handdator

Visa fullständig version : Motioner


andersson
2008-10-23, 22:30
Hej! En fråga kanske till Admin.
Har idag mailat tre motioner till vårat årsmöte 09-02-05 Misstänker att ordföranden kanske kommer att sortera bort mina motioner.Motionerna finns lagrade i min dator med avsändar datum.Vad skall jag göra om mina mail "försvinner" eller inte tages upp på mötet?
mvh
Björn

Francois
2008-10-23, 22:52
Jag tycker att du ska skriva ut dina motioner istället, och skriva under. Sen skickar du dem till ordföranden med en kopia till andra ledamöter. Om du tror att de inte ska ta upp dina motioner på stämman, borde du också skriva ett brev som du lämnar tillsammans med motionerna. I brevet kan du hänvisa till paragrafen i lagen.

Utdrag ur Lagen om ekonomiska föreningar:

6 § En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.


Du borde också påpeka att styrelsen inte får ens ha tanken att sortera bort en motion. Om du dessutom pratar med grannar och visar dina motioner, samt kanske får dem att skriva under dina motioner, blir det ännu svårare för styrelsen att försöka ignorera dig.

Admin
2008-10-24, 01:11
Ja, bra förslag.

Försök helt enkelt skaffa så mycket bevismaterial som möjligt för att du lämnat in tre motioner. Att du skrivit ditt inlägg här är ju ännu ett bevis till samlingen.

Man ska också få en bekräftelse på att motioner mottagits. All som lämnar in motioner bör i samband med detta begära en bekräftelse på att alla motioner mottagits.
Så skicka ett mejl nu i efterskott där du förklarar att du vill ha en bekräftelse att styrelsen mottagit 3 motioner.

Skriv ut ditt mail med motioner och skriv ut den bekräftelse du får, så att du har det på papper. Maila en kopia till en kompis samtidigt som du skickar motionerna (i och för sig för sent nu), och likadant för bekräftelsen.

Det finns många trick man kan göra som styrelse, men jag tror väldigt få styrelser skulle våga sig på att sortera bort några motioner (det är då kanske troligare att motioner försvinner av misstag). Dessutom är det så lätt för en styrelse att få motioner till att avslås av stämman, så det är sällan värt besväret att försnilla motioner.

andersson
2008-10-24, 10:55
Tack för svaren.En koll är kvar, när jag får kallelsen till årsmötet ser jag om mina motioner är med.

mvh Björn.

andersson
2009-03-04, 17:07
Årsmötet palsternackan urartade till en fars-skandal.Den avgående ordföranden valde in sig själv med acklamation,som ordförande på årsmötet och som ny ordförande till styrelsen,trots att medlemmarna skrek om votering i båda fallen. och slog klubban i bordet. Min borttagna motion om ordförandevåld som var underskriven av 10 medlemmar förklarade han att det har ordförandens rätt att taga bort, som han sade av gammal hävd.DEn motionen tog han bort som jag befarade.Vid slutet på mötet startade han en personförföljese mot min person han talade om vilken jävul jag är,samt att mitt medlemskap i Råå båtförening var ett problem för honom, att andra medlemmar hade beklagat sig att en "08" kan vara medlem i båtklubben och att dom hade synpunkter på mitt uppträdande! Kollade med hamnfogden och talade om detta påstående,hon undrade om denna person inte var riktigt klok hon har aldrig hört talas om några klagomål. Sedan beklagade sig ordföranden att han per post mottaget ett hatbrev där han kallades "Sadam"Andersson.På visningskärmen visades 2 ordversaler som han jämförde med våra motions-underskrifter han påstod att jag är ansvarig denna hat-post.Sedan visade han på skärmen mitt mail till Hsb om min vädjan om att dom skickade en kunnig ordförande till årsmötet, denna person satt alldeles tyst under hela mötet.Ett antal medlemmar kräver att jag polisanmäler ordföranden. detta kommer naturligtvis att göras.Vi skulle rösta om balkonger på detta möte.Vid registreringen för röstsedel fick 2 medlemmar besked om dom redan var registrerade!!Vid rösträkningen var det 2 röster för mycket,så att röstningen fick flyttas pga den sena timmen till nu på måndag.Orföranden skrek och skällde ut oss medlemmar och kallade oss för röst-fuskare!!!MVH Björn

Admin
2009-03-04, 17:15
Det finns inget "av gammal hävd" för att plocka bort motioner.
Det är en ren bluff!
Fanns det verkligen en enda person i stämman som lät sig luras av detta?

Tar styrelsen bort motioner som i detta fall så är det ett solklart klander av stämman som gäller!
Begärs votering (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8631) ska naturligtvis så också ske.

Det du beskriver i övrigt att han gjorde på stämman är rent förtal, och personförföljelser mot enskilda medlemmar är inte vad stämman ska utnyttjas till.
Denna ordförande har gravt allvarligt utnyttjat sin makt.

Hoppas du spelade in stämman!

andersson
2009-03-05, 09:06
Det finns inget "av gammal hävd" för att plocka bort motioner.
Det är en ren bluff!
Fanns det verkligen en enda person i stämman som lät sig luras av detta?

Tar styrelsen bort motioner som i detta fall så är det ett solklart klander av stämman som gäller!
Begärs votering ska naturligtvis så också ske.

Det du beskriver i övrigt att han gjorde på stämman är rent förtal, och personförföljelser mot enskilda medlemmar är inte vad stämman ska utnyttjas till.
Denna ordförande har gravt allvarligt utnyttjat sin makt.

Hoppas du spelade in stämman!

Alla dom råd jag fick av forums-medlemmar inför vårat årsmöte gick i stöpet! Ett batteri haveri på min bandspelare orsakade att jag endast fick spelat in när ordföranden förklarade sin rätt att plocka bort Motioner.Det är ett starkt bevis för en klagan till Tingsätten.Vi är fortfarande skakade att ett årsmöte kan gå till på detta sätt, och med Hsb:s goda minne.När vi pratade om ordförandens agerande ang. motionerna,blev vi tillsagda att hålla tyst eller lämna lokaken!! Dessa inlägg på forummet kanske den person som telefon-hotade dig läser! efter Mitt inlägg om detta skandalmöte blev det märklig
tyst på forummet.

Mvh Björn.

stephan
2009-03-05, 09:54
Hur många stämmor i brf branchen går inte till på ett fruktansvärt odemokratiskt sätt.
Men så länge HSB endast försvarar styrelser och totalt skiter i sina medlemmar kommer det att gå till som Andersson beskriver ett tag till.

Det enda som kommer att hjälpa är att "hänga ut" de odemokratiska HSB anställda som beter sig med sådant förakt mot medlemmarna att inga ord kan beskriva detta.

En av de omtalade HSB:arna som visar sitt förakt till medlemmarna är chefsjuristen själv Ove Schramm, så går att läsa lite här o där i forumet.

Man kan inte förundras nog hur människor kan göra allt för pengar, för det är vad det handlar om.

Idoelogin som tydligen ändå fanns hor Ove tidigare, har bytts ut mot "vad spelar det för roll att köra över HSB.medlemmar, det ger ju ändå lite klirr i kassan".

Ove Schramm

Från Socialisten nr 56, januari 2002


"En klassfråga
I grunden är detta en fråga om klassamhället. Vi har genom kamp lyckats få en viss demokrati införd i samhället. Numera får vi själva besöka en myndighet för att titta på deras handlingar. Vi får publicera besluten och kritisera de ansvariga. Men denna frihet har vi bara lyckats uppnå gentemot det offentliga.

I allra högsta grad skulle det vara befogat med en reform som skapade insyn hos företagen. De stora svenska jättarna så som Ericsson och Volvo (nästan svenskt i alla fall) betyder betydligt mer för utvecklingen i landet än vad de statliga myndigheterna gör.

Att tvinga in det privata näringslivet i en demokratiseringsprocess vore att utmana det om makten. Genom att offentligt diskutera hur man använder sina vinster, på vilket sätt man utnyttjar personalen och så vidare skulle det enskilda företaget kunna bli en offentlig angelägenhet. Aktieägarna och bolagsstyrelserna skulle kunna ifrågasättas mycket mer effektivt än idag.

Visserligen kan man alltid lyckas uppnå en viss öppenhet, så som att den privatiserade offentliga sektorn kan tvingas att öppna sig. Men att helt öppna de privata företagen för insyn kommer nog att vara lika svårt som att genomföra löntagarfonder. Det är samma makt som utmanas, och den kommer att försvara sig lika intensivt i båda fallen. Detta är nämligen en existensfråga för kapitalismen.

Men varför skall människor tvingas till tystnad? Borde inte detta sedan länge vara en förlegad syn? Borde inte en modern demokrati också innebära att alla människor får säga sin mening? För min del anser jag att yttrandefriheten skall vara total så länge man inte skadar andra människor."

totiki
2009-03-05, 09:59
Sättet denna stämma gick till på är förunderligt. Och lämnar dessutom fältet vidöppet för spekulationer om varför ordföranden valt att handskas med er på detta viset.

Det som ligger närmast till hands att förklara beteendet med är rädsla.
Kan det ligga andra fel & misstag begravda i föreningens skötsel, av allvarligare art? Jag tänker väl närmast på det som nämns i andra trådar på forumet, som bedrägeri-tråden t ex.

andersson
2009-03-05, 16:25
Sättet denna stämma gick till på är förunderligt. Och lämnar dessutom fältet vidöppet för spekulationer om varför ordföranden valt att handskas med er på detta viset.

Det som ligger närmast till hands att förklara beteendet med är rädsla.
Kan det ligga andra fel & misstag begravda i föreningens skötsel, av allvarligare art? Jag tänker väl närmast på det som nämns i andra trådar på forumet, som bedrägeri-tråden t ex.

Din undring om vad som ligger bakom dessa påhopp,kan du klicka in på min profil och se på "ordförandevåld".(sidan 1)
Hälsn. Björn

stephan
2009-03-05, 18:04
Finns tydligen olika sätt att se på hur stämmor gårt Till?

Hemsidan talar om nytt rekord och något om att avgående styrelseledamöter enhälligt valdes in på nytt??????

Tyvärr så fick en styrelsemotion återkallas, men det ordnar nog ordförande till???"Årsstämma 2009

Stämman avhölls i enlighet med kallelsen den 26/3. På stämman deltog glädjande nog 81röstberättigade medlemmarna fysiskt och genom fullmakt, rekord-deltagande för vår förening.

Stämman beslutade enhälligt att omvälja de avgående ledamöterna och nyvälja två kvinnor, vilka ersätter två ledamöter som lämnat styrelsen under året p.g av ändrade arbetsförhållande.

En Proposition angående utbyggnad av balkongerna fick efter röstning, dessvärre, återkallas för att tas upp till ny behandling och beslut på en extra stämma som aviserades att avhållas 2009-03-09."

andersson
2009-03-05, 22:18
Hej du verkar välinformerad om vår förening,då kanske du vet hur gick till på mötet som vi medlemmar upplevde som en skandal inom HsB? Tittade på vår hemsida att datumet för mötet inte inträffat än nämligen 2009-03-26!!

Myggan
2009-03-06, 00:34
Denna Ordf.kan ju inte vara annat än smittad av den fruktade "HSB-SJUKAN"!
När du berättar om stämman så är det en exackt kopia av dom flesta stämmor i Myggan Et, Trolhättn!

Hävdar med bestämdhet att styrelserna och medlemmar innom styrlsernastops i samma form!
Det är så otäckt att dom är kapabla att hjärntvätta 98% av samtliga medlemmar innom HSB!
Påminner i stort sätt om Knutby och andra sk religiösa sekter!

Det måste göras något åt dessa "Ekonomiska föreningar" som INTE styrs som en ekonomisk förening ska styras!
Detta sk HSB finns bara för att folk låter sig hjärntvättas + att den som uttalar sig i tal och skrift hotas med vräkning!
Se "Hotbrevet" http://hotpot.se/hsb-skriftlig-varning.htm

Smådiktaturer kallas "brf"
Sekter kallas "brf"
HSB är den STORA diktatorn som stödjer smådiktaturerna i vått och torrt!

F** va trött man blir på detta.

Din Ordf.SKA du polisanmäla!
Han har ju gjort detta inför över 80 medlemmar!
Polisanmäl F**skapet morrom den dag.:1:

andersson
2009-03-06, 08:32
"Myggan" TACK FÖR DITT INLÄGG.
Vi och många andra Brf:are har samma erfarenhet av dessa " Sadam" diktatur metoder. Vi är nu c:a 10 medlemmar som står bakom en polisanmälan, dessa medlemmar ställer upp som vittnen. Polisanmälan kommer att lämnas in snart.

stephan
2009-03-06, 09:05
Den senast hållna stämman kan inte ha varit den 26 mars som står på hemsidan, har jag konstaterat. Undran blir då om det är en "anka" och att stämman hölls 26 februari?

Då ställer jag mig frågande till den extra stämma som "annonseras" på hemsidan avseende utbyggnad av balkonger.

Den skall enligt föreningens hemsida hållas den 9 mars. alltså 11 dagar efter ordinarie stämma.

Jag har inte kollat, men tidigare erfarenhet säger att en extra stämma inte kan hållas tidigare än 14 dagar efter annan stämma?

totiki
2009-03-06, 09:20
Jo, jag minns tråden om sophuset. Och det är det jag menar, i grunden verkar hans uppförande bygga på rädsla. Vad rädslan grundar sig på har jag ingen aning om, men det ligger nära till hands att tro han är rädd för att ett grävande i hanteringen av sophuset. Vart eventuella intäkter för utlåningen gått exempelvis?
Den som fuskar med en sak kanske också fuskar med något annat, ännu oupptäckt?

Det våld som hittills förekommit, sophuset/motionen/stämman/det ogrundade hotet från dig, förefaller kraftigt överdrivet i jämförelse med själva upprinnelsen, sophuset.

andersson
2009-03-06, 11:08
Den senast hållna stämman kan inte ha varit den 26 mars som står på hemsidan, har jag konstaterat. Undran blir då om det är en "anka" och att stämman hölls 26 februari?

Då ställer jag mig frågande till den extra stämma som "annonseras" på hemsidan avseende utbyggnad av balkonger.

Den skall enligt föreningens hemsida hållas den 9 mars. alltså 11 dagar efter ordinarie stämma.

Jag har inte kollat, men tidigare erfarenhet säger att en extra stämma inte kan hållas tidigare än 14 dagar efter annan stämma?

Detta ärende är litet udda,stämman bröts på punkten röstning av balkonger pga.att det enligt ordföranden har förekommit röst-fusk Vid avstämningen av rösterna upptäcktes det att det var 2 röster för mycket.
2 medlemmar kommer ned till mötet och skulle registrera sig för att erhålla sin röstsedel och får höra av den styrelse-medlem som sköter registreringen,att dom är redan registrerade!!Efter mycket diskuterande erhöll dessa medlemmar varsin röstsedel Att det det blev 2 röster för mycket vid samman-räkningen kan man förstå.
Mvh.Björn.

andersson
2009-03-08, 16:59
Årsmötet palsternackan urartade till en fars-skandal.Den avgående ordföranden valde in sig själv med acklamation,som ordförande på årsmötet och som ny ordförande till styrelsen,trots att medlemmarna skrek om votering i båda fallen. och slog klubban i bordet. Min borttagna motion om ordförandevåld som var underskriven av 10 medlemmar förklarade han att det har ordförandens rätt att taga bort, som han sade av gammal hävd.DEn motionen tog han bort som jag befarade.Vid slutet på mötet startade han en personförföljese mot min person han talade om vilken jävul jag är,samt att mitt medlemskap i Råå båtförening var ett problem för honom, att andra medlemmar hade beklagat sig att en "08" kan vara medlem i båtklubben och att dom hade synpunkter på mitt uppträdande! Kollade med hamnfogden och talade om detta påstående,hon undrade om denna person inte var riktigt klok hon har aldrig hört talas om några klagomål. Sedan beklagade sig ordföranden att han per post mottaget ett hatbrev där han kallades "Sadam"Andersson.På visningskärmen visades 2 ordversaler som han jämförde med våra motions-underskrifter han påstod att jag är ansvarig denna hat-post.Sedan visade han på skärmen mitt mail till Hsb om min vädjan om att dom skickade en kunnig ordförande till årsmötet, denna person satt alldeles tyst under hela mötet.Ett antal medlemmar kräver att jag polisanmäler ordföranden. detta kommer naturligtvis att göras.Vi skulle rösta om balkonger på detta möte.Vid registreringen för röstsedel fick 2 medlemmar besked om dom redan var registrerade!!Vid rösträkningen var det 2 röster för mycket,så att röstningen fick flyttas pga den sena timmen till nu på måndag.Orföranden skrek och skällde ut oss medlemmar och kallade oss för röst-fuskare!!!MVH Björn

ang. detta inlägg.Jag och en annan medlem är invalda på mötet som rösträknare och protokoll-justerare,undrar om allt detta elände är protokoll-fört, och om inte hur skall vi kunna skriva under Årsmötes-protokollet?Vad händer om vi inte godkänner protkollet,som eventuelt inte tar upp dessa påhopp på min person?
MVh. Björn.

stephan
2009-03-08, 18:02
Turerna kring denna stämma är flera och aningen svårtydda.
vad jag ser handlar nu den Extra stämman" om en uppskjuten stämma?

stephan
2009-03-08, 18:09
Tydligen var balkongprojektet sista punkten på stämman.

Om man då ser att det är fel på antalet röstberättigande, så betyder ju detta att så var fallet under hela stämman. Tidigt på stämman beslutas det om godkännande av röstlängd, oftast § 3 på dagordningen.

Om nu den är fel kan ju stämman klandras av på denna så viktiga punkt.

Vilket som jag ser det skulle kunna betyda att hela stämman blir ogiltigförklarad.

Om nu det röstas för balkongprojektet och det påbörjas, så kan konkekvenserna bli dyrt för medlemarna?

andersson
2009-03-08, 18:49
Tydligen var balkongprojektet sista punkten på stämman.

Om man då ser att det är fel på antalet röstberättigande, så betyder ju detta att så var fallet under hela stämman. Tidigt på stämman beslutas det om godkännande av röstlängd, oftast § 3 på dagordningen.

Om nu den är fel kan ju stämman klandras av på denna så viktiga punkt.

Vilket som jag ser det skulle kunna betyda att hela stämman blir ogiltigförklarad.

Om nu det röstas för balkongprojektet och det påbörjas, så kan konkekvenserna bli dyrt för medlemarna?

Sista punkten på stämman var påhoppet på min person.Fel i röstlängden är ytterligare en orsak att gå till Tingsrätten tillsammans med dom borttagna motionerna Hälsn. Björn.

andersson
2009-03-09, 21:03
Ordföranden i våran förening har varit och läst bland våra inlägg.
Hoppas att han har fått något att lära om hur man sköter en Brf!!

På mötet ikväll röstade medlemmarna nej till utbyggnad av balkonger!!!!!!!

:6:

Admin
2009-03-09, 23:29
Vad händer om vi inte godkänner protkollet,som eventuelt inte tar upp dessa påhopp på min person?

Som protokolljusterare kan man inte göra annat än att godkänna protokollet, men man ska naturligtvis alltid ha med sina synpunkter (som bilaga, med referens till denna bilaga handskrivet i protokollet).

Grattis till nej-röstningen av balkongutbyggnaden!

stephan
2009-03-24, 17:28
Inkomna motioner till HSB Stockholms stämma

Motioner
Tre motioner har kommit in till HSB Stockholms föreningsstämma som hålls den 20 april:
* 10-årsbesiktningar vid nyproduktion: Motionen tillstyrks, men med förändrad inriktning; besiktning redan efter 5 år, eftersom vi då har bättre möjlighet att påverka berörda entreprenörer.
* Bostadspolicy med bl.a. fler hyresrätter: Styrelsen ser detta som ett tecken på positivt engagemang men avstyrker motionen.
* Trygghetsboende: Styrelsen lämnar ett positivt svar med en beskrivning av vad vi har gjort hittills och hur planerna för framtiden ser ut vad gäller nyproduktion, service och livskvalitet

p:s Admin, kan du inte göra som i chees doodlesreklamen "dela med dig av det goda"?


MEDLEMMARNA BESTÄMMER I HSB?

Admin
2009-03-24, 19:42
Det är bara att till nästa gång kopiera mina motioner (och ev lägga till fler).

Motionerna listade i följande inlägg passar lika bra i vilken region som helst i Sverige;
Skriv motioner till din HSB-organisation !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7823)

stephan
2009-05-22, 20:21
Brf Vädurens motionsbehandling
2006 behandlades 28 motioner.på stämman
2007 behandlades 37 motioner på stämman.
2008 behandlades 36 motioner på stämman.

Styrelsens förslag på dessa 36 motioner var 2008:
"styrelsen föreslår stämman att lämna förslaget utan bifall." 14 st
"styrelsen föreslår stämman att med detta anse motionen besvarad" 12st
" Styrelsen uppfattar inte att förslaget rör en omständighet som kan bli föremål för stämmans beslut och föreslår därför att stämman inte tar upp motionen till särskild prövning" 7 st
"styrelsen föreslår att stämman bifaller förslaget till åtgärd" 3st.

I årets årsredovisning skriver styrelsen.

Jämfört med tidigare år har föreningen haft högre kostnader för att besvara motioner.

Kostnader årsstämma och årsredovisning
2007, 205 829kr
2008, 440 476kr.

Alltså nästan en kvarts miljon för att besvara motioner.

Dyra svar blir det?

Men jurister skall väl leva de också som kan skriva så bra och lättförstålig svenska till bostadsrättshavarnas motionsskrivare.

De 3 bifallna motionerna har inte gjorts något åt de förslag som bifölls för exakt ett år sedan.

Juridik tenderar bli dyrt för föreningar???

Kan inte undanhålla er en motion från en annan än vi 3 tidigare ordföranden som har skrivit cirka 40% av föreningens motioner de senaste 3 åren. Som styrelsen tydligen vill markera att vi kostar pengar.....

" Byt ut denna styrelse idag. Varför har den lånat så mycket pengar till vad. Ni skall inte ha ansvarsfrihet. Städning på gårdarna är under all kritik. Vivaldi skall bort. Tag tillbaka gamla trädgårsskötarna. Och städning av portar och trapphus sköts inte heller. Ny personal vet inte hur man använder borste och skyffel.
Nu måste alla hjälpas åt så att det blir ordning igen här i området. För som det är nu är under all kritik.

Styrelsens svar på denna motion.

"Styrelsen föreslår stämman lämnar förslaget till åtgärder, som inte tidigare behandlats, utan bifall med undantag av uppmaningen att alla skall hjälpas åt med att hålla ordning i området, vilket man föreslår stämman att bifalla."Undrar vad det svaret kostade?????