handdator

Visa fullständig version : Hur lång tid ska det ta att godkänna medlem i brf?


morg
2008-10-22, 22:23
Hur lång tid får en bostadsrättsförening egentligen ta på sig för att godkänna en ny medlem? Min flickvän skrev kontrakt om försäljning av sin lägenhet för över sex veckor sedan och fortfarande har bostadsrättsföreningen inte godkänt köparen. Det innebär ju förlorad ränta och naturligtvis en osäkerhet för både säljare och köpare.

Vad har ni för erfarenheter?

Admin
2008-10-22, 23:12
Som jag sagt många gånger förr så underlättar det alltid om man uppger (t.ex. genom att lägga in denna info i sin profil i forumet) bl.a. vilken bostadsrättsorganisation det rör sig om.

Men om vi förutsätter att det handlar om ett medlemskap i en HSB-förening så står det i HSB:s normalstadgar;

§5
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.
Förhoppningsvis förstår alla att en dylik formulering är helt absurd!
Nu kan en styrelse dra ut på denna process orimligt länge.

Jag har i mitt stadgeförslag;
Sveriges bästa stadgar för en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm)
i 16 § föreslagit att det i stället ska vara max fyra veckor som gäller.
Vilket egentligen också är orimligt lång tid, men det finns i alla fall en definitiv tidsbegränsning.

Det får inte ta fem veckor att bli godkänd!
En styrelse som beter sig så skadar föreningen!


Se även;
* Medlemskap och ägarskap i bostadsrätt - Vad gäller? (http://hotpot.se/hsb-medlemskap-agarskap.htm)
* Medlemskap och ägarskap i brf, på vilket sätt hör dessa ihop? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13003)

* Hur många bostadsrätter kan man köpa och sälja samt äga? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13008)
* Spekulationsköp av bostadsrätter via bulvan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11808)

* Vilka får äga bostadsrätt i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17219)
* Jag har fått nog! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15946)

* Minimiandel i bostadsrätt för att bli medlem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10905)

* Styrelse kan stoppa delat ägarskap av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12870)...
* Fråga kring delägande av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12820)
* Föräldrar 100% ägare till barnets bostadsrätt. OK? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12968)
* Går det att äga fler än en bostadsrätt på egen hand? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8562)

* Andrahandsuthyrning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8596) (Faktabanken)
* Olovlig andrahandsuthyrning till kriminell (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17454)
* Min farfars bostadsrätt - Medlemskap, uthyrning, andrahand (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10124)

* Borgensman för månadsavgiften (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15858)
* Borgenär som inte vill vara borgenär längre (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11015)

* Kreditupplysning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16678)
* Kreditprövning/kreditupplysning av ny medlem i brf överflödig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4190)

* Att godkänna en ny medlem i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17763)

* Betalningsanmärkning - vad gäller för att godkännas som medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2223)
* Nekande av medlemskap i brf, betalningsanmärkningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15028)
* Medlemskap i bostadsrättsförening med betalningsanmärkningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12044)

* Vara i stånd att fullgöra sina förpliktelser mot föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6327)

* Gnällkärring - Kurs i bostadsrättsjuridik - Rätt att neka medlemskap i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)

* Bli godkänd som medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7927)

* Stadgeändring äldreboende, olaglig (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16999)

* Överdrivna krav för ansökan av medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8838)

* Kan en styrelse neka medlemskap pga att inspektion först måste utföras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15451)

* Befogat avslå ansökan om medlemskap i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11995)

* Folkbokförd på annan adress (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14799)

* Medlemskap i BRF vid tidigare utlandsboende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12945)

* Tre köpare i rad nekades medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14180)

- Vägras inträde i brf Trollstigen i Hultsfred (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5076)
- Brf Järnhand rostar smått! - Nekad medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17162)
- Styrelsen vägrar ny medlem medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12357)

- Funderingar gällande medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11218)
- Frågor angående medlemskap i BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11028)

* Ansökan om medlemskap i BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10586)

* Policy för prövning av medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16476) (Faktabanken)
* Utökning av " policy för prövning av medlemskap i brf "? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16487)

* Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2588)

* Skadestånd på 1,3 mkr för styrelse pga nekat medlemskap i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13011)

* Köpare hoppat av, dessutom nekad medlemskap (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17577)

* Prövning av medlemskap i brf - Prop. 1990/91:92 s 61 och RH 2000:22 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4252)

* Prövning av medlemskap i brf - Personliga egenskaper (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4251)

* Ansökan om medlemskap, mall (http://hotpot.se/Pdf/ansokan-medlemskap-brf-mall-2013.pdf) (Pdf)

* Överlåtelseavtal (http://hotpot.se/Pdf/hsb-brf-overlaatelse-avtal.docx) (Doc)
* Överlåtelse av bostadsrätt, mall från HSB (http://hotpot.se/Pdf/hsb-oeverlaatelse-av-bostadsraett-avtalsmall.pdf) (Pdf)
* Upplåtelseavtal, mall (http://hotpot.se/php/vb/hotpot.se/Pdf/upplatelseavtal-mall.pdf) (Pdf)

* Överlåtelse/försäljning av bostadsrätt - vad gäller för brf? (http://hotpot.se/hsb-oeverlaatelse-brf.htm)
* Förvärv av bostadsrätt - Köpa bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8600) (Faktabanken)
* Överlåtelse, övergång av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8601) (Faktabanken)
* Överlåtelse, förvärv av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602)

* Hyresnämnden - Vad gör de för bostadsrättshavare? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8597) (Faktabanken)

* Hur protokollför man nekat medlemskap? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16922)

* Sälja bostadsrätt (utan mäklare) - Tillvägagångssätt för att sälja bostadsrätt, steg för steg (http://hotpot.se/hsb-saelja-bostadsraett.htm)

* Mäklarens ansvar vid köp av bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13206)

* Prövning av medlemskap i brf - Bortselekterad som medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4253)

* Sambo ej medlem i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13422)
* Ta över lägenhet och lån av sambo i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10760)

* Godkännande av ny medlem i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7062)

Francois
2008-10-23, 08:29
Så står det i en Riksbyggen standard stadgar:

Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två (2) månader från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Där finns det i alla fall en max-gräns. Men 2 månader är alldeles för lång tid.

Micke1
2008-10-23, 10:55
Vi har gjort så att från det mäklaren lämnar över papperna är det vår vicevärd som efter en del direkteiv från styrelsen godkänner dem att bli medlem i föreningen och är välkomna att flytta in.
Sen informerar han styrelsen på nästkommande möte.
Det gör att man får en sanbbare handläggning eftersom styrelsemöten kan vara varje eller varannan månad.

Francois
2008-10-23, 12:51
Från det att brevet kommer till min brevlåda, skriver jag under (om inkomst ser ok ut), sen letar jag efter en annan ordinarie ledamot, som också skriver under, sen skickar jag tillbaka brevet till vår förvaltare. Det tar väldigt få dagar. På nästa möte skriver vi ner i protokollet vilka nya medlemmar blev godkänna.
Om inkomsten ser inte ok ut, ringer jag ett samtal för att få en förklarning på hur den boende tänker klara av avgiften.