handdator

Visa fullständig version : HSB Malmö varslar... och anställer samtidigt


Admin
2008-10-23, 05:57
I SDS (http://sydsvenskan.se/malmo/article381870/HSB-varslar-tjansteman-i-Malmo.html) idag kan vi läsa att HSB Malmö varslar 16 tjänstemän.
Som alltid så kommer informationen från media och inte från HSB Malmö till medlemmarna.
HSB Malmös webbplats ekar tom!

Dagens nyhet på HSB Malmös webbplats är i stället att HSB Malmö söker nya medarbetare (inte ett ord om varsel).

SDS skriver;
Finanskrisen tvingar HSB Malmö att varsla 16 av totalt hundra anställda tjänstemän. Konjunkturläget tvingar också HSB att skrota planerna på vård- och omsorgsboenden.
Totalt 100 tjänstemän i HSB Malmö?
Enligt senaste årsredovisningen så fanns det 147 anställda inom HSB Malmö koncernen (år 2006 = 160 anställda). Så nu vet vi i alla fall att HSB Malmö består av 100 tjänstmän, men vi vet inte vad de övriga 47 anställda har för positioner...?

Ett sätt att få ordning på finanserna i HSB Malmö vore kanske att sänka lönerna.. i alla fall ner till den lönenivå som gäller i HSB Stockholm.
I HSB Stockholm är snittlönen 28.000 kr/mån medan snittlönen inom HSB Malmö ligger på 37.000 kr/mån (se Sveriges högsta löner? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)).

Kanske det rekordhöga arvodet till HSB Malmös styrelse och andra förtroendevalda också borde sänkas?

Genast uppstår många andra frågor.

SDS skriver;
Michael Carlsson säger att varslen är ett vd-beslut, där styrelsen inte har varit inblandad.
Visst är HSB tjänstemannastyrt, men vad 17 håller styrelsen på med om de inte ens är involverade i beslut som rör HSB Malmös organisation???

Vet HSB Malmös styrelse ens om att 16 tjänstemän varslats?

Bryr sig HSB Malmös styrelse överhuvudtaget?

Sedan kan man fråga sig varför Michael Carlsson vill understryka att styrelsen inte varit involverade i den organisationsförändring som nu tydligen pågår.
Med tanke på vad HSB Malmös styrelse skrev 2008-09-19, så känns hans uttalande inte riktigt korrekt.

Organisationsfrågor
Styrelsen har diskuterat mål och inriktning på verksamheten 2009 mot bakgrund av den omvärldsbevakning organisationen har presenterat.
Vd presenterade ett förslag till ny organisation i syfte att öppna organisationen men också stärka nyckelpositioner. Ett led i detta är att marknadsfrågor och kommunikation samlas under ett nytt, eget affärsområde.
Styrelsen har lämnat sitt gillande under förutsättning att vedertagna MBL-förhandlingar genomförs. Vidare uppdragit åt vd att påbörja och slutföra sådana förhandlingar som en ny organisation kräver.SDS skriver;
För en månad sedan varslade HSB Malmö fyra tjänster på marknadssidan. Nu kommer varsel av ytterligare tolv HSB-tjänstemän.
Detta är helt ny information... för medlemmarna!
Det har alltså gått en månad sedan 4 personer varslades på HSB Malmö och HSB Malmö har inte yppat ett ljud om detta för medlemmarna!
Dessutom ingår det bara tre personer i marknadsgruppen (produktion- och fastighetsteknik); Maria, Camilla och Margareta. Vilken är då den fjärde tjänsten? Troligen den enda tjänsten på HSB Omsorg.

SDS skriver;
Varslen gäller tjänster, hittills inte personer. Vi kommer att tillämpa ett rent turordningssystem, säger HSB Malmös vd Michael Carlsson.
Vilka tjänster rör det sig om?
Tycker verkligen HSB Malmö att medlemmarna - tillika ägarna - inte har rätt att få veta detta?

Och om turordningssystemet ska tillämpas, som här hävdas, så har väl HSB Malmö anställt en hel del den senaste tiden.
Ska de få gå först fast de kanske behövs bäst?
HSB Malmö är mycket hemlighetsfulla med vilka som anställs.. och kickas.
Facket styr HSB Malmö.

SDS skriver;

På styrelsenivå har HSB Malmö tagit beslut om en annan neddragning.
HSB Stockholm har utvecklat egna vård- och omsorgsboenden under namnet HSB Omsorg. HSB Malmö hade satsat 1,8 miljoner kronor i en motsvarande satsning, som nu avvecklas redan på idéstadiet.

Men det är ju inte det svar HSB Malmö gav för en vecka sedan när fullmäktige ställde denna fråga till HSB Malmö. Då var det 1,2 mkr som denna misslyckade satsning kostat HSB Malmös medlemmar (se HSB omsorg avvecklad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4283) samt HSB omsorg (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=6249&postcount=2)). Vad är sanningen?

1,8 miljoner kronor bara för en idé!? Det var väl för väl att det inte blev mer än en idé då.

PS.
Sydsvenskans artikel om varslet har lagts ut dubbelt, och återfinns även här (http://sydsvenskan.se/malmo/article381741/HSB-varslar-tjansteman.html).

Admin
2008-10-23, 07:51
Konjunkturläget tvingar också HSB att skrota planerna på vård- och omsorgsboenden.
Nu försöker tydligen HSB Malmö rent allmänt skylla alla sina misstag på "konjunkturläget".
HSB Malmö har ju sagt att de visste om den nedåtgående trenden på marknaden redan för ett år sedan.
Dvs långt innan de drog igång HSB omsorg.

Det är en ren bluff från HSB Malmö att det är konjunkturläget som gör att man valt att nu följa den motion jag skrev i januari 2008 och lägga ner HSB omsorg!!!
Det var en misslyckad satsning från start, som inte hade några reela förutsättningar att slå igenom, oavsett hur bra konjunkturen hade varit idag!

Se även;

HSB omsorg avvecklad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4283)

Goran
2008-10-23, 13:46
Admin skriver :

Kanske det rekordhöga arvodet till HSB Malmös styrelse och andra förtroendevalda också borde sänkas?

Självklart är det så !

Detta är ett alldeles charmant yrkande i en motion till nästkommande HSB Malmö stämma.

Micke1
2008-10-23, 14:45
Fullmäktige har beslutat om jag inte minns fel att en arvodeskommittén skall tillsättas för att nivåerna skall bli rätt på arvodena.

Admin
2008-10-23, 16:37
Ja, och en av mina många obesvarade frågor till HSB sedan 4 månader tilbaka är just vad som händer med denna arvodeskommitté. Inte ett ljud hörs om denna grupp. HSB Malmö informerar om de andra grupperna, men Tommy Johansson-gruppen är helt anonym;

Arvodesgruppen;
- Tommy Johansson, HSB brf Sandstenen
- Cecilia Bothen, HSB brf Ryttmästaren
- Jörgen Magnusson, HSB brf Blekingsborg
- Kjell-Inge Ohlsson, HSB brf Domaren
- Sune Hylén, Bospargruppen

Men med tanke på att Tommy, som asprierar på en styrelsepost inom HSB Malmö, sitter i denna grupp så kan vi nog redan nu ana oss till att det enda denna grupp kommer fram till är att höja arvodena... gärna dubbla dem.

Se även;
Fullmäktigeledamot Tommy Johanssons tal på HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/hsb-malmo-staemma-2009-tommy-johansson.htm)

Admin
2008-10-23, 18:53
HSB Malmö har nu lagt ut en kommentar till artikeln i SDS, enligt följande;

Kommentar till artikel i Sydsvenska Dagbladet publicerad 23/10-08

HSB Malmö uppvisar i sitt halvårsbokslut en stark balansräkning och ett stort eget kapital.

Då vi har svårt att se hur vår produktion kommer att se ut framöver anpassar vi nu vår kostym till den tid vi lever i. Vi måste vårda vårt resultat för att fortsättningsvis kunna utveckla vår ekonomiska styrka och kunna dra nytta av den i en lågkonjunktur. Därför har HSB Malmö nu ett stort fokus på att se över kostnader.

Ett effektiviseringsarbete har redan lett fram till att marknads- och informationsinsatser koncentreras till en stabsfunktion. Något som innebär att fyra tjänster avvecklas. Arbetet med att se över organisationen i övrigt, och med hänsyn till kommande produktion, medför att ytterligare tolv funktioner avvecklas vid HSB Malmö.

HSB Malmö har informerat och påbörjat förhandlingar i syfte att så skyndsamt som möjligt lösa den uppkomna situationen med de som kan komma att beröras. Det är idag för tidigt att säga vilka personer som kan komma att lämna HSB Malmö. Förhandlingarna väntas vara avslutade under november månad.

Fakta
Anställda vid HSB Malmö fördelar sig på följande vis:

HSB MALMÖ - 85 tjänstemän
SUNDSFASTIGHETER - 13 tjänstemän - 5 kollektiva
BOSERVICE - 3 tjänstemän - 36 kollektiva

Totalt 142 st
http://www.hsb.se/hsb/road/Classic/shared/images/px.gif

Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se) 2008-10-23

Tack för denna info. Nu vet vi att HSB Malmö består av 101 tjänstemän och 41 "övriga". Dvs totalt 142 anställda. Att jämföra med 147 anställda vid årsskiftet.
Med tanke på att HSB Malmö anställt medarbetare så skulle man tycka att det borde vara kanske fem fler än vid årsskiftet i stället för 5 färre.

Men om dessa uppgifter stämmer så är alltså målet 126 medarbetare (85 tjänstemän). Eller?

stephan
2008-10-23, 21:14
Av erfarenhet från Riksbyggen vet jag hur detta varsel av 16 tjänster slutar.

10 får gå och i gengäld får HSB "rumstrera" lite i turordningen.

För de fackliga företrädarna är väl inte så starka att de begär, det man skall i detta läge.
Tillkalla en "lönegranskare", som har till uppgift att granska om varslet överenstämmer med ekonomin för HSB Malmö.