall naturligtvis inte rekommendera föreningsstämman att rösta för någonting som inte är ekonomiskt försvarbart. Flera medlemmar har visat att projektet borde skickas till det runda arkivet.
Man har lämnat en skriftlig kalkyl dessutom.

Att stoppa in pengar i utrustning för att spara energi till ett dygnsvärde som är mindre än vad en cigarett kostar är knappast eftersträvansvärt trots att HSB-nytt tycker att det är "rättvist". Den "rättvisan" är blygsam om den ens finns. Under alla förhållanden kommer projektet att innebära högre kostnader för alla.

totiki
2008-10-26, 12:14
All energiförbrukning har en tendens att bedömas som mindre önskvärd. Det har jag svårt att förstå.
Vind/vågkraft och solenergi borde det exempelvis inte vara något problem att "slösa" med för uppvärmning exempelvis. Den får väl bedömas som oändlig.

Ovanstående ska kostnadsrelateras givetvis.
Sen ser jag väl främst till situationen för vår förening som hade sina egna förutsättningar. I samband med ombildningen och den ekonomiska planen, fastslogs bl a. att en ny oljepanna skulle installeras och i köpet av fastigheten ingick ett lån som skulle täcka bl a. detta. När oljepriset rusade i samma veva ändrade vi till bergvärme. Räntekostnad och avskrivning är alltså ingående i fastighetens ursprungliga lån och avskrivning. Bra för oss men inte genomförbart för existerande förening som skall göra förändringen i ett senare skede.

Och jag anser att du har rätt i att måste betrakta detta ur ett tidsperspektiv. Att spara energi motsvarande en cigarett (2,50:-/dag) i ett 20 års perspektiv (18250:-) är ren dumhet eftersom så mycket hinner hända i energifrågan under tiden att det förmodligen är bortkastade pengar. Samtidigt kanske man måste göra något åt skenande kostnader (oljepanna) i väntan på den optimala lösningen. Vår kostnad skulle vara 5 ggr högre/år med olja än som nu med bergvärme t ex. det hade inte varit hållbart någon längre tid.

Problemet är var eller när gränsdragningen skall gå.
Energikonsulten utgår från vad som finns idag att erbjuda. Denne föreslår sällan eller aldrig att man skall ta en tillfällig lösning i 5-10 år, för efter den tiden kommer utvecklingen av solceller, statens regleringar av energikostnaden o s v. ha löst problemet. Istället vill de sälja in en lösning som framstår som bra ur dagens perspektiv. Lekmannnastyrelser har oftast inte den kunskapen som krävs för att göra en objektiv bedömning. Tidsperspektiv på 10 á 20 år är väl heller inte vanligt förekommande i våra föreningar.

En BRF har egentligen bara två poster man kan spara kostnader på, räntekostnader och energi, som jag ser det. Jag menar som BRF:en själv till viss del kan påverka.

Energi genom lågt inköpspris eller liten förbrukning. Liten förbrukning börjar betraktas som ett självändamål. Det är vad jag motsätter mig. Är kostnaden låg anser jag att en högre förbrukning mycket väl kan vara motiverad.

Du verkar vara väl insatt i energifrågor och nämnde i en annan tråd att energi borde lyda under statliga regleringar eftersom framställningskostnaden trots allt är så mycket lägre än det pris vi betalar. Tror du detta kommer att ske?

stephan
2008-10-26, 13:28
Jag har tidigare berättat om "min granne" som börjar fylla sitt badkar med så hett vatten som möjligt, och sedan sätter på spisplattorna på högsta några gånger om dagen för att få upp värmen i lägenheten.

Människa är ett "vanedjur" att lära sig spara energi är något man borde få lära sig i skolan?

Men sen blir ju skillnaderna enorma för barnen i det verkliga livet.
Skulle vara kul att veta hur barn påverkas att bli energimedvetna med följande 2 exempel.
Barn 1 bor i villa där familjen talar ständigt om energikostnader, och föräldrarnas uppfrostan handlar dagligen om "släck ljuset", "stäng dörren" etc.
barn 2 bor i Väduren där el och värme är "inbakat" i månadsavgiften. De som bor här ser aldrig en faktura på energikostnader. De kan ha bott här i 36 år och vet om att spara energi "lönar sig inte".
Vet man också om hur grannen gör för att värma upp sin kalla lägenhet sjunker nog energisparpotentialen?

brf Vädurens el, vatten och fjärrvärmekostnader per kvm lägenhetsyta:

el: 63 521 kvm till en årlig kostnad av 5 556 398kr gör 87 kr per kvm och år.
Fjärrvärme:63 521 kvm till en årlig kostnad av 7 177 412kr gör 112 kr per kvm och år.
Vatten:63 521 kvm till en årlig kostnad av 2 029 149kr gör 32 kr per kvm och år.
Sammanlagt för el, värme och vatten: 12 936 000 gör 203 kr per kvm och år.
16 200kr per år för en normaltrea på 80 kvm.
Vilket gör 36% av årskostnaden. Lägg till investeringskostnaderna och kommande ränor och amorteringar till detta enligt nedan, så................


Till detta skall man räkna till att styrelsen lånat cikra 50 miljoner senaste 3 åren till energibesparningsåtgärder. De flesta mycket tveksamma och dåligt underarbetade beslut. Allt har tillkommit på förslag från förvaltaren Tony Boding, Adex för att "stärka" hans företags kassa.
Några arbeten finns inte ens styrelsebeslut på. Än mindre har något diskuterats eller beslutats av föreningsstämman.
Praktexemplet här är förvaltarens framtagande offert (utan att diskuterats av styrelsen) för ventilationsarbetena, Styrelsen gick till beslut på offert till en totalkostnad på 1 600 000kr efter rotavdrag. Som ni ser slutade räkningen för detta på 15 000 000kr.
Och revisorena "Tonys polare" "bara ler"??????

Ventilation 15 miljoner (det "berömda" ta bort ella föreningens 3000 radiatorer "vispa runt lite i tilluftskanalen och sen sätta tillbaka radiatorerna)????????
Lös ull på alla vindar, 9, 2 miljoner.
Byte av samtliga avstängningsventiler 6 miljoner
(oavsett dåvarande kvalite)
Elsanering: 3 miljoner (bara att använda ordet elsanering för att byta 400 trapparmaturer och lika många elkontakter i portarna säger det mesta? (elkontakterna används aldrig, borde istället ha plombats)
Nya elsäkringsskåp: 7,4 miljoner
Vindskivor på vindar 2,8 miljoner.
Övriga mindre arbeten tillsammans 5 miljoner.

Summa 50 miljoner på 3 år.

Det är nog praktexemplet på energislös?

Owen
2008-10-26, 17:29
Märkligt vilken samsyn vi har på tingen. Tycker således att styrelser skall visa upp lönsamhet oavsett projektets art och storlek. Om lönsamheten gäller individuell elmätning eller värmepumpar eller annat är egalt. Ytterst handlar det om att få bukt med ett skenande elpris (andra energipriser också naturligtvis).

Kan inte låta bli att kommentera Er konvertering från olja till el och värmepump. Investeringsbeslut måste naturligtvis fattas NU med spaning på den närmaste framtiden. :10:Håller med! Det var duktigt av Er förening att ro detta i hamn.

Jag log när Du började prata solenergi men det är ju inte så dumt. Det enda som återstår till sist är solenergi. Har Ni plats, varför inte brygga tappvarmvatten med solfångare sommartid. Allt som behövs är några solfångare och en vattentank ställd på höjden något högre än solfångarna. Dessa ansluts med övre delen till toppen på tanken och den nedre delen till nedre delen av tanken. När solen skiner promenerar vatten upp och lägger sig snällt högst upp i tanken. Vatten har mycket dålig värmetedning så skiktningen blir perfekt.

Fortfarande tveksam? Nu kommer karamellen! Man gör systemet så stort att man får ett överskott av varmvatten. Överskottet pumpar man ned i Ditt "berglager" och värmer upp berget sommartid. Under uppvärmningssäsongen kommer värmepumpen att arbeta med en rejäl värmefaktor - kanske 10 - 15. Elleverantören kommer att känna sig lurad och föreningen kan åka till Monaco och satsa på rouletten. Den enda risken är att Du blir beskylld för att sätta upp "den tekniska julgranen".

Man skall naturligtvis bygga system som sparar energi utan att det innebär någon uppoffring för den boende. Den solenergi som man samlar måste man ju använda. Hur skulle det annars gå till. Lev gott (även om köpt energiförbrukning är liten)!

Jag tror inte att energipriserna kommer att kunna skena som det nu är. De olika regeringarna (i Sverige) har aviserat skattehöjningar och bolagen höjer så fort dom kan för att vara först. Om merparten av befolkningen sätter sig på bakhasorna går det inte att fortsätta så. Det är ett lysande exempel på att infrastukturinvesteringar betalda av skattebetalarna inte kan bli föremål för vinstmaximering av andra staters bolag (inte ens privata). Till saken hör att man kommit över infrastukturen till en synnerligen blygsam kostnad. Usch!

Skulle man i Frankrike ägna sig åt detta - knappast!

stephan
2008-10-26, 17:56
Frankrike?

Vem äger elbolagen i sverige, franska intressen i stor omfald.

Owen
2008-10-26, 19:21
Att spara energi utan att göra en investering för ändamålet lönar sig naturligtvis alltid!

Väduren verkar vara ett intressant exempel. Kostnaden för el, värme och vatten utgör 32% av min avgift. En kostnad av 580 kronor per månad för el i en normaltrea kan väl inte bara hänföras till lägenheten. Det måste väl finnas gemensamma elkostnader i detta. För oss är dessa 40%. I mina kalkyler räknar jag med att en besparing kan ske ned till 200 kWh. Finns ingen gemensam el i den angivna siffran måste man naturligtvis jaga kostnader. Min erfarenhet är annars att folk till största delen sköter sig bättre än vad prat antyder.:8:

Oj, oj, oj! De ekonomiska turena synes vidlyftiga! Små åtgärder till ett högt totalpris. Det måste väl finnas stämmobeslut på en del av det som beskrivs. Styrelsen måste väl ändå ha beslut på alla åtgärderna.

Styrelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Man skall ägna sig åt förvaltning av befintligt bostadsbestånd. Så länge som man ägnar sig åt rent underhåll går det bra att fatta beslut. Men vid nybyggnad måste stämman säga sitt. Här är det väl på gränsen. Beloppet är så stort att man tycker att styrelsen borde lyft upp saken för att skydda sig själva och förankra besluten.

Det är väl bara vindskivor och lösull som kan ge någon energibesparing.Det övriga har väl inte med energibesparing att göra. Man måste väl kunna säga hur stor vinsten blir vid en viss amorteringstid (pay off). För en ekonomisk förening skall det löna sig med energibesparing. Får man ingen lönsamhet skall man naturligtvis avstå.

Man får inte blanda ihop detta med den privata ekonomin. Då lönar sig inköpen sällan. Men det är min ekonomi och mitt problem. Men att jag har synpunkter hur man skuldsätter mig i min förening är självklart. Är medlemmarna beredda att betala sin andel av de 50 miljonerna kontant idag?

Om bostadsrätterna blir skamligt billiga kan man ju bli konkursmässig vid en skuldsättning på några 100 000 kronor. Det finns väl inget som säger att bostadsrätter stiger för evig tid. Idag skall man undvika lån.:11:

Owen
2008-10-26, 19:41
Frankrike släpper inte in några utländska intressen.

stephan
2008-10-26, 20:13
Replik till Owen

40% säger du om gemensamhetselen. Siemens som 1998 gjorde ett enrgibesparningspaket åt Väduren
kostnad 10 miljoner (detta glömde jag ta upp i förra beskrivningen räknade ut att gemensamhetselen i brf Väduren ligger på cirka 17%.
Brf Väduren styrelse har inte tagit några av de senaste 100 miljonerarbetena till stämmobeslut. Hur revisorerna HSB:s BoRevision och Öhrlings har nonchalerat detta med att inte ens skriva en liten anmärkning frångår allt mitt förstånd.
Stämmobeslut skriver du skall till vid nybyggnation, men även om och tillbyggnader som det mesta av de projekt för 100 miljoner som gjorts i brf väduren är har styrelsen tyckt att "det har ni medlemmar intet att göra med"
Favorit i repris är nedan styrelsebeslut avseende som texten sjäkv säger ombyggnad av ventilationssystem, men att gå till stämman och fråga innan detta är inget för denna styrelse, livligt påhejad av storskojaren Förvaltare Tony Boding ADEX.
Offerten till detta beslut var framtagen av TONY. Robert Boding som är Tonys son var med när beslutet togs. Hur mycket ADEX tjänade på just denna affär, vet jag inte men familjens sommarstuga är väldigt nyrenoverad vet jag.
Mycket dumt gjort av styrelsen då det mest är 3 f.d. ordföranden som kritiserar styrelsens arbete på stämmorna. Besluten är mycket lätta för styrelsen att få igenom dels för att styrelsen består av 9 röstberättigade på stämman, där även de cirka 15 personer som åtnjutit gratis kaffe med dopp, julmiddagar och ett antal resor under flertalet år (numera kostar kaffe med dopp 10 kr) då några medlemmar också har fått reda på att de styrelseledamöter som höll i detta cafe (en dag i veckan) tog från början ut 500kr i arvode för att "serva" kaffe under 2 timmar. På senaste kräftfesten räknade jag också till cirka 15 personer som "hjälpte till" att servera och plocka skräp m.m. Om alla dessa fick 1500kr för "besväret" vet jag inte men att några fick det är jag säker på.
Med detta vill jag säga att dessa 39 stämmostamgäster vore det inte svårt att få igenom "enligt styrelsens förslag" på stämmorna?

Offerten för nedanstående beslut löd:
Totala kostnader för ventilationsprojektet är 3 000 000kr. Arbetskostnaderna är 80% av den totala kostnaden, Rotavdraget (som redan hade slutat upphöra) ger återbäring med 30% av 2 400 000kr = 720 000kr
(Den totala kostnaden skulle alltås bli 3 000 000kr - 720 000kr = 2 280 000kr.

I årsredovisningar senare kan man konstatera att kostnaderna blev cirka 15 000 000kr.
(visserligen tillkom att man installerade ballofixer i lägenhetern men ändå........

Ventilation
Robert Boding lämnar en rapport avseende ombyggnad av kanalsystem för ventilation.

B Widerdal undrar varför man skall göra denna dyra investering och tror inte att föreningen gör några besparingar eller att det påverkar de kalla lägenheterna positivt.

Styrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla och ge information till de boende i god tid avseende ombyggnad av kanalsystem för ventilation.

Punkten är omedelbar justerad.

B Widerdal inbjuder styrelsen till ett möte i Midgård den 31 maj 2005 kl 19.00
Föredragare Lennart Berndt som sitter i statens utredning av el. frågor han kommer att tala om vilka bestämmelser det finns och vilka som kommer att komma avseende el.

B Widerdal är HSB:s representant som alltså tyckte att förslaget inte skulle ge nåra besparningar, men så långt som till reservation orkade han inte sträcka sig.
Men vad gör väl det, när man nu har lämnat posten som styrelseledamot efter 15 år?????

Märk också den mycket ovanliga i dessa sammanhang protokollsanteckningen
"punkten är omedelbart justerad".
Vilket betydde att dagen efter kunde Tony Boding, sätta igång detta vansinnigt värdelösa projekt.

Owen
2008-10-27, 13:32
Jag såg att Ni hade 3000 radiatorer, det bör ju bli 600 - 700 medlemmar. Väduren är lika stor som vår förening. Det blir stora belopp så fort man gör en förändring. Ni liksom vi borde delas i minst 3 delar.

Med Er andel gemensamhetsel och en grov uppskattning med 1 krona per kWh, kostar Er el 400 kronor per månad för trean. Där finns kanske möjlighet till besparing. Helt säker kan man dock inte vara eftersom man klagar på att det är för kallt. Man vet från många undersökningar att om man sänker framledningstemperaturen till radiatorerna ökar elanvändningen. Svaret kommer som ett brev på posten. Riktigt lika fort brukar det inte gå åt andra hållet. Energi som energi således.

Det verkar som om de boende hos Er upplever för låg inomhustemperatur, kalla rumsytor o. dyl. dålig inomhuskomfort med andra ord. Det gäller väl inte bara högst upp eftersom man rotat i ventilationssystemet. Man måste ju kartlägga orsak för att vidta åtgärder med rätt verkan. :16: Man bör ju undvika att jaga spöken med sina åtgärder. Det kostar bara.

En sak kan ju vara att yttemperaturen i taket är låg. Tilläggsisolering av taket med lösull brukar gå att räkna hem (som en av de få byggnadstekniska förändringarna) om kostnaden är måttlig och taket förhållandevis dåligt. Vindskivorna kommer till, så att man inte hittar isoleringen på gatan efter en blåsig natt. Besparingen svår att spåra eftersom denna kan dyka upp på elräkningen likaväl som fjärrvärmediton. Era hus är så stora och det ena året är inte likt det andra så det kanske blir svårt att konstatera som HSB-representanten befarar.

Att styrelsemedlemmarna är oförskämda mot medlemmarna visar ju bara att de inte borde sitta i styrelsen. Med tanke på att styrelsen kvitterar ut 10 basbelopp borde man skrapa med foten. Frågan är väl om man kan anförtro förvaltningen av lägenheter med ett marknadsvärde av 400 - 500 miljoner kronor till personer med bristande social kompetens som det heter numera. Styrelserna är ett gäng amatörer som hamnar i gapet på i värsta fall skojare. Då gäller det att kunna säga nej.

När det gäller Tony och Robert frågar man sig hur upphandlingen har gått till. Att Tony är förvaltare har jag fått klart för mig men hur kommer Robert in i bilden? Det är ju alltid tveksamt att jobb går till anhöriga. Styrelsen måste väl ha beaktat jävsfrågan annars kommer dom väl att reagera. Startsträckan kan vara lång.

En rejäl kartläggning av vad som orsakar obehag hos de boende. Låg inomhustemperatur, drag från ventilation, kalla rumytot etc. Man måste vara på det klara med att komfortabel inomhustemparatur för en ung man och en äldre dam skiljer så pass mycket som 2 grader Celsius. Och dom sämst lottade kan man ju inte lämna i sticket.

Vet förvaltning och styrelse vad man gör när man föreslår åtgärder måste man ju informera medlemmarna. Man arbetar ju för medlemmarna och måste beskriva vad man gör. Annars sviktar förtroendet lätt. Finns inte förtroendet för styrelsen kan det bli svårt att skapa nya styrelser osv. Föreningen kommer in i en ond cirkel.

tette
2013-09-09, 22:55
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/varmematning-blir-miljardsloseri_8500586.svd

Undrar hur mycket HSB o Riksbyggen tjänat på rekommendationer i detta ämne?

Men som så mycket annat med kolosserna.
Medlemmar i andra hand, lura desamma på stålar kommer i första hand.

Harald
2013-09-10, 09:50
Detta var även med i DI igår samt på P4 nyheter i morse.

Det är SABO: s VD som uttalat sig om erfarenheterna efter att ha testat individuell värmemätning i några hus, och erfarenheterna är som följer:

1) Totala energiåtgången ökar, eftersom några boende kommer vilja ha en högre temperatur än de hade innan. Så även om individen betalar för denna, så ökar ju den totala energiförbrukningen, vilken var menad att den skulle minska.

2) Kostnaderna för installationen av utrustningen drabbar fastighetsägaren, och tar resurser från traditionella energibesparingsåtgärder som fönsterbyten eller tilläggsisolering. Detta blir då istället inte gjort.

3) Kostnaderna för att samla in och administrera mätvärdena över tid, käkar upp hela "vinsten".

Punkt 2 och 3 har jag redan argumenterat för här på forumet. Punkten 1 var en nyhet, men bör vara spiken i kistan för denna kvasi åtgärd. Kvasi därför att vi inte behöver fler pryttlar och apparater som kostar pengar, vi behöver bättre byggda hus istället.

schrapet
2013-09-13, 13:52
För ½ år sedan samtalade jag över telefon med ordförande till en BRF i min hemstad angående deras frånluftsvärmepump.
Sedan 80 talet lät föreningen installera ett värmepumpsystem som återvinner frånluftvärmen som en centralfläkt på vinden drar ut ur fastigheten via luftkanaler från kök, badrum och gemensamma utrymmen. Den återvunna värmen lagrar pumpen därefter i ackumulatortankar för varmtappvatten.
Pumpen pajade för några år sedan varvid de begärde in en offert från sin förvaltare HSB om nyinstallation av värmepump.
Offerten var så dyr (tror att HSB saltat beloppet) att föreningen lät stänga av systemet för gott och tappa ur all vatten ur ackumulatortankarna och helt gå över till fjärrvärme. Fläkten på taken fortsätter att gå 24 h/dygn, 265 dagar om året och drar ur varmluft ur fastigheten.
Fåglarna sitter vintertid på luftuttaget och värmer sig och skiter. Fågelträcket gör att plåten rostar så nu är det snart dags att byta ut skorstenen också.
Personligen tycker jag att styrelsen skött upphandling av värmepump dåligt. De borde ha begärt in offert direkt från installatörer av värmepumpar och inte gått via förvaltaren. Fläkten i taket borde väl styras så att den går när de verkligen är nödvändigt!
Har någon på forat erfarenhet av frånluftsvärmepump i flerfamiljsfastighet ?