handdator

Visa fullständig version : Michael Carlsson ny VD för HSB Malmö? - Inte fler VD-skandaler, snälla!


Admin
2008-04-07, 13:17
Michael Carlsson tillträdde som VD för HSB Sundsfastigheter 2005.
Men när han var fastighetschef på MKB 2005 så var han inblandad i härvan med "svarta listan" som Sydsvenskan (http://sydsvenskan.se/malmo/article90115.ece) (20 januari 2005) skrev om.

MKB:s chefer förnekade då att det fanns en svart lista... fram till att Sydsvenskan la upp den svarta listan på bordet.

I SDS kan vi läsa;
Säljchefen och chefen för MKB:s bostadssocialt Eva Wiberg-Sunzel, fastighetschefen Michael Carlsson och MKB:s vd Lars Birve förnekar att de känner till ett register över hyresgäster och bostadssökandeDå plockar Sydsvenskan fram de två pärmarna med MKB:s svarta lista och lägger dem mitt på mötesbordet. Länge blir det alldeles tyst runt bordet. MKB-cheferna tittar på varandra och pärmarna. Ingen säger någonting.Om en av personerna i svarta listan står det bara: "Sökt på Holma, inget att ha".
- Den här personen är ju rökt. Den får ingen lägenhet, i alla fall inte hos oss, säger fastighetschef Michael Carlsson.

Chefer nekar till vetskap om registrering
Och det finns ingen kontroll över hur uppgifterna lagras i datorer eller pärmar på MKB. Det finns inte heller några rutiner för att känsliga uppgifter ska raderas.

Vi kan vidare läsa i SDS (http://sydsvenskan.se/malmo/article90310.ece) (23 januari 2005);
MKB:s eget regelverk säger att tydligt att den som nekas lägenhet ska informeras om varför. Men i den svarta listan uppmanar personalen regelbundet att inte avslöja skäl till nekanden eller att inte förklara varifrån MKB har fått sin information.

Fastighetschefen Michael Carlsson har uppmanat personalen att inte avslöja varför bostadssökande nekas kontrakt.
Också MKB:s fastighetschef Michael Carlsson har lämnat underrättelserapporter som finns i den svarta listan.

Michael Carlsson tystar personal. I strid med MKB:s eget regelverk skrev Michael Carlsson, i ett PM till de anställda, följande;
I detta fall har vi fått fram uppgifterna på ett sådant sätt att vi inte kan ange orsaken till nekandet, jag har meddelat att vi inte lämnar ut orsaker till våra kunder. Vi skall alltid meddela orsak till nekande om det går men undantag finns och detta ärendet är ett sådant! Om någon av dem försöker ringa runt och fråga hur/vad vi meddelar kunder vid avslag på lägenhetsansökan så hänvisa dem till undertecknad! Hälsningar, Michael
Vi kunde också läsa att det kunde bli frågan om skadeståndsanspråk på miljonbelopp och fängelsestraff för de ansvariga, och Datainspektionen konstaterade i ett beslut att MKB bröt mot lagen.

I samband med dessa skandaler fick tydligen Michael Carlsson lämna MKB, och han började i stället på HSB Malmö som VD för HSB Sundsfastigheter.
Michael Carlsson smög sig i största hemlighet in i HSB Malmö. Inte med ett ord någonstans avslöjades att Michael Carlsson börjat på HSB.

Detta vill inte HSB Malmö informera om, men med tanke på att HSB Malmö inte kan kosta på sig en 3-4:e skandal på kort tid med HSB-Malmö VD:ar så kan denna information kanske vara rätt viktig att känna till inför styrelsens beslut att tillsätta honom som VD för HSB Malmö.
Och nu vill HSB Malmös styrelse tillsätta honom som VD för HSB Mlamö utan att informera om Michael Carlssons bakgrund. Det är så sorgligt oärligt mot såväl fullmäktigeledamöter och övriga medlemmar.

Dessutom ingår Michael Carlsson i samma rotaryklubb (distrikt 2390, Malmö, Västra hamnen) som den kickade VD:n och den kickade styrelseordföranden;
http://yrkesregistret.distrikt2390.se/start.php?module=browse&action=show&company_id=87
Michael Carlssons namn är inte med i den lista över sina medlemmar som distrikt 2390 offentliggör, så man måste gå til Rotary-registret för att upptäcka att Michael Carlsson ingår i denna rotaryklubb.
Michael Carlsson, fd. VD:n och fd. styrelseordföranden har flyttat sitt nästa möte till dagen innan HSB Malmös årsstämma!
Varför? Ska de lägga upp planer tillsammans inför stämman där det ska fastställas att Michael Carlsson ska ta över som VD?

Utan öppenhet, insyn och "alla kort på bordet" så är risken stor att problemen inom HSB Malmö bara kommer att fortsätta.

HSB Malmös medlemmar behöver mycket mer ärlighet i ledningen och fullmäktigeledamöterna måste klargöra sin ståndpunkt i frågan!


Kommer HSB Malmö att gå ut på den öppna marknaden med annons om tjänsten som VD, eller kommer Michael Carlsson att tillsättas utan konkurrens, dvs var det osanning från styrelsen som stod i SKD den 25/1 2008;
"Vi ska söka efter en ny vd men samtidigt har Michael Carlsson många av de egenskaper vi efterlyser, säger Maj-Britt Thulin"?

Vilka egenskaper är detta som styrelsen efterlyser, kan man undra?
- Är hans krav på en orimligt hög lön/ersättning en av dessa egenskaper?
- Är hans referenser från MKB med påvisad oärlighet en annan av dessa egenskaper?

Hur och när och var har HSB Malmös styrelse aktivt sökt efter ny VD?


Se även VD:ns lön och förmåner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454).