handdator

Visa fullständig version : Vattenskada - Kompensation ("sveda & värk") för takläckage i brf


Viper
2008-04-07, 14:12
Vi köpte en takvåning av Riksbyggen 2005. I december 2006 började det läcka in från taket. Riksbyggen "fixade" det och skulle åtgärda lite skador på tapet m.m. Detta inträffade alltså inom den 2-åriga garantiperioden. De tapetserade om (färdigt) i december 2007 - dvs ett år senare!

I januari i år (2008) började det läcka in igen. Denna gång så att det riktigt droppade från taket ner på parketten. Nu är en kant i taket helt svart- och gulrödfärgad, och Riksbyggen börjar skruva på sig.

De ska in i taket underifrån för att jaga läckan, fixa den, och lappa ihop allt igen. Det kommer att ta två månader, och Riksbyggen har ordnat boende för oss under tiden.

Men vi är inte nöjda!

I snart 18 månader har vi inte haft tavlor uppe, inte känt oss fria att kunna sälja om vi vill (vem köper en lägenhet med fläckar i taket - även om det inte är en klassisk fuktskada?), samt haft egna hödljudda diskussioner om det (stressat relationen).

Hur stor kompensation för denna utdragna period av ångest och total avskärmning från marknaden kan man rimligen kräva och väntas få?

Vi funderar i termer av sveda och värk och marknadsavskärmning, då vi egentligen inte har faktiska merkostnader för problemet, utan att det har strulat under så lång tid?

Vi är inte hyresgäster utan kunder som inte fått det vi har betalat för. :12:

Mycket intressant läsning här!

Admin
2008-04-07, 15:46
Terminologin "sveda och värk" (dvs lidande av övergående natur) används gärna ganska vitt och brett men i grunden regleras detta i skadeståndslagen (SkL, 1972:207) i samband med skadeståndsskyldighet för personskada. Domstolar använder sig ofta av Trafikskadenämndens rekommendationer. Generellt sett kan man säga att ersättningar för "sveda och värk" är oförskämt låga i Sverige (vilket framgår av Trafikskadenämndens tabeller där t.ex. en framträdande permanent/livstidslång skada i ansiktet bara ger 12.000 - 18.000 kr).

Här är det ju inte fråga om personskada och då blir det knepigare eftersom det (mig veterligen) inte finns några officiella riktlinjer (försäkringsbolagen har säkert en del interna riktlinjer).

Det hänger ju inte minst på hur ni själva värderar de problem denna vattenskada genererat för er.

Sedan bor du i en bostadsrätt och vad du inte berör är vad styrelsen sagt och gjort i sammanhanget. Styrelsen har ju också ett ansvar inför medlemmarna, och ska se till så att problem med fastigheten åtgärdas skyndsamt. Detta läckage ligger inom föreningens ansvarsområde.

Av vad du skriver framgår heller inte skälen (om sådana funnits) till att det tagit så lång tid som det gjort, vilket försvårar en bedömning av nivån på en ev. kompensation.

Att det ska ta 1½ år att åtgärda ett läckage och dess konsekvenser är naturligtvis helt orimligt, men det är ändå nästan omöjligt för någon att sätta ett pris på detta.

Att få ersättning för avskärmning från marknaden tror jag blir svårt och i så fall lär det ställas krav på att ni ska kunna bevisa att ni har haft för avsikt att sälja lägnheten.

Jag vet inte om någon kan ge något konkret svar på vad som skulle kunna vara skäligt att kräva, men ett tips är att ta upp frågan med de ansvariga för att undersöka hur de ser på saken. De kanske är beredda att ge en mindre kompensation som kan vara tillräcklig, i stället för att processa i frågan.

Riksbyggen har ju, som vi läst här, en halv miljard i vinst, så det känns som det finns lite utrymme för att ge er lite av dessa pengar i kompensation.



En liknande fråga i detta ämne;

Vem står för reparationen om det läcker in från taket?

Fråga: Det läcker in vatten till oss genom taket. Vi har kontaktat föreningen men inget har fått stopp på problemet.
Vem ska stå för kostnaderna och vad kan vi göra för att få stopp på vattnet?

Svar: Föreningen ansvarar för att bl a yttertak och fasad är i gott skick. Föreningen är därför skyldig att åtgärda en skada av det här slaget.

Om föreningen underlåter att avhjälpa bristen så snart det kan ske efter att skadan anmälts, har ni som bostadsrättshavare rätt att själva åtgärda bristen på föreningens bekostnad. Arbetet ska naturligtvis utföras fackmässigt.

Normalt svarar bostadsrättshavaren för underhåll och reparation av lägenhetens inre, men om föreningen inte fullgjort sin reparationsskyldighet, och det uppstår hinder och men i lägenheten, kan du ha rätt till skadestånd av föreningen för följdskadorna inne i lägenheten.

Se även;
Kompensation i samband med vattenskador i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8563)

Viper
2008-04-09, 09:48
Skälen för den utdragna tiden är två. Dels ville Riksbyggen att åtgärden inne i lägenheten för vattenläckaget (som var fixat då), skulle samordnas med eventuella slutliga garantiåtgärder. Läckaget och därmed fula tapeter skedde i december -06, och garantibesiktningen skulle ske i juni -07. En fördröjning som vi slutligen tolererade (de vägrade helt enkelt fixa det före garantibesiktning).

Efter garantibesiktningen, skulle följdaktligen åtgärderna genomföras inklusive tapetsering. Det drog ut på tiden och blev klart sent i november - 07.

Den 1:a december var lägenheten i "ursprungligt" skick igen. Den 11:e januari läckte det in igen. Nu på ett lite annorlunda sätt, men faktiskt mer intensivt på sina stället. Det utvecklades till svarta fula fläckar särskilt i ett hörn.

Vi har hela tiden sparat samtliga mail, och tagit foton på läckaget vid olika tillfälllen.

Just idag (!) har de brutit upp väggen, och konstaterat att läckaget och därmed den utdragna fuktningen orsakat mögel - och därav (troligen) den svärta som till slut trädde fram.

Vi har i skrivande stund inte tillgång till lägenheten, från och med idag och fram till den 6:e juni.

Under totalt 18 månader har vår lägenhet stått utanför marknaden.

Under totalt 18 månader har vi gått med den ågren detta innebär att inte kunna vara fri att fatta beslut om försäljning, oroa sig för mögel (det gjorde vi tidigt), inte kunna ordna till bostaden "slutligen", och dessutom försökt hålla en låg profil för att inte orsaka ogrundad ryktesspridning. Detta oaktat den tid vi lagt ner på konversationer och mail, släppa in oförsiktiga hantverkare, och den ilska som den ständiga påminnelse av strulet renderat. Vi vet att det är en vattenskada från ett läckage, inte en genomfuktning på grund av t.ex. sjuk grund eller fasad.

Vi känner från djupet av vårt hjärta att vi ska kompenseras, men vi vill inte häva köpet. Vi tycker det är en toppenlya annars! :13:

Admin
2008-04-09, 17:24
Ja, det känns i allra högsta grad som att ni ska bli kompenserade.

Dock väldigt svårt att sätta en nivå på detta.

Ni har tydligen en bra dokumentation på de problem som förekommit och det underlättar om ni måste dra ärendet till rätten för men i nyttjanderätten och för övriga problem. Tid är pengar, så all tid detta kostat er borde ni kompenseras för.

Men som sagt, jag tycker att ett första förslag på kompensation ska komma från de ansvariga (Riksbyggen).

Om det varit jag så hade jag begärt en summa per månad som dessa problem förekommit på halva månadsavgiften (utöver de direkta utlägg ni haft pga problemen).

Vad säger den del av föreningen som ska sköta dessa problem, dvs styrelsen?

Viper
2008-04-09, 23:40
Skönt med lite medhåll kring kompensationstankarna. Vi har funderat lite på de olika "element" som bör/kan ingå i en kompensation. Utan att specificera beloppen, som kan vara lite subjektivt, har vi sett följande som möjliga delar:

- Utestängning från marknaden - större belopp (halva bokostnaden)
- Otillgänglighet under reparation - Rak baserad på direkt kostnad * tid
- Sveda och värk - medium belopp
- Arbetstid - x timmar * timkostnad a c:a 750 kr
- Ej korrigerat garantifel inom lagstadgad tid - mindre belopp

Sedan kan man ju fundera på ett belopp som syftar till att byggherren inte ska gambla med folk för att spara pengar, dvs de ska "lära sig läxan", men det är nog en riktigt besvärlig process. Om man kan anse att de gjort en större vinst på grund av slarvig konstruktion och dåligt uppförande, så ska skadeståndet äta upp den vinsten. Detta för att de inte ska göra det igen (så ser modellen typiskt ut i USA - dvs det handlar inte om att kompenseras utan att egentligt straffa den som orsakat skada ordentligt... då kan man kanske få 25 miljoner dollar om man bränner tungan på MacDonalds kaffe). :14: