handdator

Visa fullständig version : Störande grannar i brf


BerraBorrare
2008-04-07, 16:19
Jag hoppas någon kan tipsa mig om hur jag går vidare. Jag bor i bostadsrätt och har en granne som envisas med att ha högljudda fester. Det rör sig om riktiga fylleslag där man håller igång hela natten. Styrelsen visar föga intresse att göra ngt åt detta eftersom styrelsemedlemmarna själva bor långt ifrån denna granne och inte störs. Jag vill nu till varje pris driva detta vidare och undrar vart jag ska vända mig.

Ska jag
1. Stämma grannen?
2. Vända mig till ngn domstol och klaga på att styrelsen inte agerar?

Tacksam för alla tips!:(

schrapet
2008-04-07, 16:55
Jag gav detta svar tidigare till Ada som registrerade inlägget känslig. /SP

För några år sedan bodde det en yngling nedanför mig. En riktig slyngel var det. Han kunde ha fester lång in på morgonen 04:00-05:00, stereon på för fullt och gäster som vrålar. Huset var deras helt enkelt. Så en natt ca 03:00 när jag inte kunde sova fick jag nog. Nu j-r skall han få! Jag ringde och väckte hans morsa som bodde andra sidan stan. Efter 4-5 ringsignaler svarade hon äntligen och jag ursäkta mig med att ringa i okristlig tid. Hon var förstås förbannad på att jag väckt henne. Jag bad henne helt enkelt att skruva ner stereon för jag kan inte sova. Sedan la jag på.
På sin nummer presentatör undrade hon vem f-n det var som ringt och väckt henne och såg sedan att adressen gick till samma hus som hennes son (slyngeln).
Då fattar hon att det gällde honom så hon ringde dit och klagade på att en granne ringt och väckt henne. Gissa om det gav effekt ! Knäppt tyst blev det men förbannad blev han. Gick ut på balkongen och skrek att dom j-r har ring och väckt morsan. Efter ett år sålda han lägenheten ! :6://SP

Admin
2008-04-07, 17:01
Om styrelsen inte utför sina skyldigheter och bistår dig med hjälp mot störande grannar så är man tyvärr som bostadsrättshavare ganska utlämnad. Det blir då genast mycket svårare.

En bostadsrättshavare är skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte skäligen kan tålas. Denna formulering lämnar i och för sig öppet för helt fria tolkningar, med sådant är regelverket. Man har dessutom i övrigt att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet ordning och skick inom huset, och man ansvarar även för att att de som bor eller är på besök hos dig inte stör.

Lite tips hittar du i detta inlägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=53) (som Schrapet refererar till i ovanstående inlägg).
I det gamla forumet hittar du ännu mer information om störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8594) (samt här (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8592)).

Det första steget man alltid bör ta är att helt enkelt prata med den granne som stör.
I många fall kan det räcka. Informera honom/henne på ett lugnt, sansat och vänligt sätt om att du blir störd och försök komma fram till en gemensam lösning.

Hjälper inte detta så för en logg över de störningar du upplever, och ta kontakt med andra grannar runt om som då säkert också blir störda. Ni kan kanske gemensamt påverka styrelsen att ta tag i problemet. Be styrelsen att skicka en rättelseanmaning.

Om styrelsen tar sitt uppdrag på allvar så kan styrelsen säga upp den störande medlemmen till avflyttning om de störande festerna fortsätter. Enstaka fester måste man alltid tåla, men frekventa störningar nattetid kan faktiskt få konsekvensen att den som stör tvingas flytta. Det krävs då bevis för störningarna, och det är här loggen över störningarna och grannarnas gemensamma klagomål har stor betydelse.

Tyvärr är detta något som kan ta lång tid, och inte blir det lättare för de som har en styrelse som inte vill ta tag i problemet.

Du kan också informera styrelsen om att en styrelse som inte agerar när grannar stör eller på ett allvarligt sätt missköter sig kan bli skadeståndsskyldig (personligt skadeståndsskyldiga, så de kan inte använda medlemmarnas pengar för att betala sitt skadestånd) om ärendet hamnar i domstol. En eller flera enskilda medlemmar kan gå till domstolen om styrelsen är passiv. I rätten krävs ordentliga bevis. För att domstolen ska kunna göra något måste man vara beredd på att vittna i rätten.

Det finns ett rättsfall där en kvinna fick 59.000 kronor i skadestånd av styrelseledamöter för men i nyttjanderätten (dock erhöll hon inget skadestånd för psykiskt lidande, vilket hon också begärt) pga att styrelsen förhållit sig passiv mot en störande granne. Styrelsen försökte skylla ifrån sig på att de inte kunde bevisa vem som stod för störningarna, men det accepterades inte av rätten.

Kanske det också kan vara lämpligt att byta ut styrelsen?

Nu vet jag inte i vilken typ av bostadsrätt du bor eller vad det står i din förenings stadgar, men i HSB:s normalstadgar står följande;
§ 42
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller
hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar
som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra
deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta
allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick
inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de
särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens
sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över
att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar
för enligt 7 kap 12 § tredje stycket p 2 bostadsrättslagen.
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i
första stycket första meningen, skall föreningen ge bostadsrättshavaren
tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.
Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren
med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga
med hänsyn till deras art eller omfattning.

Se;
Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8594)

BerraBorrare
2008-04-08, 11:17
Tack för tipsen! I mitt fall befinner vi oss bortom steget "att prata vedebörande tillrätta". Vad jag är intresserad av är i första hand vilka rättsliga möjligheter man har. Civilrättslig stämningsansökan? Förvaltningsrättsliga åtgärder? Jag är annars till min personlighet pragmatiskt lagt och tänker lösa problemet på ett eller annat sätt men helst på laglig väg.

Admin
2008-04-08, 12:20
Ja, då gäller bara antingen Schrapets tips, eller mina övriga tips, dvs sätta press på styrelsen att göra något, alternativt stämma styrelsen för sin inaktivitet eller stämma vedbörande störande granne.