handdator

Visa fullständig version : Energideklaration bostadsrätt


totiki
2008-10-22, 11:01
Jag såg att det fanns en annan tråd gällande detta eller snarare Actava därför startar jag en ny tråd.

Sättet att beräkna energiförbrukning har ändrats sedan 1980 talet. På grund av detta finns flera olika nyckeltal att använda:

* Energiförbrukning.
* Energiprestanda.
* Den energi som huset drar (energiprestanda + COP)
* Energideklarationen med en gradering från "stor till liten" jämfört med referensvärden (Referensvärde är ett jämförelsetal som kan användas för att jämföra olika byggnaders energieffektivitet. Boverkets sida om Energiprestanda).

Jag finner att fler nyckeltal för energi skapats och beroende på hur de används av Brf:er i sin årsredovisning kan oklarheterna runt detta öka eller minska. Ytterliggare faktorer som försvårar jämförelser av Brf:er tillförs.

Helt i enlighet med BRL som icke förordar jämförbara nyckeltal i övrigt heller. Vilken soppa. Om detta på något sätt är tänkt att minska på vår energikonsumtion har man lyckats dölja det väl.